De zeven werelden volgens de Oosterse leer

De zeven werelden meditatie – en de onzichtbare werelden

In onze tijd, waarin we nu leven, lijkt het erop dat de ontwikkelingen steeds sneller bergafwaarts gaan. Maar in mijn ogen duurt dit misschien nog een of twee jaar en dan gaan we langzaam een andere kant op met nieuwe inzichten. Het vervelende van nu is dat we eerst af moeten breken om opnieuw globaal op te kunnen bouwen.

Scan_20201207-13

Toch bereiden miljoenen mensen zich al voor op het nieuwe tijdperk, al doet het pijn om afscheid te nemen van de gezellige dingen waar we nu nog zo aan gehecht zijn.

We worden volwassenere mensen die steeds zelfstandiger worden en meer nadenken en beseffen dat we de natuur (onszelf en de natuur om ons heen) beter kunnen integreren in onze samenleving. Beter dan dat we nu doen. We kunnen er voor kiezen om zelf de touwtjes wat meer in handen te nemen.

Via ons scheppend vermogen in het energieveld kunnen we makkelijk zelf ons leven creëren. Er zijn natuurwetten waar we altijd op kunnen bouwen. Natuurwetten die we kunnen toepassen zodra we het bestaan ervan weten en erkennen. Wij beschikken over een enorme verbeeldingskracht en wij mensen zijn creatieve wezens.

We kunnen in onszelf geloven en kunnen ondanks alle afbraak, die we nu ondervinden, een heel nieuw leven opbouwen. Het oude hebben we niet meer nodig. Steeds meer komen er nieuwe betere ideeen voort uit ons wereldbeeld.

Het heeft allemaal even tijd nodig, maar alles gaat de laatste tijd in een sneltreinvaart. Er is een hele omvorming of “reset” aan de gang. Het is bijna ongelooflijk dat we nooit eerder beseften dat we zelf de scheppers van ons eigen leven zijn en dat we zoveel tot stand kunnen brengen.   

We groeien in bewustzijn – naar hogere vibraties

Vroeger al waren de oude wijzen, de Rishis in India, bekend met deze zaken en in de oude Indiase boeken kunnen we hier veel wijsheid over terug vinden. 5000 jaar geleden was de Indiase beschaving al verder dan dat we op dit moment zelf zijn. En denk aan Atlantis, wat indertijd ook al zo ver was net zoals wij nu zijn.

Indertijd waren ze al bekend met vliegende schotels en andere moderne technieken, zoals quantum -mechanica en ze hadden de beschikking over betere kalenders en kenden het hele Melkwegstelsel op hun duimpje. Deze beschaving heeft echter net als onze beschaving nogal het een en ander te verduren gehad in de loop der jaren.

Ik ben ervan overtuigd dat we met zijn allen vanaf het diepste punt waar we nu in zitten, wat betreft materialisme, de hebzucht en het de weg kwijt zijn, weer opwaarts gaan en als we een beetje ons best doen dan komen we straks terecht in een veel betere wereld. Een lichtere wereld. Meer ruimtevaart, meer techniek en op medisch gebied vooral ook meer wondermiddelen en uitvindingen.

De Indiase bevolking heeft de oude wijsheden altijd goed bewaard en nooit veranderd. Zij weten intuïtief dat deze geschriften heel bijzonder zijn en een enorme waarheid omvatten. Zij zijn altijd zo wijs geweest om zich aan deze literaire parels vast te houden. De bijzondere kennis waarover de Rishis beschikten is daarom grotendeels bewaard gebleven.

Kennis van de Veda’s is ook voor niet Indiase mensen een verrijking. Vooral als je het allemaal een beetje kwijt bent en het misschien niet meer zo ziet zitten. Dan is het aan te raden om te mediteren en om de juiste informatie tot je te nemen, zo groeit je bewustzijn en zo word je een gelukkiger mens.  

De zeven werelden volgens de leer van de Veda’s

De namen van deze zeven werelden zijn:

 • Bhuuh
 • Bhuvah
 • Svah
 • Mahah
 • Janah
 • Tapah
 • Satyam

De eerste wereld van deze zeven werelden is onze wereld, de fysieke wereld met de vijf zintuigen die je wel kent. Met name, ruiken, voelen (aanraken) horen, zien en proeven. Deze wereld, deze Loka kennen we wel, maar er zijn meer werelden dan alleen onze wereld, zoals de wijzen uit India heel lang geleden konden zien.

Wij leven eigenlijk in een soort gevangenis volgens sommige leerstellingen en daar lijkt het ook wel op. Alles gaat moeizaam en we worden steeds beetje bij beetje een stukje wijzer nadat we stommiteiten begaan hebben; want daar leren we nog het meeste van.

Het punt dat we de andere werelden niet kunnen zien, die vaak verder zijn dan de onze, komt doordat die werelden niet op dezelfde golflengte bestaan als de onze. Soms proberen de wezens uit andere werelden op aarde te leven en willen zich hier kunnen manifesteren, maar dat schijnt nogal moeizaam te gaan.

Je zal vast weleens van Shapeshifters hebben gehoord, deze wezens zijn genoodzaakt om te Shapeshiften om zich hier toonbaar te kunnen maken – naar wat ik ervan gelezen heb. Er komt van alles bij kijken voor hen om hier op aarde te leven, want de dichtheid van de materie op aarde schijnt nogal intens te zijn; zij leven in andere sferen, in een andere atmosfeer. En hun elektrische magnetische uitstraling is anders dan die van ons. Ook schijnen ze anders aan te voelen en anders te ruiken.

Daarom willen ze paren met aardse mensen

Zodat hun voort-geslacht hier makkelijker kan leven. Want die zijn dan vanzelfsprekend een stuk aardser. Hoe vaker via een familielijn met mensen gepaard wordt, hoe meer ze dan ook op ons gaan lijken en dezelfde soort eigenschappen krijgen en des te beter dat ze dan ook op die manier op aarde kunnen leven.

Zo schijnen er al heel veel hybriden onder ons te zijn, waarvan wij niet kunnen zien dat het hybriden zijn. De hybriden schijnen over bepaalde gaven te beschikken die bij ons nog niet goed uit de verf komen. Daarmee kunnen ze ons mensen weer verder vooruit helpen.

Ik weet er verder het fijne niet van waarom ze zo graag op aarde willen leven en sommigen willen zelfs een beetje de baas over ons spelen. Waarom dat precies het geval is, behalve dat het vooral een kwestie van macht zou kunnen zijn, is mij onbekend. Misschien willen ze hier onderzoek doen en dingen kunnen scheppen. Want op aarde kunnen gemakkelijk allerlei dingen geschapen worden.

Wat ik er verder over weet is dat hun eigen ras op uitsterven staat en daarom hebben ze vers bloed nodig. Door hybridisatie via ons kunnen ze dat tot zich nemen. Wij mensen zijn nog een jong en natuurlijke soort. Zo kunnen ze zelf sterker worden en verder leven als een sterker ras (half mens en half iets anders). Vandaar al die abducties die er geschieden op onze aarde. Het is gods plan waarschijnlijk dat dit gebeurt en het helpt de mensheid ook vooruit, al zou je dat in de eerste instantie misschien niet denken.

Met zeven werelden worden de zeven verschillende bewustzijns- niveaus bedoeld en dat gaat van laag naar hoger. Wij evolueren. Op aarde gebeurt alles op het fysieke plan, deze wereld wordt Bhuuh Loka genoemd. Als we mediteren kunnen we dagelijks positieve gedachten sturen naar onze aarde en ons voorstellen dat er goede dingen plaats vinden op aarde, dat is iets wat zeker helpt voor de goede gang van zaken.

Want gedachten hebben kracht en manifesteren zich

Zo kunnen we ook via diepe meditatie doorgaan naar de meer hogere werelden en daar de gedachten naartoe zenden die je zelf graag wilt. Zelfs daar komen deze gedachten door, zonder dat je deze wereld ziet of kent.

Via diepe meditatie kunnen we een heel eind komen

De verschillende werelden, die echt bestaan, zijn onzichtbaar voor ons aardse mensen. Wezens vanuit andere dimensies, zoals bijvoorbeeld de Reptiliens en de Greys bevinden zich allang op aarde, ook de Nordics, die samenwerken met mensen aan techniek, zoals het bouwen van moderne vliegtuigen en ufo ‘s, de Reptiliens leven onder de grond of in ruimteschepen boven de aarde atmosfeer.

De zeven Loka ’s

 1. Bhuuh Loka (dat is het fysieke plan), Bewustzijn op het fysieke Plan, zoals onze fysieke wereld. 
 2. Bhuvah Loka (Antariksha of Intermediaire ruimte, het Bewustzijn van Prana).
 3. Svah Loka (Swarga, Heaven, met het Bewustzijn gericht op de beginnende Divine Mind). (Hierna komen we op de meer hogere werelden uit)  
 4.  Mahar Loka (Great, Mighty, Still subtler Plane felt as All-Pervading Consciousness).
 5. Janar Loka (Generating, Still subtle Plane felt as All-Creating Consciousness).
 6. Tapo Loka (Filled with Tejas, Still subtile Plane felt as filled with Divine Tejas or Illumination of Shakti. (Shakti = moedergodin).
 7. Satya Loka (Absolute Truth, Most subtle Plane merging with the Consciousness of Brahman).

Je kunt mediteren op deze werelden, bijvoorbeeld door jezelf die wereld voor te stellen en daar affirmaties voor op te zeggen, of alleen via je gedachten en inlevingsvermogen. Ik mediteer bijvoorbeeld dat ‘goddelijke bijstand, die heel gewenst en heilzaam is, onze geestelijke bekwaamheden en intelligentie helpt verruimen’. Zo zou je dat kunnen doen. Het werkt niet als je het B.S. vindt of als je er niet van overtuigd bent dat dit echt bestaat. Dus het is verder aan jou wat je hiermee kunt.

De Rig-Veda (ऋग्वेद, Sanskriet  (“lof” + Veda “kennis“) is het oudste van de vier godsdienstige Hindoe geschriften, die bekend staat als de Veda’s

De Rig-Veda is ontstaan tussen 1700 en 1100 voor Christus. Deze Veda bestaat uit 1017 reguliere verzen, of hymnen, plus 11 apocriefe (vālakhilya) verzen 8.49 – 8.59; in totaal 1028 verzen. Ze zijn geschreven in het Vedische Sanskriet.

De verzen zijn verdeeld over tien boeken, die bekend staan als Mandala’s. De lange verzameling korte verzen bestaat vooral uit lofzangen voor de natuurgoden. De drie belangrijkste goden die vaak worden vernoemd zijn:

 • Agni, de god van het vuur.
 • Indra, god van de donder en bliksem.  
 • Surya, de zonnegod.  

Het boek bevat ook fragmentarische verwijzingen naar historische gebeurtenissen. In het bijzonder naar de strijd tussen de vroege Vedische volkeren (bekend als de Ariërs of Arya’s) en hun vijanden, de Dravidiërs.  

De oer-wezens zijn:

 • Azura Garoeda
 • Ishvara
 • Koerma
 • Manu
 • Matsya
 • Naga
 • Purusha
 • Trimurti
 • Vimana
 • Vishvarupa
 • Yaksha.

De Godinnen zijn:

 • Aditi
 • Danu
 • Dakshayani
 • Devi
 • Durga
 • Ganga
 • Gayatri
 • Kali
 • Lakshmi
 • Mahavidya
 • Mariamman
 • Minakshi
 • Parvati
 • Raha
 • Saptamatri 

De Goden zijn:

 • God Aditya
 • Aryaman
 • Brahma
 • Deva
 • Ganesha
 • Hanoeman
 • Indra
 • Kalki
 • Kashiapa
 • Krishna
 • Marichi
 • Mitra
 • Murugan
 • Narayana
 • Rama
 • Shiva
 • Surya
 • Tandava
 • Varuna
 • Vayu
 • Vishnoe

Bekende teksten zijn:

Teksten uit de Bhagavad Gita, Devi Mahatmia, Itihasa, Mahabharata, Rig Veda, Puranas, Ramayana, Upanishads, Veda’s.

Om nog even terug te komen op die zeven werelden

 • 1. Bhur, dat is de eerste wereld, de meest materiële wereld.
 • 2. Bhuvah, de tweede iets hogere wereld. (De intermediaire ruimte).
 • 3. Swah, de nog iets hogere wereld. (Hemel).
 • 4. Mahar Loka 
 • 5. Janar Loka
 • 6. Tapar Loka
 • 7. Satya Loka zijn de hogere werelden. 
zeven werelden drie

Wij kunnen de meeste van deze werelden niet zien, niet horen, niet voelen, niet aanraken of ruiken. Hoe konden de Rishis of Indiase wijzen dat dan wel ongeveer 5000 jaar geleden?

Die Rishis, die zo’n 5000 jaar geleden in India verbleven konden dat wel via hun hele diepe meditaties en bovendien was er in die tijd een atmosfeer op aarde waardoor dat allemaal gemakkelijker ging dan tegenwoordig.

De aardse atmosfeer is nu erg dicht en materieel, wat gelukkig langzaamaan weer minder dicht zal gaan worden, waarbij wij mensen langzaamaan tot een hoger bewustzijn komen.   

De werelden achter onze fysieke wereld bestaan echt

Dat wij dat niet zien kunnen komt doordat onze ogen beperkt zijn. In de Veda’s kunnen we alle kennis, ook over de andere werelden terug vinden.  In India wordt Rik Veda als het heiligste boek beschouwd omdat de Rik Veda de meeste wijsheid omvat die nergens anders gevonden of gelezen kan worden.

Jyotish is de leer over astrologie en Ayurveda is de leer over gezondheid. Deze kennis komt onder anderen ook voort uit de Rig Veda, waarin je ook de leer over muziek, bouwkunde en metafysica kunt terugvinden.

Rik = lof. Veda = kennis.

Jyotish betekent ‘studie over het Licht’

Een Jyoti is iemand die Jyotish beoefend en zo iemand zou je daarom een zoeker naar verlichting kunnen noemen

Wil je iets doneren, dan graag natuurlijk !

Mijn rekeningnummer is: NL758629656

Dorien Jansen  

Wil je meer informatie over een van de meest bekende spirituele boeken?

Bhagavad Gita boek1

De wereldberoemde Mahabharata

The Mahabharata boek2

Wil jij meer over Rik Veda weten?

Rik Veda boek3