De horoscoop van Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman)

Bob dylan Rashi chart

Bob Dylan won de Nobel prijs voor literatuur in 2016

‘Nobel prize in literature’ in 2016. Volgens het nieuws uit de krant ‘The Guardian’. ‘ After months of uncertainty and controversy, Bob Dylan finally accepted the 2016 Nobel Prize in literature at a jovial, champagne-laced ceremony on Saturday, the Swedish Academy announced.

The academy, which awards the coveted prize, ended prolonged speculation as to whether the 75-year-old troubadour would use a concert stopover in Stockholm to accept the gold medal and diploma awarded to him back in October.

They were handed to Dylan at a “private ceremony in Stockholm” attended by 12 academy members, Sara Danius, the academy’s permanent secretary, said in a blog post . “Spirits were high. Champagne was had,” she confided’.

Bob Dylan (Robert Allen Zimmerman) Rashi Chart

Bob Dylan is geboren: 24-05-1941 om 21.05.00 uur. In Duluth Minnesota V.S.

Lagna of Ascendant in Scorpio in Nakshatra Jyestha.

Bob Dylan Rubin Carter prison

De Rashi chart (D1) van Bob Dylan

In de D1 de Rashi chart (dat is de geboorte kaart of Natal chart) zien we dat we hier met iemand te doen hebben die over enorme talenten beschikt. We kunnen dat zien aan de meerdere gunstige yoga ’s in de Rashi en ook in de D 10 Chart (de kaart die het beroep aanduidt) bij Bob Dylan en in zijn D 9 Chart (de kaart die de spirituele ontplooiing weergeeft en de iets vertelt over de partner) waarover ik het ook zal hebben.

De yoga aspecten waarover Bob Dylan beschikt zijn bijna allemaal erg gunstig

Te beginnen al met de Malavaya yoga, waarbij Venus in een Kendra huis (hoekhuis) staat in eigen teken, wat rijkdom, levens- genieting, een goed huwelijk en een groot rechtvaardigheid gevoel met zich meebrengt.

Samen met Venus in Stier staan er nog een paar planeten in hetzelfde huis, met name Uranus, Jupiter, de Zon en Venus staan allemaal in zijn zevende huis. (Zie boven de Natal Chart). Ook zien we een Sunapha yoga die de rijkdom nog versterkt, want er staan gunstige planeten in het tweede huis vanaf de Maan. 

Waarnaast hij ook beschikt over de yoga Dhurudhura yoga, die staat voor rijkdom en spiritualiteit. Het tweede huis duidt iemand zijn talent aan, wat hij meegekregen heeft bij geboorte en het duidt op geldzaken. De spiritualiteit komt ook onder anderen voort uit het feit dat er een planeet in het twaalfde huis gerekend vanaf de maan staat en dat is Ketu, wat hem enorm spiritueel maakt.

bob dylan hurrycane

Hij beschikt over een Raja yoga verband, wat kracht en power met zich meebrengt in zijn zevende huis. Over een Sharaswati yoga. Een Sharaswati yoga die voor rijkdom zorgt. Jupiter en Venus staan samen in een Kendra of hoekhuis en Venus in eigen teken en Mercurius in huis acht in eigen teken. 

Dit zorgt voor geluk, rijkdom en intelligentie.De Lagna van B. Dylan staat in Scorpio, de heer van Scorpio is Mars die in het vierde huis van zijn Rashi staat in het teken Waterman.

Daarvan uitgaande kunnen we zien dat het in de jeugdjaren voor Bob niet echt gemakkelijk geweest is, wat voornamelijk speelt ten aanzien van zijn gevoelens en emoties met betrekking tot de situatie thuis. (In het vierde huis, wat over de thuis situatie gaat staat de planeet Mars die een oppositie aspect maakt wat op spanningen duidt).

Al toen hij nog erg jong was wilde hij graag iets betekenen voor de wereld

Mars maakt dan ook een zevende aspect vanuit huis vier (de thuis situatie) naar het tiende huis van beroep. De Maan duidt de emoties en het gevoelsleven van de betrokkene aan. Bij B. Dylan staat de Maan (hij beschikt over een donkere maan) ongunstig in het zesde huis in nauwe samenstand met Saturnus in het teken Ram, waar Saturnus in Val staat. De Maan staat maar op graad afstand van Saturnus.

Het zesde huis heeft met ziekten, tegenwerking, collega ‘s, soms met jaloezie en vooral met hard werken te maken. Dit kan aanduiden dat B Dylan last heeft gehad van zijn gevoelens, vooral met de Maan in val in schorpioen en de nauwe conjunctie met Saturnus kan van hem een diepe denker, maar ook een depressief mens maken.

Gedurende zijn kindertijd voelde hij zich vaak niet goed en liep hij weg van huis. Hij zocht naar vrijheid en expansie. En wilde zijn talenten graag aan de wereld tonen. Dat zie je aan de planeten Venus, Jupiter en Zon in zijn zevende huis.

Het huis wat de anderen aanduidt. De relatie met de buitenwereld, de partners. Venus staat er in eigen teken in stier waardoor Venus helemaal goed uit de verf komt en Venus duidt zijn muzikale talent natuurlijk aan.

Hij luistert vaak naar muziek waar ook een boodschap in zit

Bob Dylan Hurricane a land where justice is a game

(Mercurius in het achtste huis in Tweelingen). Tweelingen is het teken wat het woord uitdraagt, zowel schriftelijk als mondeling.  

Aan het Saraswati yoga kun je zien dat hij een intelligent persoon met diepgang is. Het luisteren naar muziek, zoals van Woody Guthry onder andere, maakte al in zijn jongere jaren een diepe indruk sloeg het hart van Bob Dylan op hol want hij wilde zelf ook graag dat soort muziek uitdragen.

Hij wilde het woord uitdragen en opkomen voor onderdrukte mensen en zich verzetten tegen het onrecht in de wereld. Bob was in eerste instantie al niet bang om op het podium te staan en voelde zich daar al snel thuis.

Wat betreft zijn werk kunnen we naar de Dasamsa of de D10 Kaart kijken bij Bob. 

Je kunt hier zien dat B. Dylan zijn boodschap uitdraagt omdat de Zon in Ram in de Lagna exalted staat. Als de zon in verhoging staat of exalted is wil dat zeggen dat iemand over veel zelfvertrouwen beschikt en koste wat kost zichzelf wil zijn en blijven.

De Lagna is de ascendant dat is het eerste huis en duidt de persoonlijkheid aan. Wat ook zegt dat hij zich waarschijnlijk nog meer thuis voelt op de Bühne dan ergens anders. Daarom ging het onder andere in zijn leven voorspoedig ten opzichte van zijn carrière als muzikant en songwriter. En nu nog steeds.

En niet alleen omdat hij zichzelf thuis voelt op de Bühne kan hij zijn talent uitdragen maar ook omdat hij beschikt over een muzikaal zang- talent (Venus in Stier in het zevende huis) en omdat hij de mondharmonica als geen ander weet te bespelen. Met de positieve planeten in het teken Stier, van de stem, kun je dat wel inschatten.

bob dylan

Hij is spiritueel gedreven en wil een boodschap uitdragen

Mercurius, de boodschapper, staat in het derde huis in zijn Dasamsa, de D10 kaart waarin we meer kunnen zien over het beroep .

In het derde huis in de Dasamsa staat ook heer 1 van de Dasamsa, dat is de planeet Mars. Pluto, de power planeet staat ook in het derde huis. Het derde huis duidt op netwerken, via televisie, radio, internet en dergelijken. Contacten, het uitdragen van boodschappen!

D10 chart Dasamsa 

In de Dasamsa  staan de Maan en Saturnus in zijn tiende huis (het huis wat over status en beroep gaat) in Steenbok. En hier in Steenbok staat Saturnus in eigen teken. Dit betekent dat hij zijn werk erg serieus neemt. Hij neemt zijn werk erg serieus en gaat er voor.

De Maan en Saturnus in de Dasamsa kaart maken een zevende aspect vanuit het tiende huis naar huis vier in Kreeft, waar hij Rahu en Venus in heeft staan. Wat betreft dit aspect met de Maan brengt het meer gevoel naar huis vier (het huis wat gaat over familie en kinderen en huiselijkheid) naar Kreeft (het eigen teken van de Maan en van huis vier).

Maar bij Bob Dylan valt dat aspect een beetje in het niet omdat hij bij ‘donkere Maan’ geboren is. Dit houdt in dat dan de Maan weinig licht doorgeeft, wel innerlijk licht en spiritualiteit, maar de invloed op het aardse vlak wordt hierdoor beperkt.   

Wat betreft Saturnus schept dit zevende aspect van huis tien naar huis vier een afstand; het zou er daarom op kunnen wijzen dat hij vaak weg van huis is in verband met werk . Hierdoor komt hij waarschijnlijk in de problemen met zijn geliefden die hem vaker thuis (vierde huis) willen zien.  (In huis vier staan Rahu en Venus). 

Dylan leeft als een troubadour, die vaak weg is van huis en haard.

bob dylan accept nobel prize

Wat betreft zijn liefde- leven zijn er zodoende wat haken en ogen; juist omdat hij zo ‘n beroemdheid is.

Hij is een trouw persoon, waarbij hij goed voor zijn familie is en zorgt. (Mars als heer negende huis in verhoging in de Navamsa).

Hij heeft nu eenmaal een roeping die altijd voor blijft gaan, wat niet iedere geliefde van hem als leuk ervaart. Daardoor zijn er wel problemen geweest, zoals een echtscheiding en dergelijken.

Dit vinden we terug in de Navamsa, de D9 Varga. En even tussendoor, Bob Dylan was ook een tijdje disk Jocky en verzorgde af een toe een stukje muziek via de Radio. Erg leuk. Ik ben zijn grootste fan, vast wel!

De Navamsa of D9 – De D9 Varga gaat over relaties en over de ziel 

In de D 9 Kaart zien we dat hij de Noorder Maans- Knoop, Rahu, in de Lagna, dus in de Ascendant in het teken Vissen heeft staan. De heer van zijn Lagna in de Navamsa kaart is Jupiter. Jupiter staat in zijn twaalfde huis in Waterman met Uranus. 

Het twaalfde huis staat voor transformatie, meditatie, spiritualiteit, eenwording, muziek. Hieruit kun je opmaken dat Bob, als persoon, erg spiritueel en meditatief is aangelegd, dat is belangrijk in zijn leven. Muziek en eenwording. Dit zou kunnen betekenen dat hij geen concessies wil doen ten opzichte van de dingen die hij graag doen wil. 

Hij wil zijn roeping graag kunnen blijven volgen. Zijn Zon staat in de Navamsa in Ram in het tweede huis in verhoging. Hij beschikt over een goed en sterk ontwikkelt zielenleven. Ook de planeet Mars staat in zijn D 9 in verhoging in Steenbok in huis 11 van vrienden, samenwerking en van inkomsten.

Mars is heer 2/9. Mars in verhoging en heer negen zou kunnen betekenen dat hij veel aan liefdadigheid doet of veel voor anderen over heeft. En dat hij veel energie in zijn talenten stopt. en een rijk leven heeft. Zowel spiritueel als materieel.

Hij is iemand die graag goed voor andere mensen wil zijn, maar van de andere kant ook iemand die flink op wil komen voor de rechten van zwakkeren en dat doet hij duidelijk via zijn muziek.

Hij is niet bang om ‘heilige huisjes’ omver te schoppen, ook in zijn Navamsa kaart vind je dat terug. Uranus staat in eigen teken in het twaalfde huis samen met Jupiter die heer is van de Lagna, wat van hem een eigenzinnig en sociaal bewust mens maak.

Hij gaat zijn eigen weg ook op spiritueel gebied; hij koos ook voor een religieuze overtuiging. Ook in de Rashi chart zien we Uranus in nauwe samenstand met Jupiter staan in huis zeven en we zien Mercurius in het achtste huis staan in eigen teken, in Tweelingen wat er op wijst dat hij tegen onrecht in de wereld of voor waarheid wil strijden. 

Hij draagt een boodschap uit en die boodschap slaat goed aan bij de meeste mensen. Mercurius staat in D 9 weer in het achtste huis, maar nu niet in het teken Tweelingen, zoals in de Rashi, maar in Weegschaal, wat meer met relaties te maken heeft.

Mercurius is heer 7/4 . Het zevende huis is het huis wat over relaties gaat. Mercurius in het achtste huis kan aanduiden op moeilijkheden betreffende relaties, want het achtste huis duidt calamiteiten aan en duidt op karma uit het vorige leven.

In het zevende huis staan Pluto en Ketu in Maagd, wat kritisch maakt ten opzichte van overeenkomsten en relaties. In dat opzicht kan hij erg afstandelijk zijn. Met Ketu in het zevende huis in de Navamsa chart heb je er kans op dat hij zijn draai niet goed kan vinden ten opzichte van relaties en dat ze wisselvallig zijn. Onstabiele relaties dus.

(Ketu maakt een zevende aspect naar de Lagna in Vissen waar Rahu in staat). Zijn lust en leven is om zijn woord uit te dragen en hij is een man met een roeping. Daarom kan hij zichzelf weleens alleen voelen (Ketu in zeven) doordat hij veel onderweg is en niet, of meestal niet bij zijn geliefden kan zijn. Dit is een probleem voor grote artiesten zoals hij. Daar kan een artiest harte-pijn aan ondervinden. Maar evengoed treed hij nog steeds vaak op. Het is waarschijnlijk moeilijk stoppen als je eenmaal zo ‘n leven gewend bent.

bobdylan01

Bob Dylan is op een gegeven moment meer spirituele muziek gaan maken, zoals Gospel songs  

Dat is niet verwonderlijk vanwege de sterke Jupiter standen, wat spiritueel maakt .Onder andere in Vissen en in het twaalfde huis is dat terug te vinden in zijn Vargas zoals we net zagen.

Maha Dasha periode

Nu zit hij sinds Juli 2016 in de Mercurius Maha Dasha periode.
Deze periode lijkt me de juiste tijd voor hem om Mercurius te versterken. Sinds Juli 2016 is hij in de Maha dasha periode met Mercurius gekomen en opvallend is dat hij in dit jaar ook de Nobel prijs voor literatuur gewonnen heeft.

Want Mercurius is de planeet die het woord uitdraagt ! In de maand oktober 2016 nam hij de Nobel prijs voor literatuur in ontvangst na een beetje ‘gedoe’  en de Maha dasha periode met Mercurius is ingegaan begin Juli 2016.

Mercurius is heer 8/11. Dus vooral wat betreft het voorkomen van calamiteiten en eventuele ruzies over geld en dergelijken lijkt me het een goede optie om Mercurius te versterken. (Huis 8 calamiteiten, huis 11 inkomsten).

In feite zou hij ook de Maan kunnen versterken, naast Mercurius, ten bate van zijn innerlijke rust en emoties. Hij is bij ‘donkere Maan’ geboren, met Maan in het zesde huis bij een nauwe samenstand met Saturnus. De Maan bij Bob kan ook wel wat extra aandacht gebruiken. 

Mercurius kun je versterken door bijvoorbeeld een edelsteen te dragen die met deze planeet resoneert. Een Smaragd of een groene Toermalijn, die hij wel de eerste dag dat hij deze draagt op een woensdag om moet doen omdat woensdag de dag van Mercurius is.

Om de pink, want de pink is de vinger die met de planeet Mercurius resoneert. Ook een Jade steen is goed om Mercurius mee te versterken. Een Mantra voor de planeet Mercurius is onder andere: ‘Aum Bhudaya Namaha’.

Zo zijn er meerdere Mantra’s die je zingen kunt om een planeet tijdens een bepaalde periode te versterken. Vooral het zingen van Mantra ‘s heeft naar mijn ervaring een hele gunstige uitwerking op het gemoed. Maar dat natuurlijk pas na het een tijd lang regelmatig toegepast te hebben.

written braille it is hard

Je kunt dan het beste ook meezingen met de Mantra, dan werkt het beter. Na een paar maanden begin je de uitwerking wel te merken.

Ook de Maan kun je via deze methoden versterken, de kleuren die met de Maan resoneren zijn beige, zilver, wit.

Hij zou de Maan dus kunnen versterken door zich te omgeven met deze tinten en door het zingen van mantra ‘s, die met de Maan resoneren. Dit met betrekking tot de warmte en liefde ten opzichte van zijn familie, huis en haard . Ook voor de Maan zijn er speciale mantra ‘s die je mee kunt zingen.

Heb je interesse gekregen om eens een Indiase horoscoop te laten maken? Voor jezelf of voor iemand anders, dan kun je me mailen of bellen. Mail: radclyffe.ja@hotmail.com
Dorien Jansen

If you appr🍳eciate my work, please donate Dorien Jansen

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.