Astrologie is geen humbug

Waarom is astrologie geen humbug?

Om te beginnen zijn de planeetbanen vastgesteld en stabiel. Vervolgens werkt Jyotish. Jyotish is vedische astrologie of astrologie uit India. Een persoon leeft het leven wat zijn of haar blauwdruk zegt. De blauwdruk of grafiek zegt of bepaald dat gebeurtenissen in iemands leven gebeuren wanneer ze worden veronderstelt te gebeuren, volgens Jyotish oftewel Indiase astrologie.

mozes-geboorte-768x616

De transits van de planeten lopen op een bepaald moment over een persoons geboortehoroscoop, gecombineerd met de Planetaire Liniaal Periodes,  toegewezen aan elke persoon door vedische astrologie.

Deze drie alleen, de geboortehoroscoop, transits, en dashas, zijn alles wat nodig is om te zien dat determinisme echt bestaat en dat astrologie daarom echt werkt. Determinisme gaat erover dat iets voorspelbaar is, het gaat erover dat iets wat van tevoren vast staat.

Bij het maken van een Vedische horoscoop wordt je ware geboortehoroscoop gebruikt, wat inhoudt dat de ware planeetstanden in acht worden genomen, zoals ze volgens de astronomische gegevens aan het hemelfront staan.

Bij de westerse astrologie kloppen de standen niet meer waarvan ze uitgaan omdat de planeten en sterren niet stilstaan, terwijl ze bij de westerse astrologie nog steeds uitgaan van de stand van de planeten en sterren zoals die tweehonderd jaar geleden was en dat klopt nu niet meer.

Dus in Jyotish (Vedische Astrologie) is je geboortegrafiek, je blauwdruk bij je geboorte, juist wel een juiste astronomische weergave van de planeten volgens de dierenriem op het moment van je geboorte, want daar wordt bij Jyotish rekening mee gehouden.

De planeten zijn geen mythen

Het is een band van 12 sterrenstelstelsels, die de evenaar van de aarde omringen. De planeten zijn de dichtst bij zijnde voorwerpen die met ons verweven zijn. In feite zijn ze de enige objecten dicht bij ons in de ruimte. (Ook de ‘Kuiperbelt schijnt invloed op ons leven te hebben, maar daar weet ik nog te weinig van om er iets over te kunnen vertellen).

Ons zonnestelsel, is de eigen kleine frisbee die door één vleugel van een sterrenstelsel zoemt en we noemen die vleugel de Melkweg. In feite hebben de planeten allemaal zwaartekracht en beïnvloeden ze elkaars banen door hun zwaartekracht. Deze worden ‘verstoringen’ genoemd. (Volgens NASA’s code).

Zo gauw een planeet, of meerdere planeten zich tegelijkertijd bewegen en een baan volgen, dan worden er gravitatie effecten gevoeld door alle mensen in de vorm van hele kleine aanpassingen, veroorzaakt door chemische stoffen in de hersenen en in de lichamen. Ook in de foetus bij een moeder worden dan aanpassingen bewerkstelligd.

Zoals bij eb en vloed het water zich terug trekt en weer opkomt via de invloed  van de maan, zo hebben planeten ook invloed op elkaar en op de aarde. Eigenlijk staat de hele kosmos in verband met elkaar, ook al staan sommige planeten of zonnestelsels een heel eind bij ons vandaan, ook dan bestaat er invloed op en door elkaars gebeuren.

Alles staat met elkaar in verbinding via een bepaalde stof of geest die we niet kunnen waarnemen

Alles is in beweging en volgens de laatste ontdekkingen bestaat alles uit energie en leegte. We horen onder andere ook wel over zwarte gaten en zwarte gebieden waar we nog geen weet genoeg over hebben, althans niet naar ik zelf weet. Ook objecten die van water en mineralen gemaakt zijn op aarde krijgen een ‘lean to one side effect’ net als de aarde doet …. opgewekt door elk van de planeten in ons zonnestelsel.

Al vanaf het begin van dat er mensen op aarde leefde wordt astronomie en astrologie bestudeerd door de mens zelf 

Dit universum is in handen van god, met de natuurwetten waar god over gaat en die wij als het goed is, na moeten leven. Astrologie is een reële wetenschap en onderdeel van het gebeuren. Al voor de tijd van het oude Sumerie wist men veel over bepaalde planeten en sterrenstanden te vertellen, wat naar voren komt in onder andere de oude geschriften en kalenders.

In de oude geschriften kunnen we de verhalen over bijvoorbeeld de ‘Dogen planeet Sirie’ en andere planeten terug vinden, waarbij men precies de ligging en de afstand ten opzichte van de aarde aan wist te duiden volgens de  astronomische stand.  

Ook de vaste sterren aan het firmament werden bestudeerd en kregen een naam die erbij paste. Hiermee wordt veel gewerkt bij Indiase of Vedische astrologie. Astrologie en astronomie zijn oud en bekend. De woorden van de godheid, of van de natuurwetten zijn tot ons gekomen via de onfeilbare woorden, te vinden in de oude geschriften. Onze voorouders vertelden er al over

vibraties en harmonie pythagoras

Veel oude leringen komen overeen met de moderne wetenschap. Sommige boeken over astrologie zijn zelfs al meer dan tweeduizend jaar oud en daarin staat precies beschreven hoe we het beste de planeten en tekens aan de horizon kunnen lezen en interpreteren.

Zij wisten toen al die dingen precies te berekenen en gelukkig is er veel van die wetenschap bewaard gebleven en nu weer onder ons gekomen. De belangstelling hiervoor is groeiende in de moderne tijd. Ze deden dat met hun ogen en hun enorme voorstellingsvermogen wat beter was in die tijd dan nu.

Ze gebruikten toen nog geen telescoop. Dit kun je terug vinden in bijvoorbeeld het boek ‘Popol Vuh’, waarover ik op mijn website geschreven heb. Tegenwoordig weten de meeste mensen het verschil niet meer tussen wat wel of niet waarheid is.  En weten daarom niet meer precies van waar uit te gaan in dit leven, wat niet zo vreemd is aangaande de omstandigheden waarmee we te maken hebben.

Indertijd maakten ze nauwkeurige kalenders en wisten ze meer over astronomie dan de hedendaagse mens. Complexe Luni – Solar kalenders bestaan nog steeds vanuit die tijd, bijvoorbeeld in Frankrijk kennen ze een zeer Hindoe – achtige kalender, zeer oud, van het Gaelische type. (Meer dan 2000 jaar oud).

Sinds het begin van de schepping zweeft er stof rond in het heelal. Ook weten we dat alles wat boven is ook beneden is. Dat is een hermetische wet, die bij de meesten van ons wel bekend is. Daarom zijn er zoveel gelijkenissen op aarde die ook in het hemelrijk terug komen. Want ‘zo boven zo beneden’.

Bijvoorbeeld kijk maar naar de gelijkenis van het zonnestelsel met het atoom. Planten paren, net als dieren en mensen, er bestaan zeven muziek noten en zeven dagen van de week. De walvissen zingen dezelfde noten als mensen doen en de meeste dieren beschikken over een hoofd en vier ledematen en ogen en oren, zoals ook wij mensen hebben.

Kleine dingen lijken op grote dingen in de natuur

De meesten hebben een vader en moeder. In de meeste gevallen zijn de vaders sterker en verzamelen, terwijl de moeders meer gemaakt zijn voor nest – operaties en voor het reproduceren, het krijgen van kindjes. Dit zonnestelsel beschikt over de krachtpatser vader zon, en een reflecterende lichtere maan die dicht bij ons in de lucht zweeft. Terwijl de zon verder weg is zorgt het toch voor voldoende energie (Prana) om hier de aarde te runnen, net als een menselijke familie.

De almachtige zonnestralen zorgen voor energie in ons lichaam en de zon zorgt ook voor het gebabbel op aarde en de drukte die overdag aanwezig is, maar ’s avonds verschuilt de zon zich en schijnt niet meer zo fel naar de aarde waardoor ook op aarde de mensen gaan liggen en gaan slapen. De planeten stralen licht uit, hetgeen ons beïnvloedt.

De maan weerkaatst de zonnestralen terwijl de andere planeten licht en invloed uitstralen. De maan circuleert het water. De maan en de aarde liggen op een perfecte afstand van elkaar, genaamd in de astronomie:  ‘waterstroom zone afstand van de zon.’ De maan kunnen we zien vanuit ons nestje op aarde als de masserende moeder en de zon als de krachtige vader.   

Maar alles sterft op aarde, ook wij mensen en dieren en ook de plantjes sterven af

Wij mensen voelen ons als de hoogste levensvorm op aarde. Wij kunnen bewust buiten ons lichaam abstraheren en we kunnen abstract denken. Mensen kunnen bewust dingen doen, zoals zelfmoord plegen, sociopathisch zijn, zelfdestructief zijn, verschrikkelijke dromen dromen en ze naar de realiteit brengen, maar ook positieve dingen kunnen we scheppen. Het vermogen om abstract te denken ligt aan de basis van spiritualiteit.

Men moet abstract kunnen denken, om geestelijk te kunnen denken.  Wanneer we meer denken op spiritueel niveau dan denken we abstract, waarbij we ons voorstellingvermogen gebruiken. Dus onze geest of mind gaat dan meer naar onzichtbare, ongrijpbare zaken. Wat we zien zal zeker vergaan en wat we niet zien is waar de eeuwigheid ligt.   

Wij willen zo min mogelijk pijn en verdriet meemaken en proberen dat constant te voorkomen. Daarbij zijn we steeds op zoek naar plezier en willen we onze zintuigen meestal verwennen met dat wat we fijn vinden. Door zelf aanwezig te zijn bewijzen we het bestaan van god. De bewuste wezens ervaren eeuwig leven.

De formule voor ons bestaan ligt hier op aarde

We leren verzorgen en functioneren via onze jeugd en ook later nog. Totdat we volwassen zijn geworden en het meeste geleerd hebben, dan kunnen we de papieren en diploma ’s weggooien en de kennis behouden. We verdienen ons recht door dit door te maken. Bij overlijden wordt er gekeken naar wat we allemaal gedaan en geleerd en begrepen hebben.

Het is allemaal gepland, maar het is nieuw voor de studenten die onschuldig op aarde komen met een pure ziel en die dan veel mee maken om te leren. Want deze wereld is een materiele, dualistische wereld, althans zo lijkt het te zijn.

Alles verloopt volgens het plan van god. Mensen hebben weinig invloed. Wij beschikken wel over een vrije wil, maar god heeft de meeste invloed waar wij als onkundige mens, ons naar dienen te schikken en deze wetten zijn de natuurwetten, wat de zuivere wetten van god zijn.

Via de materie kunnen wij ons een weg banen en lijkt het erop dat we steeds zelf kiezen voor wat we doen. God zorgt ervoor hoe de planeten zweven in de ruimte en hoe wij als mens functioneren. Je bent helemaal niet de maker van je eigen leven.  God is natuurkunde.  Je besluit niet op te kijken, je chemicaliën wel, de fysica van je hersenen wel.. en het werd al opgezet door je voorouders.  (Je genen).

Je besluit niet om een wandeling te maken, je lichaam vertelt je dat het gaat en je ziet het gebeuren.  Je leven staat onder gods plan. Het is een noodzakelijk kwaad dat zielen dit moeten doorstaan, want alleen dit is hoe ze zich als ‘gescheiden’ identificeren.

Door deze prijs te betalen, om op de harde manier te leren, in een wereld met schijnbare opties en schijnbare uitkomsten van pijn, leren we hoe het niet werkt. Door pijn, door conflict, zullen we tot eenheid komen. Hemel kent geen conflict of strijd van de geest. Je mag of moet VOELEN dat je god hebt gekozen om de hemel binnen te kunnen gaan.

Wij nietige mensjes hebben vaak nog veel te leren. Leren om te beseffen dat je god nodig hebt om het aardse avontuur te kunnen doorstaan. Het nederig kunnen zijn en gelijkwaardig zijn aan alle bewuste wezens. Denk niet:  ‘ik ben mijn lichaam en dit is mijn leven en ik ben egoïstisch’.

Je bent een van god ’s kinderen. Het is net als afstuderen aan school.  Als je slaagt voor de test, studeer je af. De test is de Gouden Regel in FULL. Eigenlijk gaat het erom dat je alle bewuste wezens behandelt net zoals je jezelf op een juiste manier behandelt ziet worden.

Althans, dat is de bedoeling denk ik. Dat betekent – eerst je naaste voeden zover die dat nodig heeft en daarna pas voor jezelf zorgen. Als je verliefd bent op god en ervoor kiest om naastenliefde op te brengen, dan verlicht je vanzelf ook je eigen leven. Alleen als je zo verliefd bent op god en de hemel dat je niet zoveel om iets anders geeft, alleen dan wil je zo zijn.

Om terug te komen op astrologie

Via een Jyotish chart kun je iemands aard en karakter lezen als je eenmaal weet hoe dat te doen en als je daar ervaring mee hebt en als je er ook feeling voor hebt. Dus wanneer je daar wijs genoeg voor bent. Een echte vrije wil, die bestaat niet in de ware zin van het woord.

Kleine beslissingen kunnen we zelf doen en daar kunnen we zelf over beslissen. Elk leven is bedoeld om te gebeuren terwijl het gebeurt. God heeft kleine en grote verrassingen ingepland. Zoals onder anderen het bestaan van Tsunami ’s en aliens en planeten waar verschillende wezens leven.

Wie weet, alleen God

Als je sterft na een tijdje op aarde geweest te zijn, zorgt god voor je en word je weggezogen door een kracht die je houdt , die je maakte en die je controleert. In god ’s hand zul je wederkeren na je dood. Dat weet je nu. Als je erover nadenkt kan je nu eens denken aan het moment vlak na je dood, over hoe dat zou kunnen zijn.

Denk je dat je dan ‘in controle’  bent over jezelf en goed weet en voelt wat er aan de hand is? Dat is niet waarschijnlijk.  Net als nu, ben je niet in controle. Je weet niet precies wat en hoe de dood bij je aan komt kloppen. Je weet niet wanneer dat precies zal geschieden. God heeft voor je gepland wanneer het zal gebeuren en hoe het zal gaan….

Wat doet god?

Misleiding, aantrekking en afstoting komen voor in de fysica op aarde. Ondanks dat ze zuiver zijn, worden ze aangetrokken tot ….. misleid door ……  en bedekt met ….. objecten die door onze zintuigen verlangd worden.

Maar het lichaam dat zijn wij niet en ooit zullen we sterven

In die misleide staat verzetten we ons tegen god of tegen het horen over god want het past niet goed bij de illusie waar we op dat moment in zitten. Hoe meer men houdt van het huidige lichaam en het leven, hoe meer gehecht we zijn aan de illusie waar we in leven.

Vaak staan we dan niet open voor spiritualiteit, of we staan er minder voor open dan anders. Als men volledig lijdt is het waarschijnlijker dat we meer de realiteit onder ogen zien, want dan ga je nadenken over overleven.

Je leeft een illusie die tijdelijk is. Het eeuwige huis waar we allemaal naartoe gaan wacht op ons. (Gezien door onschuld) In de illusionaire staat denk je misschien dat je beter en belangrijker bent dan een andere persoon, vandaar oorlog en dus …   tijd en dood. Dat is dan nodig om uit je illusies verlost te worden. In plaats van te blijven vechten ga je dood en recycle je.

Je komt terug en gaat verder met je ontwikkeling, met je evolutie. De nieuwe mensen erven elke honderd jaar hun voorouderlijke genen, gevechten en smaken. We komen terug totdat we alles geleerd hebben.

Wij zijn ‘passengers’ op aarde.  Voorbijgangers. Wij zijn hier getuige van alles. Gedachten, intelligentie, dood, er is zoveel waar we getuige van zijn. Het zijn voorbij gaande zaken. Je bent het niet zelf allemaal. Het is slechts ons tijdelijke huis waar we verkeren voor een leven en daarna krijgen we een ander lichaam. Wanneer een persoon genoeg heeft van de levens op aarde en kiest na zijn of haar dood ervoor om met god te zijn dan gebeurt dat ook. Daar ben je dan aan toe.

Hier word je voorzien van alles wat je nodig hebt. Aarde, lucht, water, vuur en  oceanen, vogels en je bent voorzien van een lichaam. Alles is aanwezig en het werkt. Seks werkt, baby’s komen naar buiten, bomen groeien, de planeet draait. Je hebt dit allemaal niet gedaan. Het is het aller belangrijkste levenssysteem waar je lichaam deel van uitmaakt. Je bent een deel van het geheel.

Alleen je hersenen, je ego denkt niet aan god. Daar komt de gedachte vandaan dat jij je lichaam bent en dat alles wat daarbij hoort van jou is. Na de dood wordt alles wat je nodig hebt verstrekt, alleen, daar werkt het beter, zodanig dat er geen conflict, noch stress, geen angst van welke aard dan ook heerst.

Iedereen is daar in een constante staat van verwondering, gelukzaligheid, duidelijkheid, intelligentie, vriendelijkheid, liefde, en is gewoon voortdurend van zichzelf uit aan het genieten. Levend in een  oneindige dag, er bestaat daar geen nacht.

Er zijn geen donkere plaatsen. Alles is zelf verlichtend. Vloeren, muren, kasten, allemaal verlicht, door de muren heen. Niets is onnatuurlijk in dat alles, het is pure geest. We zijn hier maar gedurende een korte tijds-overspanning. Zeer kort, waarna we naar de hemel gaan. Net als 9 maanden in de baarmoeder, wat ook snel voorbij is. Een leven van tachtig jaar op aarde is niets in vergelijking met de eeuwigheid. Het eeuwige leven.  

Waarom in God geloven?

Omdat het werkt en niets anders doet dat. Niets anders kan uitleggen wat we zijn, en waarom we zijn zoals we zijn. Niets. God is uiterst verstandig. De beste reden om in god te geloven is vooral het besef dat we door god geschapen zijn en dat we ons niet van het hier en nu kunnen bevrijden, alleen god kan ons bevrijden. Ook mensen die niet in god geloven die geloven vaak ineens wel in god als ze sterven.  

Met een liefdevolle god als Krishna met zijn liefdevolle mooie Heaven Goloka Vrndavan, kan men uitkijken naar het hiernamaals. Dat is logisch. Het zou ook logisch zijn, dat we na al deze ontberingen, zoals ziekte en ouderdom, in staat zouden zijn om af te studeren aan iets beters. 

We hebben dat hier als voorbeeld op aarde. Kijk maar naar de vlinders, die veranderen van het ene schepsel in een ander wezen. Dat kun je opvatten als een hint van god. Wij transformeren ook. De hele natuur is ons bewijs van god in zijn goed geconstrueerde diversiteit. En heel precies.

Geloven in god betekent, dat je je realiseert dat god alles is wat er is.  Er is niets anders dan GOD. Er is niets buiten god en niets gescheiden van god. Wanneer je deze manier van denken in je opneemt wordt het leven intern veel gemakkelijker, want dan weet je dat het leven een ontworpen stroom heeft, die je niet beheersen en niet beheren kunt.

Je kan alleen jouw deel doen. Zie je lichaam als je toegewezen speelgoed auto om in te rijden. En leef je leven als een getuige van alles en zie dat je jouw lichaam niet bent. Als je sterft, zul je weten dat je uit dat lichaam wordt gedreven; velen hebben dat gevoeld en zijn terug gekomen om daar over te praten.

We kunnen steeds meer zien met onze telescopen, maar we weten niet waar de ruimte op houdt te bestaan en vragen ons af of er ooit een einde in zicht zal zijn. Dit zijn lastige gedachten, want we komen er nog steeds niet helemaal uit.

Na nog een aantal jaren onderzoek zullen we veel meer weten dan we nu doen want we maken een snelle en grote vooruitgang wat onderzoek op technisch gebied betreft. Zowel spiritueel als materieel worden wij mensen steeds volwassener en we leren veel via internet en komen op die manier veel aan de weet.  

We moeten beseffen dat we niet onafhankelijk gestrand zijn. We zijn niet verloren en niet alleen. Want wij zijn zelf onderdeel van het grote geheel, samen met alles wat bestaat, ook moeder aarde leeft en is onderdeel van het geheel.

Door onderzoek naar binnen kom je tot het besef dat wij eigenlijk nog niet zo heel veel weten en dat er veel ellende in de wereld bestaat waar aan gewerkt kan worden om dat alles te verbeteren. God heeft een plan en dat geldt ook voor ons. Natuurlijk, een plan met inbegrip van dingen die er gebeurd zijn en nog steeds gebeuren. Alles telt mee.

Vibreren en resoneren

De mensheid krijgt steeds meer besef over het bewust leren leven en begint te zien dat alles uit vibraties en intenties tot stand komt. Wij zijn creatief en scheppen een wereld om ons heen door middel van ons inlevingsvermogen en door middel van onze scheppende mind.

we zijn niet zomaar gestrand
We zijn niet zomaar gestrand hier op aarde

Door steeds bewuster onze energie en scheppende gedachten te gebruiken kunnen we met de juist intentie en vibratie veel bereiken. Denk maar aan de befaamde Tesla die dat al wist en daarmee werkte.

Hij heeft de mensheid indertijd een hind gegeven door alles wat hij deed. Hij gaf het voorbeeld en vertelde erover. De Indiase yogi ’s wisten vroeger ook al meer dan dat we nu via onderzoek hebben achterhaald.  

Het echte wakker zijn, het echte spirituele leven op heilig niveau bestaat uit een leven waarbij je altijd met je gedachten bewust bij god bent. Als het ware leef je dan samen met god. Zodat je niet valt in de handen van Maya, de illusie.  

Maya is dat ding dat zegt: ‘Yummy ga er achter aan.’ Neem suiker en snoep, of drink wijn en whisky. Dat zijn mentale beelden in je geest, beelden die omhoog komen vanuit eerdere ervaringen van plezier, die zijn opgeslagen in je geheugen van hoe een bepaalde combinatie van vetten, suikers, zouten, chemicaliën etc. gevoeld en al eerder door jou ervaren zijn.

Zoals bijvoorbeeld op je tong.. op basis van dat gevoel van mmm wat lekker. Soms blijven mensen en misschien ook dieren (onbewust) en mensen, bewust, daar alsmaar achteraan lopen. En in sommige gevallen leidt dat tot morbide obesitas. Dus, de geest is gewoon een processor, van eerdere ervaringen, die letterlijk zijn gemaakt van:

  • Lichtstralen in de ogen
  • Geluidsgolven in de oren
  • Golven op de huid
  • Temperaturen op de huid
  • Gevoelens in de mond, zoals zoenen of lekker eten
  • Gevoelens op de genitaliën, zoals seks
  • Gevoelens van goedkeuring door anderen
  • Het ruiken van lekkere geuren

Met andere woorden: de geest slaat beelden op van herinnerde ervaringen. Zo word je als het ware de hele tijd verleidt tot dingen die in feite geen vooruitgang of geluk bewerkstelligen. Als het ware ga je dan voor de dingen die je al eerder als leuk of lekker hebt ervaren. Het kan je kwellen, bijvoorbeeld als een stemmetje in je hoofd zegt: ‘ga voor chocolade, ga voor geld, ga voor sieraden etc. ………….. zo gaat iemand dan voor zijn of haar eigen sensatie en herinneringen.

jezus met een paar apostelen

Want dat is alles wat het is. Het leven van veel mensen bestaat uit het achtervolgen van weer een nieuwe ervaring ontstaan uit iets wat ze al eens eerder hebben meegemaakt of bij anderen hebben gezien.

Soms zien ze drank en drugs bij hun broers en zusjes en gaan dat nadoen. Of willen er juist helemaal niets van hebben.

Conditionering begint vaak al jong

Het lichaam beschikt over geheugen en gevoel voor sensatie. Het lichaam is homeo – statisch, dat wil zeggen, het houdt van zijn eigen huidige plaats waar het aan gewend is. Het houdt niet van verandering. Het verandert langzaam…..  men wil geen onverwachte extreme dingen doen. Niet plotseling dingen doen zoals plotseling snel door de ruimte vliegen, nee.. dat zal het doden.. het lichaam heeft homeo – statische behoeften.. of het sterft.

De zorgvuldige omgang die we zien bij ambulancebestuurders is een voorbeeld. De patiënten worden eerst zorgvuldig vast gemaakt voordat ze ermee gaan rijden .. dat is de behoefte van de homeo – statische mens, waar aan wordt voldaan door medewerkers in de zorg en door andere mensen.

Wanneer God wil dat jij hem kent, dan zal hij, wanneer je leerreizen voorbij zijn, jou in een volgend leven in een gezin plaatsen waarbij je in contact komt met zijn echte toegewijden. Via hen zul je dan contact maken met goddelijke kennis en snel bevrijd worden.

Personen kunnen deze zaken alleen begrijpen als ze inzien hoe het zit. Zo niet, dan zal hij of zij het een en ander ervan niet accepteren, om de geliefde illusie maar te kunnen handhaven. Mocht het zover komen dat we ooit vrede op aarde zouden vinden, dan zouden we geen sleutelmaker meer nodig hebben, dan zou iedereen vrij zijn en elkaar vertrouwen in gelijkheid en waardigheid.

Ook pistolen zouden dan overbodig blijken. Veel van wat we hier hebben is de hardware van vijandigheid, eigenzinnigheid of hebzucht en resterende effecten zoals rassenhaat, klassenongelijkheid, moord, tranen en wat allemaal niet meer.

Laten we proberen om aan ons bewustzijn te werken door naar binnen te keren, zodat we onze vibratie op hoger niveau kunnen laten werken door samenwerking via bijvoorbeeld meditatie en creatie. Hiermee zijn al veel mensen bezig met goed resultaat. Laat de planeet waar we wonen en onze mede broeders en zusters onze liefde en respect krijgen die het verdient.

Dorien Jansen