Bereken zelf je belangrijkste levensgetallen  

ABCDEFGHI
123456789
JKLMNOPQR
123456789
STUVWXYZ
12345678

Hierboven zie je het alfabet van Pythagoras

Je levensgetallen berekenen

In dit artikel leg ik uit hoe je zelf de getallen die er toe doen kunt berekenen, volgens het telsysteem van Pythagoras, het is niet moeilijk en het is goed om dit zelf te leren doen. Daarom leg ik het beginsel ervan even uit. Om te beginnen met het levenspadgetal, wat je via je geboortedatum kunt berekenen. Daarna wil ik ook je soulgetal behandelen (heel kort) omdat het soulgetal ook een heel belangrijk getal is om te weten.  

De Essentie van Numerologie en geboortegetallen

Wat is Numerologie?

Numerologie is een eeuwenoude praktijk die de verborgen betekenissen van getallen onderzoekt. Door specifieke getallen te analyseren, gelooft men dat het mogelijk is om inzicht te krijgen in iemands persoonlijkheid, talenten en levenspad.

Deze praktijk gaat ervan uit dat geboortedata en namen geen toeval zijn, maar eerder symbolische boodschappen bevatten. Via je levenspadgetal kun je ontdekken welk levenspad voor jou bestemd is en waarom bepaalde situaties zich herhaaldelijk in jouw leven voordoen.

Je zult verbaasd zijn hoe numerologie kan helpen om inzicht te krijgen in je levenspad en in je zielsgetal. Het is een krachtig hulpmiddel dat richting kan geven en je zelfbewustzijn kan vergroten.

1.  Je levenspadgetal

Onthullende betekenis

Elk element van je geboortedatum draagt een unieke symboliek en betekenis uit. Bijvoorbeeld:

  • De dag waarop je bent geboren onthult veel over hoe jij actie onderneemt.
  • De maand geeft aanwijzing over hoe jij emoties verwerkt.
  • Het jaartal biedt inzicht in langdurige lessen of thema’s die gedurende bepaalde periodes terugkerend zijn.

Door deze aspecten samen te voegen, wordt er een holistisch beeld gevormd dat aantoont tot wat voor soort levenservaringen jij jezelf voelt aangetrokken tijdens je levensfase.  

In het filmpje hierboven wordt duidelijk uitgelegd hoe je jouw getallen het beste kunt berekenen.

Je levenspadgetal is een goede manier om inzicht te krijgen in je levenspad. Dit resultaat geeft aan welke missie voor jou is voorbestemd volgens numerologische interpretaties.

Het levenspadgetal is een van de belangrijkste getallen, het is het getal wat er toe doet wat betreft je persoonlijke aanleg. Daarbij is het een van de makkelijkste getallen om te berekenen.

Dit getal is gebaseerd op je geboortedatum

Het onthult veel over je persoonlijkheid, talenten en over je missie in het leven.

Heb je pen en papier voor je neus?

Schrijf dan je geboortedatum op en tel de cijfers van je geboortedatum bij elkaar op. Ik geef hier een voorbeeld hoe je dat het beste kunt doen.

Voorbeeld:

Tel bij het berekenen je geboortedag eerst bij elkaar op en dan de maand en dan het jaartal en tel daarna die drie uitkomsten bij elkaar op. Ik laat hier de video zien hoe je het precies moet doen.

 https://youtu.be/rXGowyqNo6s?si=TVE96CShJPTr28So

De uitkomst van de drie getallen tel je ook weer bij elkaar en kijk dan naar de uitkomst, want die moet je ook bij elkaar optellen om de uiteindelijke uitkomst te krijgen, dus naar een getal onder de tien, behalve als de uitkomst een 11, 22 of 33 is, want die laat je zo staan omdat het masternummers zijn.   

Als je de uiteindelijke uitkomst hebt gevonden ga je kijken wat dat nummer precies inhoudt. (Zie bij de getallen en de betekenis van het getal hier op mijn website, bij het onderdeel numerologie).

Om een klein stukje van de sluier op te lichten over het getal negen; het levenspadgetal 9 staat symbool voor: wijsheid, mededogen en spirituele groei. Maar het staat symbool voor veel meer. Numerologie kan bijdragen aan een beter begrip omtrent jouw persoonlijke eigenschappen en zielsbestemming.

Er zijn dus wel uitzonderingen gemaakt met het zo klein mogelijk maken van het eindgetal. Bij de mastergetallen gaat dat namelijk niet op, zoals ik al eerder aangaf.

De meestergetallen of mastergetallen

Voorbeeld mastergetal 11

Zo kan bijvoorbeeld het mastergetal 11 wijzen op intuïtie, inspiratie en creativiteit, terwijl het mastergetal 22 meer gerelateerd is aan materiële manifestatie en constructie.

De meestergetallen die we kennen zijn de getallen: 11, 22, 33. Het zijn dubbele getallen. Deze getallen laten we altijd zo staan als einduitkomst bij de berekening. Deze drie dubbele getallen maken we nooit kleiner omdat deze getallen over een speciale vibratie beschikken.  

Versterking van potentieel

Het begrijpen van meestergetallen helpt je bewuster keuzes te maken die passen bij je hogere doelen en aspiraties. Als je regelmatig hetzelfde meestergetal tegenkomt in verschillende situaties, kan dit een signaal zijn dat bepaalde kwaliteiten of lessen, die bij dat getal passen, meer aandacht verdienen.

Dit bewustzijn helpt je om moeilijkheden te overwinnen door gebruik te maken van de unieke eigenschappen die elk meestergetal vertegenwoordigt.

Bovendien fungeren meestergetallen als gidsen voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling. Door middel van numerologie kun je ontdekken welke factoren binnenin jou resoneren met specifieke getallensymboliek, waardoor je meer helderheid krijgt over wie je werkelijk bent en wat je wilt manifesteren in dit leven.

Nu gaan we ook een ander belangrijk getal analyseren en berekenen.

2. Het zielsgetal

Het zielsgetal bereken je via je naam.

Hierbij kijk je naar de klinkers van de namen die je hebt meegekregen bij je geboorte. Dus je kijkt alleen naar de klinkers van je namen.

De klinker a staat voor het getal 1.

De klinker e staat voor het getal 5.

De klinker i staat voor het getal 9.

De klinker O staat voor het getal 15 en dat wordt 1 + 5 = 6. (Dus hier tel je de getallen ook weer op en maak je ze zo klein mogelijk).

De klinker U staat voor het getal 21. Dat wordt 2 + 1 = 3.

En als laatste de klinker y die staat voor het getal 25. Dat wordt 2 + 5 = 7.

(Zie bovenaan het telsysteem van Pythagoras).

Kijk nu naar je namen die je bij geboorte hebt meegekregen (niet de naam van je huwelijkspartner, die telt hier niet mee). Dus de namen die op je paspoort staan.

Tel alle klinkers die je in die namen vindt bij elkaar op. En zie de uitkomst, die je weer zo klein mogelijk maakt, behalve als je als einduitkomst het getal 11, 22 of 33 hebt, want dat zijn de meestergetallen. Dat noemen we mastergetallen. Mastergetallen maak je nooit kleiner.

Een voorbeeld: Als jouw naam bijvoorbeeld (via het telsysteem van Pythagoras) Jeffrey Keijzer is, dan kijken we naar de klinkers in die naam om het zielsgetal te kunnen vinden.

Bereken zelf je belangrijkste levensgetallen zielsgetal

We komen hier de klinkers: E, E, Y, E, IJ, E. tegen. De getallen die bij die klinkers horen tel je bij elkaar op. (Kijk bovenaan bij het telsysteem van Pythagoras). Voor de naam Jeffrey zien we de klinkers E = 5, E = 5, y = 7, en voor de achternaam Keijzer zien we de E =5, i = 9, en E = 5.    

Dus al deze getallen tel je nu bij elkaar. 5 + 5 + 7 + 5 +9 + 5 = 36.  Het eindgetal van de optelling maak je klein. Dus 3 + 6 = 9. Zo schrijf je dat: 36/9. Drie plus zes is negen.  Het getal negen is hier het zielsgetal.

Het getal zeven

Stel dat jouw zielsgetal het getal 7 is; dit suggereert ……zie het filmpje ….

Hierdoor zou het zinvol kunnen zijn om activiteiten na te streven waarin deze eigenschappen tot uiting komen. Als je dat weet ga je verder kijken waar het zielsgetal zeven verder voor staat, op mijn website onder het kopje numerologie kun je ook ‘het getal zeven’ vinden. Daar ga ik veel uitgebreider in op dat getal.   

Het zielsgetal zegt iets over je zielenlevens ten tijde van je vorige levens

In de loop der tijd, via reïncarnaties, heb je veel geleerd. Die dingen weet je meestal niet meer. De meeste mensen kunnen hun vorige levens niet herinneren. Ondanks dat heb je waarschijnlijk al vele levenslessen achter de rug. Via alles wat je hebt meegemaakt, vooral ook door vorige levens kun je aan je zielsgetal zien wat voor ’n mens je eigenlijk in je hele diepe innerlijk bent. Het geeft je diepste innerlijke aard weer.

Via het zielsgetal krijg je ook meer inzicht in je sterke punten, zwaktes en kansen voor groei.

De eerst klinker in je voornaam, dus van je eerste voornaam heeft ook altijd een speciale betekenis. Bijvoorbeeld bij de naam Odin is de eerste klinker van de eerste voornaam de O. Als je eerste klinker in de eerste naam een O’ voorstelt wil dat zeggen dat we hier met iemand te maken hebben die methodisch te werk gaat en dat die persoon in wetten en systemen geloofd. Ook geloven deze mensen in orde, en houden daar van. Dus de eerste klinker die je tegenkomt bij je naam zegt ook weer iets over jou als persoon.  

Sommige klinkers die je niet volledig uitspreekt worden niet als klinker meegeteld.

Voorbeeld:

De letter Y

Alleen als de letter klinkt als IE, zoals je dat hoort bij de naam Mary, of bij de naam Jeffrey, dan telt deze letter wel als klinker mee. Ook bij de naam Radclyffe, want daar hoor je duidelijk een IE of i.

Maar dat gaat niet op bij de naam May.

Bij de naam May telt de y niet mee als klinker. Bij de naam Sybil hoor je de i goed, dus daar telt de klinker y weer wel mee.

Dus let erop dat je dan de klank van de klinker hoort, wat zeggen wil dat dan pas die klinker mee geteld kan worden als klinker.

Je zielsgetal is je echte persoonsgetal. Want dat is de ware ‘jij’. De persoon die jij zelf alleen goed kent, je innerlijke persoonlijkheid, niet zoals je jezelf voordoet, niet je uiterlijke persoonlijkheid. Dit zielsgetal blijft altijd bij je en wij mensen leven voor altijd. De echte dood bestaat niet. Het zielsgetal is het getal dat je via vorige levens hebt opgebouwd. Andere mensen zien dat vaak niet. je ware aard, behalve als ze je echt heel goed kennen, of wanneer je over een hele ‘open’ persoonlijkheid beschikt.

Het zielsgetal openbaart wat je bent en waar je naar streeft vanuit je diepste innerlijk. Soms is je innerlijk streven sterk en is het zo sterk aanwezig dat het zelfs je levenspadnummer overheerst. Dat zie je wel eens bij grote kunstenaars of wereldverbeteraars.

Numerologen geloven dat elk getal een specifieke trilling vertegenwoordigt, en door deze trillingen te begrijpen, kunnen we onze persoonlijkheid, talenten en uitdagingen ontrafelen.

Elk getal heeft specifieke eigenschappen en betekenissen. Het levenspadgetal onthult belangrijke informatie over je persoonlijkheid en levensdoelen. Het kan dienen als gids bij het maken van beslissingen en het zielsgetal kan richting aangeven en advies geven betreffende je carrière, relaties, gezondheid en persoonlijke ontwikkeling.

Het is slechts een van de vele factoren die het leven beïnvloeden, het geeft geen vaststaand lot weer, maar is een hulpmiddel voor bewustwording en zelfreflectie.

Als je bijvoorbeeld over levenspadgetal 1 beschikt, dan ben je iemand met sterke leiderschapskwaliteiten en ben je al vroeg een onafhankelijke persoon. Dit zal zich manifesteren op alle gebieden van je leven – misschien neem je bijvoorbeeld vaak het voortouw op het werk of binnen sociale groepen zonder daar bewust voor gekozen te hebben. Deze openbaringen kunnen uiterst nuttig zijn bij zelfreflectie en groei.

Levensgetal 2

Levensgetal 2 staat bekend om zijn samenwerkingsvaardigheden, diplomatieke aard en emotionele gevoeligheid.

Nog een voorbeeld: als uit de berekening blijkt dat 2021 een jaar is waarin persoonlijke kracht centraal staat voor iemand met het levenspadgetal 5; dan kan dat een aanmoediging met zich meebrengen om nieuwe avonturen aan te gaan of om je communicatievaardigheden verder te ontwikkelen.

Is je levenspadgetal bijvoorbeeld 3 dan ben je waarschijnlijk creatief, expressief en optimistisch. Deze kennis stelt je in staat om bewuster keuzes te maken die aansluiten bij je natuurlijke neigingen en behoeften.

Het berekenen van je zielsgetal en van je levenspadgetal stelt je in staat toegang te krijgen tot verborgen informatie over wie je werkelijk bent en laat zien wat voor potentieel er in je schuilt. Het zielsgetal wordt gezien als een onderliggende ‘force’, hetgeen invloed heeft op de groei in de hedendaagse acties van dit leven. Maar wanneer je deze invloed onderdrukt door uiterlijke omstandigheden, blijf je deze kracht van je zielsgetal toch voelen. Deze vibratie blijft af en toe om de hoek kijken omdat het op zoek is naar  expressie.

Het getal 39 zou zich bijvoorbeeld willen manifesteren in je huidige bestaan als een getal wat graag de wereld als een betere plek zou willen omvormen door middel van affectie en sympathie. Dit getal is opgebouwd uit een drie en een negen. (39/12/3). Het getal 3 staat voor de planeet jupiter en de negen staat voor de planeet mars. Jupiter staat voor expansie en creativiteit, terwijl mars staat voor daadkracht.

Vormgeving van je leven

Wanneer je de diepgaande betekenissen achter je specifieke levenspadgetal en ook van je zielsgetal begint te begrijpen, zul je merken hoe het verschillende aspecten van je leven vorm geeft. Vanuit een numerologisch perspectief beïnvloeden deze getallen niet alleen hoe je naar de wereld kijkt, maar ook hoe de wereld naar jou kijkt.

Bereken zelf je belangrijkste levensgetallen vormgeving van je leven

Meestergetallen

Krachtige spirituele energie

Meestergetallen, zoals de getallen 11, 22 en 33 dragen een krachtige spirituele energie met zich mee, die een diepgaande invloed heeft op je levenspad. Deze getallen zijn niet zomaar cijfers; ze bevatten een hogere betekenis en symboliek die je leven kunnen verrijken.

De meestergetallen worden beschouwd als speciale boodschappers van het universum, die inzichten bieden over je potentieel en spirituele groei. Door bewust te worden van de aanwezigheid van deze getallen in verschillende aspecten van je leven, kun je de krachtige energie ervan gebruiken om positieve verandering te bewerkstelligen.

De meestergetallen helpen je om moeilijkheden te overwinnen door gebruik te maken van de unieke eigenschappen die elk meestergetal vertegenwoordigt. Bovendien fungeren meestergetallen als gidsen voor zelfreflectie en persoonlijke ontwikkeling.

De karaktereigenschappen gekoppeld aan geboortegetallen

Specifieke eigenschappen

Elk geboortegetal is gekoppeld aan specifieke karaktereigenschappen en persoonlijke kenmerken. Dit betekent dat je geboortedatum een diepgaand inzicht kan bieden in wie je bent en hoe je functioneert.

Numerologie onthult deze verbinding tussen getallen en eigenschappen door middel van complexe interpretaties die teruggaan naar eeuwenoude tradities. Het begrijpen van deze unieke eigenschappen kan helpen bij zelfreflectie en groei.

Inzicht in je talenten

Door numerologie te gebruiken kun je ontdekken welke unieke eigenschappen verbonden zijn aan je geboortegetal volgens numerologische interpretaties. Deze kennis stelt je in staat om bewuster te leven door gebruik te maken van je natuurlijke talenten en het navigeren door mogelijke uitdagingen op basis van dit nummer.

Stel dat jouw levenspadnummer 5 is; dan ben je waarschijnlijk avontuurlijk, nieuwsgierig en vrijheid minnend. Door dit inzicht kun je manieren vinden om deze eigenschappen te benutten in zowel persoonlijke als professionele situaties. Numerologie biedt dus een waardevol instrument voor zelfrealisatie.

Je levenspadgetal onthult subtiele maar significante aspecten van wie je bent als persoon. Het biedt waardevolle inzichten over je karaktereigenschappen, sterke punten en valkuilen. Bijvoorbeeld, als jouw levensgetal 3 is, ben je waarschijnlijk creatief, expressief en optimistisch. Deze kennis stelt je in staat om bewuster keuzes te maken die aansluiten bij je natuurlijke neigingen en behoeften.

Het begrijpen van het numerologische concept achter je levenspadgetal kan ook helpen bij het ontdekken van verborgen talenten of passies die voorheen misschien niet zo duidelijk waren. Als je levenspadgetal 5 is, zou dit kunnen betekenen dat avontuur en verandering belangrijk voor je zijn, wat suggereert dat een carrière met veel variatie goed bij je zou passen.

Relaties en communicatie

Je levenspadgetal heeft eveneens invloed op de manier waarop je relaties aangaat en communiceert met anderen. Of het nu gaat om vriendschappen, romantische relaties of professionele interacties; dit numerologische getal kan aanwijzing geven over hoe jij contact maakt met mensen om je heen.

Als je levenspadnummer bijvoorbeeld 2 is, dan ben je waarschijnlijk empathisch, diplomatiek en gericht op harmonie binnen relaties. Door deze eigenschappen te herkennen kun je doelbewuster werken aan gezonde communicatiepatronen binnen alledaagse interacties.

Aan de andere kant kan een hoger levenspadnummer, zoals 8 of 9, suggereren dat je over natuurlijke leiderschapskwaliteiten beschikt of geneigd bent tot dienen van anderen – beide eigenschappen kunnen significant zijn voor zowel persoonlijke als professionele relaties.

Numerologie is geen exacte wetenschap, maar het biedt wel een raamwerk waarmee je verschillende aspecten van je leven kunt analyseren.

Jouw levenspadgetal is hierbij essentieel, omdat het specifieke kenmerken onthult over wie je bent en wat je drijft. Door deze inzichten te gebruiken, kun je bewuster keuzes maken die in lijn zijn met je ware aard.

Het begrijpen van je levenspadgetal kan bijdragen aan het versterken van zelfbewustzijn en spirituele evolutie. Het stelt je in staat om meer compassie te tonen naar anderen, doordat je beter begrijpt dat iedereen uniek is met eigen uitdagingen en kwaliteiten.

Toepassen voor persoonlijke ontwikkeling

Door numerologie toe te passen voor persoonlijke ontwikkeling, kun je patronen herkennen die zich herhalen in je leven. Dit stelt je in staat om bewuste keuzes te maken die meer in lijn liggen met je levenspad en innerlijke behoeften. Jouw levenspadgetal kan fungeren als een kompas dat richting geeft aan belangrijke beslissingen of veranderingstrajecten.

Stel dat je  levenspadgetal 3 hebt; dit suggereert creativiteit, expressie en communicatie als belangrijke elementen voor persoonlijk geluk. Hierdoor zou het zinvol kunnen zijn om activiteiten na te streven waarin deze eigenschappen tot uiting komen.

Echter is het belangrijk op te merken dat numerologie slechts één tool is binnen een breed scala aan benaderingen tot persoonlijke groei. Hoewel waardevol, moet dit niet gezien worden als de alomvattende methode tot zelfontplooiing.

Ontdek de verborgen wijsheid van je getallen

Ontdekken van betekenissen

Numerologie is de studie van getallen en de invloed daarvan op ons leven. Je persoonlijke getallen dragen diepe betekenissen die onthuld kunnen worden door middel van numerologische interpretaties. Het berekenen van je levenspadgetal kan een waardevolle stap zijn in het verkennen van de verborgen wijsheid achter jouw getallen.

Door het begrijpen en interpreteren van je levenspadgetal, kun je de rijke symboliek en universele principes ontdekken die schuilen achter deze specifieke numerologische code. Dit proces kan leiden tot waardevolle zelfontdekking en empowerment doordat je inzicht krijgt in je eigen persoonlijkheid, talenten, uitdagingen en in je levenspad.

Bijvoorbeeld:

Stel dat je geboortedatum 25 september 1990 is. Om je levenspadgetal te berekenen tel je alle cijfers van deze datum bij elkaar op: eerst van je geboortedag 25, dat wordt 7, daarna van de maand, dat wordt 9 en dan van het jaartal 1990 in dit voorbeeld en dat wordt het getal 1. Nu tel je deze drie cijfers weer bij elkaar op. 7 + 9 + 1 = 17/8. Het getal acht is de einduitkomst en is dus opgebouwd met de getallen: zeven, negen en een. 17 Het getal 17 speelt ook een belangrijke rol, dat is het subgetal waarmee je de einduitkomst hebt gevonden, wat je ook bij elkaar hebt opgeteld.

Als je verder studeert in numerologie merk je waarom deze getallen ook belangrijk zijn.

Diepere zelfreflectie

Het verkennen van je levenspadgetal biedt een kans voor diepere zelfreflectie. Je kunt ook ontdekken hoe dit getal zich verhoudt tot verschillende aspecten van je leven, zoals carrière, relaties of persoonlijke doelen. Deze inzichten kunnen dienen als gids bij het nemen van beslissingen of om patronen in gedrag of ervaringen te herkennen.

Afsluitende gedachten

Je begrijpt nu beter wat numerologie is en hoe je jouw levenspadgetal en je zielsgetal kunt berekenen. Het ontdekken van de verborgen wijsheid van die getallen helpt je om de invloed van je levenspadgetal op je dagelijks leven te begrijpen.

Meestergetallen

Meestergetallen kunnen verschillende aspecten van je leven beïnvloeden en numerologie kan worden gebruikt voor persoonlijke groei. Door de karaktereigenschappen gekoppeld aan geboortegetallen te verkennen, kun je meer zelfbewustzijn ontwikkelen en positieve veranderingen bewerkstelligen.

Blijf nieuwsgierig en blijf leren over numerologie en geboortegetallen. Neem de tijd om de diepere betekenis van je levenspadgetal te verkennen en gebruik deze inzichten om bewustere keuzes te maken in je leven. Je getallen dragen een unieke boodschap en door ze te begrijpen, kun je jouw levenspad met meer helderheid en doelgerichtheid bewandelen.

Veel gestelde vragen

Hoe beïnvloedt mijn levenspadgetal mijn persoonlijke groei?

Je levenspadgetal biedt inzicht in je karaktereigenschappen en levenspad, waardoor je bewuster keuzes kunt maken voor persoonlijke ontwikkeling. Door de diepere betekenis van je getal te begrijpen, kun je gericht werken aan zelfverbetering. Ook het zielsgetal is een belangrijk getal.

Kan numerologie echt helpen bij het begrijpen van mezelf?

Numerologie biedt een alternatieve benadering om inzicht te krijgen in verschillende aspecten van je leven, zoals persoonlijkheid, relaties en kansen. Het kan dienen als een waardevolle tool om zelfbewustzijn te vergroten en richting te geven aan besluitvorming.

Zijn meestergetallen echt zo invloedrijk als wordt beweerd?

Meestergetallen worden beschouwd als krachtige symbolen met diepe spirituele betekenissen. Hoewel interpretaties kunnen variëren, geloven veel mensen dat deze getallen extra potentieel en spirituele groei vertegenwoordigen.

Bel me: +31648646106

radclyffe.ja@hotmail.com

Dorien Jansen

Heb je altijd al meer inzicht in jezelf willen krijgen?

courts-people mensen uit de tarot

Met behulp van numerologie kun je beter inzicht in jezelf krijgen.

  • Weten of je werk bij je past
  • Een passie vinden die bij je past
  • Ontdekken wat voor jou belangrijk is

Dit is nog maar het topje van de ijsberg

Heb je altijd al meer inzicht in jezelf willen krijgen?

NUMBERS2

Met behulp van numerologie kun je beter inzicht in jezelf krijgen.

  • Weten of je werk bij je past
  • Een passie vinden die bij je past
  • Ontdekken wat voor jou belangrijk is

Dit is nog maar het topje van de ijsberg

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.