Anunnaki goden

Hebben zij ons voor een deel geschapen door middel van genetische manipulatie?

Anunnaki goden

In het boek ‘Anunnaki false gods’, waarvan zelfs drie delen bestaan, wordt ingegaan op de vertaling van de Sumerische kleitabletten door Zecharia Sitchen die ten grondslag liggen aan de Bijbel en over de Anunnaki goden gaan.

anunnaki false gods

Tienduizend jaar geleden schreven schriftgeleerden in het oude Sumer (Irak) op deze tabletten, waarin wordt gesproken over de de Anunnaki-goden (lange mensen die uit de lucht op aarde waren neergedaald).

Sitchin is heel bekend geworden vanwege de vertaling die nogal lastig geweest schijnt te zijn. Zecharia Sitchen is daar dan ook een lange tijd mee bezig geweest en heeft hier veel onderzoek voor moeten doen.

Hij heeft zelf ook een paar, nu bekende boeken, over Anunnaki goden geschreven waarvan een van zijn boeken bekend is geworden met de naam: ‘de twaalfde planeet.’ Met de twaalfde planeet wordt Nibiru bedoeld, de planeet waar de Anunnaki vandaan komen.

Sitchin werd geboren in Baku, Azerbeidzjan SSR en groeide op in Mandaat Palestina, waar hij een grondige kennis verwierf van het moderne en oude Hebreeuws, andere Semitische en Europese talen, het Oude Testament en de geschiedenis en archeologie van het Nabije Oosten.
Hij behaalde een graad in economie aan de Universiteit van Londen en was redacteur en journalist in Mandaat Palestina (dat in 1948 de moderne staat Israël werd), voordat hij in 1952 naar New York verhuisde.

Terwijl hij werkte als leidinggevende bij een scheepvaartmaatschappij , leerde hij zichzelf het Sumerische spijkerschrift en bezocht hij verschillende archeologische vindplaatsen.
Hij was een van de weinige geleerden die oude Sumerische en Akkadische kleitabletten kon lezen en interpreteren. Zijn bestseller ‘de twaalfde planeet’, is gebaseerd op teksten uit de oude beschavingen van het Nabije Oosten. (het huidige Israël, Libanon, Syrië en Irak).

Zijn controversiële theorieën over de Anunnaki-oorsprong van de mensheid, die zowel aanleiding tot brede belangstelling als kritiek geeft, zijn in meer dan 20 talen vertaald en opgenomen in radio- en televisieprogramma’s over de hele wereld.

Eens in de zoveel tijd schijnt Nibiru door ons zonnestelsel te reizen in een tegenover gestelde richting dan de meer bekende planeten in ons Melkweg stelsel. Het is een enorme planeet met vooral veel zwaartekracht. Het is een planeet / ruimtevaartschip wat zeker niet ongemerkt voorbij komt. Hierdoor kunnen zich ongelukken voordoen.

Er wordt zelfs beweerd dat zich een ongeluk heeft voorgedaan met de aarde de laatste keer dat Nibiru voorbij kwam, hetgeen toen de Zondvloed deed ontstaan. Of dat waar is weet ik niet. Het gaat hier om een ‘superaarde’ ! Nibiru zou zich volgens sommige gegevens rond en nabij de planeet Pluto bewegen. Wat een enorm eind weg van de aarde gelegen is.

Niet alleen werden alledaagse verslagen, gedetailleerd als ze waren, heel vroeger bewaard op kleitabletten, waarvan er tienduizenden tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven. Maar de geschiedenis en directe ervaringsverslagen van enkele van de beroemde inwoners indertijd, zoals koning Gilgamesh van Uruk, stellen ons voor aan ‘degenen die van de hemel naar de aarde kwamen’. Denk daarbij aan de ‘Anunnaki uit The book of Enoch’, waarin we hierover kunnen lezen en in het boek ‘Genesis’ . Daar gaat het over de ‘Nephilim’, of de ‘gevallen engelen’, ook wel de ‘Wachters’ genoemd, die naar de aarde kwamen.

anunnaki achtergrond01

Goudmijnen op aarde

De Anunnaki vonden met behulp van spectroscopie ( elektromagnetische straling) goud op de planeet aarde. Zij kwamen vlak voor de zondvloed naar de aarde, vanwege een falende atmosfeer op Nibiru. Daarom hadden de Anunnaki goud nodig om hun planeet Nibiru te beschermen.

Toen ze eenmaal ontdekt hadden dat er goud was te delven op planeet aarde, stuurde hun koning Anu zijn vooraanstaande wetenschapper en eerstgeboren zoon, Enki, op een ruimtemissie naar de aarde, om goud te gaan winnen. Dat goud kon worden geïoniseerd en dan als zonneschild worden gebruikt in hun atmosfeer.

Later zijn de Anunnaki -goudmijnen in Afrika gevonden. De mijnbouwactiviteiten vonden plaats op ongeveer dezelfde tijd en locatie als waar ook de ‘Genetische Eve Studie ‘ plaats vond. De genetische oorsprong van de mens is onmiskenbaar verbonden met de goudwinning indertijd en met de tussenkomst van Enki.

Enki ’s bemiddeling bij de goudwinning en bij de genetische manipulatie staat vast. Tegenwoordig kunnen de technische ruimteonderzoekers met nog betere apparatuur te werk gaan, zodat we nu snel steeds meer te weten komen over allerlei zaken vanuit ons verleden.

Enkele bekende goden namen

Anu is de god van het firmament, die wordt gezien als de schepper van de mens. (Uranus de god van het firmament). Anun (de goden onder Anu) zijn van koninklijke bloede. We kennen de Anunna, dat zijn vijftig grote goden, en de Igigi, de iets mindere goden. De Anunnaki zijn Anu’s metgezellen; zij vallen onder de Hoge Raad van de Goden. Verder kennen we Enki en Enlil, die de zonen van Anu zijn.

Mardoek is de zoon van Enki, waar je vast weleens van gehoord hebt. Volgens bronnen heb ik vernomen dat de aarde momenteel door Mardoek, de buitenaardse godheid, wordt bestuurd. Mardoek was ook staatsgod en beschermgod van Babylon.

De Anunnaki schijnen volgens het scheppingsverhaal ‘Enoema Elisj’, (mythe) de rust van de nog oudere goden en de rust van ‘Tiamat’, de vrouwelijke monsterachtige ‘Oer -godin’, verstoord te hebben door hun vitaliteit en drukke gedoe.

Tiamat kom je tegen in de Sumerische en Babylonische mythologie. Zij belichaamt het beeld van de ‘Oer -chaos’ en is de ‘Oer -godin’ van het zoute water. Sumerie lag tussen de rivieren Eufraat en Tigres ongeveer 10.000 jaar voor Christus.

De ‘Iggy” zijn de draken van Tiamat, die over de lagere werelden heersen. Mardoek is de leider van de Anunnaki en leider over de natuurwetten, ook is hij leider over de aarde. De meest bekende Anunnaki zijn Enki, Enlil, Anu, Mardoek en de zonnegod in Babylonië Sjamasj.

Anunnaki zijn Homo Sapiens

De Anunnaki zijn Homo sapiens net als wij, maar die Anunnaki worden enorm oud vergeleken met ons. Zij worden wel honderden jaren oud en vaak zelfs meer dan duizend jaar. (Denk aan Mathusalem uit het verhaal in de bijbel). Ze zijn ook veel groter dan wij. Wij zijn ‘grasshoppers’ vergeleken met hen. Het zijn reuzen.

Ze hebben in Afrika overvloedig goud gedolven totdat 300.000 jaar geleden hun eigen mijnwerkers, die als slaven voor hen werkten, in opstand kwamen.

aunnaki man

Adamites (slaven)

In het boek ‘ Anunnaki false Gods’ staat: ‘ Om de muiters te vervangen, (dat waren hun eigen Anunnaki slaven) creëerden Anunnaki-genetici kortstondige slaven (ongeveer 300.000 jaar geleden) Adamites genaamd.

Deze kortstondige slaven hadden ze aangepast aan hun eigen genoom, maar gemodificeerd met een beetje klei, koper en genen van een intelligente hominoïde, Homo Erectus (de voorouder van Bigfoot) die al in Afrika leefde’.

Adapites

‘ Daarna hebben ze de Adapites gefabriceerd. Dat is ongeveer tweehonderdduizend jaar geleden gebeurd. Enki, de chief scientist verwekte een reeks aardbewoners genaamd Adapites met twee Adamitische meisjes. En ongeveer vijftigduizend jaar geleden verwekten Enki en een Adamitische schoonheid via hun genetische samenkomst, Noah’.

Noah

‘ Noah droeg de genen van Enki en de Adamitische schone vrouw. Hierdoor beschikte Noah over een heel lang leven. Hij had daarbij de regering over de Iraakse stad Sharuppak’. Bovendien redde Enki Noah en veel van zijn onderdanen van de zondvloed.

De Anunnaki, de metgezellen van Anu, hielpen het volk van Noah en andere overlevenden van de overstroming (de Zondvloed) vooruit en hielp hen met het bouwen van steden in het Midden-Oosten, Griekenland en Egypte. Dat waren grote steden voor die tijd, met vaak meer dan 50.000 inwoners. Ze regeerden over de nieuwe beschavingen samen met de afstammelingen van de zonen van Noah als tussenpersonen

Ze gaven ons het beste van wat ze te bieden hadden, maar ze brachten ons ook minder goede zaken, vooral op mentaal gebied. Ze zorgden voor koningen, historici, belastingen, tempels, priesters, tweede kamercongressen, archivering, wetboeken, bibliotheekcatalogi, ovens, wielvoertuigen, verharde wegen, medicijnen , kosmogonie, kosmologie, festivals, bier, voedselrecepten, kunst, muziek, muziekinstrumenten, muzieknoten, dans, textiel, veelkleurige kleding, akkerbouw, veeteelt en weefkunst.

Maar sommige andere dingen die de Anunnaki ons bijbrachten zijn wat minder plezant

Ze maakten ons verslaafd aan kredietinstellingen om ons slaafs te houden en brachten ons oorlog, hebzucht en verkeerde inzichten. Anunnaki hybriden, die momenteel hoge functies op aarde vervullen, zoals Illuminatie en elite schijnen over minder emoties te beschikken dan wij mensen en er wordt gezegd dat ze weinig meeleven met de meer mensachtige soort.

De verhalen, die op de gevonden kleitabletten staan beschreven zijn zeker zo’n twaalf duizend jaar oud. Wat er allemaal nog voor de Zondvloed gebeurde weten wij niet precies, dat staat niet precies vermeld in deze Sumerische kleitabletten.

Daar zijn weinig bewijzen over te vinden. (Plato, de wijsgeer, zegt er wel iets over). (De Zondvloed vond ongeveer 13.000 jaar geleden plaats). Uit de kleitabletten, die door Sitchen vertaald zijn, kunnen we veel te weten komen uit ons verre verleden.

Z.-Sitchen-Anunnaki

Enkele namen vanuit de tijd van de Sumeriens

 • Sumerische scholen
 • Nanna is de Sumerische maan-god en Uttu is de zoon van Nanna en de Sumerische zonnegod.
 • Aruru en de aardgodin Ki personifieerden de aarde.
 • Enkidu en Gilgamesh waren de eerste helden (mensen) op aarde! Mardoek en Aruru hadden de eerste aardse mensen uit klei geschapen
 • An is de god van de hemel.
 • Ki is de godin van de aarde.
 • Het oude Sumerie is nu Irak.
 • De Anunnaki vormen in de Mesopotamische mythologie (Sumeriens, Akkadiers, Assyriërs en Babyloniërs) een groep godheden die verwant zijn en soms overlappend aan de ‘Anunna’ (de vijftig grote goden en de ‘Igigi’ de wat minder belangrijke goden).

Sumerische scholen

De Sumerische scholen onderwezen wiskunde, architectuur, theologie, schrijven, grammatica, plantkunde, zoölogie, aardrijkskunde. Ze toonden een wereldwijd energienetwerk, lucht- onderzeeër- en interplanetaire transportvoertuigen en geavanceerde computers, waar nog steeds aan gewerkt wordt.  

Ze gaven ons hiërarchie en pleitten voor een mannenmaatschappij, waarbij discriminatie ten opzichte van vrouwen. Ze kwamen met ideeen zoals jaloezie en haat, geweld, hebzucht, slavernij, schulden en oorlog met genocide en massavernietigingswapens.

In 2024 BC verwoestten de Anunnaki hun oostelijke mediterrane steden met nucleaire explosies en neerslagstormen. De meeste Anunnaki keerden tegen 311 BC terug naar Nibiru. Maar sommigen bleven. Degenen die bleven zijn nu de elite. Of ook wel de Illuminatie.

Zij en hun nakomelingen (de machtselite) regeren ons tot op de dag van vandaag. Zij en hun voortplanting creëerden en bestendigen exclusieve, vijandige naties en religies om ons verdeeld te houden.

anunnaki god vrijmets

Abgal

Abgal is in het oude Mesopotamië een verzamelnaam voor zeven wijzen die uit de zoetwatervloed Apsu zijn voortgekomen en dienaren zijn van de god Enki. Ze worden afgebeeld als mensen met vleugels en een hoofd van een mens of een valk. Soms is het onderlichaam afgebeeld als de staart van een vis. Wikipedia

Deze halfgoden waren onder anderen

 • Adapa (U-an
 • Oannes) U-an-dugga
 • En-me-duga
 • En-me-galanna
 • En-me-buluga
 • An-enlilda
 • Utu-abzu
 • Uanna, ‘degene die de plannen voor hemel en aarde voltooide’.
 • Uannedugga, ‘degene die bijzonder intelligent was’.
 • Emmedugga, ‘degene die een goed lot toegewezen kreeg’.
 • Emmegalamma, ‘degene die in een huis was geboren’.
 • Emmebulugga, ‘degene die op grasland opgroeide’.
 • En verder waren dat An-enlilda en Utu-abzu.

De halfgoden waren door Enki geschapen om mensen te helpen beschaafd te worden.
Na de zondvloed was de familie van Enoch nog op aarde en Enoch zelf die de zondvloed overleefd had. De zeven halfgoden worden de Apkallu genoemd.

Deze Apkallu kruisten met mensen, waaruit vier Apkallu hybriden voortkwamen.

de sage

De goden waren daar echter enorm kwaad over, het was niet de bedoeling dat mensen veel aan de weet zouden komen, of dat wij mensen ons verder zouden kunnen ontplooien. Althans niet zover als zijzelf, ze wilden de macht over ons behouden.

Deze tijd

Er zijn veel boeken geschreven over de Anunnaki, over Reptiel goden en over de Greys, over de Nordic’s en over nog meer half goden en over meer verschillende wezens, zoals robot – achtige creaturen, die gemaakt zijn om te dienen en die robot- achtig of misschien wel helemaal robot zijn.

Op het moment doen zich talloze ontwikkelingen voor en daarom leven we in een echt heel spannende tijd, want we komen veel aan de weet over belangrijke dingen. Zoals het ontstaan van onszelf en over andere buitenaardse wezens en planeten waar zich leven voordoet. Telepathie en bijzondere ontwikkelingen, uitvindingen en ontdekkingen doen zich voor.

Er is ook nieuwe informatie voorhanden over het ontstaan van de aarde! Zo zou de aarde zijn ontstaan uit een botsing tussen de planeet Nibiru, die zo’n 4 miljard jaar geleden ons zonnestelsel binnenkwam, en de planeet Tiamat.

Bij die botsing brak Tiamat in twee stukken. Het ene stuk werd de aarde, die één van de manen van Nibiru meenam; het andere stuk werd versplinterd tot de asteroïdengordel die zich nu tussen mars en jupiter bevindt.

Over de Cabal, Illuminatie, Elite, Deep State en over Ufo’ s en andere zaken komen we al steeds meer te weten

Religieuze organisaties beginnen hun macht te verliezen, omdat de mensen ook daar de bewijzen van willen zien en alles niet meer zomaar voor waar aannemen. Sommige onthullingen kunnen zich nogal abrupt en angstaanjagend voordoen, zoals AI. aangelegenheden, maar anderzijds is het goed om dingen te weten.

Het Grote Kosmische Plan zal zich zo wie zo voltrekken en dat plan houdt naastenliefde in en ook de negatieve kanten van het Kosmisch Plan blijven zich voordoen. Het boek ‘Openbaringen’ vertelde het allemaal al van te voren. Ons bewustzijn groeit enorm en dat is alleen maar goed.

De mythologische benadering van een wereldbeeld blijkt meer te kloppen dan dat we ooit hadden kunnen dromen. En ook de Indianen en andere meer ‘natuur mensen of natuurlijke mensen’, lijken de hele gang van zaken beter te begrijpen en die zagen veel van de huidige gebeurtenissen al vooruit.

0 Moses feminism Frida Kahlo

Het gedrag van de Anunnaki en hun doen en laten hebben we tijdens hun verblijf op aarde gezien en overgenomen

We leerden hun waarden en normen en hun meer op mannen gerichte en door mannen geleide wereldbeeld ook zo te zien. En hun meester-slaaf-vijand mentaliteit hebben we ingegoten gekregen. We zijn gaan denken aan gewin, aan een monetair monopolie; we werden obsessief met goud en daarbij lieten we de aarde vervuilen.

Bovendien raakten we het contact en het goede gevoel voor de natuur voor een groot deel kwijt

En wat gebeurt er nu met het prachtige Rain Forest? (Amazone). Zelfs de Sjamanen zijn ten einde raad. Maar de mensen worden steeds bewuster en nemen hun eigen zaken meer en meer in eigen hand. Momenteel is er een enorme wending aan de gang.

Gelukkig, zo beweren de Lessin’s (die minstens drie boeken over Anunnaki hebben geschreven) heeft het genetica-team dat ons ten dele heeft gemaakt (want we waren er al) ons ook de capaciteit gegeven om dingen te kunnen veranderen. En anders zijn wij zelf wel zo bewust aan het worden. Tenslotte komen wij voort uit de ‘source’ en beschikken wij over een natuurlijke aanleg diep in onszelf, die we niet via de genen van de Anunnaki gekregen hebben.

Maar van de Ware Schepper – die geen fouten maakt – Moeder Natuur

Gelukkig zijn er allerlei kleitabletten bewaard gebleven en wij mensen worden steeds bewuster.

Mind, Spirit en Soul is waar het nu om draait

De echte materialistische periode hebben we voor een groot deel wel gezien en nu zitten we in een ’technische revolutie’ waarbij er hele spannende dingen al aan het gebeuren zijn. Tijd voor meer besef, inzicht, liefde en wijsheid. We zijn heel zeker op de goede weg.

Dorien Jansen

enki vishnu

Anunnaki valse goden ?

anunnaki-boek 1

Van Anunnaki tot Illuminati

Van Anunnaki tot Illuminati boek 2

The Anunnaki Chronicles

The Anunnaki Chronicles boek 3