Maya indianen en hun bloedoffers

De Maya’s leefden in het zuiden van Mexico rond het schiereiland Yucatán. Gedurende de jaren 900 tot 250 voor Christus vierden zij hun hoogtij dagen. (De Klassieke Maya’s). Zij staan bekend om hun astronomische kennis en waren van de Indiaanse volken het verst gevorderd in wetenschap, wiskunde en geschrift. Toen de Spanjaarden arriveerden was het rijk inmiddels al in verval geraakt. Chichen Itza is een bekende Mayastad.

maya muurschildering

In tegenstelling tot wat er eerst over de Maya indianen werd gedacht blijken ze achteraf toch niet zo vredelievend te zijn zoals men veronderstelde  

Het tegendeel is waar. Er werden veel offers gedaan ten bate van hun Goden en er deden zich angstwekkende rituelen voor. Vreselijke bloedoffers vonden plaats en men bevocht elkaar in de meest afschuwelijke oorlogen.

Het waren echte strijders die voor niets en niemand opzij gingen. Tegenwoordig weten we al veel over het leven van de Klassieke Maya. Want sommige codes van de Maya zijn bewaard gebleven en de laatste tijd kunnen de hiëroglyfen die door hen geschreven waren en in de Piramiden gevonden zijn, al voor het grootste gedeelte worden ontcijferd. Al meer dan de helft van hun indrukwekkende geschriften is geen geheim meer. Meer dan de helft van het hiëroglyfen alfabet is nu bekend.

De koningen en koninginnen van de Maya ‘s waren heel powerful en iedere belangrijke ‘gate’ was als het ware een ‘portal’ naar de onderwereld, waar hun goden verbleven

Bloed, bloed en nog eens bloed. Zelfs de tong en de genitaliën moesten het ontzien en blootgesteld worden aan scherpe messen. Dat alles als offer voor de goden, want het beste van het beste aan bloedoffers kwam de goden toe. Zoals bijvoorbeeld het hart van een mens, want het koren moest groeien en de regen vallen.

‘Blood sacrificies’ moesten plaats vinden en geschiedde aan de lopende band. Zelfs degenen die verloren bij de balspelen werden geofferd aan de goden, of werden gepijnigd tot bloedens toe en dat bloed werd dan weer aan de goden geofferd. Naar aanleiding van het plaatje hieronder zie je dat de goden van de Maya er als een Reptiel uitzien. Ook de gevederde slang werd door de Maya aanbeden en gezien als een oppergod.

De koning had alle verantwoording en kreeg de schuld wanneer de oorlogen werden verloren

De mensen geloofden vooral in de kracht en autoriteit waarover hun koning beschikte. De Maya koning had een enorme verantwoording te dragen. Als een oorlog verloren werd, dan werd de koning om zijn bloedoffer gevraagd, of zelfs bevolen om zijn bloed te laten vloeien.

Uiteindelijk zijn we meer aan de weet gekomen, want er werd een Piramide met instructies en aantekeningen ontdekt, die meer uitkomst bood over het mysterie van de Maya. Die beschreven teksten bestonden uit letters die men in eerste instantie niet ontcijferen kon. Het waren letters die meer op kleine tekeningetjes leken dan op gewone letters.  

Naast de uitvinding van dit schrift beschikten ze over veel kennis over astronomie en hadden ze geniale complexe astronomische uiteenzettingen opgetekend, met exacte tijdgegevens. Deze gegevens waren zo accuraat dat zelfs hedendaagse astronomen er nog steeds het fijne niet van kunnen evenaren. 

image3

De positie van de sterren waren ook exact berekend en opgetekend in een kalender. Het einde van de wereld wat ‘symbolisch’ in 2012 op 21 december plaats zou vinden zou je meer symbolisch kunnen opvatten, we leven immers nog steeds.

In de aantekeningen die beschreven staan op de muren van de tempels kun je zelfs precies de solair eclipsen vinden en zelfs het einde van een tijdperk staat aangegeven in deze cycli. De accuratesse van de Maya astronomie ging tot op de seconde, zo precies. De Maya’s leefden als echte natuurmensen en iedere dag keken ze naar de horizon en ze tekenden precies op wat er daar veranderd was. Het schijnt dat ze in nauw contact stonden met de ster Sirius A.

De ‘Dog- star’ en ze weten en wisten zelfs over het bestaan van Sirius B., de ster die in de buurt van Sirius A. aan de hemel staat en een stuk kleiner is en niet met het blote oog zichtbaar.

In de Hooglanden van Guatemala leven nog Maya indianen en Sjamanen, die de kalenders nog steeds bestuderen. De Klassieke Maya’s waren in de ban van de goden van de onderwereld die erg bloeddorstig en hardhandig waren. Ook drugsgebruik kwam veel voor en bloed moest vloeien!

Het drugs gebruik of/en alcohol gebruik is waarschijnlijk een van de redenen van hun ongeluk in latere jaren

Verschrikkelijke taferelen speelden zich steeds vaker af, zoals het uittrekken van vingernagels en het puntig slijpen van tanden. Door middel van ‘steen bij steen’ neer te leggen, hadden ze hun koninkrijk opgebouwd. Prachtige bouwwerken en muurschilderingen kwamen voort uit hun handen. Het waren grote kunstenaars in een enorm hoog geëvolueerde beschaving.

image6

Het lijkt erop alsof deze mensen zo vanaf een andere planeet hier op aarde gestrand waren, met al hun kennis en aparte gewoonten en uitvindingen van dien. 

Want, ze hebben meerdere kalenders uitgevonden en ‘het schrift’, wat in die tijd nog nergens bekend was, konden ze al schrijven op een eigen manier. 

En wat wonderlijk en nooit goed onderzocht is, dat is het feit dat ze ineens van de aardbodem verdwenen leken te zijn. Volgens de Mythe van de Maya gaf het bloed van de godheid het leven aan de mens. ‘Het levengevende bloed van de godheid’. 

Daarom vonden ze het zo belangrijk om bloed aan de goden te offeren. En ook bij de Azteken was dat het geval. Want als tegenprestatie zou die god, waaraan zij het bloed offerden, dan voor de mens en natuur zorg dragen. De Maya waren er volledig van overtuigd dat de ziel voor eeuwig bestaat en bij hen blijft bij iedere incarnatie.    

De bloedoffers kwamen steeds vaker voor in de loop der jaren. Maar hetgeen wat ze ervoor terug dachten te krijgen viel erg tegen en op een gegeven moment was er weinig of niks meer te eten en kwam er oorlog onder de indianen. 

De regenbuien bleven uit en ze werden steeds moedelozer en gingen meer drugs gebruiken. Na een lange tijd van afgang gebeurde het toch dat ze hun geloof in hun koning kwijt raakten. Toen was alles over. Zelfs het bloed van de koning hielp niet meer en oorlog en afbraak waren het sinistere gevolg. De koning wist ook niet meer hoe of wat te doen. 

Na twee duizend jaar stortte de Maya beschaving in. Het was gedaan met al het vertrouwen. Autoriteiten verloren hun macht en de mensen trokken weg of waren eigenlijk ineens verdwenen en niemand weet waar naartoe, op een enkeling in de bergen na! Zouden ze hebben kunnen reizen door tijd en ruimte? Misschien naar een andere planeet?

Er zijn tekeningen aangetroffen in Guatemala, Mexico en Peru van astronauten in astronautenpakken, van ufo’s en van vliegende objecten

Ze wisten alles over ruimtevaart en hadden de stand van de sterren en de planeten ook perfect uitgedokterd en opgetekend. Wat zou er gebeurd zijn? Hoe kwamen ze aan al die kennis? De meeste schatten en geschriften zijn kapot gemaakt door de Christenen en de Spanjaarden die misbruik wilden maken van de verpaupering en alles af wilden pakken.

Bonam park Mayan art and glyphs

Het is daarom wel begrijpelijk dat ze hun eerst zo grote geloof en vertrouwen in anderen verloren hadden. Vooral van buitenstaanders wilden ze niet veel meer weten.

Daarom probeerden ze hun geheime schrift zo lang mogelijk te bewaren en geheim te houden door middel van geheime codes die ze onderling in vertrouwen met elkaar uitwisselden. 

 

De Maya’s waren nog ‘lieverdjes’ vergeleken met de Azteken, die de harten van hun eigen mensen aan de lopende band offerden aan de goden, uitgaande van dezelfde doelstelling als de Maya indianen.Vooral door de Azteken werd de god Quetzalcoatl aanbeden. Dat was de god, volgens hen, die de zo ingenieuze Maya kalender had uitgevonden. Dat was gebeurd met hulp van de slangengod.

De Azteken kenden ook veel goden, en leefden onder de vijfde zon. Ze kenden de regengod, de windgod, de Jaguars, de god van donder en bliksem en de god die hun mais deed groeien, de god van de vruchtbaarheid. En er waren nog meer natuurgoden waar ze tegenop zagen. 

Volgens de Azteken waren de Jaguars bloed drinkende katachtige creaturen, die van lichaamsstructuur konden veranderen. Volgens de Azteken waren de Jaguars bloed drinkende katachtige creaturen, die van lichaamsstructuur konden veranderen.

Mayan

In die tijd bestonden er ook weerwolven die konden shapeshiften, net als de katmensen, die ook bekend waren bij de Maya’s en die ook konden shapeshiften.

Zowel de Maya’s als de Azteken kenden de maangodin en de zonnegod. En alle indianen kennen Quetzalcoatl, de slangen god, die weer een andere naam had bij de Maya’s. 

Volgens de Maya’s en de Azteken hadden ze de wijsheid voor het maken van de bekende Maya kalender doorgekregen via de gevederde slangen god. De slangen god die over een enorme wijsheid beschikte. Het schijnt zo te zijn dat deze gevederde slang zelfs kon vliegen.

mayan geliefden

De Indianen stonden in nauw contact met Quetzalcoatl, zoals ze deze oppergod of gevederde slang noemden.  

Dorien Jansen

If you appr🍳eciate my work, please donate

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.