De oude taal Sanskrit in de Bhagavad Gita

Sanskriet

De oude taal Sanskrit in de Bhagavad Gita 01

Sanskriet is de naam van een van de oudste talen waarvan we het bestaan weten en het wordt daarom ook de moedertaal of de taal der talen genoemd.

Het Sanskriet is daarbij een van de meest geliefde talen ter wereld en komt oorspronkelijk uit India. We kennen het klassieke en het Vedische Sanskriet.

De grammatica is door Pannini gemaakt. Sanskriet is een gestandaardiseerd dialect van het oude Indo Aryan, dat in het tweede millennium v. Chr . is ontstaan als ‘Vedisch Sanskrit’. De taalkundige voorouders hiervan zijn proto – Indo – Iraans en proto – Indo –Europian.

De Sanskriet literatuur omvat een rijke traditie aan poëzie en drama evenals wetenschappelijke, technische, filosofische en religieuze teksten. De composities van het Sanskriet werden grotendeels mondeling overgebracht door methoden van memoriseren van uitzonderlijke complexiteit, strengheid en trouw.

De wereldberoemde dichter Rabindranath Tagore uit India heeft prachtige, nu nog bekende gedichten en liederen in het Sanskriet geschreven en gezongen. De Bhagavad Gita is van oorsprong ook in het Sanskriet geschreven en behoort tot een van de bekendste Vedische teksten uit die tijd.

Het is een diep filosofisch, episch verhaal. Een episch verhaal wordt epos genoemd en is in dichtvorm geschreven. De centrale les die in dit epos vervat is gaat over Dharma: ons doel, onze levensvervulling, onze eigen natuur. Bhagavad Gita betekent letterlijk ‘lied van de Heer’ en vormt een onderdeel van (Bhishma Parva 23-40) het zeer omvangrijke epische gedicht Mahabharata (betekent Groot India).

Dit epos is geschreven door de wijze Vyasa en speelt een grote rol in het Hindoeïsme. In het verhaal wordt God als Vishnoe voorgesteld, als de Alomtegenwoordige. Het gaat er hier om God en de eeuwige Ziel (Atma) te vinden met inbegrip van het daarbij behorende juiste handelen. Het juiste handelen wordt Dharma genoemd.

De belangrijkste invloed van de Gita is terug te vinden in de Bhakti-beweging. Krishna treedt hierbij naar voren als de belangrijkste manifestatie van God op aarde, als Bhagavan, de Hoogste Persoonlijkheid van God, de Heer van de Yoga.

De Bhagavad Gita wordt ook wel omschreven als Gitopanisad of Yogupanisad. Upanishad betekent essentiële Vedische filosofie. De status van het epos is vergelijkbaar met die van de Veda’s (de Sruti). Men noemt de Gita samen met de Krishnabijbel het Srimad Bhagavatam of ook wel de vijfde Veda.

Vanwege de positieve uitwerking die het zingen of reciteren van deze teksten in het Sanskriet teweeg brengen, heb ik hier een video toegevoegd met een lied wat over de Bhagavad Gita gaat en in het Sanskriet gezongen wordt. Bij het tweede deel in de video zie je het Sanskriet in het Engels vertaald erbij staan. Zo kun je makkelijk vertrouwt raken met de betekenis van deze song in het Sanskriet .

De Bhagavad Gita

De Gita is een dialoog tussen God in de gedaante van Krishna met Zijn vriend en toegewijde in de gedaante van de Vedische prins Arjuna. Deze dialoog vindt plaats vlak vóór de aanvang van een grote militaire slag op het veld van Kurukshetra in India (Bharatavarsha) zo’n vijfduizend jaar terug.

De Vedische prins Arjuna komt in dit verhaal op het slagveld van Kurukshetra tegenover zijn familie en vrienden te staan. Hij moet met de ene helft tegen de andere helft van hen ten strijde trekken om de heerschappij over zijn land terug te krijgen.

Hij verloor de macht over zijn land toen hij met zijn broers aan het dobbelen was en daarbij bedrogen werd. Als hij ziet dat hij om de macht over zijn land terug te krijgen tegen zijn dierbaren moet strijden, legt hij zijn wapens af en roept hij in wanhoop tot zijn goede vriend en wagenmenner Krishna, dat hij deze strijd helemaal niet ziet zitten en dat hij niet wil vechten tegen zijn medebroeders. Hij zou zelfs niet eens van hen willen winnen.

Hij wil en kan niet winnen, want als hij wint verliest hij zijn dierbaren en hij vindt dat het doden van zijn dierbaren niet waard. Bovendien verliest hij alles als zijn dierbaren het wel overleven en van hem zouden winnen.

Arjuna zegt tegen Krishna dat hij zich het liefst in het woud zou willen verstoppen

Arjuna wil niet vechten in Bhagavad Gita

Maar Krishna door Arjuna aangesproken als de allerhoogste leraar op het gebied van de Vedische kennis, weet Arjuna te overtuigen dat dit ingaat tegen zijn Svadharma. (Dat is de plicht die hij draagt als krijger zijnde).

Als Arjuna zich uiteindelijk in zijn wanhoop overgeeft aan Krishna, als zijn leerling, vraagt hij aan Krishna om zijn ware gedaante te mogen zien, na een eerste instructie te hebben ontvangen van Krishna over Zijn wezen en de noodzaak van de plicht.

Krishna toont daarop zijn universele gedaante. Na dit gezien te hebben begint Arjuna op totaal andere gedachten te komen. Want daarmee kwam hij erachter dat Vishnu (Krishna) helemaal niet zo onpersoonlijk is als hij eerder dacht. Na deze manifestatie van de Alomtegenwoordige beseft hij nu de Absolute Waarheid gezien te hebben. Hiermee is hij enorm onder de indruk van Krishna geraakt.

De Bhagavad Gita eindigt dan ook met een Arjuna die tot rust gekomen is en de strijd durft aan te gaan zonder aarzelingen. Uiteindelijk is er in de Mahabharata te lezen dat Arjuna met Krishna en zijn broers de enigen zijn die de strijd hebben overleefd. Een strijd die toch een slachting en een behoorlijke nasleep omvatte. Hiermee wordt een nieuw tijdperk, het Kali Yuga tijdperk ingeluid. Een deel van het lied uit de Gita luidt als volgt in het Engels vertaald

”O Sanjaya, having gathered on the holy field of Kurukshetra, desiring to fight, what did my sons and the sons of Pandu do? O Janardana, what satisfaction would there be for us, in striking down the sons of Dhrtarastra? Guilt, indeed, would trouble us after killing these aggressors.

(Having spoken thus on the battlefield, Arjuna sat down on the seat of his chariot, with bow and arrows and his mind distracted by grief). Do not give in to cowardice o son of Prtha, Krishna says.

It does not  become thee abandoning this base weakness of heart, stand up, o tormentor of foes. Just as a man, casting off old clothes, puts on other new ones, so the embodied one, abandoning worn-out bodies can take on others that are new . (Reincarnation).” (And so on)

Zie: on youtube: Gaiea Sanskrit

Maar sinds een paar jaar is er een nieuwe Bhagavad Gita op de markt gebracht, geschreven door de bekende Indiase Avatar Prashant Trivedi. Het boek heet: The Gita for the Now.

Seri PTures for the Now. (Lotus Ocean). Hierin staan teksten in het Engels beschreven. Deze teksten zou je kunnen zien als een duidelijke uitleg over wat er gaande is in deze tijd, op deze planeet. Zie hieronder een kopie van zo ‘n stukje uit dat boek.

2-links-1-1

The ‘like me’ syndrome

there is a massive
‘like me’
syndrome
happening
on this planet
much more than any other
syndrome they talk about
you should like me
why dont you like me
people should like me
why doesn’t everyone like me
all this is strange considering
that most here are just
passengers on the train to hell
why should anyone
like anyone
who is just another passenger
on the train to hell
and how would that trying help them
will that help them get off that train?
no
it would just make them more unwilling
to get off it
what is there to like in a being
what is not in control of their destiny
and just free falling into deeper hells
people of now
are asking to be liked
for just existing (that too they can hardly manage)
a very pathetic hell-bound state of affairs
Why not strive to evolve one’s being
to a point where
one can lead others out of hell
so that there is some point to
others liking one
instead of wanting
others to like one
even though one oneself has no clue
whatsoever

Iti Bhagavad Gita Om

Mocht dit verhaal je aanspreken, dan hoeft het niet alleen bij dit artikel te blijven, want ik heb een e-boekje geschreven over Indiase astrologie. (Jyotish) Zie ook  mijn e-boek over Indiase astrologie Jyotisha. En kijk op mijn website naar meer interessante artikeltjes. www.doriens.com/blog

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.