Het getal negen

De kluizenaar of de heremiet valt in de tarot onder het getal negen

De_kluizenaar

Tel maar eens alle eencijferige getallen bij elkaar op en je krijgt nummer negen als uitslag. Tel maar eens alle eencijferige getallen bij elkaar op en je krijgt nummer negen als uitslag.

Kijk maar (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45/ (4 + 5 = 9) en hier heb je de negen. Want nummer negen is in feite van alle getallen een beetje, dus alle getallen zitten verweven in het getal negen.

Neem nu een willekeurig getal van twee cijfers, zoals ik in dit voorbeeld doe en trek het tegenovergestelde getal af van dat getal en zie de uitkomst (32 – 23 = 9). Of 21 – 12 = 9. 81 – 18 = 63/9. Want de uitkomst moet je dan wel zo klein mogelijk maken door in dit geval 6 + 3 = 9.

Dus die twee cijfers bij elkaar op tellen om de einduitkomst klein te maken. Probeer dit ook bij andere getallen, zoals bijvoorbeeld bij 76 – 67 = 9. Kijk nu met dit aftrek sommetje (42 – 24 = 18/9 (1 + 8 = 9) en weer komt er een negen uit. 83 – 38 = 45/9 want vier en vijf is 9. Of bijvoorbeeld 72 – 27 = 45/9. Of 43 – 34 = 9.

2. Tel nu negen op bij wat voor getal dan ook (6 + 9 = 15. (1 + 5 = 6) en hier zie je het eerste originele getal terug komen, alsof de negen er niet was. Dit wil zeggen dat het getal negen niet deelbaar is. Nog een voorbeeld hiervan is 8 + 9 = 17/8 (Want 1 + 7 = 8). Dus het eerste originele getal komt terug. Bijvoorbeeld 3 + 9 = 12/3. (1 en 2 = 3).

Conclusie

the hermit number nine

Wanneer je bij een reeks getallen 9 optelt, verandert dit niets aan de Numerologische optelsom! Kijk maar 5 + 3 = 8. Maar 5 + 3 + 9 = 17/8. Dus wordt het weer acht, want 17 = 1 + 7 = 8. Of acht plus acht plus zes = 22/4.

(22 = twee plus 2 wordt vier). En zou je hier negen bij optellen dan krijg je als uitkomst weer vier. Kijk maar 22 plus negen = 31 = drie plus een = 4. En dat schrijf je weer zo 31/4.

Het komt er op neer dat bij een optelsom het getal negen geen invloed heeft op de eind uitkomst (Alsof het getal negen er niet was).

Maar wanneer je de 9 vermenigvuldigt met ongeacht welk ander getal, is de som van de uitkomst altijd gelijk aan 9. Bijvoorbeeld 20 × 9 = 180. (1 + 8 + 0 = 9). 9 x 9 = 81/9 want 8 + 1 = 9.

Dit verwijst naar het feit dat het getal negen alle andere getallen al in zich heeft. Ja, dit is magisch!

Probeer zelf maar eens allerlei getallen uit, dan zie je het des te beter. Het getal negen is het getal van heelheid. ENEADE. Het wordt Enneade of negenheid genoemd. Het is een ondeelbaar getal en het getal van integratie, heelheid en compleetheid. Het getal negen maakt de cirkel rond.

De planeet mars wordt aangeduid met het getal negen

Mars staat voor levenskracht

Het getal negen zien we ook in de tarot terugkomen, daar zien we de Heremiet, de kluizenaar (de wijze) bij het getal negen en bij het getal 18/9 zien we de maan. De maan zorgt vaak voor wisselende stemmingen en voor onbewuste angsten, die soms irreëel zijn en uit de hand kunnen lopen.

Anderzijds stimuleert de maan ons voorstellingsvermogen. In het schemer- duister zien we alles vaak op een andere, vaak heel romantische manier, waardoor onze fantasie met ons op de loop gaat, of we zien enge schaduwen en beelden waar we angstig van worden.

oosters plaatje drie

Negen of ‘De Enneade’ wordt gezien als de afsluiting, de voltooiing, de horizon. Dit gaat ook op voor de tarotkaarten die het getal negen in zich dragen in de Tarot.

De Enneade vertegenwoordigt de grens tussen het aardse en het hemelse. We zien dit terug in de Tarot waar we bij De Kluizenaar de aardse ontwikkelingsweg afsluiten en bij Het Rad van Fortuin, kaart 10 ‘het aardse lot’ overstijgen en bij Kracht (de elfde tarotkaart van de Grote Arcana) waar we naar binnen keren om ons op het spirituele of innerlijke pad te begeven.

In de mythische en religieuze symboliek zijn tal van verwijzingen naar het getal negen terug te vinden, zoals 9 engelenkoren en 9 muzen

In de kosmologie van het oude Egypte is veelvuldig sprake van scheppingsverhalen met groepen van 9 goden. Een bekende Egyptische negenheid is die van de stad Heliopolis waar de Oergod Aten aan het hoofd stond van vier uit hem voortgekomen godenparen, Shoe, Tefnet, Geb en Noet en hun vier kinderen Isis en Osiris, Seth en Nephthys.

Voor de Chinezen was 9 het midden, het draaipunt, waaromheen de 8 stadia van het leven cirkelen. Ook in de Noorse mythologie komt het getal 9 veelvuldig voor. De meest bekende verwijzing is die, waar Odin (12 de gehangene die wijsheid opdoet) negen dagen en nachten aan de boom Yggdrasil hing om wijsheid voor de mens te bemachtigen.

Dit resulteerde in het Runenalfabet. (13 = Een nieuwe start, een nieuwe uitvinding). Het getal drie is de synthese tussen de getallen 1 en 2. Het getal negen wordt verkregen door 3 × 3 wat verwijst naar de drievoudige synthese van lichaam geest en ziel van de mens.

Hierdoor wordt het getal 9 ook gezien als getal van de mensheid (het pentagram – de vijfpuntige ster) en word het geassocieerd met altruïsme en mededogen. Als de Triade der Triaden wordt de 9 geassocieerd met grote macht, ook met bovennatuurlijke macht. Magie.

De Heremiet, die naar links gekeerd is en kijkt EN contempleert over het verleden. Tijdens zijn reis heeft hij veel kennis opgedaan. De Heremiet is nu aangekomen op het hoogst haalbare punt. Dit leiden we af uit het feit dat er geen hogere bergen om hem heen zijn afgebeeld. Hij is nu in staat om voor anderen het pad te belichten met zijn lamp waarin een zes-puntige ster (Davidsster/zegel van Salomo) zichtbaar is.

De Ster is een symbolische weergave van de Hexade (Grieks voor zesheid) en duidt op hoedanigheden zoals ordelijkheid, harmonie en perfectie

De staf doet denken aan de beroemde staf van Mozes die hij bij de uittocht uit Egypte gebruikte om de wateren van de Schelf- zee te splijten, zodat zijn mensen over het ontstane pad konden oversteken.
Hier hebben we dus verwijzingen naar Mozes, David en Salomo die alle drie bekend stonden om hun wijsheid, rijkdom en magie.

Als we de tarot kaarten bekijken moeten we goed op de symbolen letten die in die kaarten te zien zijn. Bijvoorbeeld in de ‘Old Path Tarot’ heet de negende kaart van de Grote Arcana ‘De Wijze’.
Bovenaan dit artikel zie je een oudere man afgebeeld tegen een achtergrond van besneeuwde heuvels

Hij heeft een staf in zijn linkerhand met daaraan een lantaarn. Tegen zijn staf leunt een konijntje. Volgens het boekje bij deze Tarot staat dit konijn voor de onervaren mens, maar deze mens wil wel iets leren.

15-1


Met zijn rechterhand houdt De Wijze zijn mantel open waarmee hij een vuurtje beschermt of voor de dag tovert. Dit duidt op innerlijke groei en verruiming van de zintuigen, zoals ‘helder zien’ en ‘helder horen’ wat als ‘bovennatuurlijk’ gezien kan worden.

Boven het vuur vliegt een vlinder als teken van transformatie. De Wijze geeft hiermee aan dat een ieder die van hem wil leren, ook deze vermogens zal kunnen ontwikkelen.

Het volgen van het pad van kennis brengt de synthese tussen lichaam, geest en ziel tot stand. Zodoende kan men op die manier tot een hoger bewustzijn komen. En het pad voor anderen verlichten en belichten.


De maan als tarotkaart is nummer 18 (1 + 8 = 9) in de tarot en duidt op wisselvallige gevoelens en soms ook op bedrog. Het kan bedrog door anderen zijn, of bedrog door inbeelding door jezelf.
Illusies

Met deze kaart in werking ben je beïnvloedbaar waardoor je sneller voor de gek gehouden kunt worden omdat je te open staat voor anderen en voor allerlei indrukken die je gemakkelijk opdoet. Maar je staat ook open voor fantastische ideeën gedurende die periode, die niet altijd als negatief beschouwd hoeven te worden. Ook mediumschap komt voor.

Wanneer je over genoeg wijsheid beschikt (9) vallen deze wisselvallige stemmingen reuze mee en kun je met je fantasie en voorstellingsvermogen juist mooie dingen scheppen

Bescherm jezelf tegen je openheid en probeer je grenzen af te bakenen, zodat je weinig last van angsten ondergaat en je jezelf hierdoor stabieler en beter voelt. Bescherm jezelf tegen je openheid en probeer je grenzen af te bakenen, zodat je weinig last van angsten ondergaat en je jezelf hierdoor stabieler en beter voelt

dancers kapotte arm

De water-kreeft-hond/wolf symboliek duidt op onze ‘diepste angsten’ (kreeft) die alleen te overwinnen zijn door ze te ervaren en niet door ze weg te stoppen in ons onbewuste (water).

Dan zal je zien dat daarna die angst verdwenen zal zijn. Het licht van de maan komt niet van de maan zelf, maar het is slechts een weerkaatsing van het licht van de zon.

De kracht van de maan is in feite haar voorstellingsvermogen. De illusie – waar wij mensen een enorme behoefte aan hebben. Het scheppende gegeven en ons scheppingsvermogen zijn de gaven waar wij mee geboren zijn. Die gaven zijn van de zon afkomstig.

Maar zonder de maan bereikt het de aarde niet, daarom is de maan onmisbaar. We kennen de Mythe over Noeth, die als godin van de hemel, de maan en de sterren op haar lichaam heeft staan. Noeth at iedere avond de zon op om in de ochtend weer te baren. (Het vrouwelijk principe).

Dus zij brengt het licht naar binnen. Om de afronding en volmaaktheid van de Enneade te bereiken is het belangrijk om naar binnen te keren. Hier komen zon en maan weer samen en worden ze één. Dan staan de zon en de maan conjunct, dat is Nieuwe maan. Volle maan kunnen we ondergaan wanneer de zon en de maan een aspect met elkaar maken van 180 graden, dan staan ze als het ware tegen- over elkaar. De zon heeft de maan nodig om haar kracht en scheppingsvermogen door te geven aan de aarde, aan de mens, dier, plant en aan de micro wereld.

Het getal negen kent zichzelf met alle wijsheid die het al in zich draagt. Maar dat is nog niet alles ……Om even terug te komen op het jaartal waarin we momenteel leven kunnen we zien dat het getal negen dit jaar het eindgetal of de afronding van de negen- jarige cyclus vertegenwoordigt.

Het jaartal 2016 = 9. (2 + 0 + 1 + 6 = 9). Dit is daarom een jaar wat gevierd mag worden; een jaar dat de laatste acht jaar afsluit, vol van overvloed en vervolmaking. Dit jaar kun je de vruchten plukken van hetgeen waar je de laatste acht jaar aan gewerkt hebt.

Als het de laatste jaren goed is gegaan zijn dit de laatste loodjes en ben je van je succes verzekerd eind dit jaar. Zowel materieel als psychisch weet je nu waar je aan toe bent en heb je een cyclus afgesloten. Het oude is opgelost en we zijn klaar voor een nieuw (hoger) plan, een nieuwe start.

2017 wordt jaar nummer 1

Dat is het jaar van de Magier, van een nieuw begin, een nieuwe start. 2 + 0 + 1 + 7 = 10/1. We zijn in 2016 nog bezig met de afronding van een cyclus. (2016 = 2 + 0 + 1 + 6 = 9). We gaan alvast plannen maken voor het nieuwe jaar en voor de nieuwe cyclus die voor de deur staat in 2017.

The_Fool

‘The Fool’ – hierboven op het plaatje zie je ‘The Fool’, die het getal nul uitdraagt. Dit getal nul staat voor een nieuw, nog niet omlijnd begin of plan. Hiermee start je de weg in de tarot en beëindig je ook weer de weg in de tarot, maar dan als een Wijze Fool.

In feite ben je dan uiteindelijk ‘de wijze Fool’ geworden omdat je de totale rondgang hebt doorlopen.

Dorien Jansen

If you appr🍳eciate my work, please donate

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.