Astro-numerologie

De betekenis van de letters en de getallen en de betekenis van de planeten en de getallen. Hieronder zie je het systeem zoals Pythagoras het bedacht had, the Pythagorian System:

Dorien leuk
ABCDEFGHI
123456789
JKLMNOPQR
123456789
STUVWXYZ
12345678

Boven aan zie je een schema staan met letters en getallen. Er staat welke letter bij welk getal hoort.

 • Dus de letter a hoort bij het getal 1
 • Bij de letter b hoort het getal 2
 • De letter c hoort bij het getal 3 en ga zo maar door
 • De letter j hoort bij het getal 10, dat wordt uiteindelijk weer 1 als je het klein maakt door optellen.
 • k hoort bij 11, dat wordt uiteindelijk weer 2 als je het klein maakt 1 + 1 = 2.
 • r hoort bij getal 18, 1 + 8 = 9.
 • De letter s hoort bij 19, en wordt weer 1 bij optelling 1 + 9 = 10 en nog kleiner dan wordt het 1.
 • De letter z hoort bij 26 en wordt getal 8, want 2 + 6 = 8.

Zie hieronder beter uitgelegd:

ABCDEFGHI
123456789
JKLMNOPQR
101112131415161718
STUVWXYZ
1920212223242526

Bij het chaldean system is het anders met de letters en de getallen

kimono

The Chaldean Hindu System:

 • J I Q Y A = 1 Sun
 • B K R = 2 Moon
 • C G L S = 3 Jupiter
 • D M T = 4 Rahuu
 • E H N X = 5 Mercurius
 • U V W = 6 Venus
 • O Z = 7 Ketu
 • F P = 8 Saturnus
 • Number 9 Mars

Je ziet dat er bij het Chaldean system geen letters met het getal negen verbonden zijn. De planeet mars staat voor getal negen. De masternummers waar we al mee kunnen werken zijn de nummers 11 en 22 en in een uitzonderingsgeval zien we de uitwerking ook bij de masternummers 33 en 44. Hierbij kan ik als voorbeelden noemen: John Lennon (33) en Edgar Cayce (44) en Billy Carson beschikt ook over 44 als levensgetal hoorde ik pas van hemzelf.

Want bij deze briljante mensen was de uitwerking van die master nummers duidelijk merkbaar. De getallen 1 tot en met 10 duiden een planeet aan. Kijk hier bij welk getal welke planeet hoort.

wisdom
 • 1. is de zon
 • 2. is de maan
 • 3. is jupiter
 • 4. is de aarde of rahu
 • 5. is mercurius
 • 6. is venus
 • 7. is ketu
 • 8. is saturnus
 • 9. is mars
 • 10. is pluto

Ons hele universum is opgebouwd uit nummers, nullen en enen wordt weleens gezegd

We kennen de ‘Fibonacci nummers’, en het getal ‘Pi’. Bouwwerken, muziek, (de muziek der sferen) en eigenlijk alles in de kosmos is opgebouwd uit vormen en geluiden. Kijk bijvoorbeeld eens naar de werken van Leonardo da Vinci, die daar mee werkte en kijk naar de afmetingen en vormen van bepaalde belangrijke gebouwen. Daarom is het leuk om je er iets meer in te verdiepen.

De betekenis van de planeten en de getallen Het getal ‘0 ‘ Het nul teken staat voor God. De pure spirit en voor het alles. ‘ Divine Light.’ Het absolute, ‘The I Am, the All Seeing Eye,’ het oneindige, bescherming, perfectie en liefde.

De getallen 10, 20, of 30 en (100)

vallen hier ook onder, deze geboortedata geven een extra bescherming aan, wanneer je op die datum geboren bent.

Het getal 1 staat voor de zon.

 • De vader, de koning, macht, autoriteit, je ziel, en de manier waarop je jezelf gedraagt en overkomt ten opzichte van anderen.
 • Je conditie en je uitstraling, je levenskracht, je succes en je zelfexpressie worden allemaal door de zon aangegeven in je horoscoop.
 • Je zelfvertrouwen, je carrière, je beroep en je werk, ook staat de zon voor je ego, je manier van zijn.

Het getal twee staat voor de maan

tarot legster

Het getal twee staat voor de maan. De moeder, de koningin, je gevoelens en hoe je reageert op emoties, het huiselijk leven en je geestelijke gesteldheid!

De moeder, de koningin, je gevoelens en hoe je reageert op emoties, het huiselijk leven en je geestelijke gesteldheid!

‘ Your peace of mind, ‘ of gemoedsrust. Je manier van denken vanuit je gevoel en je verbeeldingskracht vooral.

Het getal drie staat voor jupiter. Jupiter duidt de mate van wijsheid aan waarover je beschikt.

 • Jupiter is de minister van de koning, de leraar, je guru.
 • Jupiter duidt expansie aan, uitbreiding, vermeerdering.
 • Jupiter brengt wijsheid over je en doet je allerlei mogelijkheden zien over hoe of wat je kunt doen.
 • Het geeft een brede kijk op zaken. En inzicht in bepaalde studies.

Ook zegt het iets over je kinderen en over de manier hoe je met je creativiteit om gaat. De stand van Jupiter in je horoscoop bepaald voor een deel hoe je met romantiek omgaat en verteld onder andere meer over je avontuurlijke escapades!

Je stabiliteit en je geluk worden ook voor een groot deel door Jupiter aangegeven. Het hangt allemaal wel af van hoe je jupiter staat in je horoscoop en natuurlijk maakt het ook uit in hoeverre je geestelijk en spiritueel al gegroeid bent gedurende dit leven. Dit laatste telt voor alle planeten en planeet standen. Jupiter duidt overigens de partner van de vrouw aan in de horoscoop.

Het getal vier staat voor moeder aarde, en het staat ook voor Rahu, de noorder-maan-knoop. De noordermaansknoop van de maan, Rahu, is de schaduw planeer die alleen beschikt over een hoofd, zonder lichaam. Het lichaam is namelijk de zuidermaansknoop, Ketu genaamd.

the high priestess

De schaduwplaneten zijn Rahu en Ketu, die een belangrijk deel van de Vedische astrologie inhouden. Rahu houdt van alles wat er maar in het leven te krijgen valt, Rahu wil alles wat hij ziet en alles wat hij maar bereiken kan.

In feite zou je Rahu wel een hebberig, ontevreden kind kunnen noemen want hij heeft zijn mond nog niet leeg of stopt er al weer een stuk eten of snoep bij in. Rahu is super-ambitieus.

Ketu is precies het tegenovergestelde van rahu en valt onder nummer 7. Aarde valt onder nummer vier en onder het element aarde en wil net als rahu van al het goede der aarde kunnen genieten.

Het getal vijf staat voor Mercurius. Mercurius zegt iets over je intellect, over je ‘mind’. Het staat onder andere voor schrijven, communicatie, media – mogelijkheden, en het staat ook voor je zakentalent, je manier van spreken en of je serieus bent en serieus wordt genomen door anderen of dat je maar wat aan kletst of dat je meer een komisch talent bent.

Mercurius is de zoon van de koning. Hij of zij, (deze planeet is onzijdig) duidt aan of dat je over een goed geheugenbeschikt en of je handig bent met je handen en of je handig bent in de verkoop, als slimme zakenman of vrouw.

Cijfers en letters vallen ook onder Mercurius. Het getal zes staat voor Venus. Venus representeert je vrouw. Je vriendin of je prinses. De prinses wil spelen, net als de prins. Seksualiteit, pleziertjes, luxe. Venus staat voor de vrouwen in je leven en voor de man is venus ‘de vrouw van zijn leven’.

Het duidt op het type vrouw wat je aantrekt gedurende dit leven. Schoonheid, comfort, plezier en kunst vallen allemaal onder de planeet venus. Lust, romance en geluk en venus is ook een sterke indicator voor een huwelijk, zowel voor vrouwen als voor mannen.

Maar vooral voor mannen, want bij de vrouw wordt voornamelijk gekeken naar Jupiter (wet en betrouwbaarheid) in verband met een huwelijk, maar voor plezier en luxe en ook in verband met uiterlijke charme word ook bij de vrouw zeker naar Venus gekeken.

Het getal zeven staat voor de zuidermaansknoop Ketu. Ketu is de rest van het lichaam zonder het hoofd, de zuidermaansknoop. Het hoofd of de Noordermaansknoop is Rahu. Ketu leeft op zijn of haar instincten of op haar intuïtie, (is onzijdig net als Mercurius en Saturnus en Rahu). Ketu heeft geen brein, want ze bestaat uit een lichaam zonder hoofd. Je zou kunnen zeggen dat Ketu blasé is, er zijn geen wensen naar materiële doeleinden via deze schaduwplaneet.

Ketu staat verder voor isolatie, verlichting, het graag alleen willen zijn en bij een goede stand in je horoscoop van Ketu ben je spiritueel en voel je jezelf aangetrokken tot rust, occultisme en vooral tot kennis en tot onderzoek op spiritueel en vaak ook op technisch gebied.

Je voelt je dan aangetrokken tot eenvoud en mysticisme. Soms ben je met een sterke werking van Ketu in je horoscoop psychisch aangelegd en vaak beschik je dan over een goede intuïtie en over een sterk instinct.

Ook de planeet Neptunus zou je onder het getal zeven willen plaatsen, maar de langzaam lopende planeten tellen niet mee in dit geval. Wel zou je aan Neptunus enkele karakter eigenschappen kunnen toedelen, maar dan moet die uitermate sterk in de horoscoop bij iemand geplaatst staan. Die eigen schappen zijn onder anderen: mysticisme, empathie, muziek en beeldende kunsten. Maar ook weleens oplichterij, het ongrijpbare spirituele en/of waandenkbeelden of verwarring.

woman with cards orange

De planeet Saturnus duidt nummer acht aan. Saturnus staat voor je oom, het type baas waar je mee te maken krijgt, je goede en slechte daden gedurende dit leven of vanuit je verleden, je werk, je carrière, je rijkdom, je volwassenheid of onvolwassenheid.

En dat deel in je leven waarmee je moeite hebt en waarvan je nog moet leren met vallen en opstaan. Het drukt je met de neus op de feiten en de wetten die gelden in ons universum, net zo lang totdat je het begrijpt en goed doet allemaal.

Vooral de eerst 35 jaren van je leven kun je de invloed van Saturnus goed voelen, daarna laat deze planeet je meer met rust. Mits je niet al te grote fouten maakt, want dan springt hij weer tevoorschijn vanwege de wetten van oorzaak en gevolg, waar Saturnus mee te maken heeft.

Saturnus beloont bij een goed karma en straft bij een slecht karma, vanwege de Kosmische wetten die zo werken. Soms zorgt hij voor rijkdom en soms zorgt hij voor veel ellende in je leven. De planeet Mars staat voor het getal negen.

Mars duidt op je vrienden, de soldaat, je vechters capaciteit, je broer of broederlijke figuren, je kracht en doorzettingsvermogen, of het ontbreken daarvan. Het getal waar mars onder valt is het getal negen. Hieronder zie je wat Mars zoals aanduidt:

 • Je vitaliteit en belangstelling voor sport en competitie, militairen, conflicten, boosheid, wapens, vechtpartijen, uithoudingsvermogen, vechtsport of – arts.
 • Blauwe plekken, snijwonden, verbrandingen, het maken van wapens en al die dingen meer.
 • Ook staat Mars voor seksualiteit, lenigheid en vechtlust.
 • Soms ook voor geen vechtlust, dat ligt weer aan de stand van de planeet in de horoscoop.

Het getal tien duidt een vervolmaking aan. Soms word Pluto aangeduid met nummer 10. Een nieuw begin staat dan voor de deur. 10/1. Een nieuwe start na een vervolmaking. Bijvoorbeeld bij het leggen van de Tarot.

Op mijn webblog vind je uitleg over het bestemmingsgetal, het zielsgetal, het persoonlijkheidsgetal en over het levens(les)getal. Verder staat op mijn weblog ook een artikel over het magische getal negen.

messenger of fire

Mail me voor meer informatie.

radclyffe.ja@hotmail.com
info@doriens.com

If you appr🍳eciate my work Dorien Jansen

Ben jij benieuwd naar de betekenis van je geboortedag?

het mysterie van je geboortedag

Wil jij alles over Astrologie weten?

Jyotish astrologie Werkboek Engels

Wil jij alles over numerologie weten?

TAROT-CARDS

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.