De beginselen van Jaimini astrologie

Jaimini astrologie is ook een vorm van Jyotish, maar wijkt er enigszins van af wat betreft de manier van berekenen. De wijsgeer uit India, Maharishi Parashari, een verlichte geest, is alom bekend bij de Indiase astrologen en bij veel anderen.  

Voorplaatje

Maharishi Parashari had een zoon die ook aan astrologie en astronomie deed en over veel kennis beschikte net als zijn vader. Deze zoon heette Maharishi Jaimini.

Jaimini kwam tot een aantal conclusies die zijn vader misschien over het hoofd had gezien. Althans zijn ideeen zijn interessant en heel bekend geworden en wordt Jaimini astrologie genoemd. In de Upadesa Sutras kunnen we zijn leringen terug vinden.  

Het Atma Karaka

Een van de belangrijkste onderdelen van zijn leringen gaat over het Atma-karaka. Het Atma-karaka is de planeet in de basis horoscoop (D1) met het hoogste aantal graden. Die planeet met het hoogste aantal graden in je basis horoscoop kun je als het ware de koning van je horoscoop noemen.

Want deze planeet is de begeleider van je Ziel. Die planeet is de aanwijzer van de reis van je Ziel die je tijdens deze incarnatie op aarde maakt; de reis die je maakt om tot zelfrealisatie te komen. Deze planeet staat in verbinding met je eerste zowel als met je achtste huis.

Waarbij het eerste de aanduider is van je persoonlijkheid en je kracht en het achtste huis staat voor de karmische les waar je in dit leven mee te maken hebt. Karma kun je zien als de wat meer moeilijke kanten waarmee je in je leven te maken krijgt. Maar waar je het meeste van kunt leren. De wet van Karma ook wel genoemd. Karma kan zowel in je voordeel als in je nadeel werken.

De Zuider Maansknoop Ketu doet niet mee bij het zoeken naar je Atma Karaka. Ketu duidt je vorige levens aan. Rahu telt ook niet mee volgens de meeste Jyotish astrologen, ik heb daarbij geleerd om Rahu ook buiten beschouwing te laten. De lessen van je Atma Karaka zijn gerelateerd aan die betreffende planeet, zowel gerelateerd aan de aspecten die gemaakt worden met het Atma Karaka.

Let ook op de Nakshatra waar die planeet instaat en kijk naar je D9 kaart. Navamsa kaart genoemd. D1 kaart zegt meer over het fysieke lichaam en over alle fysieke handelingen en dergelijken, terwijl de D9 kaart meer zegt over je partner en over je spirituele ontplooiing. Vooral wanneer je al wat ouder bent geworden.

Wat je kunt doen

Wat je kunt doen is – je zet je gevonden Atma Karaka, wat je vanuit je D1 kaart gevonden hebt in het eerste huis van je D9 kaart. Dit doe je om erachter te komen wat in dit leven de weg is die je gaat, wat betreft je zielsontplooiing. Door dat te doen komen je talenten en tekortkomingen aan het licht. De Atma Karaka die dan in het eerste huis van je D9 horoscoop staat wordt Karakamsha genoemd.

Bijvoorbeeld

Bijvoorbeeld als de Zon je Karakamsha is dan zijn het levenslessen gedurende deze incarnatie die te maken hebben met de eigenschappen die de Zon vertegenwoordigt. Zoals het leren van bescheidenheid, het overkomen van trots of wat minder dominant of bazig zijn. Of leren om jezelf wat minder belangrijk te vinden.  

De Zon

De Zon duidt je levenskracht en je ego aan. Maar soms ook leidinggevende capaciteiten of soms het teveel hebben aan ego. Dat ligt eraan hoe de Zon geplaatst is wat betreft aspecten. Ik kom later op de aspecten terug. Ook kun je kijken in welke Nakshatra de betreffende planeet staat, je Karakamsha.

De Maan

Als de Maan het hoogste aantal graden heeft dan is de Maan je Karakamsha en moet je dingen leren die met de Maan te maken hebben. Zoals het hebben van compassie met anderen. Het leren om meer gevoel voor anderen op te kunnen brengen. En bijvoorbeeld om klaar te staan voor andere mensen en dieren en om rekening met ze te houden.

Mars

Mars leert om meer praktisch te worden en om minder gewelddadig te zijn. Goed omgaan met je energie.

Mercurius

Mercurius zou je kunnen leren om wat meer duidelijk te zijn in je spreken en om je aan je afspraken te houden. Of om eerlijker te zijn. En om alleen over belangrijke dingen te praten die er toe doen.

Jupiter

Jupiter leert je om anderen beter te beschermen zoals een ouder of leraar dat bijvoorbeeld zou doen. Ook al zou je er niet van houden om les te geven, dan zal het toch op je pad komen om dat op de een of andere manier te doen.

Venus

Venus leert je om beter met relaties om te gaan en om minder uit de band te springen. Ook om gematigd te eten en te drinken en dergelijken. Om vriendelijke en charmante eigenschappen ontwikkelen. Om schoon op het lichaam en op je omgeving te zijn. Om smaakvol te zijn. Om te leren de liefde op een prettige manier te bedrijven en dat soort dingen.

Venus en Adonis
Venus en Adonis

Saturnus

Saturnus zou je kunnen leren om voorzichtig met anderen om te gaan en om niemand pijn te doen, zowel lichamelijk als geestelijk. Saturnus zou ervoor kunnen zorgen dat je een deel van andermans leed op je schouders neemt om te leren samen het leed te dragen, zodat je een ander verlicht in zijn of haar lijden. Rahu en Ketu doen niet mee. Evenmin de buitenaardse planeten. Die doen ook niet mee bij dit onderdeel van Jaimini. De buitenaardse planeten zijn Uranus, Neptunus en PLuto.

Tenslotte

Dus zet de Atma karaka (de planeet met het hoogste aantal graden) in huis 1 van je D9 chart en kijk in welk teken het dan komt te staan en kijk in welke Nakshatra je Karakamsha dan staat. Je Atma karaka wordt dan Karakamsha genoemd. Kijk dan of er in het twaalfde huis planeten staan. Het twaalfde huis staat voor spiritualiteit, je droomwereld, je voorstellingsvermogen en het staat ook voor geheime seks activiteiten.

Zo ja, dan is die planeet of zijn die planeten (als er meer planeten in je twaalfde huis staan) belangrijk voor je. Kijk dan naar de betekenis van die planeten,. Die planeet is dan de planeet die jou het meeste beïnvloedt op je weg naar spiritualiteit of zelf- realisatie.

Is het bijvoorbeeld de Zon of Jupiter, dan is Shiva jouw gids en guru in dit leven. Is het Venus, dan is Lakshmi jouw gids en guru in dit leven. Is het Mercurius dan is het Vishnu die jouw gids en guru is in dit leven.

Jaimini astrologie – de zeven karaka’s

We kennen zeven karaka’s of aangevers bij Jaimini astrologie, en werken met de Zon, Maan, Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Dat zijn de zeven planeten die meedoen bij Jaimini astrologie om je karaka te vinden. Dus kijk bij deze planeten in je Natal chart naar de graden waarover ze beschikken. De planeet met het hoogste aantal graden is dus je Atma karaka en ga zo verder.

De zeven karaka’s zijn vervolgens:

 • Atma- karaka dat is de planeet die over het hoogste aantal graden beschikt in je Natal Chart.
 • Atma- karaka – duidt je persoonlijkheid, je lichaam, je ego en je ziel, de levensopdracht voor de ziel aan.
 • Amatya- karaka dat is de planeet met het op een na hoogste aantal graden in je horoscoop (kijk in je Basic Vedic chart).  
 • Amatya- karaka – dit duidt je beroep, je carrière, je roem en status aan.
 • Bhatri – karaka  – dat is de planeet die op twee na over de meeste graden beschikt in je horoscoop en die duidt op je broers en zussen, je guru, je leraren en vaderlijke figuren die belangrijk voor je zijn.
 • Matri – karaka – dat zegt iets over je moeder, je land en je thuis.
 • Putra – karaka – dat is de vijfde karaka. Die heeft te maken en geeft informatie over kinderen, geboorte tijd van kinderen en over creativiteit.
 • Gnati – karaka – dat is de zesde karaka, die informatie geeft over obstakels, ziekten, vijanden, operaties en over ongeluk of ongelukken.
 • Dara – karaka – is de karaka die iets zegt over wanneer je gaat trouwen, je echtgenoot of echtgenote en over zijn of haar persoonlijkheid.
 • De Dara – karaka – is de planeet met het laagste aantal graden in je Natal chart.   

Kijk naar je planeten in je Natal chart waaronder ze vallen wat betreft de karaka’s in Jaimini astrologie.

De aspecten bij Jaimini astrologie

Bij Jaimini astrologie gebruik je andere aspecten dan je gewend bent bij Parashari astrologie. Hier maken de TEKENS in je Natal chart aspecten met elkaar. Met name:

 1. Alle Kardinale tekens maken een aspect met de Vaste tekens, behalve degene die er vlak naast staat.
 2. Alle Vaste TEKENS maken een aspect met de Kardinale tekens, behalve met degene die er vlak naast staat.
 3. Alle beweeglijke TEKENS aspecteren alleen elkaar en niets anders.

Dat is even wennen, vooral als je de Parashari aspecten al lang gewend bent, maar die kun je hiernaast ook gewoon blijven gebruiken. Kijk met deze aspecten naar je Natal chart en naar de Navamsha (D9 chart). Kijk naar de tekens en welke aspecten ze maken met elkaar en naar de planeten die in die tekens staan. De planeten zijn ook belangrijk. (Daarbij kun je ook nog naar de Nakshatra kijken waar de planeet in staat).

Dorien Jansen