Anunnaki bloedlijnen:  Van goden tot koningen 

Ontdek het fascinerende concept van Anunnaki bloedlijnen, waarbij reptilians en engelen op aarde ontwaken. Begrijp waarom het belangrijk is om deze bloedlijnen te bestuderen. De mysterieuze geschiedenis van engelen en reptilians onthult intrigerende connecties tussen oude beschavingen en Anunnaki. Door deze verborgen erfenis te begrijpen, kunnen we meer inzicht in onze eigen oorsprong en evolutie krijgen. We kunnen ontwaken in de fascinerende wereld van reptilians en zien hoe ze onze perceptie van het leven veranderen. 

Anunaki bloedlijnen reptielen

Dit artikel onthult wat er bekend is over de Anunnaki bloedlijnen en hun invloed op menselijke samenlevingen. Reptilians hebben een rol gespeeld tussen hen en verschillende volkeren. Van de Nephilim tot Enki, we zullen de mysteries rondom deze krachten die ons verleden hebben beïnvloed verkennen. Reptilians (sommigen) worden ook wel godenzonen genoemd. 

Bereid je voor op een meeslepende reis door de geschiedenis van de planeet, terwijl we proberen het mysterie van de Anunnaki bloedlijnen en hun verbinding met reptilians en verschillende volkeren te ontrafelen. Lees verder om meer te weten te komen over hoe volkeren de planeet zien en hoe dit de planeet kan veranderen.  

Oorsprong van de Anunnaki en hun invloed op de mensheid 

De Anunnaki bloedlijnen hebben een fascinerende oorsprong en invloed gehad op de mensheid. Volgens oude teksten waren de Anunnaki buitenaardse wezens die duizenden jaren geleden naar de aarde kwamen en er beschavingen hielpen ontwikkelen. Ze worden geassocieerd met koninklijke families en aristocratieën, waarbij wordt beweerd dat ze hun macht en rijkdom van deze buitenaardse wezens hebben geërfd. Ondanks controverse blijft het een intrigerend aspect van onze geschiedenis dat ons helpt onze oorsprong beter te begrijpen. 

Heb jij altijd al meer over Anunnaki willen weten?

The Curse of The Annunaki

In dit boek wordt alles over de vloek van de Anunnaki verteld

  • Dat betekent informatie over alles wat met ongeneeslijke ziekte te maken heeft
  • Nieuwe inzichten over ziektes
  • Nieuwe inzichten over uw gezondheid

Dit is nog maar een topje van de ijsberg

Oorsprong en betekenis van het woord “Anunnaki” 

De term “Anunnaki” komt van het ruimte schip Nibiru. Dit ruimte schip begeeft zich langzaam door ons melkwegstelsel en eens in de zoveel jaar, eens in de 3.600 duizend jaar schijnt dat ruimteschip in de buurt van de aarde te komen, waardoor de aarde werd ontdekt door de Anunnaki, die zich op dat schip begaven en een stop bij onze aarde hielden. Zij kwamen op aarde om naar goud te zoeken, wat ze nodig hadden voor hun ruimteschip. Toen ze uitvonden dat op aarde nog genoeg goud viel te delven hebben ze daar werk van gemaakt. Anunnaki waren oude volkeren die naar de aarde kwamen en actief waren in het oude Sumerië. Het woord “volkeren” verwijst naar verschillende groepen mensen op aarde. De Anunnaki waren buitenaards en oefenden invloed uit op menselijke samenlevingen. Het blijkt dat ze best een lange tijd op aarde verbleven en dat ze ons aardlingen veel dingen hebben geleerd en bijgebracht. Veel van hen zijn weer vertrokken hoorde ik, maar zeker weten doe ik dat ook niet.

Impact van de Anunnaki op verschillende aspecten van menselijke samenlevingen 

Volgens oude mythen hebben de Anunnaki een grote invloed gehad op menselijke samenlevingen. Ze worden beschouwd als goddelijke wezens met superieure kennis en technologie. Deze invloed is terug te zien in verschillende culturen, waar verhalen verwijzen naar contact met deze buitenaardse goden. 

Bewijs voor contact tussen mensen en de Anunnaki in oude tijden 

Er zijn aanwijzingen van contact tussen mensen en de Anunnaki in oude tijden. Archeologische vondsten zoals teksten, artefacten en monumenten verwijzen naar deze mysterieuze wezens. Ze worden geassocieerd met goden van onze planeet en waren aanwezig in oude beschavingen. Er zijn afbeeldingen en reliëfs gevonden die mogelijk de Anunnaki weergeven, wat als bewijs van hun bestaan dient. 

Rol van technologie en kennisoverdracht door de Anunnaki aan menselijke beschavingen 

Volgens sommige theorieën waren de Anunnaki de goden van onder anderen deze planeet en zij hebben technologie en kennis overgedragen aan menselijke beschavingen. Ze worden vaak geassocieerd met geavanceerde technologieën zoals vliegende voertuigen, energiebronnen en genetische manipulatie. Er wordt beweerd dat zij deze kennis hebben gedeeld met ons, om ons te helpen bij onze ontwikkeling en vooruitgang. 

Theorieën over hoe de Anunnaki onze genetische evolutie hebben beïnvloed 

Er waren verschillende theorieën over hoe de Anunnaki ook onze genetische evolutie hebben beïnvloed. Je kunt je afvragen wat de invloed van deze oude buitenaardse wezens op ons DNA is geweest. Een populaire hypothese is dat zij genetische manipulatie hebben toegepast op ons, de vroege menselijke wezens, waardoor deze menselijke wezens zich ook verder ontwikkelden tot moderne mensen. Volgens deze theorie zouden wij, zijnde moderne mensen, dus afstammen van een hybride ras dat voortkwam uit het mengen van het DNA van de Anunnaki met dat van oermensen. 

Het is wel zo dat deze ideeën niet breed geaccepteerd zijn binnen de wetenschappelijke gemeenschap. Ondanks dat ik genoeg mensen ken die wel zo denken. Toch behoren deze theorieën eerder tot het rijk van speculatie en pseudowetenschap. Sommige mensen denken zelfs dat wij die Anunnaki waren in vroegere tijden. Hoewel er ook interessante aanwijzingen en verhalen zijn die naar de Anunnaki verwijzen, ontbreekt het ons aan hard wetenschappelijk bewijs om deze theorieën te ondersteunen.

Relatie tussen Anunnaki en koninklijke bloedlijnen   

De relatie tussen de Anunnaki en koninklijke bloedlijnen heeft eeuwenlang tot speculatie geleid. Wie waren zij? Wat was hun rol? En hoe hebben zij invloed gehad op ons? Volgens verschillende theorieën zouden ook koninklijke families hun macht ontlenen aan die beweerde afstamming van goddelijke wezens. Deze vermeende band heeft invloed gehad op politiek, religie en maatschappij in verschillende tijdsperioden. 

Verband tussen koninklijke families en beweerde afstamming van de goddelijke Anunnaki 

Er wordt ook beweerd dat die koninklijke families directe afstammelingen zijn van de Anunnaki, een buitenaards ras dat volgens oude teksten naar de aarde kwam en interactie had met menselijke beschavingen. Volgens deze theorieën hebben zij, de Anunnaki, ook genetische manipulaties uitgevoerd om ons, de mensheid, te creëren als een arbeidskracht voor hun eigen doeleinden. 

Theorieën over hoe koninklijke families hun macht ontlenen aan hun vermeende band met de goddelijke wezens 

Een veel voorkomende theorie is dat koninklijke families beweren af te stammen van goddelijke wezens zoals de Anunnaki om hun heerschappij te legitimeren. Door zichzelf te associëren met die hogere machten, kunnen zij aanspraak maken op een soort ‘goddelijk recht’ om te regeren. Dit geeft hen een aura van onaantastbaarheid en autoriteit in de ogen van het volk. 

Historische voorbeelden waarin koninklijke families beweerden directe afstammelingen te zijn van de goden (Anunnaki) 

In de geschiedenis zijn er veel voorbeelden van koninklijke families die beweren af te stammen van goddelijke wezens zoals de Anunnaki. Ze claimen recht te hebben op de troon vanwege hun afkomst. Het oude Egypte is een bekend voorbeeld, waar farao’s werden gezien als halfgoden of reïncarnaties van goden. Deze overtuiging gaf hen onbetwiste autoriteit en maakte hun heerschappij legitiem in de ogen van het volk. 

Een ander voorbeeld is het middeleeuwse Europa, waar koninklijke families hun afkomst traceerden tot mythische figuren zoals Karel de Grote of ook Trojaanse helden zoals Aeneas. In die tijd waren dit belangrijke personen die een grote invloed hadden op de geschiedenis. Door deze vermeende band met goddelijke wezens konden ze ook hun macht rechtvaardigen en controle uitoefenen over hun onderdanen.  

Invloeden die deze vermeende relatie heeft gehad op politiek, religie en maatschappij in verschillende tijdsperioden 

De beweerde relatie tussen koninklijke bloedlijnen en de Anunnaki heeft ook een diepgaande invloed gehad op politiek, religie en maatschappij gedurende vele eeuwen. Het ontstaan ​​van monarchieën en absolute heerschappij werd beïnvloed door de primitieve mens en de Anunnaki. Hierbij beschouwen koningen en koninginnen zichzelf als gezalfd door hogere machten. De realiteit van de zondvloed heeft ook bijgedragen aan deze vormen van heerschappij. 

Religie was belangrijk voor koninklijke families. De Anunnaki bloedlijnen, afkomstig uit oude beschavingen, worden geassocieerd met deze religies. Volgens sommige theorieën waren de Anunnaki buitenaardse wezens die zich mengden met mensen en zo macht verkregen. Deze goddelijke afkomst werd gebruikt om de heerschappij van koninklijke families te rechtvaardigen en hun positie te versterken. Dit zorgde voor stabiliteit en gehoorzaamheid in de samenleving. Religie had ook invloed op wetten, rituelen en tradities.  

Anunaki bloedlijnen Didson script

Verkenning van de rol van de Anunnaki bij het ontstaan van de mensheid 

De Anunnaki, een buitenaards ras dat volgens oude mythen op aarde heeft geleefd, heeft een fascinerende rol gespeeld bij het ontstaan van de mensheid. Hoewel er geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van de Anunnaki, zijn er verschillende theorieën en verhalen die suggereren dat ze een belangrijke rol hebben gespeeld in onze geschiedenis

Hieronder volgt een verkenning van de mogelijke rol van de Anunnaki bij het ontstaan van de mensheid: 

  1. Genetische manipulatie: Volgens sommige theorieën hebben de Anunnaki genetische manipulatie toegepast op vroege menselijke wezens om hen te veranderen en te verbeteren. Ze zouden hun eigen DNA hebben gemengd met dat van de mens om een nieuw hybride ras te creëren. 
  2. Kennisoverdracht: Er wordt ook beweerd dat de Anunnaki hun geavanceerde kennis en technologie hebben gedeeld met de mensheid. Ze zouden ons hebben geleerd over landbouw, architectuur, astronomie en andere wetenschappen die essentieel zijn geweest voor onze ontwikkeling als beschaving. 
  3. Goddelijke aanbidding: Volgens oude teksten werden de Anunnaki vaak aanbeden als goden door de mensheid. Ze zouden als goddelijke wezens zijn beschouwd en werden vereerd in oude beschavingen zoals die van de Sumeriens. 
  4. Macht en controle: Sommige theorieën suggereren dat de Anunnaki de mensheid hebben gemanipuleerd en gecontroleerd om hun eigen belangen te dienen. Ze zouden hebben geheerst over de menselijke samenleving en hebben geprofiteerd van hun arbeid en aanbidding. 

Hoewel er geen hard bewijs is voor de rol van de Anunnaki bij het ontstaan van de mensheid, blijven deze theorieën fascinerend en intrigerend. Ze dagen ons uit om na te denken over de oorsprong van de mensheid en de mogelijkheid van buitenaardse invloed op onze geschiedenis. 

Wat denk jij? Zijn de Anunnaki echt betrokken geweest bij het ontstaan van de mensheid, of zijn dit slechts mythen en legendes? Het blijft een mysterie dat ons blijft intrigeren en uitnodigt tot verdere verkenning. 

Betekenisvolle connecties tussen Anunnaki en koninklijke bloedlijnen 

Historische verhalen en mythen hebben vaak verwijzingen naar huwelijken tussen goddelijke wezens, zoals de Anunnaki, en aardse royalty’s. Deze verhalen bevatten onschatbare inzichten in oude culturen en de interactie tussen goden en stervelingen. De huwelijken tussen goddelijke wezens en aardse royalty’s waren een veelvoorkomend thema in deze verhalen, wat aantoont dat er een sterke connectie was tussen deze twee werelden.  

Historische verhalen en mythen 

Oude beschavingen hadden mythologische verhalen over goden en mensen. De Anunnaki, buitenaardse wezens uit de Sumerische mythologie, worden genoemd als betrokken bij het ontstaan van de mensheid. Ze trouwden met aardse royalty’s om hemel en aarde te verbinden. Deze goddelijke wezens speelden een belangrijke rol in het verbinden van twee werelden. 

Invloedrijke figuren in koninklijke geschiedenis 

In de geschiedenis waren er belangrijke figuren die beweerden afstammelingen te zijn van zowel mensen als goddelijke wezens, zoals de Anunnaki. Deze figuren worden “afstammelingen van de Anunnaki” genoemd. Dit geloof gaf hen legitimiteit en macht. Het versterkte hun status en maakte hen tot uitverkoren leiders die ons zouden leiden. 

Symboliek en rituelen 

De connecties tussen hemel en aarde werden gesymboliseerd door rituelen en symboliek binnen koninklijke families. Bijvoorbeeld, kroonjuwelen of insignes verwezen naar hun goddelijke afkomst, wat ons inspireerde en nu nog steeds tot denken zet. Deze symbolen en rituelen versterkten de macht en autoriteit van koninklijke bloedlijnen. 

Overerving van macht, kennis en privileges 

Binnen specifieke bloedlijnen worden niet alleen titels en eigendommen doorgegeven, maar ook macht, kennis en privileges. Dit helpt ons groeien en definieert wie we zijn. Het is belangrijk om te begrijpen hoe deze overdracht binnen de familie plaatsvindt, omdat het ons de mogelijkheid geeft om te leren en te evolueren, zelfs na onze dood. Leden van koninklijke families die beweerden afstammelingen te zijn van goddelijke wezens werden gezien als dragers van waardevolle wijsheid en macht. Ze hadden een unieke positie in de samenleving. 

Hedendaagse interpretaties en geloofssystemen 

Hoewel geloof in directe connecties tussen Anunnaki en koninklijke bloedlijnen minder wijdverspreid is, blijven sommige mensen hierin geloven. Er zijn echter geen concrete bewijzen voor deze beweringen. Dit geloof is gebaseerd op oude mythes en legendes. Interpretaties variëren afhankelijk van culturele contexten en individuele opvattingen. 

Er zijn belangrijke connecties tussen Anunnaki en koninklijke bloedlijnen in de oude geschiedenis. Huwelijken tussen goddelijke wezens en aardse royalty’s hebben geleid tot invloedrijke figuren die beweerden afstammelingen te zijn van zowel mensen als Anunnaki. Symboliek, rituelen en machtsoverdracht hebben deze connecties versterkt. 

Onderzoek naar Anunnaki in oude geschriften en mythen 

De Anunnaki, engelen genoemd in de oude Sumerische teksten, hebben al eeuwenlang de verbeelding van mensen geprikkeld. Deze mysterieuze goddelijke wezens worden vaak geassocieerd met buitenaardse wezens, reptielen en zelfs reuzen. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het onderzoek naar de Anunnaki in oude geschriften en mythen. 

Analyse van oude Sumerische teksten waarin de Anunnaki worden genoemd 

Geleerden hebben uitgebreid onderzoek gedaan naar de oude Sumerische teksten waarin de Anunnaki worden genoemd. Deze teksten bevatten gedetailleerde beschrijvingen van deze goddelijke wezens en hun interactie met menselijke samenlevingen. Door middel van grondige analyse proberen onderzoekers de betekenis en rol van de Anunnaki te achterhalen. 

Anunaki bloedlijnen ancient egypt

Vergelijking met andere mythologische tradities en goden uit verschillende culturen 

Naast de Sumerische teksten vergelijken geleerden ook de verhalen over goden uit andere mythologische tradities en culturen. Er zijn opvallende overeenkomsten tussen deze verschillende godheden, wat suggereert dat er mogelijk een universeel geloofssysteem of een gemeenschappelijke oorsprong is. Het vergelijken van deze tradities kan ons helpen om een breder begrip te krijgen van wie of wat de Anunnaki werkelijk waren. 

Interpretaties van geleerden over de betekenis en rol van de Anunnaki in oude beschavingen 

De interpretaties van geleerden over de betekenis en rol van de Anunnaki variëren. Sommigen geloven dat ze letterlijk buitenaardse wezens waren die naar de aarde kwamen, terwijl anderen denken dat ze symbolisch zijn voor bepaalde concepten of krachten. Er zijn ook theorieën die suggereren dat de Anunnaki een geavanceerde beschaving vertegenwoordigen die kennis en technologie aan mensen heeft doorgegeven. 

Archeologische ontdekkingen die mogelijk verband houden met de Anunnaki 

Naast het bestuderen van teksten hebben archeologen ook ontdekkingen gedaan die mogelijk verband houden met de Anunnaki. Van oude tempels tot artefacten, er zijn verschillende vondsten die wijzen op een mogelijke connectie met deze goddelijke wezens. Deze ontdekkingen werpen nieuwe vragen op en stimuleren verdere onderzoeken naar de Anunnaki. 

De evolutie van het begrip en onderzoek naar de Anunnaki in moderne tijden 

Het begrip en onderzoek naar de Anunnaki hebben zich in moderne tijden verder ontwikkeld. Met nieuwe technologieën kunnen wetenschappers meer gedetailleerd onderzoek doen naar oude geschriften en artefacten. Daarnaast hebben populaire cultuurverschijnselen zoals boeken, films en documentaires bijgedragen aan een grotere bekendheid over dit onderwerp bij het brede publiek. 

De Anunnaki, een oude beschaving van de planeet Nibiru, blijft intrigeren. Er zijn aanwijzingen dat er mogelijk een genetische link is tussen hun bloedlijn en de mensheid. Dit fascineert niet alleen liefhebbers van buitenaards leven en complottheorieën, maar ook wetenschappers en historici die geïnteresseerd zijn in onze oorsprong en het universum. 

Onthulling van complottheorieën over Anunnaki bloedlijnen 

De wereld van complottheorieën is altijd fascinerend geweest, en een van de meest intrigerende theorieën gaat over de Anunnaki bloedlijnen. Volgens populaire complottheorieën zijn koninklijke families eigenlijk geheime afstammelingen van buitenaardse wezens, bekend als de Anunnaki. Deze theorieën beweren dat er vermeende samenzweringen zijn om deze connecties verborgen te houden voor het grote publiek. 

Populaire complottheorieën 

Volgens deze populaire complottheorieën hebben de Anunnaki, een buitenaards ras dat naar verluidt duizenden jaren geleden onze planeet bezocht, hun genetisch materiaal vermengd met dat van menselijke wezens. Dit zou hebben geleid tot de opkomst van koninklijke bloedlijnen die tot op de dag van vandaag aan de macht zijn. 

Verborgen connecties 

Een belangrijk aspect van deze theorieën is het idee dat er duistere machten en geheime genootschappen betrokken zijn bij het beheren en verbergen van informatie over deze Anunnaki bloedlijnen. Er wordt beweerd dat zij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het grote publiek geen kennis heeft of toegang krijgt tot deze waarheden. Dit roept vragen op over wie er achter deze samenzweringen zitten en wat hun motieven zijn.  

Anunaki bloedlijnen false gods

Rol van geheime genootschappen 

Het is interessant om te onderzoeken welke rol geheime genootschappen en machtsstructuren spelen bij het beheren van informatie over de Anunnaki bloedlijnen. Sommige complottheorieën suggereren dat deze genootschappen al eeuwenlang bestaan en een verborgen agenda hebben om hun eigen macht te behouden. Ze zouden nauw betrokken zijn bij het bewaken van de geheimen rondom de koninklijke afstamming van buitenaardse wezens. 

Kritische analyse van bewijsmateriaal 

Hoewel er veel mensen zijn die geloven in deze complottheorieën, is het belangrijk om kritisch naar het bewijsmateriaal te kijken dat wordt gebruikt om deze theorieën te ondersteunen. Het is essentieel om feiten van fictie te scheiden en objectieve bronnen te raadplegen om tot een goed geïnformeerde conclusie te komen. 

Impact op popcultuur en geloofssystemen 

Deze complottheorieën hebben ook invloed gehad op popcultuur en geloofssystemen rondom buitenaardse invloeden op aarde. Films, boeken en andere media hebben vaak verhalen verkend die gebaseerd zijn op deze theorieën, waardoor ze nog meer bekendheid krijgen bij het grote publiek. Dit heeft geleid tot discussies en debatten over de waarachtigheid van dergelijke claims. 

Het onderwerp over de Anunnaki bloedlijnen blijft intrigerend voor velen, maar het is belangrijk om een gezonde dosis scepsis te behouden bij het evalueren van dergelijke complottheorieën. Hoewel er veel beweringen en speculaties zijn, ontbreekt het vaak aan concreet bewijs om deze theorieën te ondersteunen. 

Conclusie: Het belang van het begrijpen van Anunnaki bloedlijnen 

Na een grondige verkenning van de oorsprong en invloed van de Anunnaki, evenals hun relatie met koninklijke bloedlijnen, wordt duidelijk dat het begrijpen van Anunnaki bloedlijnen een essentiële rol speelt in het ontrafelen van mysteries uit het verleden. De connecties tussen de Anunnaki en koninklijke families zijn betekenisvol en werpen nieuw licht op de geschiedenis van de mensheid. 

Het onderzoek naar oude geschriften en mythen heeft ons geholpen om meer te weten te komen over de rol die de Anunnaki hebben gespeeld bij het ontstaan ​​van onze beschaving. Door deze kennis kunnen we dieper graven in onze eigen afkomst en begrijpen hoe bepaalde gebeurtenissen en structuren in onze samenleving tot stand zijn gekomen. 

Het is nu aan ons om verder te gaan met dit onderzoek en meer bewijsmateriaal te verzamelen om een ​​nauwkeuriger beeld te krijgen van de impact die de Anunnaki hebben gehad op onze wereldgeschiedenis. Laten we blijven streven naar waarheidsgetrouwe informatie over de realiteit van de planeet aarde. Laten we openstaan ​​voor nieuwe perspectieven, zodat we een dieper begrip kunnen krijgen van wie we zijn als de eerste menselijke soort. 

Veel gestelde vragen

Wat is het bewijs voor de connectie tussen Anunnaki en koninklijke bloedlijnen? 

Er is geen hard wetenschappelijk bewijs dat direct wijst op een connectie tussen de Anunnaki en koninklijke bloedlijnen. Veel van de claims zijn gebaseerd op oude geschriften, mythen en speculaties. Het is belangrijk om kritisch te kijken naar deze bronnen en een gezonde dosis scepsis te behouden. 

Zijn er nog steeds Anunnaki aanwezig op aarde? 

Er is geen bewijs dat suggereert dat er nog steeds Anunnaki aanwezig zijn op aarde. De meeste theorieën over de Anunnaki wijzen op hun betrokkenheid bij het ontstaan ​​van de mensheid in een ver verleden, maar er is geen concreet bewijs voor hun voortdurende aanwezigheid. 

Wat is het doel van het bestuderen van Anunnaki bloedlijnen? 

Het bestuderen van Anunnaki bloedlijnen kan helpen bij het verkrijgen van inzicht in onze geschiedenis en afkomst als menselijke soort. Het kan ons helpen om te begrijpen hoe bepaalde structuren en gebeurtenissen in onze samenleving tot stand zijn gekomen. Het kan ook leiden tot nieuwe vragen en onderzoek naar andere aspecten van ons verleden. 

Is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de Anunnaki? 

Hoewel er veel speculatie en theorieën bestaan ​​over de Anunnaki, is er weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hun bestaan ​​of invloed. De meeste informatie die beschikbaar is, komt uit oude teksten en mythen, wat het moeilijk maakt om harde conclusies te trekken. 

Waar kan ik meer informatie vinden over de Anunnaki? 

Er zijn verschillende boeken, websites en documentaires beschikbaar die zich bezighouden met het onderwerp van de Anunnaki. Het is belangrijk om kritisch te blijven en bronnen te raadplegen die betrouwbaar en goed onderbouwd zijn. Mensen zoals bijvoorbeeld Michael Salla, Corey Goode, Kerry Cassidy, mevrouw Anaan, die nauw samenwerkt met professor Michael Salla en nog enkele andere mensen, zoals mevr. Linda Mountain Howe en David Eycke en David Wilcock en de schrijver van het befaamde boek: ‘waren de goden kosmonauten, de hr. Erik Von Daniken weten veel over deze soort onderwerpen te vertellen en er staan diverse filmpje op YouTube waarin ze meer uitleg geven. Billy Carson biedt momenteel ook een bron aan informatie en is momenteel heel populair.

Dorien Jansen  

Heb jij altijd al meer over Anunnaki willen weten?

The Curse of The Annunaki

In dit boek wordt alles over de vloek van de Anunnaki verteld

  • Dat betekent informatie over alles wat met ziekte te maken heeft
  • Nieuwe inzichten over ziektes
  • Nieuwe inzichten over uw gezondheid

Dit is nog maar een topje van de ijsberg