De nieuwe tijd

De nieuwe tijd en Covid 19 symptomen

Covid 19 symptomen

Volgens Kerry Lynn Cassidy, die ik hoog in mijn vaandel heb staan, is Covid 19 door frequentie veroorzaakt.  

Ze beweert dat het allemaal over Tesla-technologie gaat. (Het negatieve schadelijke uiteinde van het spectrum / Tesla gaf de voorkeur aan de positieve kant **) gericht op bevolkingscentra.  Het idee van een virus en / of biowapen is een misleiding, maar komt voor in het spel wanneer ze willen dat je de injectie krijgt om de zogenaamde fantoomziekte te ‘genezen’. Deze fantoom ziekte, die wordt veroorzaakt door deze onzichtbare technologie, de Tesla-technologie. Gerichte… scalaire golven …

Deze SCALER GOLVEN hebben ook aangetoond dat ze Californische branden (DEW) en aardbevingen veroorzaken, en orkanen (weeroorlogen) enz.    Het lijkt erop dat het allemaal gaat om de grootte en intensiteit van de golven die het effect bepalen. En het effect is STRALING die een “corona-effect” creëert rond de cellen, wat leidt tot typische stralingsziekten… griepachtige symptomen.

Het VACCINE is het BIOWEAPON en zal uw DNA beïnvloeden / veranderen… Vaccins zullen een gen blokker bevatten (zie dit artikel: 

stateofthenation.co/?p=26543#more-26543 ). “…

… ”Specifiek geformuleerd om gerichte individuen en populaties te immuniseren tegen de expressie van het God-gen , ook bekend als vesiculaire monoaminen transporter 2 (VMAT2)” – artikel: –State of the Nation van SOTN.

Kerry vertelt verder dat deze oorlog, een oorlog is van frequenties.   Het probleem is dat het niet eenvoudig is om erachter te komen waar de doelgroep is, of wat de doelgroep is… ja NWO. (Een golf of “straal” zou in theorie alles genereren van verhoogde straling die “covid-achtige symptomen” of branden veroorzaakt of in intensiteit toeneemt … massavernietiging op de schaal van TUNGUSKA).  

Dorien met zonnebril

(Merk op dat er meer aan de hand was in het gebied van het Tunguska-evenement met betrekking tot de noodzaak om een ​​plaag van bepaalde duivelse ET-rassen te richten en te vernietigen. Zie Courtney Brown’s Remote Viewing of Tunguska). Zo vertelt Kerry Cassidy.

We weten bijvoorbeeld dat het afkomstig is van militaire bases (luchtmacht?) Of technologiebedrijven of zelfs van individuen en  groepen.    

Ondergrondse bases of locaties die voor ons verborgen zijn… zoals satellieten, Nano satellieten,   torens op de maan… .. of in ruimteschepen rond de aarde, die allemaal kunnen worden gebruikt als verzamelplaatsen om deze wapens aan te zetten en te richten.

De 5G-torens stuiteren gewoon op punten voor deze gerichte energie. 4G werkt ook … Elke toren of paal, zelfs obelisk … focust de natuurlijke elektromagnetische golven van de aarde en kan, wanneer gericht, een golf overal vernietigen of verzenden. Zie:

teslaresearch.jimdofree.com/wardenclyffe-lab-1901-1906/connection-to-earth/ . 

Nu is het 2021 – waar gaan we naar luisteren?
Niet naar de main -stream -media neem ik aan – maar naar je innerlijk Zelf – nu is Het moment om alert te zijn

Jyotish Chart 2021

Volgens de Sidereal chart (Jyotish astrologie) wordt 2021 nog geen makkelijk jaar. Er is een ongelooflijke stellium van planeten die samenkomen in Siderische Steenbok in februari – Pluto, Saturnus, Jupiter, Venus, Mercurius en Zon en ook de Maan komt een paar dagen in februari in Steenbok te staan in de Nakshatra Shravana Dit alles volgens de Sidereal tijdlijn, waarmee gewerkt wordt bij het maken van een Jyotish Chart

De Democratische Partij in Amerika, aangeduid met het teken Steenbok, is van plan aan de macht te komen. Maar Amerika is verdeeld in tweeën en deze kloof zal voorlopig niet verdwijnen. Er zal het gevoel zijn dat er twee afzonderlijke regeringen opereren: de traditionele president en de ondergrondse president – met name, Biden en Trump.

Polarisatie blijft bestaan ​​en individuele vooroordelen zijn sterk. De planeet Pluto loopt dit jaar over het teken Steenbok en dat is wel te merken. Als Pluto de eerste graad van Steenbok passeert gebeurt dat op de hoofdas van de Amerikaanse horoscoop. Dit is goed te merken en het brengt een grote transformatie te weeg.

Want Pluto zorgt altijd op zo ’n punt voor een massale transformatie (0 – 1 graden in een teken duidt een nieuwe cyclus aan, die bij de langzaam lopende planeet Pluto erg lang duurt! Dit keer kunnen we een mondiale transformatie verwachten

Al in het begin van 2021 merken we veranderingen bij de regeringen. Mensen gaan ook flink opkomen voor hun rechten, wat te begrijpen is. Maar daar zal woede aan te pas komen met conflicten en geweld, vooral door de inbreng van Mars en Rahu op een gegeven moment dit jaar. De regering (Steenbok) zal meer naar de stem van het volk moeten luisteren (Saturnus) dan dat ze tot nog toe gedaan heeft. Massa bijeenkomsten kunnen zich voordoen (Pluto).

2021 is een overgangsjaar

Een jaar om na te denken, te spreken en te demonstreren. Aangeduid met Mercurius. Mercurius duidt het getal vijf aan. 2 +0 +2 +1 = 5 Voor het jaar 2021. Van januari tot april staan de planeten in een Kala Sarpa-yoga constellatie. En in december 2021 staan de planeten weer in een Kala Sarpa-yoga constellatie.

Deze yoga ontstaat doordat de planeten dan allemaal aan een kant staan in de horoscoop. Met name aan de kant van de Noord Node van de Maan, dat is Rahu en aan de kant van Ketu, dat is de Zuid Node van de Maan, dit duidt op een opmerkelijke karmische en vaak geen prettige tijd in de geschiedenis.

Het duidt op een beknelling in de karmische as van de knooppunten. Voor veel mensen zullen wereldgebeurtenissen uit de hand lopen, met onvoorspelbare verschuivingen en veranderingen, die wereldwijd als angstaanjagend zullen worden gezien. Toch moeten er eerst dingen vernietigd of beëindigd worden voordat er nieuwe en betere zaken kunnen worden opgebouwd.

We gaan met zijn allen een andere weg bewandelen op een nieuwe betere manier. Dat is een hele omschakeling en wel wennen. Hierna volgt het genezingsproces. Een cyclisch vervolg na vernietiging, wat in 2022 al merkbaar zal zijn. (Het jaar waarin Venus meer prominent zal zijn). De planeet Neptunus bevindt zich in het midden tussen Rahu en Ketu. Neptunus kan duiden op bedrog en op het verzwijgen van zaken.

Omdat Neptunus zich in het midden van de maan- noden bevindt kan het zijn dat er veel dingen juist in 2021 aan het licht zullen komen. De recente zonsverduistering op 14 december 2020 heeft een belangrijke invloed op ons verdere leven. Dit was een hele bijzondere zonsverduistering waarbij Jupiter en Saturnus betrokken waren.

  • Neptunus staat op het midpunt van Rahu en Ketu wat schandalen met zich mee brengt.  
  • Ketu staat precies conjunct met Mercuriuis wat op moeilijke communicatie duidt, chaotisch en vaag, zoals we dat bij de media tegenkomen, vandaag de dag. Verloren en verwrongen communicatie. De media zal dit jaar drastisch veranderen en transformeren. 
  • De eclips van dit jaar is in Ghandanta, dat betekent dat het in de laatste graden van een bepaald teken staat. Hier op 29 graden in Schorpioen op 14 december 2020. Schorpioen is een waterteken, het duidt op verdrinking, symbolisch gezien. Een gevoel van hulpeloosheid, maar een verandering is gaande. 
  • Ook de planeet Mars staat in Ghandanta, op 29 graden in Vissen. En de planeet Mars is de planeet van energie en daadkracht hetgeen hierdoor enigszins geblokkeerd is. Ook dit is een tijdelijk fenomeen.   

In februari 2021 is een keerpunt te verwachten, aangezien Rahu en Jupiter dan een driehoek aspect met elkaar maken, wat positief is. Dit gebeurt in de siderische aardetekens Stier en Steenbok. De exacte tijd dat Jupiter en Rahu elkaar wederzijds aspecteren is 25-26 februari. Op dit moment zal de aandelenmarkt een grote stijging laten zien!. Dat dus eind februari.

Mercurius, die van 30 januari tot 21 februari retrograde loopt, veroorzaakt tegenslagen, maar als het weer naar zijn directe stand terug keert eind februari zijn de vertragingen voorbij en zal het vaccin hoop geven en een nieuwe opwekking aan de wereld, althans aan het grootste deel van de mensen, want niet iedereen staat in de rij voor dit vaccin. 

Van 21 februari tot en met 13 april zal Mars met Rahu door het teken Stier lopen. Dit zal de extreme mentaliteit van de mensen en de maatregelen versterken. De nieuwe maan staat conjunct met Neptunus, wat duidt op bedrog, corruptie en schandalen die gedurende die periode uit de schaduw tevoorschijn komen.

De ware oorzaak van het Coronavirus komt dan misschien beter aan het licht. Een belangrijke gebeurtenis zal het sociaal gevoel onder de mensen eind maart of begin april opschudden. Vooral 26 maart en ook rondom die datum, als Mars conjunct met Rahu staat kan zich geweld voordoen.

(Mars staat dan conjunct met de geboortezon van Donald Trump, in het tiende huis van macht en reputatie. Terwijl Jupiter een driehoek naar zijn zon maakt, hetgeen zijn aanhangers aanduidt. De beweging die hem nog steeds steunt wordt dan krachtiger.) (Door de invloed van Jupiter en Mars.) 

Voor Biden zit deze conjunctie in zijn 7e huis, wat aanvallen van een tegenstander vertegenwoordigt. Het kan duiden op interne oorlogen zoals een burgeroorlog of mogelijke aanvallen van buiten het land. Een andere belangrijke astrologische gebeurtenis in deze tijd doet zich voor. Vanwege de declinatie van de planeet Mars buiten de de grenzen. Wanneer Mars zijn grenzen verlaat, duidt dit op grote turbulentie, strijd en oorlog.

Op 5 april zal Jupiter (Siderisch) Waterman binnengaan en Saturnus alleen achterlaten in Steenbok. Dit betekent dat het optimisme dat het vaccin met zich meebrengt, plotseling kan eroderen en dat de focus ligt op de schade die het virus heeft aangericht! Deze reeks gebeurtenissen markeert het begin van een economische neergang, en mogelijk ook een neergang van de aandelenmarkt begin april 2021

Vanaf 21 februari tot 13 april loopt Mars door het teken Stier met Rahu al in Stier. Dit aspect kan extremiteiten veroorzaken. De nieuwe maan zal conjunct met Neptunus komen te staan, wat weer op schandalen en bedrog duidt. Schandalen en corruptie zullen dan aan het licht komen

Zoals de reden van het ontstaan van de virus en andere zaken die de regering voor ons verzwegen heeft voor lange tijd. Een belangrijke gebeurtenis zorgt ervoor dat de mensen de dingen anders gaan zien in de maanden maart en april. (Mars staat dan ook conjunct met de Natal Zon in de horoscoop van Donald Trump in zijn tiende huis, terwijl Jupiter dan een driehoek met zijn Zon maakt).

Hier kun je zien dat zijn aanhangers (van Trump) aan kracht en energie winnen en weer voor hem opkomen. Terwijl die planeten in het zevende huis van Biden erop duiden dat Biden door tegenstanders aangevallen kan worden. Dit alles vooral vanaf begin maart. Burgeroorlog kan plaatsvinden of zelfs aanvallen door vijanden buiten Amerika. Mars is in die tijd ook uit balans, wat natuurlijk niet zo best is. Turbulentie en oorlog kunnen hier het gevolg van zijn.

Half april kan er een economische val plaatsvinden en de mensen gaan dan de positieve uitwerking van het vaccin betwijfelen. Aquarius is het teken wat de mensheid aanduidt. Het sociale dingen met elkaar doen. En dat is ook al te merken, want er zijn al meerdere verenigingen opgericht de laatste tijd, ten bate van moeder aarde en onder andere ook ten bate van meditatie.

Jupiter staat in de Nakshatra Dhanishta, die door de planeet Mars wordt beheerd en Mars zelf staat in de Nakshatra Mrigashira, die ook door de planeet Mars wordt geregeerd. Dit geeft de planeet Mars meer kracht. Er zijn veel waarheid zoekers (Mars) bezig om naar voren te komen met hun gedachten en krachten, die verandering in de wereld teweeg brengen.

(Op 11 april 2020 maakte Mars een transit over de eclips die werkende was. En op 14 december 2020 maakte Mars een transit over de juiste graad waarop de eclips plaatsvond). Toen Mars de eclips raakte werd hierdoor een massieve gebeurtenis teweeggebracht. Een aanslag op de wereld vond plaats. Het virus.

Er broeit globaal iets onder de mensen. De laatste keer dat Mars deze graad van de eclips raakte (dat was in een oppositie aspect van 180 graden) konden we dit gebeuren ook goed merken. Dit gebeurde 181/2 jaar geleden. De complete cyclus van Rahu en Ketu duurt precies 18.5 jaar.

Toen gebeurde dat op 11 September 2001 (Nine eleven)!

Rahu en Ketu transiteren iedere achttien en een half jaar deze destructieve Nakshatra’s Ardra en Mula! Zie hier wanneer dit ook gebeurde:

  • 9/11/ 2001 NYC & Washington aanval
  • 1982 – Aids uitbraak
  • 1963 – Nov 22 De aanslag op JFK
  • 1945 – Hiroshima atoom bom

In Mei 2021 staat Mars in de Nakshatra Ardra en de Maan eclips valt op 26 mei waarbij twee dagen later Mercurius retrograde gaat lopen. Dit veroorzaakt problemen op het gebied van veiligheid en economie. Ook de stockmarked zal daar last van hebben in Mei 2021.

Aardbevingen kunnen zich voordoen eind mei en wanneer Saturnus retrograde gaat lopen eind mei heeft dat nadelige gevolgen voor de stock market en voor de regering. (Ook Joe Biden zal er last van ondervinden. Want de Maan eclips heeft effect op zijn gezondheid (zijn ascendant wordt geraakt) met de aspecten die er gemaakt worden). Op tien juni krijgen we met een Zon eclips te maken op 25 graden in de Siderische Stier.

Het begin van de zomer zal een tijd van afzondering worden en het einde van aanvallen zal dan in zicht zijn. Dit jaar zal de coronavirus onder controle komen door middel van een injectie, maar in de maanden september en oktober moet opgepast worden dat deze virus niet terug komt.

Door de opleving van de mensen wegens het vaccin zal in februari en maart het beeld, wat de mensen van de wereld hebben, nog meevallen. Dit geldt voor februari en maart, maar niet voor sommige andere maanden dit jaar.

Volgens de bekende astrologe uit Texas, Joni Patry, zou er een leider kunnen sneuvelen. Dat zou Biden kunnen zijn. In mei of juli dit jaar zou dat kunnen gebeuren volgens haar is dat Biden. Hij moet in ieder geval rustig aandoen in verband met zijn hart, vooral gedurende die twee of drie maanden.

Ondanks dat zullen we dit jaar zeker veel meer te weten komen over de waarheid betreffende veel dingen die met het bestuur van de wereld te maken hebben. Aan het eind van dit jaar krijgen we met meer geweld te maken. Dit geweld zal zich voordoen wegens waarheden en leugens die via de officiële media vooral verspreid worden. Manipulatie.

Hopelijk worden dingen dit jaar duidelijker en gewoon openbaar gemaakt aan ons allemaal

We leven in een dualistische wereld en dat is hetgeen waar we het meeste van leren. Door moeilijke omstandigheden schijnen we door de wrijving wakker te worden en na te denken. Als alles gladjes zou verlopen is er geen reden meer om eens goed na te denken. Als Jupiter aan het einde van het jaar in Waterman komt te staan zal er in ieder geval meer waarheid aan het licht komen.

Aquarius accepteert geen leugens of leugentjes om bestwil

Dit is het jaar wat ons vrij zal maken en klaar gaat maken voor een veel betere wereld. Alles wat er gebeurt is het beste voor onze ontwikkeling en het is vanwege een goddelijke wet dat dit plaats vindt.

Everything that is happening, is for a Divine reason 

Wij komen dit jaar tot een dieper inzicht en begrip en en gaan daarom meer voor onszelf doen. Verstand en gevoel komen samen door middel van besef en compassie. Hierna gaan we ons meer op onze gezondheid focussen en elkaar helpen

Moeilijke tijden leiden ons tot spirituele groei. Wij zijn spirituele wezens met een menselijke ervaring of beleving. Op die manier kunnen we groeien in ons bewustzijn en boven het gemiddelde van nu uitgroeien, zodat we een mooier, meer spiritueel leven krijgen op een hogere frequentie en vibratie, wat beter is voor de planeet aarde en voor onszelf.

Het mooiste aspect dit jaar is het transit wat Jupiter maakt met de Natal Maan van de U.S.A. kaart, zegt Joni Patry. Want de Maan staat in deze kaart in het derde huis van communicatie. Deze conjunctie suggereert dat veel geheime waarheden zullen worden onthuld, waarbij de corruptie in de media niet te vergeten. Hierdoor zal er een verandering komen in hoe de wereld werkt. Want nu is het allemaal leugen en bedrog. Deze openbaring zal globaal plaats vinden.

Wat we zien gebeuren

Het transit van Jupiter zal even stilstaan op die graden voordat het retrograde gaat lopen vanaf mei – juli. Te weten dat Jupiter enorm veel power heeft als het even stilstaat op een bepaalde plaats. (Als Jupiter over Ketu loopt in de Natal horoscoop van Biden en even stilstaat bij Ketu dan zorgt dat voor verlies. Of het veroorzaakt een spirituele gewaarwording die op wakker worden lijkt.

tovenaar met klok

(Ketu is de zuider maanknoop). Dit zou in het vierde huis bij Biden plaats vinden wat fysiek het hart aanduidt. Hij mag gedurende die tijd zijn gezondheid, waarbij vooral zijn hart, wel goed in de gaten houden!)

Wanneer Jupiter de transit maakt met Sidereal Waterman op 7-8 graden en dan ook conjunct staat met de Natal kaart van de U.S. in het derde huis, wat met communicatie te maken heeft betekent dat er iets gebeurt in verband met dingen die aan het licht worden gebracht.

Waarheden komen naar buiten op het gebied van tegenstrijdige onderwerpen. Meer wakkere mensen. “De waarheden” op het gebied van gevarieerde tegenstrijdige onderwerpen komen naar voren. Dat heeft plaats in de Nakshatra Shathabishak

Dat is de Nakshatra in het teken Waterman, de Nakshatra die vijanden vernietigd en erg gesteld is en opkomt voor waarheden des levens. Het kan te maken hebben met geheimen die de regering weet maar ons niet vertelt. Bijvoorbeeld de reden waarom deze virus er is – de afkomst ervan – of de kuur die je kunt volgen om van de virus af te komen – die niet wordt vermeld door regeringen. Of informatie over aliens, hetgeen ‘ze’ allemaal voor zich houden tot nu toe.

Er komen veranderingen in hoe de media te werk gaat, wat niet meer geaccepteerd wordt door ons mensen. (Fake news). En de oplichting bij de electie van de president zal steeds meer en duidelijker naar voren komen en worden opgelost.

In Juli maakt Mars een oppositie met Saturnus in Steenbok, wat de regering aangeeft. Dit brengt obstakels teweeg en setbacks. Belangrijke veranderingen zullen zich wereldwijd voordoen gedurende die periode. Ook betreffende de leiding in de U.S.A. die dan waarschijnlijk verandert. Augustus brengt minder stabiliteit met zich mee, als Pluto retrograde gaat lopen op de Kardinale as van nul graden in Steenbok.

Dat zal de stockmarked geen goed doen en de economie ten nadele beïnvloeden

Mars staat oppositie met Neptunus op twee september 2021. Dit kan duiden op hoge prijzen en problemen t.b.v. de economie en een droge hete zomer kan hier ook het gevolg van zijn. Denk aan de prijzen van groenten en fruit. Bovendien is het verkoudheid seizoen dan aangebroken en met Mars in het sidereal teken Maagd, wat het teken van gezondheid over het algemeen is, kan dat op problemen wijzen.

Het kan makkelijk zo zijn dat het virus in deze periode terug keert

Ondanks dat er goede uitvindingen gedaan zijn in verband met gezondheid, die heilzaam kunnen zijn, zullen deze uitvindingen pas baat hebben in 2022 als Jupiter weer in de Nakshatra Shabhishak staat, wat duidt op de honderd healers, die dan behulpzaam zullen worden en ons gaan helpen. Daarbij staan in 2022 Rahu in Stier en Ketu in Schorpioen (in verhoging) wat goed zou kunnen betekenen dat de wereld zich globaal gaat helen. (Dat dus al in het begin van 2022 tot half maart).  

September 14 – November 20th 2021 zal Jupiter terug komen te staan in Steenbok, waar ook de planeet Saturnus in verhoging staat, in zijn eigen teken. Op zich kan dat op een resolutie wijzen van de vele nare dingen die gepasseerd zijn in 2020.

Oktober brengt meer onrust met zich mee als Mars een scherp aspect maakt met Uranus Onrust, maar ook meer duidelijkheid over donkere geheimen die dan openbaar zullen worden gemaakt.  

The new Moon in November maakt een exacte oppositie met Uranus

Deze nieuwe Maan staat samen met Mars in sidereal Weegschaal. Venus als de vertegenwoordiger van Weegschaal staat in de filosofische, naar rechtvaardigheid strevende Boogschutter. Dit is een tijd om meer naar binnen te keren en te mediteren. Oorlog kan zich voordoen door boosheid en het opkomen voor de rechten van de mens. Op 17de november staat Mars oppositie met Uranus wat veel herrie en ellende kan veroorzaken November 19th, vindt de Maan eclips plaats

In december kunnen zich extreme en gevaarlijke toestanden voordoen, omdat Mars dan een transit aspect maakt over de eclips- graad, op18 graden Schorpioen. Mars raakt dan de vaste ster Antares. Antares is de ster die oorlog aanduidt.

De ster Antares staat voor een goed geheugen, begrip, hulp tegen gemene geesten en de macht om het slechte te verslaan, na strijd geleverd te hebben. De Zon eclips vindt plaats in de Nakshatra Jyeshta, dat is de Nakshatra die vaak met jaloezie te maken heeft. De Zon eclips vindt plaats op vier december 2021.

Bewust leven

De bewustzijn – sprong die we aan het maken zijn brengt zowel positieve als negatieve kanten met zich mee, zoals meestal het geval is. Want de aarde is een planeet met vrije wil en daarbij is de aarde een dualistische planeet. Zonder dualisme kunnen we niet op een goede manier evolueren.

De laatste 240 jaar van de Saturnus Jupiter-conjuncties was in aardetekens. Vooral de laatste conjunctie, die 20 jaar geleden in Stier voorkwam, ging over het verzamelen van materiele middelen. Het was een hectische race om rijkdom te vergaren.

Dit leidde tot de ongelijke verdeling aan rijkdom. Het consumeren of consumentisme heeft haar hoogtepunt nu wel bereikt, wat inhoudt ‘tot hier maar niet verder’. Deze manier van leven gaat in deze tijd helemaal niet meer.

De verdeling moet nodig veranderd worden en meer gelijk aan elkaar zijn. Het begin van het Aquarius bewustzijn straalt dat uit en de mensen beginnen in te zien dat ze veel beter, veel meer zelf kunnen doen. Want van regeringen en de overheid worden we niets of weinig wijzer. Wat ook geldt voor het grootste deel van de illuminatie en elite People, die hun rijkdom niet willen verdelen.

De kosmische klok gaat alles beïnvloeden en veranderen en de mensen zelf gaan ook anders denken, meer sociaal en doordacht

De hele rijke mensen willen graag het vele geld en de rijkdom, die ze al hebben bemachtigd in de loop der jaren, behouden. (Dat zijn de bekende 13 hele rijke families). Met enorme macht en op hoge posities verspreid.

Zij bezitten meer dan de helft van de rijkdom van wat de aarde te bieden heeft. Maar dat kan zo niet blijven doorgaan. De natuurwetten werken hun egoïstisch streven tegen. Uiteindelijk zal het tij van het goddelijke plan overwinnen en de oude hebzuchtige gewoonten zullen worden weggevaagd van moeder aarde. En niet alleen dat. We zullen ook meer oog krijgen voor natuur en dieren en planten. Die willen we toch niet kwetsen, kapottrappen of opeten?

Steeds meer mensen zullen daar meer rekening mee houden. Het is een geleidelijk proces, wat misschien wel een jaar of twintig zal duren. De eerste 20 jaar zijn heel belangrijk, waarna bij uitbreiding 2100 jaar van het Aquarius tijdperk makkelijker wordt meegenomen in het hele proces. 2100 jaar staat voor dat tijdperk.

Een nieuwe golf van goddelijke liefde zal dit activeren. De harten van mensen zullen zich openen en ze zullen zich als één organisme gaan voelen. Egoïsme zal worden omgezet in een brandend verlangen om bij te dragen aan het collectief.

We krijgen meer respect en genegenheid voor elkaar, voor moeder aarde en voor de dieren. Het leven wordt op die manier beter en veel leuker, we nemen gezamenlijk bijvoorbeeld een groentetuin of we gaan samen op reis. Om de boel weer op orde te krijgen kunnen we het beste samenwerken.

Op technisch gebied is veel vooruitgang te verwachten. Sommige mensen verbinden hun zenuwstelsel met A.I. En dat schijnt minder gezond te zijn, en brengt gevaren met zich mee. De duistere machten zijn niet ineens vertrokken. Zij werken ook met de huidige kosmische energieën. Op een manier om de mens proberen te gebruiken.

Om de energie en creativiteit van de mens op de een of andere manier te misbruiken voor hun eigen belang. Waardoor de evolutie van de mens langzamer vooruit gaat. Dus blijf alert. Het goddelijke plan is dat de hogere trilling golven die nu vanuit Waterman naar ons beginnen te stromen, ons in staat zullen stellen om op een totaal organische manier in contact te komen met elkaar en de collectieve geest van de mensheid.

Meer volgens de natuurwetten

De hogere trillingen vangen we op via ons zenuwstelsel dat steeds verfijnder wordt en al millennia lang door goddelijke krachten op deze tijd is voorbereid. Maar door Chemtrails en dergelijke tegenwerkingen zijn we nog niet zo sterk om overal boven te kunnen staan.

Als ons zenuwstelsel beter in balans is, dan zijn ons lichaam, onze geest en onze emoties op elkaar afgestemd. We gaan zo wie zo meer en meer doen wat voor onze medemensen goed en belangrijk is en ook beter worden voor natuur en dier.

Dit komt doordat we steeds gevoeliger worden en geen leed om ons heen willen. Dat kunnen we dan niet meer aanzien. We worden verfijnder in onze gevoelens wat ons socialer maakt. We gaan steeds meer meevoelen en doen wat voor de samenleving en onze medemensen het beste is.

Een onrechtvaardigheid jegens iemand die u nog nooit heeft ontmoet, zal voor u als een onrecht aanvoelen. We gaan ons meer met elkaar verbinden dan heden het geval is. Eigenlijk is het al aan het veranderen. De botheid, de hebzucht en het egoïsme is al een beetje aan het verdwijnen is me opgevallen.

Zal de Atlantische fiasco zich herhalen?

Nee, dat denk ik niet. Want de mens komt meer en meer in een hoger stadium en is klaar voor de uitstorting van zegeningen door het goddelijke. Natuurlijk zijn er nog vervelende dingen aan de gang. Zoals de min of meer verplichte vaccinatie en de Lock Downs en mondkapjes. Ook de veranderingen met geld zullen in het begin zeker even wennen worden.

Maar anderzijds krijgen we met bijzondere uitvindingen en met technische vooruitgang, ook op medisch gebied, te maken. De laatste 250 jaar van aardeteken-conjuncties van Saturnus en Jupiter hield niet alleen drang tot kopen om het lijf, maar het was zo om vooral op de juiste wijze te leren omgaan met de hulpbronnen van moeder aarde. (Met materie). Dat hebben we nu goed geleerd. In die periode hadden we met de industriële revolutie te maken.

Nu is het tijd voor een evolutie in geest en bewustzijn / kosmisch bewustzijn

“Divine forces always win in the end”

(Waterman regeert de geest en het bewustzijnsniveau van de samenleving) en het zal verbijsterend zijn hoe snel dit zich allemaal af gaat spelen. Saturnus en Uranus gaan een grotere rol innemen in ons aards bestaan.

We worden socialer, gaan meer met elkaar doen in kleinere gemeenschappen, vooral op het gebied van onderzoek worden we veel wijzer over technische en medische mogelijkheden om de aarde en elkaar bij te kunnen staan. We krijgen meer inzicht in het kosmisch gebeuren, landbouw en gezondheid. Astrologie en astronomie worden ook steeds populairder en interessanter!  

Dorien Jansen

‘Rebel Gene’ door de beroemde Kerry Cassidy geschreven en wie kent haar niet?

REBEL-GENE-e1608472136830-300x170