Het epos van Gilgamesh

HET OUDSTE EPOS TER WERELD

Het gilgamesh-epos

Niet de Ilias en de Odyssee van Homerus maar het Gilgamesh-epos is het oudste epos dat we tot nu toe kennen en hebben gevonden, maar vlak daarbij Rik Veda en Popol Vuh niet uit, waar zeker zoveel poëzie en beeldspraak in te vinden is en deze kunnen ook onder de oudste verhalen (epos) in dichtvorm gerekend worden.  

De verhalen over de koning uit Uruk in Mesopotamië vertonen gelijkenissen met de verhalen uit de Bijbel. Gilgamesh regeerde rond 2500 v.Chr. over Uruk maar zijn verhalen werden pas eeuwen later opgeschreven.

Gilagmesh

Koning Gilgamesh

De legendarische vijfde koning van Uruk, Gilgamesh, regeerde tussen 2652 en 2602 voor Christus. Hij zou onder andere de grote stadsmuur van Uruk (de oude grote stad, gelegen tussen de rivieren, Eufraat en Tigres) hebben laten bouwen.

De meeste informatie over Gilgamesh halen we uit zijn epos, waarin hij zelf de hoofdpersoon is. Het epos is pas in 2100 v.Chr. geschreven maar niet door Gilgamesh zelf. De verhalen zijn verspreid op elf tabletten met 3000 verzen.

In verschillende delen van het toenmalige Mesopotamië (Iran, Turkije, Syrië) zijn fragmenten terug gevonden. Veel van de tabletten zijn gevonden door de Britse ontdekker Austen Henry Layard in 1850.

Doordat in die tijd het Akkadisch spijkerschrift nog niet was ontcijferd, wist Layard niet wat hij met de tabletten aan moest. Hij verkocht de losse stukjes tablet waardoor het voor onderzoekers jaren later erg moeilijk was om de tabletten weer heel te maken.

Uiteindelijk werd in 1857 het schrift ontcijferd en kon het epos worden gelezen.

De belangrijkste verhalen uit het Gilgamesh-epos gaan over de zoektocht naar het eeuwige leven, een duel met bovennatuurlijke wezens en de zondvloed. De historische waarheid ervan wordt echter betwijfeld.

Gilgamesh hoofd

Het eerste deel van het epos

In eerste instantie gaat het over koning Gilgamesh die voor tweederde god is en voor één derde mens. En zo te zien beschikt hij over de afmetingen van een reus en is hij enorm sterk. Hij was een Hybride, dat wil zeggen in dit geval dat hij voor tweederde Anunnaki was en voor een- derde deel had hij de genen van een mens. In die tijd, toen Gilgamesh leefde, waren de Anunnaki al naar de aarde gekomen vanuit hun planeet Nibiru.

Gilgamesh was specifiek op zoek naar het eeuwige leven. Gilgamesh was een reus, net als de wildeman Enkidoe en zij werden gezien als half goden. Gilgamesh regeerde zijn stad Uruk 126 jaar lang. Hij was 12 – 15 foot tall – beschikte over zes vingers aan beide handen en zes tenen aan beide voeten. Reuzen in die tijd hadden twee rijen tanden in hun mond, waar wij maar over een rij beschikken.

Sommigen denken dat Gilgamesh van het bekende Atlantis kwam, maar dat weten de wetenschappers ook niet zeker. Over het eiland Atlantis is weinig bekend, behalve dat zij hun tijd ver vooruit waren, in het bijzonder op technisch gebied en dat zij allerlei experimenten deden die buiten proporties waren wat betreft eerbied en bescheidenheid.

Gilgamesh was bang voor de dood en in feite wilde hij eeuwig blijven leven

Hij was een enorme sterke held die echt alles en iedereen de baas was. Om die reden en omdat het volk bang voor hem was, schiep de hemelgod Anu de wildeman Enkidoe, waar hij later na enkele gevechten, vrienden mee werd.

Enkidu

Enkidu (Zie plaatje)

Enkidoe, die ook bijzonder sterk was en over reusachtige afmetingen beschikte, vocht met Gilgamesh. Koning Gilgamesh wint uiteindelijk en vervolgens trekt Gilgamesh de wereld in voor meer avontuur.

Meer avontuur vind hij bij Oetnapishtim en zijn vrouw, die onsterfelijk waren geworden omdat ze de zondvloed hadden overleefd.

(De zondvloed)

Ja, het verhaal wat we ook al kennen vanuit de bijbel. Het verhaal over de Ark van Noah zien we terugkomen hier in het verhaal over Gilgamesh en Oetnapishtim die de zondvloed heeft overleefd!

Toch bestaat het verhaal over Gilgamesh al veel langer dan het verhaal wat we uit de bijbel kennen over de zondvloed. Is dat toevallig? Het is wel opvallend dat er meer thema’s bestaan in de geschiedenis die sprekend op elkaar lijken. Maar in een iets ander jasje gegoten zijn. We kunnen zeggen dat dit synchroniciteit is. Het zijn onwaarschijnlijke waarheden. Maar daarom zegt men ook vanuit de volksmond dat toeval niet bestaat !

Oetnapishtim had het eeuwige leven ontvangen vanwege het feit dat hij nog leefde na de zondvloed meegemaakt te hebben. Je zou zeggen, net als Noah met zijn ark.

Toen Enkidoe, de wilde man was overleden, maakte dat Gilgamesh verschrikkelijk verdrietig. Het deed hem beseffen dat ook hij – ooit – eens – zou overlijden. Dat wilde Gilgamesh niet. En hij moest er alsmaar aan blijven denken.

Oetnapishtim geeft Gilgamesh twee kansen om ook onsterfelijk te worden. Maar deze kansen weet hij niet te benutten! Kan Gilgamesh uiteindelijk wel onsterfelijk worden en wat gebeurt er verder?

Zie hier verder bij Wikipedia

The first half of the story discusses Gilgamesh, king of Uruk, and Enkidu, a wild man created by the gods, to stop Gilgamesh from oppressing the people of Uruk. After Enkidu becomes civilized through sexual initiation with a prostitute, he travels to Uruk, where he challenges Gilgamesh to a test of strength. Gilgamesh wins the contest; nonetheless, the two become friends. Together, they make a six-day journey to the legendary Cedar Forest, where they plan to slay the Guardian, Humbaba the Terrible, and cut down the sacred Cedar.[3] The goddess Ishtar sends the Bull of Heaven to punish Gilgamesh for spurning her advances. Gilgamesh and Enkidu kill the Bull of Heaven after which the gods decide to sentence Enkidu to death and kill him.

In the second half of the epic, distress over Enkidu’s death causes Gilgamesh to undertake a long and perilous journey to discover the secret of eternal life. He eventually learns that “Life, which you look for, you will never find. For when the gods created man, they let death be his share, and life withheld in their own hands”.[4][5] Nevertheless, because of his great building projects, his account of Siduri’s advice, and what the immortal man Utnapishtim told him about the Great Flood, Gilgamesh’s fame survived well after his death with expanding interest in the Gilgamesh story which has been translated into many languages and is featured in works of popular fiction.

Gilgamesh vechtende

Gilgamesh

Zowel in het Oude Testament als bij het Gilgamesh epos overstroomt de hele aarde onder de last van een zondvloed. In het Oude Testament weet Noah te overleven door een ark te bouwen en in het Gilgamesh epos weet Oetnapishtim ook te ontsnappen aan de dood door middel van een boot.

Zowel aan Noah als aan Oetnapishtim en zijn vrouw is ‘het eeuwige leven toebedeeld geworden’. Wetenschappers weten nog niet waarom de verhalen zo sterk  overeenkomen. In ieder geval bestaat er een gezamenlijk oer-gegeven tussen beiden.

Wil je iets doneren ? Graag!

Mijn bankrekening nummer is: NL75INGB0758629656

Dorien Jansen

Do you want to learn more about Gilgamesh

In the book: The Epic of Gilgamesh you can find more in depth information!

Gilgamesh boek 1

Do you want to know more about here and now?

In the book: Animal Farm written by George Orwell you can read about the

animal farm book 2

De Sumerische godin:

In het boek Inanna, heerseres van hemel en aarde geschreven door: Henriette Broekema kun je hier alles over lezen!

Inanna heerseres van hemel en aarde 3