Cijfers en letters – je belangrijkste getal

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Numerologie

Je belangrijkste getal is je levensgetal

Getallen zijn trillingen en ze vertellen een verhaal / het is het verhaal van je leven

Weet dat dit onze innerlijke ziel beschrijft – de sleutel tot kosmische harmonie

afbeelding 1

Kijk bij het voorbeeld A = 1, maar ook de getallen 10 en 19 zijn 1. Want bij het getal 10 tel je de twee cijfers bij elkaar op: 1 + 0 = 1. en bij het getal 19 is dat ook zo. 1 + 9 = 10 en 1 + 0 = 1.

Nu kijk ik hier even wat de einduitkomst is van mijn naam. Dorien Jansen: 4 + 6 + 9 + 9 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 1 + 5 + 5 = 56/11 (Mastergetal elf). Dat maak je niet kleiner. Elf benadrukt de Zon.
De cijfers zoals bijvoorbeeld 10, of 20 geven een extra bescherming omdat hier een nul bij betrokken is.

Cijfers met een nul dragen bij aan meer geluk en wijsheid, omdat het getal nul oneindigheid en wijsheid met zich meebrengt. Foto ‘s, cijfers en symbolen worden allemaal op verschillende manieren uitgelegd en begrepen. We zouden ze het gereedschap van god kunnen noemen.  

Wat is je levenslesnummer?

Om je levenslesnummer te kunnen vinden kijk je naar je geboortedatum

Als je jouw geboortedatum voor je hebt liggen kunnen we nu samen gaan kijken wat je levenslesnummer of levensnummer is.
Ik geef eerst een voorbeeld van een geboortedatum.
Bijvoorbeeld: iemand zijn geboortedatum is: 30-03-1949

Dit gaan we eerst bij elkaar optellen. Dus 30 + 03 + 1949 = 30 + 03 + 23 = 56/11
Eerst tel je 30 plus 03 = 33. Dan tel je daar 1949 bij op. Dat is 1 + 9 + 4 + 9 = 23
30 + 03 + 23 = 56.  56 maken we klein, dus vijf en zes is 11.

Elf is een masternummer dus elf hoeven we niet kleiner te maken, dat moet wel bij de andere nummers, die moeten zo klein mogelijk gemaakt worden. Alleen niet wanneer de uitkomst 11, 22, of 33 is. Want dat zijn de masternummers.

Het hoofdgetal van het levenslesnummer is hier dus nummer elf.

Nummer elf is opgebouwd uit een vijf en een zes. (56) Zoals we net zagen, want vijf en zes is elf. .
Het meest linkse getal van deze twee getallen is het basisnummer, dat is het getal vijf hier en het rechtse getal is de vibratie die als het ware door dat basisgetal heen gaat en dat is hier het getal zes.

Getal vijf staat voor mercurius.
Mercurius staat voor communicatie, schrijven, spreken contacten leggen, dingen verzinnen en zaken doen. Dat is hier de basis van het getal. Naast het basis getal werken we hier met het getal zes wat de planeet venus weergeeft.  

Venus staat voor vriendschap, leuke dingen doen, lekker eten en drinken, uitgaan, muziek, kunst, film en dergelijken.
Hierbij kun je denken aan iemand die op een creatieve manier (6) (venus) contact maakt (5) vijf is het basis getal en duidt mercurius aan, het contact maken met de buitenwereld, of iemand die zich uit via bijvoorbeeld schrijven (5) of via het maken van muziek (6) venus.

Het uiteindelijke getal is 11, wat duidt op een uitbundige of enthousiaste persoon. Vaak met leidinggevende capaciteiten.
In dit geval kan het een artistiek persoon zijn met venus als aanduider van de dingen die iemand doet. Met als basis- nummer het getal vijf van Mercurius.

Dan komen we uit bij iemand die in eerste instantie veel van schrijven en lezen houdt. En die door middel van de energie van Venus (creativiteit) iets naar buiten brengt. Getal elf is het eindgetal, dus het kan iemand zijn die daarbij les geeft.

Dit getal duidt op iemand die ik ken en die zij schrijft verhalen, maar heeft ook een korte periode les gegeven. En bovendien in show bizz gewerkt.  
In de horoscoop kun je ook zien in welke periode een bepaalde planeet het meest tot zijn recht komt.
Dat zie je dan aan de Maha Dasha die jarenlang prominent is. In de Jyotish chart kun je dat uitzoeken.

Een planeet die Maha Dasha is op een bepaald moment is dat altijd wel een jaar of tien en vaak nog langer. Die planeet maakt dan een beetje de dienst uit gelinkt aan de dingen die je doet of meemaakt.  

Als je benieuwd bent naar je levensles nummer volg je gewoon het voorbeeld wat ik net hierboven gegeven heb. Dan kom je er zeker wel uit. Kijk er ook naar hoe het is opgebouwd. Vaak zit er veel waarheid in dit getal.

afbeelding 2

Je gevoelsleven vind je via je geboortenaam

Om meer te weten te komen over je gevoelens ga je met je geboortenaam werken. Niet met de naam van je man als je getrouwd bent, maar met je eigen originele geboortenaam.

Dan kijk je naar de klinkers die je naam bevat.
Je kijkt dan naar de waarde van de letters die je hier bovenaan in het schema kunt zien staan.

Je telt de waarde van die letters dan bij elkaar op en dan heb je het eindgetal.   

Als voorbeeld neem ik even de naam: Peter Toonen.
Om je geboortegetal te vinden tel je alleen de klinkers op.

Dus niet de medeklinkers!
De klinkers in deze naam zijn: E, E, O, O, E. 
Op de tabel kun je het cijfer vinden dat bij deze letters past.  
Bijvoorbeeld negen past bij de letters ‘i’ en ‘r ‘.  

P. T.

De letter ‘e’ van Peter staat voor het getal vijf.
En de letter ‘o ‘  van Toonen staat voor het getal zes zoals je in het schema kunt zien.

We zien dat bij deze naam de ‘e’ drie keer voorkomt en de letter ‘o ‘komt twee keer voor. Om het gevoelsgetal uit te zoeken gebruiken we alleen de klinkers!
Dan krijg je als uitkomst Peter Toonen:

e + e + o + o + e = 5 + 5 + 6 + 6 + 5 = 27/9

Het getal voor zijn gevoelens is het getal negen.
Opgebouwd met de getallen twee en zeven (27).
Het hoofdgetal is negen wat de planeet mars weergeeft.
(Energie, daadkracht, ondernemingsgeest, vechtlust, charisma).
Dit getal is opgebouwd met de getallen twee (de maan) en getal zeven (neptunus) de maan staat voor gevoelens, wat hier goed van pas komt als gevoelsgetal zoekende.

Ontvankelijkheid, voorstellingsvermogen en inlevingsvermogen, vooral met het getal zeven (neptunus) wat ook duidt op een goed inlevingsvermogen, en soms helderziendheid. Dit – met als eind- uitkomst het getal negen maakt van deze persoon iemand die voor zijn idealen werkt.

Mars (negen) geeft hem daarvoor de energie en daadkracht om daarvoor te gaan.
Al met al klopt dit goed omdat ik het hier over een schrijver heb die echt op zijn gevoel leeft.
Hij leeft vanuit zijn hart, zoals hij zelf verkondigt
Hij is een schrijver van spirituele boeken met veel onderzoek erin. Het boek wat hij geschreven heeft heet:

Opgesloten in een piramide’ .  

In zijn grensverleggende werk (mars) verteld hij en schrijft hij erover hoe wij gevangen zitten in een energetisch veld en hij probeert uit te leggen hoe dat allemaal zo gekomen is.

Ik heb dat boek sinds gisteren in mijn bezit en vind het erg goed beschreven en heel waarachtig en boeiend.
Het is een aanrader om te lezen.  

Hij schrijft onder andere ook over de Maya indianen en over Maya kalenders ! Over de Maya’s heb ik toevallig ook pas een boekje geschreven. Vandaar nu mijn belangstelling voor zijn boeken.

afbeelding 3

In het boek “Numerology based on Vedic tradition’ by Vinod Verna

staan goede aanwijzingen over numerologie. 
Bijvoorbeeld bij het mastergetal elf staat beschreven dat het getal elf niet als een getal twee bestempeld mag worden. Alle dubbele nummers zijn bijzonder. Dubbele nummers duiden op extreme kwaliteiten, die zowel positief als negatief kunnen uitpakken.

De zon

De nummer 1 (zon) personen zijn mensen die het beste een beroep kunnen kiezen waarin ze zichzelf kunnen uiten.

Zoiets als leraar of leider van het een of ander.
Ze kunnen op die manier hun dominantie kwijt op een positieve manier. Als ze zich niet kunnen uiten bestaat de kans dat ze problemen in een relatie oplopen of met hun familie.

Ze kunnen anderen goed overtuigen en dingen hierdoor goed verhandelen of zaken doen. 

Ze beschikken over een sterke wil en karakter en kunnen slecht tegen bazen die opdrachten aan ze geven. Want ze weten zelf heel goed wat ze willen doen en laten.

Het zijn goede groepsleiders en het zijn mensen die graag iets nieuws met anderen op willen starten. Of zij vinden het bijvoorbeeld leuk om een spannende avontuurlijke hobby met anderen of alleen aan te gaan. De zon is de voornaamste planeet voor hen waar ze zich naar kunnen wenden voor raad en bijstand.

Het mastergetal 11

Het getal elf lijkt dus een beetje op de zon maar dan in het extreme.
Dit getal is opgebouwd uit de meest krachtige vibraties van nummer 1.  
Want het getal 1 duidt de zon aan en het getal 11 beschikt over tweemaal het getal 1.  Uranus is de planeet die vaak wordt aangeduid met het getal elf.

Het keyword voor het getal elf is altruïsme

Het getal elf wordt ook wel als een moeilijk getal ervaren.
Het brengt zeker veel energie en goede ideeen met zich mee, maar toch kunnen ze impulsief en soms te enthousiast reageren en in de problemen raken, door altruïsme, wat niet bij iedereen aanslaat en door een extreme manier van leven die vreemd over kan komen.
Autoriteiten kunnen ze moeilijk verdragen en daar komen ze tegen in opstand. Ook kunnen ze ongeduldig zijn en hun zin doorzetten.

Het getal 1 de zon- mensen kunnen goed omgaan met …

Mensen met het levenslesgetal 5, 6 of 7 zijn goede compagnons van getal 1. Nummer zeven is het beste getal wat erbij past.
Het getal 1 gaat niet goed samen met getal nummer 2. Die vriendschap is geen lang leven beschonken.

De getallen 3, 4, 8 en 9 hebben over het algemeen baat bij het leiding gevende talent van de nummers 1. Ze appreciëren wel wat nummer 1 aan talenten laat zien, maar niet zozeer als de nummers 5 en 7.  
(In feite zijn nummer vijf (mars) en nummer 1 (de zon) in astrologisch opzicht goede vrienden van elkaar. Daarom gaan die nummers goed met elkaar. Het zijn beiden energieke nummers. Nummer 7 (neptunus) vindt de leiding en vastberadenheid van het zonnetype gewoon prettig.

Getal zeven

Het getal zeven is een bijzonder getal

Bijvoorbeeld: Saptrishi of de zeven wijzen (de Sages) worden in de Vedas genoemd. In de Vedische Samhitas worden hun namen niet genoemd maar in de latere literatuur van de Brahmans en Upanishads worden hun namen wel weergegeven. Met Saptrishi wordt in de astronomie van de Vedas de Grote Beer bedoeld. De Grote Beer is belangrijk in relatie tot de constellatie van andere sterren en planeten.

Het bestaan bestaat uit zeven dimensies, vertelt de Indiase dokter Vinod Verma.
Het bestaan van de mens bestaat ook uit zeven dimensies. Hierbij kennen we de drie energieën die op het fysieke inwerken en drie energieën die inwerken op het mentale vlak. Maar de reden van ons bestaan heeft met de ziel te maken. (De zevende dimensie).
De ziel blaast energie zowel in het fysieke als in het mentale en in alle dimensies van ons bestaan.

De zeven stralen van Surya, dat is de zon die Prana uitstraalt (levensenergie) staat precies gericht op de zeven werelden van de zeven planeten die geleidt worden door zeven paarden, zo vertelt zij.

De oude Vedische beschaving (Indus Valley) is gelinieerd aan de naam Sapta Sindhu beschaving.
Deze beschaving vond plaats langs de Sindhu (Indus) rivier en de Sarasvati rivier, die nu opgedroogd is. De andere vijf rivieren in Noord West India zijn Jhelam, Chanab, Ravi, Vyas en Satluj.

Mensen met het getal zeven als levensnummer

(Dat vind je door je geboortegetal bij elkaar op te tellen).
Zij zijn vaak rustig en natuurlijk en vinden het interessant om zich te ontplooien vooral op mystiek of filosofisch gebied.

Het zijn vaak sociale mensen met geduld en tolerantie. Mensen met het getal zeven geven anderen de ruimte en zijn open minded. Ze raken niet snel uit hun doen en zoeken naar redenen waarom iets gebeurd. Over het algemeen zijn mensen met het getal zeven tevreden, gelukkig en maken zich niet druk.

Ze houden van hun vrijheid en vinden het prettig om af en toe ook alleen te kunnen zijn. Soms zijn mensen jaloers op deze mensen. Ze houden niet zo van gesprekken die over zaken of economie gaan, maar wel als het over sociale onderwerpen gaat.

Nummer vijf en nummer acht gaan niet zo goed samen met nummer zeven. Nummer zeven is aan te raden om eerst te bedenken wat ze doen wanneer ze een spiritueel pad willen volgen. Zodat ze later geen spijt krijgen en teveel geld betaald hebben aan bijvoorbeeld een materialistische guru.

Ook moeten ze vaak leren om duidelijk voor zichzelf op te komen en om niet de dupe van andere mensen te worden. Dus vertrouw niet iedereen gelijk op het eerste gezicht nummer zeven. We kennen ook het Chaldean System om letters en getallen te berekenen. Hieronder laat ik dat schema van het Chaldean System zien:

Numerologische systemen:

Het Chaldean systeem

A I J Q Y = 1

B K R    = 2

C G L S = 3

D M T = 4

E H N X = 5

U V W = 6

O Z = 7

F P = 8

In dit systeem zijn er geen letters voor het getal negen beschikbaar.

Je kunt met dit systeem experimenteren en dan kijken welk systeem er naar jouw mening het beste werkt! Okay, laat me weten welk systeem beter klopt, het systeem van Pythagoras wat je hier bovenaan het artikel ziet staan of dit Joodse systeem.
Dorien Jansen = 4 + 7 + 2 + 1 + 5 + 5 + 1 + 1 + 5 + 3 + 5 + 5 = 44/8 Einduitkomst is weer een dubbel teken, maar dit is geen mastergetal. Dit wordt acht = Saturnus.   

creer je eigen leven boek1

Ben jij benieuwd naar de geschiedenis van de mensheid?

In het boek de mythe over het ontstaan van het leven kun je hier alles over lezen!