Introductie in de tarot

hanged man

Introductie

Tarot: De Tarot is als een boek of levensverhaal.

Het gaat over de belevenissen van een man of vrouw die doorgaans door het volgen van zijn levens- pad allerlei ervaring en leringen op doet, wat hier door de kaarten aangegeven wordt.

Alles wat je maar kunt meemaken gedurende deze trip komt aan bod. ‘Alle collectieve wijsheid die wij kunnen ervaren’ kun je terug vinden in deze kaarten. Er zijn 78 kaarten die we kunnen gebruiken, en al deze kaarten beschikken over een eigen betekenis. Op de kaarten vinden we symbolen terug waar we veel vanaf kunnen lezen.

Major Arcana

De Major Arcana verteld ons met behulp van de 22 kaarten die hierbij horen iets over de ontwikkeling van de mens op het gebied van de psyche en over onze cognitieve vermogens en ontwikkeling. Elke kaart in de Major Arcana kan worden geduid en bezien vanuit een bepaalde hoek.

Soms gaat het over een uitdaging waar je gehoor aan kunt geven en soms gaat het over bijvoorbeeld een Toestand waarin je verkeerd en waar je wel of niet uit moet zien te komen. De kaarten in de Major Arcana worden als heel belangrijk gezien, de energie die van zo ‘n kaart uitgaat mogen we niet over het hoofd zien. Ook de invloed die van deze kaarten uit gaat zullen we zeker voelen en merken.

Er valt weinig aan te veranderen, want deze kaarten kunnen we niet anders interpreteren dan dat ze zijn. Om bepaalde lessen in het leven te leren moet ieder mens stap voor stap verder en de Tarot kaarten wijzen je de weg op je pad naar volmaaktheid.

The Fool

Te beginnen bij kaart nummer 0, ‘The Fool’, die totaal geen ervaring heeft en die om die reden helemaal niet bang is uitgevallen . The Fool is heel nieuwsgierig en wil alles graag gaan ontdekken. Wijsheid en volwassenheid heeft hij hopelijk gevonden als hij eindelijk is aangeland bij de laatste kaart, na de lange weg die hij dan doorlopen heeft. ‘The World’.

Minor Arcana

De andere 56 kaarten gaan over ons dagelijks leven. Ook over uitdagingen en zie de symbolen ook op deze kaarten. Ze vertellen over de dingen die we dagelijks mee maken en die ook heel belangrijk zijn tezamen met de kaarten van de grote Arcana.

De vier elementen

De vier elementen van de Tarot zijn de kelken, staven, munten en zwaarden. Dit zijn de vier gebruiksvoorwerpen die op de tafel liggen bij de Magiër. Kaart 1. Die zie je op het plaatje staan. Deze gebruiksvoorwerpen worden gebruikt tijdens de weg die hij volgt door de tarot. Met deze voorwerpen krijgt hij te maken op zijn pad.

Hofkaarten zijn mensen die ons leven binnen komen wandelen.

(Een idee om veel met de kaarten bezig te zijn en om ze snel te leren kennen is om zelf een set tarot kaarten te ontwerpen en te tekenen of te schilderen).

De Hofkaarten

De hof kaarten zijn de koningen en de koninginnen, de prinsessen en de prinsen en de pages van de vier ‘tools’ of elementen; kelken, zwaarden, munten en staven, die we gebruiken in de tarot.

de magier

De kelken, de zwaarden, de munten en de staven geven respectievelijk de elementen Water, Lucht, Aarde en Vuur aan. De hofkaarten zijn de mensen die ons leven binnen komen stappen.

We kennen onder andere de koningin, de koning, de prins en de prinses, de knechten en de pages. Deze mensen zijn gekleurd met de elementen, vuur, aarde, water of lucht. Bij het onderwerp ‘hofkaarten’, op deze website heb ik het daar uitgebreider over gehad.

zwaarden aas

Het aas van Zwaarden 

Het aas van zwaarden representeert het element lucht. Zwaarden in de tarot duiden altijd op communicatie, gedachten, conflicten en een zwaarden kaart kan ook slaan op emotionele verwardheid als er andere moeilijke kaarten omheen liggen.

De aas van zwaarden en de azen ook van de andere elementen, zoals van kelken, munten en staven geven altijd een nieuwe start, een nieuw begin van iets aan en bij zwaarden gaat het over een nieuw idee, omdat zwaarden onder het element lucht vallen.

Als deze kaart het voor het zeggen heeft in de legging kun je de dingen vanuit een nieuw perspectief zien. Oude ideeën kun je vaarwel zeggen en afsluiten en daar voor in de plaats kun je nu de dingen vanuit een ander perspectief bekijken.

Je krijgt een ingeving of er is ineens duidelijkheid gekomen in een situatie waar je eerst onzeker over was. Als de koningin van zwaarden vlak bij deze kaart zou liggen, of wanneer de koningin zwaarden jou zelf weergeeft, dan heb je te maken met meer duidelijkheid op korte termijn. Want de koninginnen in de tarot zijn de kaarten die over ‘de tijd’ gaan. Die geven aan dat er snel iets te gebeuren staat.

Bijvoorbeeld: wanneer je koningin zwaarden hebt getrokken en het aas van de zwaarden heb je daarna getrokken, dan staat dit in verband met je gedachten (het element lucht) want zwaarden staat voor het element lucht.

koningin van zwaarden

Koningin van Zwaarden

De koningin zwaarden samen met het aas van zwaarden betekent dat je een keuze kunt doen of moet doen in verband met je toekomst en dat vooral op korte termijn. Je zal binnenkort te maken krijgen met een breekpunt in je leven, een nieuw idee of uitvinding.

De koningin van de zwaarden duidt aan dat er op korte termijn een beslissing zal worden genomen.

Contact me: radclyffe.ja@hotmail.com
Dorien Jansen 0618676720

If you appr🍳eciate my work, please donate

Dorien Jansen

Wil jij alles weten over tarot leggen?

Tarot leggen voor beginners

In het boek Tarot leggen voor beginners leer je alles wat je moet weten om met het tarot leggen aan de gang te kunnen gaan als een gevorderde kaartlegger.

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.