Het Keltisch Kruis Tarot

Het Keltisch Kruis is een van de bekendste Tarot leggingen

Geschikt voor allerlei vragen en situaties

Het Keltisch Kruis

Het Keltisch kruis is een heel oud legpatroon en het kan voor allerlei soorten vragen bij een tarot legging worden gebruikt

Als je twijfelt welk legpatroon je het best kunt gebruiken, kies dan voor het Keltisch Kruis. Bij tarotlegging komen verschillende manieren naar voren over hoe je een tarotlegging kan doen. Een goede reden om voor het Keltisch kruis te kiezen is de diversiteit.

Want je vraag wordt van meerdere kanten belicht bij het Keltisch Kruis, omdat alle kaarten in verband met elkaar worden gelegd. Op die manier krijg je meer diepgang in de antwoorden. Het Keltisch Kruis wordt gezien als een brug naar de andere wereld(en). Laat je leiden door je gevoel. Via je onderbewustzijn kom je hier meer over jezelf aan de weet. En daar doe je het voor.

De voorbereiding

Het is altijd belangrijk om rustig de tijd nemen en jezelf voor te bereiden op de legging die je gaat doen. Zorg dat je niet gestoord kunt worden, zet bij voorkeur je mobiel uit en sluit je e-mailprogramma af. Neem de tijd en ga vooral af op je eigen gevoel. Probeer zo veel mogelijk te relaxen en trek je kaarten pas als je echt weet wat je gaat vragen.

Je kan ze zelf leggen, maar je kan de kaart ook door iemand anders voor je laten leggen. Kaart nummer zeven duidt degene aan met de vraag, dus de consultant. Nadat degene die de kaarten voor je legt ze geschut heeft kun je de kaarten zelf ook beter nog eens goed schudden, zodat jouw energie in de kaarten komt te zitten.

In alles zit leven, zo ook in de kaarten en in jouw handen. Concentreer je op je vraag wanneer je de kaarten gaat trekken. Als de kaarten geschut zijn maak je drie stapeltjes van de geschudde kaarten. Als je links bent leg je de drie stapeltjes met je rechter hand neer en als je rechts bent doe je dat met je linker hand.  Zo leg je dan de kaarten via de hersenhelft die het beste met je gevoelens overeenkomt.

Dan trek je een kaart van het stapeltje waar je jezelf toe voelt aangetrokken, dus je kiest zelf uit van welk stapeltje van de drie jij een kaart trekt. Dan leg je de kaarten op de volgorde neer zoals je op het plaatje ziet staan, wat bovenaan in dit artikel staat. Dus volgens de methode van het Keltisch Kruis. Daar zie je ook de cijfers op vermeld staan, leg de kaarten op dezelfde manier neer.  

Dus kaart nummer 1 komt in het midden ongeveer te liggen. Kaart twee leg je er van onderen tegenaan (ietsje op kaart 1 zoals in het voorbeeld. (Zie hoe het op het voorbeeld staat). Kaart drie leg je daar onder en kaart vier leg je links van kaart nummer 1. Zo doe je dat tot en met kaart nummer tien.

Elke kaart duidt iets aan

De kaarten 1 tot en met 6 vormen samen het grote kruis, die elkaar letterlijk kruisen in het heden. Kaart 2, 5 en 6 vormen de horizontale lijn. Deze lijn noemt men ook wel de tijdlijn, wat gaat over gebeurtenissen in het heden, verleden en toekomst.

Kaarten 1, 3 en 4 vormen de verticale lijn, die abstract werkt. Kaarten 7 tot en met 10 vormen de staaf. De staaf staat voor de route die leidt tot het bereiken van de uitkomst en is een verdieping van het grote kruis.

Kaart 1 is een belangrijke kaart want die geeft het hier en nu aan. Het zegt iets over hoe je op dit moment in het leven staat en dat zegt ook veel over hoe je er nu voor staat. Kaart 3 geeft aan wat je ervan zou kunnen maken en kaart vier zegt iets over je stabiliteit. Dus in hoeverre je het allemaal aan kunt.

  • Kaart 1 – “Deze beschermt je” – De beschermende invloed in het hier en nu.
  • Kaart 2 – “Deze kruist je” – Obstakel.
  • Kaart 3 – “Het beste wat je er van kan maken onder de omstandigheid die te verwachten is.
  • Kaart 4 – “Dat is de grondslag van de vraag.
  • Kaart 5 – “Het verleden.
  • Kaart 6 – “De nabije toekomst.
  • Kaart 7 – “Deze ben jij” – Kaart van de Consultant.
  • Kaart 8 – “Deze kaart zegt iets over je thuis, je gezin, je naasten.
  • Kaart 9 – “Deze kaart zegt iets over je angsten en over hetgeen wat je graag zou willen of wilt. Hoe dat te benaderen.
  • Kaart 10 – “En deze is voor wat je te wachten staat – de uiteindelijke uitkomst.
saturnus
Saturnus

Welke kaart van de Tarot heeft een speciale verbinding met jou?

Hier kun je achter komen door je geboortedag maand en jaar te bekijken. Hierbij gaat het om de getallen. Bijvoorbeeld: Iemand is geboren op 30 – 03 – 1949. Dan ga je die getallen bij elkaar optellen op deze manier: In dit voorbeeld wordt dat: 3 + 0 + 0 +3 + 1 + 9 + 4 + 9 = 29/11. (Dus de getallen een voor een bij elkaar optellen!)

Die uitkomst van de optelling tel je ook weer bij elkaar op totdat je bij een getal komt onder de tien. Zoals in het voorbeeld: De uitkomst was 29. Dan tel je de twee en de negen bij elkaar op en dan krijg je 11. (11 is een mastergetal) Dan tel je het getal 11 bij elkaar op en krijg je het getal twee als uitkomst. 29/11/2

De uitkomst hier is dat Kaart elf van de Tarot en kaart twee van de Tarot (in het voorbeeld) de twee belangrijkste kaarten zijn voor deze persoon. Nu ga je kijken bij de Grote Arcana van de Tarot wat die getallen zeggen, dus je kijkt bij kaart 11 en dat is de kaart Gerechtigheid.

Dan kijk je bij kaart twee wat en dan zie je dat het de Hogepriesteres aanduidt. Deze twee kaarten spelen een grote rol in het leven van deze persoon. (De persoon van het voorbeeld). Kaart elf en kaart 22 zijn heel sterk voelbare kaarten omdat het mastergetallen zijn.

Kaart 22 als De Dwaas kun je zien als een wijze nar, omdat De Dwaas hier al de hele route door de Tarot doorlopen heeft. We beginnen te tellen bij kaart nummer een, wat de Magier aanduidt. En zo verder. Uiteindelijk zijn we dan bij kaart 22 als laatste kaart beland, die De Dwaas aangeeft. Kaart 0 doet hier niet mee.

Hier wordt kaart 22 gezien als De Wijze en niet als iemand die Dwaas is. Hij heeft zijn lesje wel geleerd en is uiteindelijk de wijze fool geworden. Iemand die veel weet. Nog een voorbeeld: Iemand is geboren op 23 – 06 – 1999. Tel deze getallen een voor een bij elkaar op. Dan wordt het 39/12/3

Dus op blijven tellen tot een getal onder de tien. Dan is kaart 12 van de Tarot de kaart die het beste bij deze persoon past en daarna is de tarotkaart met getal drie de meest belangrijke kaart. 39/12/3 (3 + 9 = 12)(1 + 2 = 3) Zo kom je aan kaart 12 en kaart 3.

Een master getal werkt wat sterker door dan een getal onder de tien, daarom wordt dat ook master kaart genoemd. Meestal zijn het extra talentvolle mensen met een master getal, maar vaak hebben ze daarbij een zwaar leven. John Lennon was bijvoorbeeld geboren met het master getal 11 en Paul Mc. Carthy met het master getal 22. Zo zie je dat het echt werkt.

Het master getal 11 is twee keer nummer een (1) en dat is het getal van de zon. 1 staat voor zon. Deze mensen hebben daarom extra veel energie en ook de andere eigenschappen van de zon op hoog niveau. Uiteindelijk kunnen ze via de maan hun creativiteit en expressie uiten. (1 + 1 = 2) (Twee duidt de maan aan)

De zon staat ook voor het principe ego, voor creativiteit, warmte, uitstraling, initiatief en voor leiderschapskwaliteiten. Wat je bij het master getal 22 weer anders ziet, want hier heb je te maken met de kracht van het getal twee (de maan) inspiratie, ideeen, talent om iets op te bouwen, want twee en twee is vier.

En vier is het getal van moeder aarde, het iets kunnen manifesteren via materie. De maansknoop (het getal 4) brengt hier het verlangen met zich mee om dat te doen. Rahu als schaduw- planeer staat voor de maansknoop, het getal vier. De Grote Arcana heeft 22 kaarten. Als je uitkomt op 22 als einduitkomst van je geboortedatum dan is kaart 22 van de Tarot jouw belangrijkste kaart, maar ook kaart vier, want twee en twee is 4. (22/4).

In het eerste voorbeeld zag je dat de uitkomst 29 was en er een mastergetal 11 uit voortkwam. Hiermee ga je dan de kaart in de Tarot opzoeken met het getal elf. Dat is de kaart Gerechtigheid in dit geval. Het getal 11 kun je dan ook weer bij elkaar optellen (1 + 1 = 2) en dan krijg je bij Tarot (Grote Arcana) De Hogepriesteres als getal 2 tot uitkomst. Dit wordt dan de op een na belangrijkste kaart. (Dus alleen kijken bij de Grote Arcana).

the-fool

Zo kun je dit ook voor jezelf doen en dan kom je erachter wat voor jou de belangrijkste kaart is. Dan weet je wat voor jou veel invloed in jouw leven heeft.

Zelfs al is je einduitkomst van je geboortedatum het getal: 15, wat De Duivel aangeeft in de Tarot; ook dan hoeft dat niet verkeerd te zijn, want ook De Duivel heeft een positieve kant. Iedere kaart heeft zowel een positieve als een negatieve kant.

Het getal nul zal je nooit krijgen en het getal 16, De Toren, heeft ook zijn positieve betekenis net als het getal 13 De Dood ook een positieve kant kan hebben. Lees het maar na in een Tarot boekje. Ook als je bijvoorbeeld als uitkomst van je geboorte getal op 21 bent uitgekomen, dan kun je bij de Grote Arcana kijken welke tarotkaart daarmee correspondeert.

Kaart 21 is De Wereld volgens het principe van Tarot; dat is de eindkaart van de Grote Arcana. Deze kaart ‘De Wereld’ staat voor: de weg, verzekerd succes, emigratie, vlucht, en onder anderen voor verandering van plaats. Maar iedere kaart heeft twee kanten, want we leven in een dualistische wereld.

De negatieve kant van deze kaart zou hierbij dan het omgekeerde aan kunnen geven. Dat staat voor onveranderlijkheid, inertie, fixatie, stagnatie. Als je dan het getal van kaart 21 bij elkaar optelt: 2 + 1 = 3 dan is kaart drie van de Grote Arcana de tweede meest belangrijke kaart voor iemand die deze uitkomst heeft. Kaart drie is De Keizerin.

Uiteindelijk eindigt de grote arcana met De Dwaas als kaart 22, want de Dwaas is de wijs geworden fool! De uiteindelijke raadgever van de koningin, de hofnar, die hoog aangeschreven staat maar geen eer verlangt. Misschien heeft hij/zij uiteindelijk zijn/haar ego overwonnen!? Een beetje ego moet je natuurlijk altijd wel houden.

De getallen op zich geven ook dingen aan

Het getal een (1) duidt de zon aan en getal twee de maan, drie is jupiter en vier is de maansknoop, vijf is mercurius en zes is venus, zeven is de zuider maansknoop en neptunus valt er min of meer ook onder en het getal acht duidt op saturnus, het getal negen staat voor mars.

Hiermee kun je zien hoe een getal is opgebouwd. Bijvoorbeeld het getal 29 is opgebouwd uit twee als basis (de maan) en uit negen (mars) wat de planeet is die via de maan werkzaam is. Mars (9) is hier werkzaam via de maan (2).

Die planeten beschikken weer over bepaalde eigenschappen waar je dan rekening mee kunt houden. Bijvoorbeeld de maan (2) hier als basis planeet staat voor het gevoelsmatige ontvangende imaginaire principe, dat wordt bewerkt door mars (9). Mars staat voor kracht, het doen van dingen en het niet bang zijn, het militair- achtige principe.

Zo staan alle planeten afzonderlijk voor bepaalde principes, maar vormen toch een geheel met elkaar. Ze vullen elkaar aan. Alles in het heelal is verbonden met elkaar. Na deze korte uitleg wil ik je verder succes toewensen en als je meer wilt weten over Tarot dan kun je dat op deze website vinden, ik zal een link toevoegen naar de andere Tarot artikelen.

Succes verder en het zal zeker lukken om zelf de kaart te gaan leggen en om die te kunnen interpreteren. Als je meer interesse hebt voor Tarot, koop dan mijn goedkope boekje erover. Dat kost maar tien euro.

Ik zal de link hier toevoegen.

Just do it !

Dorien Jansen

Ben jij benieuwd naar meer informatie over Tarot?

DSC_0260-169x300

Leer zelf tarot kaarten leggen, het is leuk om te doen en heel goed om ervan te leren. Zo kun je de kaart ook voor iemand anders leggen. Er staan meer artikelen over Tarot op mijn website! Succes, Dorien Jansen