Alles over de Tarot en over veel tarotkaarten

TAROT Major Arcana

De Major Arcana verteld ons met behulp van de 22 kaarten, die hierbij horen, over de ontwikkeling van de mens op het gebied van de psyché en over onze cognitieve vermogens en ontwikkeling. Elke kaart in de Major Arcana kan worden geduid en bezien vanuit een bepaalde hoek.

Soms gaat het over een uitdaging waar je gehoor aan kunt geven en soms gaat het over bijvoorbeeld een toestand waarin je verkeerd en waar je wel of niet uit moet zien te komen. Deze kaarten in de Major Arcana worden als heel belangrijk gezien. De energie die van zo een kaart uitgaat mogen we niet over het hoofd zien.

Ook de invloed die van deze kaarten uit gaat zullen we zeker voelen en merken. Er valt weinig aan te veranderen, want deze kaarten kunnen we niet anders interpreteren dan dat ze zijn. Om bepaalde lessen in het leven te leren moet ieder mens stap voor stap verder en de Tarot kaarten wijzen je de weg op je pad naar volmaaktheid. Te beginnen bij kaart nummer 0, ‘The Fool’, die totaal geen ervaring heeft en die om die reden helemaal niet bang is uitgevallen. 

The Fool is heel nieuwsgierig en wil alles graag gaan ontdekken. Wijsheid en volwassenheid heeft hij hopelijk gevonden als hij eindelijk is aangeland bij de laatste kaart, na de lange weg die hij dan doorlopen heeft. ‘The World’.

Uitleg van veel tarotkaarten

Minor Arcana

De andere 56 kaarten gaan over ons dagelijks leven. Ook over uitdagingen en zie de symbolen ook op deze kaarten! Ze vertellen over de dingen die we dagelijks mee maken en die ook heel belangrijk zijn tezamen met de kaarten van de grote Arcana.

De vier elementen van de Tarot; kelken, staven, munten en zwaarden, zijn de vier gebruikte voorwerpen die op de tafel liggen bij de Magiër, die ze laat zien en ze gebruikt bij de weg die nog voor ons ligt. Een idee om veel met de kaarten bezig te zijn is om zelf een set tarotkaarten te ontwerpen en te tekenen en schilderen.

Ik heb ook al een artikel geschreven over de hofkaarten, zoek dat er even bij en ook aan de Engelse kant kun je nog wat artikelen over Tarot door mij geschreven vinden.

De hofkaarten zijn de koningen en de koninginnen en de ridders en pages van de vier ’tools’, of elementen die we gebruiken in de Tarot; die de kelken, de zwaarden, de munten of pentakels en de staven aanduiden. Respectievelijk de elementen: Water, Lucht, Aarde en Vuur. Over veel kaarten kun je in dit artikel uitleg vinden, maar niet alle kaarten komen aan bod. Veel leesplezier toegewenst.

Zwaarden

Bij het element zwaarden hebben we te maken met een aantal verschillende dingen. Ze zijn gerelateerd aan het element lucht en beheersen het gebied van de geest in de vorm van ideeën en hebben ook betrekking op serieuze beslissingen, vertragingen, teleurstellingen, beperkingen, soms ook verliezen en eventueel vernieuwingen.

Zwaarden gaan ook over het oordelen, het vermogen om een oordeel te vellen en te voltrekken. Het gerecht. Met het zwaard kunnen we in iets doordringen, het scheiden en dus onderscheiden. Het ‘zwaard van Damocles’, wat boven je hoofd hangt.

Beslissingen nemen, kennis opdoen, verbanden leggen. Je mind. Je voorstellingsvermogen en je eigen ideeën komen hier naar voren. Kun je voor jezelf opkomen of kun je dat juist niet, of kun je goed leren of goed praten, kun je iets verkopen of lukt dat niet.

Het aas van zwaarden

Helder denken en keuzes maken telt hier omdat het element lucht hier in werking wordt gebracht. Iedere aas in de tarot belichaamt een mogelijkheid die je met je meedraagt. Het Aas van Zwaarden duidt op de hogere rede.

Het getal wat bij deze kaart hoort is 55/10/1. Een mastergetal waar twee keer de planeet Mercurius in voorkomt en de zon uiteindelijk als de initiatief nemer. Je beziet alles helder en je kunt gemakkelijk beslissingen nemen. Na de situatie goed overzien te hebben kun je jouw juiste beslissing nemen. Je maakt weloverwogen keuzes.

De planeet Mercurius staat voor communicatie en contact. Spreken, schrijven en denken. En soms ook voor het uitvinden van nieuwe dingen, wanneer Uranus er ook verbinding mee heeft. Er is een idee tot stand gekomen, de manifestatie vind nog niet plaats, die komt later pas.

Ook op liefdesgebied en in je persoonlijke relaties is het aas van zwaarden de kaart die staat voor het verhelderende gesprek. De manier van denken is rationeel. Er worden voor en nadelen afgewogen en beoordeeld. Je komt met een nieuw idee of plan of voorstel. Dat kan gelden als een liefdes aanzoek of een idee ten opzichte van je werk, dat kan ook.

Nieuwe ideeën doen zich voor. Dit is een goed kaart voor uitvinders en onderzoekers. Je bent in staat om ingewikkelde zaken uit te zoeken en om er baat bij te hebben. Je bent intuïtief en vindingrijk. Je weet zaken vanuit meerdere kanten te bekijken.

Zwaarden twee

Twijfel, onevenwichtigheid, vrede. Vooral op geestelijk gebied moet je jouw balans terug zien te vinden. Je wilt vrede en harmonie. Nu moet je kiezen wat je gaat doen. Stoppen met een relatie. Op deze kaart wil ik wat dieper ingaan, omdat het meer uitleg verdient.

De twee zwaarden wordt wel de vredeskaart genoemd. Het gaat erom dat je in een pijnlijke en moeilijke situatie zit, die niet gemakkelijk op te lossen valt. Het getal bij deze kaart is 56/11. Venus (6) werkt hier via Mercurius (5) en Venus houdt van rust en harmonie. Uiteindelijk komt er een 11 uit voort.

11 is een mastergetal, maar ook een dualistisch getal. Wat het vaak moeilijk maakt. Maar als deze kaart valt dan is er al een oplossing voor handen. Nu is het aan te raden om door te zetten en om de knoop door te hakken in je eigen belang. Waarna er een periode van Diepe Vrede voor je zal komen. Je bent en blijft voorlopig wel gekwetst, maar je hebt gekozen voor een oplossing ten bate van een gelukkigere periode die er nu op volgt.

Een gevoel van opluchting, maar vlak na deze kaart komt zwaarden drie en dat ligt dus op de loer, misschien moet je het een en ander nog verwerken en wanneer de maan kaart of de zwaarden vier in de buurt van deze kaart ligt dan sluipt er nog een gevaar om je heen.

Wees zeker en vertrouw in jezelf. Valse vrienden komen vaak voor bij deze kaart, waar je mee te maken hebt of gehad hebt. De kaart valt onder het eerste decaan van weegschaal en duidt een persoon aan met veel charme en een goede intuïtie.

Vertrouw daarom meer op je intuïtie en geloof niet wat er allemaal gezegd wordt. Hier moet je echt erg voorzichtig zijn voor jaloerse of gemene vrienden en vriendinnen en ook uitkijken voor familieleden die het misschien niet zo goed met je voor hebben.

Zwaarden drie

Teleurstelling, verdrietig zijn. Verdriet wijst je op de sectoren in je leven die op een beslissing wachten. Je moet belangrijke beslissingen nemen, maar je weet niet precies wat je wilt of wat je doen moet. Juist daarom ben je bedroefd, omdat je een beetje in de war bent. Denk goed na over wat je echt wilt.

Als de kaart 13, de dood, of de toren na deze kaart valt, of vallen, dan moet je helemaal goed nadenken en jezelf daar de tijd voor gunnen, want dan is er onweer op komst, symbolisch gezien. Als de zeven van de pentakels of schijven erbij ligt kan er onrust in de werksfeer voorkomen, of er is een andere vervelende verandering op komst.

Bij een kelken kaart gaat het over iets gevoeligs en bij een staven kaart kan je eigenwaarde een deukje oplopen. Verder duid deze kaart er ook op dat je over gevoel voor humor beschikt en dat je humanitair bent. Dus zo negatief als we in eerste instantie dachten is deze kaart eigenlijk niet. Let wel goed op.

Zwaarden vier

Het getal vier symboliseert de aarde, het fysieke leven. De materiele wereld en ons thuis. Structuur, zekerheid, stabiliteit en betrouwbaarheid. Maar dit getal kan ook de aangever zijn van beperkingen of van begrenzing. Je gevoel van ruimte wordt door de vier aangegeven, het aardse. Bij rituelen wordt de vier ook vaak gebruikt in de vorm van: staf, bokaal, zwaard en steen, de magische werktuigen.

Wapenstilstand duidt hier een periode van rust en bijkomen aan, na een moeilijke tijd in ons leven. Na een trauma, na een slechte relatie, een financiële nare ervaring, zorgen, of na of tijdens een nog vervelende ziekte. Een tijd om te rusten en vrij adem te halen is nu aangebroken. Overzie alles van uit verschillende hoeken met beleid is het motto. Mediteren en relativeren zou ik je aan willen raden. Voorlopig relaxen.

Maar het wil nog niet zeggen dat er vrede heerst, zoals bij de twee zwaarden, dus blijf alert en maak vast plannen voor de eventuele volgende stap die je moet maken. Kijk in ieder geval naar de persoonskaarten die hierna komen te liggen en bekijk of er misschien iemand of iets bij kan zitten dat wraak op jou wil nemen of nog ruzie zoekt. En misschien ben je zelf ook nog niet ‘klaar’ met deze of gene.

Zwaarden vijf. Mislukking, tegenslag, ruzie, vernedering, conflict

Het is een wereld vol van competitie waarin we leven. Teleurstellingen of verlies kunnen daarom makkelijk voorkomen. Met tegenwerking of aftroeving door anderen heb je weleens te maken. En daar kun je zelf ook aan meedoen. Als je kwaad wordt dan verlies je zo wie zo, dat is een voorname ‘hint’ die ik je hier wil mee geven.

Een terugval kan vervelend zijn, maar het ligt er veel aan hoe je hem op weet te vangen. Bovendien leer je van je zogenaamde vijanden, althans het worden pas echte vijanden die je vervelende dingen willen aandoen als de negen zwaarden erbij komt te liggen of de tien zwaarden. Dan wordt het een dramatische situatie.

Want dan moet je echt stappen ondernemen om ze sneller af te zijn. Denk dan goed na wie je vijanden zijn, en reageer niet met hetzelfde geweld als dat zij zouden doen. Meestal duid de zwaarden vijf niet op zulke erge toestanden, het zegt meer iets over de baan die je niet krijgt, of het examen waar je voor gezakt bent. Of je krijgt een beloofd iets niet, of iets gaat niet door of je kan niks verkopen waarvan je gehoopt had van wel.

Je kunt niet altijd alles krijgen wat je wilt. Pak je kans en neem risico, anders krijg je nooit datgene wat je graag zou willen. En geef niet altijd een ander de schuld als iets niet lukt of gelukt is. Confronteer jezelf met datgene waar je bang voor bent en stel je grenzen. Schrijf het op en reciteer je zinnen. Alles komt goed ! Succes

Zwaarden zes

Een reis, bescherming. Het getal 60/6 geeft aan dat je hier bent beschermd. De ‘0’ in het getal 60 geeft de bescherming weer. Onderzoek, onbekende reis. Deze kaart verschijnt in een reading wanneer we een moeilijke tijd hebben doorgemaakt. Dan komen we uiteindelijk terecht in een veilige haven waar we onze geleden ellende nog eens kunnen overzien. En waar we weer tot onszelf kunnen komen.

Emotionele pijn en verwardheid kunnen we nu achter ons laten en we krijgen nu de tijd om even bij te kunnen komen en om nieuwe plannen te maken. In alle rust. Het is tijd om het geluk weer te vinden. Objectiviteit en overzicht. Hoger inzicht en een nieuwe kijk op zaken doen zich voor. ‘Broader ideas’ en meer contact met ’the whole universe, unite!’

Zwaarden zeven

Laagheid, bedrog

Als deze kaart valt loop je achter jezelf aan en weet je niet goed wat te doen. Je loopt constant te twijfelen en je bent onzeker. Toch moeten er belangrijke beslissingen worden genomen, anders gebeurd er niets en sta je stil. Neem de tijd om te leren en wees niet constant onderweg.

Je kunt nieuwe oplossingen vinden voor eventuele problemen en je eens meer thuis gaan voelen op een en dezelfde plek. Doe even iets heel anders, en ga dan weer verder met waar je gebleven was of met wat je van plan was. Dan kom je tot rust. Luister beter naar je innerlijke stem. Wees niet bang en onrustig. Laat je niets op de mouw spelden of afpakken.

Soms duid deze kaart op dieven om je heen, bekijk daarom ook de omliggende kaarten hier goed. Denk niet steeds aan het verleden, want wat geweest is, dat is voorbij. Dus kijk niet om, geloof in jezelf. Vertrouw ook even alleen jezelf. Laat ze maar kletsen!

Waar is je gevoel voor humor gebleven? Het motto is hier dat je jouw aandacht beter kunt richten op hetgeen waar je mee bezig bent in plaats van het denken aan je verleden en in plaats van je angstig te voelen. Ga op in het hier en nu. Geloof in jezelf. Je komt hier voor jezelf op.

Zwaarden acht

Frustraties, remmingen of tussenkomst. Een hapering in de vloeiende gang van zaken, een tussenkomst van buiten af of door je eigen toedoen. Vaak duid de kaart op problemen doordat je iets niet kunt of problemen vanuit de directe omgeving, zoals door bijvoorbeeld je buren, of je kunt geen besluiten nemen. En daarbij ben je onrustig en snel afgeleid.

Niets gaat zoals je het hebben wilt. Je word er gepikeerd van en je voelt je naar en onbegrepen. Wanneer deze kaart voor jezelf is of voor iemand anders getrokken is, dan is het verstandig om het probleem in zijn geheel te bekijken; wat is er nu precies aan de hand? Ben je innerlijk gevoelsmatig in de war?

(Kaart 7 kelken of 7 zwaarden of 10 staven) of is het een probleem dat van buiten af op je afkomt ? Dan zien we de kaarten (de toren, de 9 zwaarden, of een hof kaart) vlak bij deze acht zwaarden liggen. Hetgeen op anderen duidt. Maak het jezelf niet zo moeilijk en stop een tijdje met waar je mee bezig bent. En bekijk na een week opnieuw waar je staat en maak je beslissing.

Ook als je van buitenaf word gepusht tot een besluit, leg het even terzijde en bekijk het later opnieuw en beslis dan pas. Als je hier met een aanhoudend langdurig probleem te maken hebt dan komt het meestal van de kant van een andere persoon.

Die kun je dan maar het beste negeren. Anders word het heel vermoeiend voor je. Neem geen beslissing vanuit schuld gevoel of plichtsgevoel, want dat schiet niet op. Zoek nieuwe contacten of ga iets anders doen wat soepeler verloopt. Niet vechten tegen de bierkaai. ‘Go with the flow’.

Zwaarden negen

Terneergeslagen, zorgen, onvriendelijkheid en gemenigheid. Dit is een vervelende kaart want het is nooit leuk om gemeen te worden behandeld of om iemand leed aan te doen. Gevoelloze mensen zijn niet prettig om bij je te hebben of om mee te maken te krijgen; maar mensen zonder inlevingsvermogen of compassie zijn er helaas wel. Een gebrek aan consideratie met anderen komt voor.

Wanneer je hier mee te maken krijgt als slachtoffer dan kun je naar de omliggende kaarten kijken waar deze onaangenaamheid uit voortkomt, vanuit welke hoek of persoon. Zie de hof kaarten. Ook is het mogelijk dat je zelf cru bent tegen deze of gene zonder er erg in te hebben of zelfs cru tegenover jezelf.

Doordat je bijvoorbeeld geen rekening houd met je eigen benodigdheden en gevoelens. Zie corrigerende kaarten die erbij in de buurt liggen. Echte gemene mensen komen zichzelf later altijd tegen en bovendien komt het voort vanuit een zieke geest met ziekelijke bedoelingen. Snel handelen en reageren is geboden om het kwaad tot in de bodem te vermijden.

Luister goed naar je intuïtie en laat je niks wijs maken. Val jezelf niet af en waardeer jezelf, dan word je beter behandeld door anderen. De oorsprong van deze ellende kun je in eerste instantie bij jezelf vinden, ook al klinkt het raar. Dat is niet altijd zo, maar vaak wel.

Iedere stap voorwaarts die je maakt is meegenomen. Wees er blij mee. Ben je wel lief genoeg voor jezelf? Kom voor jezelf op, want anders loopt men over je heen. Ga negatief pratende mensen of mensen die je proberen te beschadigen door vervelende dingen tegen je te zeggen uit de weg. Er zijn geen excuses voor te vinden. Let erop dat iemand in je omgeving niet cru tegen je is en accepteer het niet. Blijf vriendelijk en laat ze het zelf maar uitzoeken. En niet zo piekeren.

Zwaarden tien

Eliminatie, een bruut einde. Tien zwaarden is de kaart die alles afkapt. Destructief en angstaanjagend. Het is de voorbode van het einde van iets of iemand. Wat denken we en waar hebben we genoeg van? Als we ergens genoeg van hebben, of ergens geen zin meer in hebben dan manifesteert zich dat ook om ons heen. Op welke manier?

Dat ligt er aan waarvan we genoeg hebben. Waar geloven we niet meer in en waar gaan we wel voor? Wat gedaan is dat is klaar. Aan alles komt een einde, ook aan ons leven. Daarvoor komt iets anders in de plaats. Geloven in narigheden schept narigheden en geloven in het allermooiste en beste brengt dat tot werkelijkheid.

Kijk weer naar de kaarten die bij deze kaart liggen. Zoals de 9 kelken of de 8 zwaarden, en laat het even stoffig zijn en reageer niet meteen destructief. Vaak lijken dingen erger dan ze in wezen zijn. Met de acht van staven in de buurt of de vijf pentakels zou een duidelijk gesprek kunnen helpen om de lucht te klaren.

En wanneer de kaart Justice of justitie er vlak bij komt te liggen krijgen we met legale zaken, rechtszaken te maken en met de toren is het probleem gekomen vanuit een situatie van buiten af. Bij de dood kaart bijvoorbeeld, kunnen we er zeker van zijn dat het echt afgelopen is met iets of iemand. En dat dan ook nog plotseling, dus dat is wel erg onverwachts en even schrikken vaak.

Het hoeft natuurlijk geen fysieke dood te betekenen, maar het kan wel zo zijn. Een plotseling einde van een relatie kan zich ook voordoen. Denk eraan dat hetgeen we vandaag denken onze toekomst creëert. Zoals gisteren vandaag creëert. Dus maak er het beste van in je hoofd, en probeer bewust te zijn van je gedachten.

Ga voor je grootste dromen en geloof en vertrouw in jezelf. Als je de gewoonte hebt om negatieve dingen te zeggen en te denken kun je beter je mond houden en houd anderen buiten je gedachten. Het leven is een uitdaging.

Het kost moeite om er iets van te maken, maar daarna pluk je de vruchten ervan. Let op je gevoelens en je gedachten en ideeën en houd ze clean, of houd ze tenminste voor jezelf. Besef dat wij voor een groot deel de scheppers van ons eigen leven zijn. De tien duidt op het einde van iets, wat ook weleens een opluchting kan zijn! Er komt ruimte voor een nieuw begin.

Even tussendoor heb ik hier een oefening voor je. Een oefening die je zou kunnen toepassen als je een probleem hebt. Bij deze oefening kun je ook tarotkaarten gebruiken. Trek een kaart en kijk naar de kaart wat het zegt over je probleem. Kijk naar het probleem en naar de kaart en probeer uit te zoeken wat er precies aan de hand is. 

Kijk naar het geheel. Probeer alle onderdelen van dit probleem te onderscheiden en denk terug naar waar het vandaan zou kunnen komen vanuit je eigen gedrag van de laatste maanden en hoe je gedachten en je gevoelens dit probleem veroorzaakt zou kunnen hebben en trek daar een tweede kaart op. Wat zegt de kaart?

Veroordeel jezelf niet en accepteer wat je gevonden hebt. Kijk wat je moet doen om het te verhelpen en probeer het uit. En trek daar ook weer een kaart op. Probeer je gedachten te vangen zodra ze de verkeerde kant op gaan en dirigeer ze dan de goede kant op en bekijk voor jezelf wat de goede kant is in jouw ogen! Trek er nog een kaart op en vergelijk de kaart met je idee en je gedachten. Op deze manier kun je ook de tarot gebruiken.

De Hofkaarten van de zwaarden

Zwaarden Page

Helder inzicht. Een rusteloze, maar vriendelijke Page’ vinden we hier. Een snel denkende sociale humanistische persoon. Het element lucht is duidelijk in deze persoon aanwezig. Uranus, Mercurius en Venus spelen daarin een rol.

Het is iemand die heel goed op een natuurlijke wijze weet te communiceren en goed met mensen om kan gaan. Deze persoon kan heel goed leren en krijgt door deze handige karakter eigenschappen veel respect van anderen, zoals bijvoorbeeld van medewerkers en scholieren en van andere relaties, het is een vindingrijke persoon met snelle lumineuze ideeën.

Ook goede entertainers grappenmakers en woordspelers vallen hieronder onder de Page van de zwaarden. Onafhankelijk en altijd bezig met denken. Kan zich wel goed uiten maar is introvert. Hij laat zijn ware aard niet vaak zien aan anderen. Hij of zij houdt van privacy.

Vaak komt hij ook emotieloos en koud over. Deze kaart duidt erop dat je introspectief werk kunt doen. Dus jezelf onderzoeken en je kunt goede vrienden met jezelf worden, dat is een heel goede zaak om te doen. Vaak ook zijn deze mensen veel aan het studeren en mediteren, of bezig met occulte studie of mystiek.

Vergeet niet dat je beste vriend jijzelf bent. Dus wees en blijf aardig voor jezelf en onderzoek jezelf. Neem daar de tijd voor. Onderzoek je gedachten en vraag jezelf dingen. Altijd zijn er wel problemen, probeer ze te onderzoeken en op te lossen. ‘Morality and good standards’ kunnen hier ook een issue vormen, wanneer je deze kaart getrokken hebt.

Dus behandel de mensen netjes en gebruik goede manieren, zodat ze niet boos en geïrriteerd raken door jou en vervelend gaan doen tegen je. De Page duidt meestal op een wat jonger persoon of op een onvolwassen persoon.

Zwaarden Ridder

Vechten, strijd. De knecht van zwaarden duidt iemand aan die veel voor elkaar weet te boksen en voor hem of haar is er geen moeite teveel. En geen obstakel is te groot. Dit is een assertief persoon. Ook houdt deze persoon van autoriteiten. Of is zelf autoritair. Ook hier regeert het verstand boven het hart. Maar met een puur hart.

Verdediger en beschermer voor anderen en voor zichzelf ook uiteraard. Een goede rechter met een groot onderscheidingsvermogen en klaar voor ’the fight’. Meestal met de mond uiteraard. Hij is een goede detective, en goed in vechtsporten, zoals schermen, judo, karate en dergelijken.

Bij deze kaart kun je ervan verzekerd zijn dat er zich onverwachte gebeurtenissen voor zullen doen waarbij moed en onderscheidingsvermogen vereist zijn en kracht en uithoudingsvermogen. Hierbij zijn het financiën, de wet en zaken waarmee je te maken krijgt. Let op de andere kaarten.

Leiderschap talent zou ook van pas kunnen of moeten komen in deze situatie. Je doorziet de situatie en gaat recht op het doel af. Als deze kaart er ligt ben je in staat om snelle oplossingen te vinden en door te voeren; je doorziet alles ineens veel sneller dan normaal. Neem de zaken in eigen hand en wordt de agressor deze keer.

Of je krijgt te maken met iemand die snel en doelmatig zaken tot een oplossing weet te brengen. Met deze kaart komen de ideeën via dromen bij je binnen of door middel van meditatie en inzicht, gebruik je intuïtie vooral hier, je komt er wel uit! In dat opzicht vind ik dit wel een goede kaart, ondanks dat men er vaak anders over denkt.

Zwaarden Koningin

Verstand, onafhankelijkheid. Intellectueel en onafhankelijk is zij, een vrouw die gezegend of onfortuinlijk is, dat ligt weer aan ander dingen. Onder andere aan de kaarten die er omheen liggen en of deze kaart wel of niet op zijn kop ligt. Ze is zo wie zo onafhankelijk, en ze beschikt over een goed ontwikkelde intuïtie. Ze is analytisch met een goede kijk op zaken en omstandigheden.

Ze beschikt over veel inzicht en kijkt zo door alles en iedereen heen. Ze houdt van rust en van het buitenleven, waar rust heerst en waar ze in de natuur kan vertoeven en mediteren. Ze laat iemand niet zo maar dicht bij haar komen, letterlijk en figuurlijk niet.

Ze bekijkt dingen vanuit een koel verstandelijk oogpunt. Dus komt soms een beetje zakelijk over. Ze is introspectief en meditatief aangelegd en slim en vol begrip. Je kunt er goed mee praten en ook met problemen bij haar aankloppen, dan weet ze vaak raad te geven.

Ze kan ook afstandelijk, koud en kritisch overkomen en soms oordelen vellen die niet bepaald aardig genoemd kunnen worden. Soms heb je hier met een pas gescheiden vrouw of een weduwe te maken. Als ze je eenmaal mag is ze loyaal en kan ze je goed ondersteunen.

Als je zo iemand treft in de kaart ligt het er verder aan hoe de kaarten er omheen gelegd zijn en wat de vraag van het kaartlegspel op dat moment inhoudt. Soms kan zo iemand bitter zijn geworden na veel ellende, of levenswijs door veel meegemaakt te hebben. Vaak beschikt ze over bekwaamheden als therapeute, leidster of lerares.

Koel en koud, maar berekenend, slim en intelligent, ze wordt ook de aangeefster van tijd genoemd. Als deze kaart valt gebeurt er vaak iets op heel korte termijn. De tijd van de waarheid breekt aan wanneer deze kaart valt. Rechtszaken kunnen voorkomen en overeenkomsten kunnen gemaakt worden.

Zwaarden Koning

Gewiekst en intelligent. Dat geldt voor de koning van de zwaarden, die valt onder nummer 51/6 en staat voor autoriteit, koelheid en onderscheidingsvermogen. Een militair, rechter of iemand die over een functie beschikt waarin recht gesproken kan worden. Hij vecht voor zijn recht.

Deze koning laat zijn gedachten gaan en verandert van idee naar gelang de omstandigheden. Onbevreesd en standvastig komt hij over, maar soms is hij ook zelf een beetje bang en kan hij gemeen reageren. Met woorden en met daden kan hij scherp zijn, maar hij beziet de zaken vanuit meerdere kanten en met veel inzicht. Er kan gevaar dreigen van de kant van de rivalen, ook voor hemzelf.

De wet van het evenwicht zal hier gelden, het goede wordt van het kwade onderscheiden. Rechtszaken kunnen voorvallen als je deze kaart hebt getrokken. Soms ook goede ideeën die vruchten afwerpen. Oneerlijkheid zal worden ontdekt en afgestraft. Astrologisch gezien valt deze kaart onder 0 – 10 graden weegschaal.

Staven

Staven staan voor het element vuur. Staven worden ook wel stokken of knuppels genoemd. Vuur draagt zorg voor verbranding, zuivering, vitaliteit en spiritualiteit. De kaarten van staven hebben te maken met dagelijkse aangelegenheden en met de energie en het enthousiasme waarmee dingen gedaan worden.

Alles wat het bloed sneller door onze aderen doet stromen heeft te maken met het element vuur. Staven worden vaak geassocieerd met allerlei vormen van communicatie, reizen en dagelijkse bezigheden. Het vuurelement betekent energie en onderneming, creativiteit en de drang om dingen op gang te brengen.

Aas van staven

Overtuigingskracht en zelfontplooiing. Je gaat door het vuur voor datgene wat je lief is. Iedere aas in de tarot staat voor een mogelijkheid die je geboden wordt. Zo ook het aas van staven. De kans die het aas van staven je biedt, heeft te maken met zaken als overtuigingskracht, zelfontplooiing en levenslust. Met andere woorden, je hebt ergens zin in en je staat open voor nieuwe dingen.

Het is een moment om je doelen te bereiken. Je voelt je sterk en je bent enthousiast. Levendigheid in de relatieve sfeer. De mensen gaan graag met je om vanwege je positieve uitstraling. Ook ten opzichte van je werk laat deze kaart je zien dat je op een bepaald vlak in je werk bereid bent om een kans te wagen.

Je bent gemotiveerd en ambitieus. Enthousiast voltooi je de taken die je op je genomen hebt. Krachtig, overtuigend en vertrouwend in het hier en nu. Innerlijke groei en zelfkennis. Je bent vurig en genereus en beschikt over de potentie om ‘ergens voor te gaan’!

Staven twee

Afscherming. De man op de kaart van de twee staven, houdt een globe in zijn hand. Hij kijkt uit over weids terrein aan de rechter kant en aan de linker kant een oceaan. Hij is duidelijk van plan om zijn leven uit te breiden en om er nog iets meer van te maken door zijn horizon te verbreden. Hij weet wat hem te doen staat. Met zijn rode hoed en oranje shirt duidt hij enthousiasme en initiatief aan.

Zijn idee ligt al vast in zijn hoofd. Hij is bereid om nu zijn kans te wagen. Zijn beslissing is al genomen, een risico wel of niet, dat maakt hem niet uit. Nu maar even kijken of alles goed gaat. Als deze kaart op zijn kop ligt, of er liggen kaarten omheen die niet bepaald meewerken, dan duid deze kaart aan dat je jouw goals en plannen die je hebt opnieuw moet overzien en misschien wel moet wijzigen.

Overdenk de situatie waarin je verkeerd opnieuw en maak nieuwe plannen voor de toekomst. Wat is belangrijk voor jou? Werk er aan en maak opnieuw je plannen rond. Ben je wel realistisch genoeg bezig? Maak je planning overzichtelijk en ga er voor. Stel niets uit tot morgen, want de kans bestaat dan dat je jouw enthousiasme verliest en dat is de bedoeling niet. Haal diep adem en blijf wel realistisch!

Staven drie

Basis, overzicht, doel bereikt. Deze kaart wordt ‘The Lord of Virtue’ genoemd. En deze kaart duidt op je innerlijke balans. Ben en blijf trouw aan jezelf, over wat je graag wilt en over waar je inspiratie echt naar uit gaat. Wat wil je graag scheppen en geloof je er ook in? Voel je jezelf gelukkig met waar je mee bezig bent en is je zelfvertrouwen niet ver te zoeken of heb je soms teveel aan zelfvertrouwen ? Beschik je over een duidelijk beeld over jezelf ?

Ben je in harmonie met de kracht van het Licht ? Zet angst en twijfel op een zijspoor. Bij deze kaart past het getal 29/11 het masternummer 11. The ‘Light’ , en valt onder het tweede decaan van Aries. Bright Light, zou je het kunnen noemen, maar wees voorzichtig, want nummer 11 kan soms een moeilijk getal zijn, het wijst op dualiteit. Kijk in jezelf.

Waar liggen jouw virtuoze kwaliteiten? Op persoonlijk en op ethisch gebied? Ontwikkel je methode en je goede gewoonten naar een volgend level. Een dieper level vol kracht eigenwaarde, en vertrouw en geloof in jezelf. Maak geen compromissen met jezelf bij deze kaart. Blijf bij jezelf en laat je talenten niet verloren gaan. Doe er echt iets mee. Leef je uit in je hele doen en laten. Zoals je dat zelf graag wilt. Pas op voor ‘schone schijn’.

Vier staven

Deze kaart is ook wel een geluk – kaart, je zegeviert, je overwint, je hebt je thuishaven gevonden. Het getal wat bij deze kaart hoort is 30/3 zoals we weten een beschermend getal vanwege de nul die hierin voorkomt. Je hebt je thuishaven gevonden en voorlopig voel je jezelf goed. Er zijn hier geen kapers op de kust, wat nog wel kan komen! Dus uitkijken en niet teveel feesten.

De bokalen

De bokalen staan voor het element water en duiden gevoel en inlevingsvermogen aan. Je dromen en idealen en je innerlijke wereld, je gevoelens. Blijf wel realistisch en laat je niet teveel meeslepen door anderen, die je misschien teleur stellen. Fantasie, kunst, liefde voor de mens, dier en natuur, het vrouwelijke aspect komt bij kelken of bokalen naar voren.

Aas van de bokalen

Kaart 41/5 duidt op de aas van de kelken. Een aas duidt altijd het zaadje aan, een idee. Dus het duidt iets aan wat nog in de startblokken staat. Iets wat zichzelf nog niet heeft gemanifesteerd. In dit geval hebben we het over het aas bokalen, wat gevoel en emoties, het water-element aangeeft.

De liefde, het verlangen, de romance en dat soort dingen. Onze fantasie en ons inlevingsvermogen en onze compassie met anderen, niet te vergeten. Zodoende is dit een hele mooie kaart. Indien gunstig gelegd met de omringende kaarten wel in het oog houdende kan er een nieuwe liefde opbloeien, of een oude liefde vat opnieuw vlam.

Een geweldige kaart voor kunstenaars natuurlijk vanwege de nieuwe ideeën en inspiratie, voorstellingsvermogen en inlevingsvermogen ten opzichte van anderen doen zich hier ook voor, empathie, de Graal, de gaven van de Godin. Dus deze kaart is een van de mooiste kaarten van de Tarot.

Bokalen twee

Liefdevolle ontmoeting. Hier hebben we de liefdeskaart, een gezegende boodschap, gelukzaligheid. Groei. Nieuw leven. Harmonieuze uitwisseling van liefde en tevredenheid. Ben je gelukkig en tevreden met jezelf, dan is de boodschap heel positief. Zo niet, dan is er toch nog wat werk aan de winkel nodig. In ieder geval de vibraties zijn hier heel positief en wederzijds. Reflectie. Warme passie, enthousiasme.

Deze kaart zegt ook: ‘hou van jezelf.’ Dat is de boodschap. Twijfel en onzekerheden worden daarmee weggevaagd. Zorg goed voor jezelf, je bent het waard. Iedereen is zijn of haar eigen liefde waard. Geniet van het leven en kijk niet terug naar vervelende omstandigheden. Leef in het hier en nu. Denk en sta stil bij: de oneindige liefde die door je heen stroomt en voel het.

Dus deze kaart duidt niet altijd op een relatie met iemand anders, kijk vooral hier ook naar de kaarten die er omheen liggen. Wanner de twee kelken op zijn kop ligt, dan is het wel een moeilijke gewaarwording, want dat duidt op problemen op het gebied van relaties.

Het kan goed zijn dat voor degene waar deze kaart voor is bedoeld het moeilijk is om nog iemand te vertrouwen. Zowel in de liefde als op zakelijk gebied. Daarbij kan het zijn dat diegene het moeilijk vindt om zichzelf open te stellen ten opzichte van andere mensen, omdat hij of zij is gekwetst en er nooit echt overheen is gekomen en moeilijk anderen vertrouwt daardoor.

Daarom kan deze kaart op zijn kop althans, het einde van een relatie aangeven. De communicatie tussen onderlinge relaties is beneden peil en daarom is daar weinig sprake van affectie of liefde. Er is weinig support ten opzichte van elkaar of van een persoon te verwachten, omdat er geen begrip en inlevingsvermogen aanwezig is. Deze relatie is niet bestemd als relatie voor de lange duur. Houd daar dan wel rekening mee.

Bokalen drie

Overvloed en tevredenheid. Deze kaart is de kaart van overvloed. Warm en vrolijk en gevoelsmatig brengt deze kaart een goed gevoel met zich mee. Een gevoel van verbondenheid. Een vruchtbare bijeenkomst vindt plaats. Gedeelde gevoelens in alle opzichten. Trouwerijen kunnen zich voor doen en/of andere gebeurtenissen die feestelijk zijn en die gevierd kunnen worden.

Commitment, vrienden, familie, liefdesbanden. Diepe gevoelens van liefde en geluk. Onbaatzuchtige liefde. Liefde vanuit je hartchakra. Haal diep adem en hou je aandacht bij je hart, bij de uitademing denk je dan aan een bloem die zichzelf openvouwt, precies op de plaats van je hartchakra. Haal opnieuw adem en laat je adem in de bloem gaan en zie dat voor je. Het universum omarmt en verwelkomt je, is dat niet mooi ?

Bokalen vier

Verzadiging, teveel van het goede. 44/8 is het mastergetal (44) wat bij deze kaart past. Vier kelken wijst het derde decaan van kreeft aan. Introvert, meditatief en heel gevoelig! Soms duid deze kaart verveling aan, maar het is een masternummer, 44/8 probeer te mediteren en geniet van de natuur, dan is deze kaart lang zo slecht nog niet.

Bokalen zeven

Hier is het oppassen geblazen. Het mastergetal 47/11 komt hier bij de zeven bokalen naar voren en duidt aan dat je in een wereld vol illusies en soms ook in een wereld met machtsmisbruik terecht komt. Dit kan voorkomen doordat je jezelf mee laat slepen door alle schitteringen en valkuilen die er om je heen te vinden zijn.

Met het getal 47/11. Je beschikt over veel energie en kunt daardoor ver komen. Het moeilijke van dit getal is vaak dat je moet kiezen tussen twee mogelijkheden, twee maal een 1 (11) geeft dualisme weer. Je hebt moeite met beslissingen nemen. Luister naar je intuïtie. Het getal 47/11 duidt desillusie aan.

Neem de juiste beslissingen en luister naar je innerlijke stem. Je beschikt over een hele goede intuïtie en die moet je nu gebruiken. Kijk door de uiterlijke schijn heen. Verleidingen en desillusies kunnen zich nu voordoen. Het getal zeven duidt namelijk op de maan en op neptunus en de zuider – maansknoop, laat je niets wijsmaken en relax. Vruchtbaarheid en scheppingsdrang doen zich voor.

Bokalen acht

Wanneer je deze kaart acht bokalen trekt, wordt aangegeven dat je iets moet ondernemen. In feite geeft deze kaart de suggestie om iets in je leven te veranderen waar je geen interesse of animo meer voor hebt. Leven met desinteresse is niet de bedoeling van het leven. Dus word wakker en verander hier iets aan.

Duik eens in jezelf en vind uit wat je nu echt leuk zou vinden of zou willen gaan doen. En laat het oude varen. Leven in een gewoonte is niet de leukste manier om jezelf lekker en blij te blijven voelen. Nieuwe deuren zullen dan open gaan voor jou. Misschien moet je nu alleen verder en dat valt niet mee.

Maar alle wonden helen naar gelang de tijd dat het duurt. Stilstaan en helemaal niks doen is niet de oplossing hier. Je hebt net waarschijnlijk een tijd achter de rug waarbij je veel bij jezelf naar binnen hebt gekeken en nu is de tijd daar om iets daadwerkelijks te gaan doen.

Bokalen tien

Diepe, harmonieuze, gelukkige liefde. Deze kaart biedt bescherming, het getal is 50/5, veel communicatie en ‘Divine’ contacten. De nul die voorkomt in het getal zorgt voor onbevangenheid en bescherming. De vijf staat voor Mercurius en duidt op communicatie. Schrijven, spreken, zingen. Afronding van iets op gevoelsmatig, emotioneel gebied. Vervolmaking. Althans zolang dat tevreden gevoel blijft duren. Want ook dat is tijdelijk.

Bokalen Page

Verzoening, handreiking, De page van de kelken komt met een positief bericht. Het getal 40/4 is een Divine getal en past hier bij de Page van de Kelken. Misschien heb je de lotto gewonnen !? De page duidt op een jongeling die met een boodschap komt. Een emotionele boodschap. Maar wel iets prettigs, vooral op gevoelsmatig gebied.

Bokalen Ridder

Vredige sfeer, goed humeur. 39/3 is het getal dat past bij de Knecht van de kelken, Bokalen Ridder. Een mooie heldhaftige kaart, idealistisch en vooruitstrevend. De ridder komt met een idealistische boodschap of idee. 39/12/3

Bokalen Koningin

Fijngevoeligheid, intuïtie. Het getal 38/11 staat in verbinding met de tarot kaart kelken koningin. Dit is een van de allermooiste kaarten die we kennen in de Tarot. Persoonlijk vind ik het ook een hele mooie kaart. Het getal voor de koning van de kelken is het getal 37/1 want het getal een (1) duidt natuurlijk de zon aan, de baas van het universum.

Deze kaart 38/11 geeft de zieneres weer. Zowel spiritueel als fysiek is dit een krachtig masternummer. 38/11 Nummer 11. Het getal 38 staat voor de koningin van de kelken. De opbouw van de kaart gaat door middel van Saturnus (8) via Jupiter (3).

Deze vibratie brengt de gave met zich mee om te kunnen ‘zien’. Zien als een visionair. Weten zonder te hoeven kijken, vanuit het binnenste. Dit komt doordat bij de persoon met deze vibratie bewust en onderbewustzijn zijn samen gesmolten. Saturnus en Jupiter zijn samen gevoegd.

Spiritualiteit en een grote verbeeldingskracht vallen onder deze vibratie. Een poëtische aanleg, het zien van dingen die een ander meestal niet ziet en het goede der aarde zijn weggelegd voor dit master nummer 11. Liefde, succes en een gelukkig huwelijk. Liefdevolle interesse in familie en anderen, waar geluk komt door middel van service aan anderen.

Ontwikkeling van deze gave en hulp aan anderen zijn weggelegd voor dit getal. Reflectie, helderziendheid. Dit getal komt veel voor bij heilige leiders uit de Heilige Sages. De Heilige helderzienden, hulp van de Divine is hier te verwachten. Soms last van over – gevoeligheid. Kijk ook even bij het Keltisch kruis ‘hier op mijn website ! Want daar kun je nog veel van opsteken

Munten

Munten staan voor het element aarde. Munten of pentakels. De aardse zaken, de materiele wereld en concrete zaken worden via de munten weergegeven. Hulp en werk om geld te verdienen. Inkomsten. Zekerheid op materieel gebied. Welvaart, armoede, vooruitgang of stilstand. Winst, verlies.

Munten of schijven stellen een zich draaiend, wervelend beeld voor. Munten zijn levende vibrerende atomen, net als wijzelf zijn. Via gedachten – kracht en de wetten van het universum zouden we er vat op kunnen krijgen. De wet van aantrekking.

Het aas van munten

Aas munten staat voor nieuwe mogelijkheden. Zoals de aas altijd aangeeft, een zaadje wordt gelegd voor iets nieuws op aards, materieel gebied. De aas duidt het nummer 1 aan, het initiatief hier op het gebied van geld en materie. Goede ideeën om aan geld te kunnen komen. Innerlijke rijkdom. Dit is een geluk kaart. Je weet hoe je alles moet regelen. Je hebt het in de vingers. Oefening baart kunst, en dat is hier gelukt.

Samen met het aas van bokalen is dit een van de twee grote gelukkaarten van de kleine arcana. Ook in de relatie sfeer heb je geluk en alles verloopt naar wens. Groei en evolutie. Een nieuw idee of een nieuwe relatie. Op werkgebied nieuwe ideeën, en geluk ermee. Erkenning en waardering.

Je krijgt een bredere kijk op zaken en ook op financieel gebied gaat alles de goede kant op. 69/15/6 is het getal dat past bij deze kaart en dat is de kaart in de tarot van de duivel! Dus toch nog wel voorzichtig zijn zodat je niet met de verkeerde verleidingen in contact gebracht wordt en daarin dus niet toegeven. Goede resultaten kunnen dan voorkomen door de goede ideeen die je hebt. Het zaadje voor een goed plan op aards gebied wordt hier gelegd. (Pas op voor verslaving).

Munten twee

Twijfel, wankelmoedigheid. ‘The one who is juggling’. 70/7. Je blijft in evenwicht zolang het duurt. Maar je bent beschermd, want in het getal zeventig zit weer een nul, die bescherming biedt. Twee schijven; deze kaart duidt op veranderingen. Het is nodig om alsmaar te veranderen in het leven.

Soms heb je er geen zin in en blijf je een beetje hangen, zoals de ‘gehangene’ bijvoorbeeld doet. Maar aan hangen komt een einde, dat word je ook zat. Deze kaart duidt op een verandering. Een nieuwe baan of vriend of vriendin. Een ander huis of een reis naar het buitenland? Dat zou allemaal kunnen. Let daarom op de kaarten die hier omheen staan.

Je probeert alles in goede banen te blijven leiden, dat lukt wel door te ballen, je gooit de twee ballen in de lucht en vangt ze steeds weer op, totdat ze een keertje vallen. (Het debat). Het jongleren blijft niet altijd goed gaan. Verandering is inherent aan ons leven, zoals de jaargetijden en de transformatie van jong naar oud. Wees niet bang voor veranderingen, want het gebeurt toch.

Andere kaarten die ook op verandering wijzen of zeggen van: nu is het afgelopen, dat zijn de kaart ‘Death’, en de kaart ‘The Tower’, vroeg of laat komen er zo wie zo een of meer veranderingen in ons leven. Kijk goed naar je omringende kaarten op wat voor gebied er een verandering nodig is. Vier je verandering! Vroeg of laat zal je toch moeten veranderen om de een of andere reden!

Munten drie

Hard werken en goede concentratie, advies, goede raad. ‘The Lord of works’. Deze kaart gaat erover dat je in staat bent om je te kunnen concentreren en dat je kunt werken aan een specifiek iets, waar je jouw idee op gezet hebt. En je werkt er hard en volhardend aan, wat goede resultaten tot gevolg heeft.

Dus door veel aandacht en veel tijd in een werkstuk te stoppen blijven de resultaten niet uit en op dit gebied ga je echt veel leren. Maar je geeft je eraan over en andere dingen komen daardoor wel op een zacht pitje te staan, maar dat vind je niet erg.

Het motto hier is: waar een wil is, is een weg en dat gaat ook echt lukken. Het is een mooie kaart om veel te kunnen bereiken en om een stap verder te komen in iets wat je graag wilt; verder dan je ooit had gedacht te komen! Anderzijds wijst deze kaart er soms op dat je zo hard werkt omdat je verdrietig ergens over bent en door helemaal in je werk op te gaan, hoef je daar dan niet zoveel meer aan te denken.

Munten zes

74/11 speelt hier een rol. Je kunt veel bereiken als je deze kaart hebt getrokken, laat je niet afleiden en ga er voor. Het getal elf is een mastergetal. Je beschikt over veel talent op het gebied van het zoeken naar een balans, Je bent liefdadig en wil iets goeds oprichten voor de medemens om te kunnen delen in de goede dingen van het leven. ‘Stay your ground’. Het getal elf zal ook hier wel weer voor uitdagingen zorgen, zoals meestal het geval is.

Munten negen

Dit is de echte succes kaart, die de goede dingen van het leven biedt. De munten staan voor de materie, het tastbare en alles waarvan we met onze vijf zintuigen kunnen genieten. Het getal 77/5 past hier bij de negen pentakels. Je hebt het echt getroffen, maar je hebt het verdiend.

Je hebt het aardse deel al goed doorlopen en je interesseert je nu ook in het spirituele en esoterische leven, maar je bent goed bedeeld, vooral wanneer je geboren bent onder dit getal met je ‘life path number’ of met het getal wat je naam inhoudt.

Maan en Mercurius werken hier in goede harmonie samen. Je beschikt over een goede smaak en over een altruïstische persoonlijkheid. Ook ben je zelfverzekerd vanwege de goede zelfkennis die je hebt opgedaan.

Munten Koningin

De vruchtbaarheid. 66/3 is het getal wat bij deze kaart past. Het is in feite een mastergetal wat nog niet echt zijn werking heeft in onze tijd, maar misschien bij een enkeling zou het toch voor kunnen komen, de twee zessen in dit getal duiden een talent aan, een schilder of een beeldhouwer of iemand die het gezellig kan maken voor de mensen om haar of hem heen.

En in de wandelgangen duidt dit een persoon aan die het gezellig kan maken met aardse dingen en die zelf ook heel huiselijk is aangelegd, Iemand die creatief is en over een goede smaak beschikt. Hij of zij houdt veel van de mooie dingen in het leven, zoals kinderen dieren, de natuur en van alles wat prettig en aangenaam is. Een perfecte moeder en geliefde!

Munten Koning

Werkelijkheidszin, duurzaamheid. Dit is ook een geluk kaart. 65/11 is het mastergetal 11, dat we hier weer tegen komen. Iemand met bijzondere talenten maar wees voorzichtig en niet al te materialistisch! Geluk met geld, erfenissen of met gokken. Bij misbruik, groot verlies. Een mooie kaart. Maar het mastergetal 11 is een moeilijk getal, omdat het je altijd met verleidingen en met uitdagingen confronteert.

Leidinggevende capaciteiten en ‘down to earth’. Een echte levensgenieter die goed met geld om kan gaan. Het getal elf is hier opgebouwd door Mercurius via Venus, wat duidt op een talentvol en ambitieus persoon, die vaak beroemd wordt en ook wel zakelijk is aangelegd. Een bekend persoon in de gemeenschappelijke sfeer. Materialisme ligt hier wel een beetje op de loer, vanwege de opbouw van het getal elf hier.

Verschillende soorten readings:

1. Het vinden van je blinde vlek door legging met de tarot

De Blinde Vlek legging geeft je informatie over de overeenkomsten en verschillen tussen de manier waarop jij naar jezelf kijkt, en de manier waarop anderen naar je kijken. Je trekt bij deze legging in totaal vier kaarten.

  1. De eerste kaart die je trekt is de kaart van de ‘Gelijke identiteit’. De kaart die ‘bewust zijn’ wordt genoemd. Deze kaart toont je wat anderen en jijzelf in jou zien.
  2. De tweede kaart die je trekt is de kaart van het ‘Grote Onbekende’. De kaart wordt ook wel ‘Onbewust’ genoemd en toont onbekende processen die jou bezighouden, maar die jij en anderen niet zien.
  3. De Derde kaart die je trekt is ‘De Schaduw’ of ‘Het Verborgene. Deze kaart toont kanten van jezelf die je voor anderen verbergt.
  4. De vierde kaart tenslotte toont je jouw ‘Blinde Vlek’. De kaart toont je de dingen die anderen wel in jou zien, maar die jij niet bij jezelf ziet.

De legging met tien kaarten van de tarot

‘ The ancient 10 – card Tarot spread.’

Deze legging duidt voornamelijk het verleden, het heden en de toekomst aan. We doen de legging meestal in twee fasen. De eerste zes kaarten vallen onder de eerste fase. De eerste kaart duidt op het hier en nu, de tweede kaart duidt op de directe invloed in het hier en nu.

De derde kaart geeft antwoord op de vraag van de vraagsteller, de vierde kaart duid je verleden aan. De vijfde kaart zegt iets over de meer recente gebeurtenissen en de zesde kaart zegt iets over de toekomstige invloed.

Daarna begin je met de tweede fase

Nu gaan we naar de tweede fase van de reading en kijken naar kaart zeven, acht en negen. De tiende kaart geeft het eindresultaat weer. Kaart zeven duidt degene aan die de vraag stelt en zegt iets over zijn of haar toestand.

Kaart acht zegt iets over de directe factoren vanuit de omgeving die nu meespelen. Kaart negen duidt op de diepe angsten en gevoelens die er aan te pas komen en kaart tien zegt uiteindelijk iets over het eindresultaat van de gestelde vraag.

De kaartlezer legt de kaarten uit en legt dan de eerste zes kaarten open om te beginnen met de reading, waarna de andere kaarten daarna pas open worden gelegd door de kaartlezer. Je kunt zelf kijken met de kaartlezer hoe je de kaarten het beste neer wilt leggen.

Succes,

Dorien Jansen