Cijfers en letters – je belangrijkste getal

Het Levens getal

Getallen zijn trillingen en ze vertellen een verhaal / het is het verhaal van je leven. Foto ‘s, cijfers en symbolen worden allemaal op verschillende manieren uitgelegd en begrepen. We zouden ze het gereedschap van god kunnen noemen.  Hier gaan we kijken uit welke getallen je naam bestaat en tellen we die getallen uiteindelijk bij elkaar op om het juiste uiteindelijke getal te vinden. Tel de getallen op van iedere voornaam apart en van je achternaam. (Niet de achternaam van je man gebruiken). Ik zal een voorbeeld geven.

De getallen bij het Pythagoras systeem staan voor:

A = 1, maar ook de getallen 10 en 19 zijn 1. Want bij het getal 10 tel je de twee cijfers bij elkaar op: 1 + 0 = 1. en bij het getal 19 is dat ook zo. 1 + 9 = 10 en 1 + 0 = 1.  Dus steeds het getal optellen totdat het zo klein mogelijk is, behalve bij de mastergetallen 11 en 22.

B staat voor het getal 2 en c staat voor het getal drie en d staat voor het getal vier en ga zo maar door.  

Dus maak een schema:

 • A = 1
 • B = 2
 • C = 3
 • D = 4
 • E = 5
 • F = 6
 • G = 7
 • H = 8
 • I = 9
 • J =10
 • K =11
 • L = 12
 • M = 13
 • N = 14
 • O = 15
 • P = 16
 • Q = 17
 • R = 18
 • S = 19
 • T=20
 • U=21
 • V=22
 • W=23
 • X=24
 • Y=25
 • Z=26

De planeten staan ook voor een getal

 • De zon = 1
 • De Maan = 2
 • Mercurius = 5
 • Venus = 6
 • Mars = 9
 • Jupiter = 3
 • Saturnus = 8
 • Neptunus = 7
 • Zuider maan node = 7
 • Noorder maan node = 4
 • Uranus = 11

Dorien Jansen: 4 + 6 + 9 + 9 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 5 + 5 = 56/11 (Mastergetal elf). Dat maak je niet kleiner. Elf benadrukt de Zon, omdat we hier tweemaal met het getal 1 te maken hebben en het getal een staat voor de zon. We tellen de twee enen niet bij elkaar omdat we dat nooit doen bij een mastergetal. De mastergetallen zijn 11 en 22 en soms is het getal 33 ook een mastergetal, het ligt eraan of die persoon resoneert met de juiste frequentie. Dus het gaat niet echt altijd op maar de potentie is aanwezig.

De cijfers zoals bijvoorbeeld 10, of 20, of 30 geven een extra bescherming omdat hier een nul bij betrokken is. Cijfers met een nul dragen bij aan meer geluk en wijsheid, omdat het getal nul oneindigheid en wijsheid met zich meebrengt.

Als je jouw levensgetal (destiny number) wilt weten dan tel je alle letters van je naam bij elkaar op en zie dan de klein gemaakte eind uitkomst, dat is dan je levens getal, ook wel destiny getal genoemd. Je levens-les getal is weer iets anders dan je levensgetal. Het woord les zegt het al! Het levens-les getal krijg je door je geboortedatum bij elkaar op te tellen.

Kijk naar je geboortedatum en bereken je levensgetal. Ik geef eerst een voorbeeld van een geboortedatum met levensgetal.
Bijvoorbeeld: iemand zijn geboortedatum is: 30-03-1949 Via de geboortedatum kun je dus ook je levensgetal berekenen, wat ik zelf het beste vind kloppen, maar via het optellen van al je namen die je bij geboorte meegekregen hebt gaat dat ook. Dat uiteindelijke levensgetal heeft ook veel invloed in je leven.

Dit gaan we eerst bij elkaar optellen. Dus 30 + 03 + 1949 = 30 + 03 + 23 = 56/11
Eerst tel je 30 plus 03 = 33. Dan tel je daar 1949 bij op. Dat is 1 + 9 + 4 + 9 = 23
30 + 03 + 23 = 56.  56 maken we klein, dus vijf en zes is 11. (Het getal 11 en 22 maken we nooit kleiner). Dubbele getallen worden master getallen genoemd, ondanks dat zij niet altijd voor een geweldig leven zorgen, maar ze werken sterker door de dubbele zelfde kracht die er vanuit gaat.

Maar je kunt de rekensom ook zo doen:

3 + 0 + 0 +3 + 1 + 9 + 4 + 9 = 29 (2 + 9 = 11) Het getal elf maken we niet kleiner.

Alle getallen maken we zo klein mogelijk, behalve bij de masternummers niet. (11, 22, of 33 maken we niet klein). Want dat zijn dus de master getallen waar ik het net al over had.

Nog een voorbeeld over hoe je het levensgetal kunt vinden. Voorbeeld: 18-12-1990 = 1+ 8 +1 + 2 +1 + 9 + 9 + 0 = 31 = (3 + 1 = 4) 4 is hier de uitkomst, dus hier valt het levensgetal onder de Noorder maan knoop

De Noorder Maan Knoop wordt Rahu genoemd in de astrologie. Het getal 31 is opgebouwd uit het getal drie en het getal 1. Het meest linkse getal staat altijd voor de basis (drie = Jupiter) en het getal rechts staat voor de invloed die je via je basisgetal ondergaat (1= zon). De uiteindelijke uitkomst hier is vier.

Nog even over het getal 56 wat de uitkomst van het eerste voorbeeld was.

Wanneer je als uitkomst het getal 56 hebt, zoals je bij het eerste voorbeeld bovenaan zag, kun je aan iemand denken die op een creatieve manier (6) (venus) contact maakt (5) (mercurius) via spreken of schrijven of door muziek maken, zingen of schilderen. Vijf is het basis getal hier bij getal 56 en duidt mercurius aan, mercurius staat voor contact maken met de buitenwereld, of iemand die zich uit via bijvoorbeeld schrijven (5) of via tekenen of handenarbeid en mercurius (5) houdt ervan om contacten te leggen.

Het uiteindelijke getal van (56) is 11, (vijf en zes is elf) wat duidt op een uitbundige of enthousiaste persoon. Vaak met leidinggevende capaciteiten. (11). In dit geval kan het een artistiek persoon zijn met venus als aangever van de dingen die iemand doet. Met als basis- nummer het getal vijf van mercurius. Het maken van contact. Dan komen we uit bij iemand die in eerste instantie veel van schrijven en lezen houdt. En die door middel van de energie van venus (creativiteit) iets naar buiten wil brengen.

Getal elf is het eindgetal, dus het kan iemand zijn die daarbij les geeft. (11 = Uranus). Dit getal duidt op iemand die ik ken en deze uitkomst klopt vrij goed. Deze persoon schrijft verhalen, maar heeft ook een korte periode les gegeven. En bovendien heeft ze in showbizz gewerkt. (venus).

Wil je meer weten dan kun je ook meteen naar de horoscoop van iemand anders kijken of van jezelf om te zien wanneer een planeet meer invloed in je leven heeft. Dat zie je dan aan de Maha Dasha die jarenlang prominent is. In de Jyotish Chart kun je dat uitzoeken. (Astrologisch).

Een planeet die als Maha Dasha fungeert heeft veel invloed in je leven. Dit duurt meestal wel een jaar of tien en gedurende die periode komen dan de eigenschappen van die bepaalde planeet het beste uit de verf. Het kan positief of negatief uitvallen, dat ligt aan de basis horoscoop, of die planeet gunstig staat of ongunstig wat aspecten betreft. Die planeet maakt dan een beetje de dienst uit gelinkt aan de dingen die je doet of meemaakt gedurende de tijd dat die planeet als Maha Dasha fungeert.

Als je benieuwd bent naar je levensnummer volg je gewoon het voorbeeld wat ik net hierboven gegeven heb. Dan kom je er zeker wel uit. Kijk er ook naar hoe het is opgebouwd. Vaak zit er veel waarheid in dit getal.

afbeelding 2

Om je ZIELSGETAL te vinden kijk je naar de klinkers die in je geboortenamen bij elkaar aanwezig zijn. Dus dan kijk je bij al je namen, maar niet naar de trouwnaam die je bij het trouwen van je partner hebt gekregen, want daar ben je niet mee geboren. Je kijkt dan naar de waarde van de letters die je hier bovenaan in het schema kunt zien staan.

Je telt de waarde van al die klinkers dan bij elkaar op en dan heb je het eindgetal. Bijvoorbeeld als iemand Peter heet dan kijk je naar de letter ‘e’. Die komt twee keer voor in die naam. e = 5.

Om je zielsgetal te vinden tel je alleen de klinkers op. Dus niet de medeklinkers!

Voorbeeld: de klinkers in de naam Renée Jansen zijn: E, E, E, A, E.  Op de tabel kun je het cijfer vinden dat bij deze letters past.  Dus: E = 5 + E =5 + E = 5 + A = 1 + E = 5. Opgeteld wordt dat: 21 = 2+1 = 3 Het zielsgetal hier is 3.

Dit getal is opgebouwd met de getallen twee (de maan) en het getal 1 (de zon). Ontvankelijkheid, enthousiasme en warmte. De maan duidt op ontvankelijkheid als basis hier en de zon duidt op warmte, enthousiasme en leidinggevende capaciteiten. Jupiter (het eindgetal drie zorgt voor brede belangstelling en in negatieve zin zou het duiden op: met veel dingen tegelijk bezig willen zijn. Jupiter duidt daarbij ook op ontwikkeling en creativiteit.

In het boek “Numerology based on Vedic tradition’ by Vinod Verna staan goede aanwijzingen over numerologie. Bijvoorbeeld bij het mastergetal elf staat beschreven dat het getal elf niet als een getal twee bestempeld mag worden. Alle dubbele nummers zijn bijzonder. Dubbele nummers duiden op extreme kwaliteiten, die zowel positief als negatief kunnen uitpakken.

De zon

De nummer 1 (zon) personen zijn mensen die het beste een beroep kunnen kiezen waarin ze zichzelf kunnen uiten. Zoiets als leraar of leider van het een of ander. Ze kunnen op die manier hun dominantie kwijt op een positieve manier.

zoninleeuwenmaaninsagg

Als ze zich niet kunnen uiten bestaat de kans dat ze problemen in een relatie oplopen of met hun familie. Ze kunnen anderen goed overtuigen en dingen hierdoor goed verhandelen of zaken doen. 

Ze beschikken over een sterke wil en karakter en kunnen slecht tegen bazen die opdrachten aan ze geven. Want ze weten zelf heel goed wat ze willen doen en laten.

Het zijn goede groepsleiders en het zijn mensen die graag iets nieuws met anderen op willen starten. Of zij vinden het bijvoorbeeld leuk om een spannende avontuurlijke hobby met anderen, of alleen aan te gaan. De zon is de voornaamste planeet voor hen waar ze zich naar kunnen wenden voor raad en bijstand.

Het mastergetal 11

Het getal elf lijkt dus een beetje op de zon maar dan in het extreme. Dit getal is opgebouwd uit de meest krachtige vibraties van nummer 1. Want het getal 1 duidt de zon aan en het getal 11 beschikt over tweemaal het getal 1. Uranus is de planeet die vaak wordt aangeduid met het getal elf.

Het keyword voor het getal elf is altruïsme

Het getal elf wordt ook wel als een moeilijk getal ervaren (Uranus). Het brengt zeker veel energie en goede ideeën met zich mee, maar toch kunnen ze impulsief en soms te enthousiast reageren en in de problemen raken, door altruïsme, wat niet bij iedereen aanslaat en door een extreme manier van leven die vreemd over kan komen. Autoriteiten kunnen ze moeilijk verdragen en daar komen ze tegen in opstand. Ook kunnen ze ongeduldig zijn en hun zin door willen zetten.

Het getal 1 de zon- mensen kunnen goed omgaan met …

Mensen met het levenslesgetal 5, 6 of 7 zijn goede compagnons van het getal 1. Nummer zeven is het beste getal wat erbij past. Het getal 1 gaat niet goed samen met getal 2. Die vriendschap is geen lang leven beschonken.

De getallen 3, 4, 8 en 9 hebben over het algemeen baat bij het leiding gevende talent van de nummers 1. Ze appreciëren wel wat nummer 1 aan talenten te bieden heeft, maar niet zozeer als de nummer 5 en 7 dat doen. (In feite zijn nummer vijf (mercurius) en nummer 1 (de zon) in astrologisch opzicht goede vrienden van elkaar). Daarom gaan die nummers goed met elkaar. Het zijn beiden energieke nummers. Nummer 7 (neptunus) vindt de leiding en vastberadenheid van het zonnetype gewoon prettig.

Getal zevenHet getal zeven is een mystiek getal

Bijvoorbeeld: Saptrishi of de zeven wijzen (de Sages) worden in de Vedas genoemd. In de Vedische Samhitas worden hun namen niet genoemd maar in de latere literatuur van de Brahmans en Upanishads worden hun namen wel weergegeven. Met Saptrishi wordt in de astronomie van de Vedas de Grote Beer bedoeld. De Grote Beer is belangrijk in relatie tot de constellatie van andere sterren en planeten.

Het bestaan bestaat uit zeven dimensies, vertelt de Indiase dokter Vinod Verma.
Het bestaan van de mens bestaat ook uit zeven dimensies. Hierbij kennen we de drie energieën die op het fysieke inwerken en drie energieën die inwerken op het mentale vlak. Maar de reden van ons bestaan heeft met de ziel te maken. (De zevende dimensie).

De ziel blaast energie zowel in het fysieke als in het mentale en in alle dimensies van ons bestaan. De zeven stralen van Surya, dat is de zon die Prana uitstraalt (levensenergie) staat precies gericht op de zeven werelden van de zeven planeten die geleidt worden door zeven paarden, zo vertelt zij.

De oude Vedische beschaving (Indus Valley) is gelinieerd aan de naam Sapta Sindhu beschaving.
Deze beschaving vond plaats langs de Sindhu (Indus) rivier en de Sarasvati rivier, die nu opgedroogd is. De andere vijf rivieren in Noord West India zijn Jhelam, Chanab, Ravi, Vyas en Satluj.

Mensen met het getal zeven als destiny number of levensnummer

(Je destiny getal vind je door de officiële namen die je bij je geboorte meekreeg (alle getallen van al die namen) bij elkaar op te tellen). Mensen met het getal zeven als uitkomst zijn vaak rustig en natuurlijk en vinden het interessant om zich te ontplooien vooral op mystiek of filosofisch gebied. Het zijn vaak sociale mensen met geduld en tolerantie. Mensen met het getal zeven geven anderen de ruimte en zijn open minded.

Ze raken niet snel uit hun doen en zoeken naar redenen waarom iets gebeurd. Over het algemeen zijn mensen met het getal zeven tevreden, gelukkig en maken zich niet druk. Ze houden van hun vrijheid en vinden het prettig om af en toe ook alleen te kunnen zijn.

Soms zijn mensen jaloers op deze mensen. Ze houden niet zo van gesprekken die over zaken of economie gaan, maar wel als het over sociale onderwerpen gaat. Nummer vijf en nummer acht gaan niet zo goed samen met nummer zeven. Nummer zeven is aan te raden om eerst te bedenken wat ze doen wanneer ze een spiritueel pad willen volgen. Zodat ze later geen spijt krijgen en teveel geld betaald hebben aan bijvoorbeeld een materialistische guru. Voor dat soort dingen moeten ze wel uitkijken.

Ook moeten ze vaak leren om duidelijk voor zichzelf op te komen en om niet de dupe van andere mensen te worden. Dus vertrouw niet iedereen gelijk op het eerste gezicht nummer zeven. We kennen ook het Chaldean System om letters en getallen te berekenen, ook wel het Arabische systeem genoemd. Hieronder laat ik dat schema van het Chaldean System zien:

Numerologische systemen:

Het Chaldean systeem

 • A I J Q Y = 1
 • B K R    = 2
 • C G L S = 3
 • D M T = 4
 • E H N X = 5
 • U V W = 6
 • O Z = 7
 • F P = 8

In het Chaldean system zijn er geen letters voor het getal negen beschikbaar

Het getal negen staat voor energie en voor de planeet Mars. Omdat alles uit energie bestaat wordt het getal negen niet meegeteld bij de Chaldean (Hebreeuwse) manier van tellen. Je kunt met dit systeem experimenteren en dan kijken welk systeem er naar jouw mening het beste werkt! Het systeem van Pythagoras wat je helemaal bovenaan in dit artikel ziet staan of dit Hebreeuwse systeem genaamd: ‘Chaldean system‘, wat je hier onder aan de pagina tegen komt.

Dorien Jansen

creer je eigen leven boek1

Ben jij benieuwd naar de geschiedenis van de mensheid?

In het boek de mythe over het ontstaan van het leven kun je hier alles over lezen!