Goden halfgoden en ceremonies

Goden halfgoden en ceremonies

Brahma Vishnu en Shiva

Iedere godheid beslaat een deel van een persoonlijkheid en beschikt daarom over een speciale gave waar betekenis aan gegeven kan worden.
Om maar een voorbeeld te noemen; we kennen Brahma, Vishnu en Shiva, de drie eenheid, waarover ik direct ga vertellen.

In de Hindoestaanse cultuur hebben we met heel veel goden te maken.
Zoals bijvoorbeeld met Vayu, die god van de wind en van het luchtruim is.

Goden en halfgoden

Vayu is onder meer een van de Vedische goden die iedere dag aanbeden wordt door Hindi. Hij is niet alleen god van wind en luchtruim, maar ook god van adem en ademhalen.
Daarom is hij de leven-gever.
Vayu is de vader van  Hanuman en van Bhima.
In het Sanskriet, het geschrift waar alle heilige teksten mee geschreven zijn, wordt zijn naam zo geschreven. Sanskrit वायु
Vayu wordt vaak afgebeeld als een god met een blauwe of grijsachtige huid, gezeten op een hert of antilope.

Zo zijn er meerdere goden, wel bekend bij Hindi.
De Brahmanen doen drie keer per dag hun gebed, dat Sandhyavandhanam genoemd wordt.

De Hindi aanbidden onder andere  Agni, Vayu, Arka, Vageesa, Varuna, Indra en Visvedeva download chess online.

Niet alleen de Brahmanen doen drie keer per dag een gebed, maar ook degenen die Havan of Homam of Yagam doen bidden vaak via een priester (een pandit).

Vayu Bhagavan is in de ‘Havan fire pit’ geïnstalleerd.
Over een ceremonie bij de ‘Havan fire pit’ ga ik het dadelijk hebben.
Daar is de god Vayu, de god van de wind in het noord westen geïnstalleerd.

Deze god vertegenwoordigd de hoek in het noord westen.

Mensen van alle ‘kasten’  in India doen aan Vastu Puja, Bhumi Puja, Graha Pravesam en aan Vivaham (als mensen gaan trouwen).

Een Puja is een ritueel, een offering.
De Hindi doen aan meerdere Puja ’s waarin de Vedische goden allemaal vertegenwoordigd zijn.
Hieruit blijkt wel dat de Hindoestaanse religie een ‘levende’ religie is.
Deze goden worden dan opgeroepen en aanbeden door middel van invocatie.

Trimurti of drie-eenheid

Bij het Hindoeïsme worden er drie goden beschouwd of gesymboliseerd als degenen zijnde met alle fundamentele krachten in zich om de hele schepping en haar kosmische activiteiten te besturen en te vertegenwoordigen.

Deze drie goden zijn de wel bekende: BRAHMA, de schepper, VISHNU de behouder en SHIVA, de vernietiger.

Wanneer we spreken over het trio Brahma, Vishnu en Shiva dan associëren we ieder van hen met een speciale eigenschap vdo störung beim herunterladen 12. Respectievelijk; de schepper, verzorger en vernietiger.
Achter deze populaire gegevens zit een meerwaarde aan betekenissen. Laten we even kijken wat dat kan zijn.
Om te beginnen, om op aarde te komen is er een doel nodig, dat geldt voor ieder levend wezen,
een missie, waarbij je iets scheppen wilt als je eenmaal geïncarneerd bent.

Dat wordt vertegenwoordigd door Brahma, de schepper. Nu komt Vishnu aan bod, die zorgt ervoor dat we onze wensen en idealen gestadig kunnen waar maken, waarna, als we teveel willen en hebzuchtig of te machtsbelust worden Shiva om de hoek komt kijken.
En Shiva leert ons dan om deze slechte eigenschappen in onszelf te vernietigen.

Want als we jong zijn beseffen we dat we nog een lange weg te gaan hebben en willen we er iets moois van maken –  waarna we – als we ouder geworden zijn ambitieus worden en vaak ook gecompliceerd – omdat we meestal zoveel uit het leven willen halen als we maar kunnen – en soms ook meer dan we kunnen.

Na eenmaal door die moeilijke periode heen gegaan te zijn vol liefde en haat, verlies en winst en noem maar op, komt er weer een fase waarin we veel los laten, zoals onze ambities en hebzucht.

Dat is een periode van desinteresse, soms ook is dat een destructieve periode, of een periode die door rust getekend is. Als we wat ouder zijn kunnen we vaak meer doen waar we zelf zin in hebben itunesen reservekopie.

Hieruit kunnen we leren dat Brahma, Vishnu en Shiva ons op een symbolische manier alle aspecten uit het leven laat zien. In feite komt het neer op scheppen, behouden en verzorgen en daarna vernietigen.

Brahma

Brahma is de schepper, hij is de schepper van het universum en van alle wezens, zoals afgebeeld in de Hindoeïstische kosmologie.
De Veda’s, de oudste en de heiligste van alle Hindoe-geschriften, zijn te wijten aan Brahma en daarom wordt Brahma beschouwd als de vader van Dharma.
Ondanks dat Brahma een van de drie-eenheden vertegenwoordigd is hij iets minder populair dan de andere twee, Vishnu en Shiva.

Over de god Brahma komen we meer dingen aan de weet via geschriften dan dat we hem zien in huizen en tempels.
Er zijn heel weinig tempels aan Brahma toegewijd.
In Pushkar, in Rajasthan kunnen we wel een tempel vinden die aan hem is opgedragen.

Brahma wordt meestal symbolisch weergegeven als iemand met een rode huid, vier hoofden en vier armen.

In tegenstelling met de andere goden, draagt Brahma geen wapen in zijn handen; wel bezit hij een waterpot, en een boek vol gebeden die over de Veda’s gaan en een rozenkrans en soms staat hij op plaatjes met een lotusbloem erbij program to download from ebooks.

Dan zit hij op een lotus in de lotus-pose en beweegt hij rond op een witte zwaan.
Brahma beschikt ook over de magische kracht om uit het mengsel van water en melk, alleen melk te maken.
De symbolische betekenis hiervan is dat hij onderscheidt weet te maken tussen goed en kwaad.

Brahma wordt vaak afgeschilderd als een man met een lange, witte baard (een wijze man) met elk van zijn chefs die de vier Veda’s aan het reciteren zijn.

Brahma en Saraswati

Alle goden van de Trimurti  of drie- eenheid hebben een vrouwelijke tegenhanger.

De tegenhanger van Brahma is Saraswati, de godin van kennis, rede en studie.
Het paar betekent veel in de Hindoe- cultuur, ze vertegenwoordigen de kennis van de Veda ‘s  en Saraswati vertegenwoordigt daarbij ook kennis van de trillingen in de wereldtoppen.
Saraswati wordt daarom vaak aanbeden als de godin van de muze en van kunst.

Brahma duidt op zuiver leven en Saraswati vertegenwoordigt het principe dat verfijnd en organiserend te werk gaat in samenlevingen en beschavingen.

Tenslotte kunnen we Brahma zien als de vertegenwoordiger van de stilte, van een meditatieve geest, terwijl we Saraswati daarbij kunnen zien als degene die drukte en levendigheid vertegenwoordigd ttt kostenlosen chip.

Ceremonies 

Zelf heb ik vaak deelgenomen aan ceremonies, samen met een natuur- geneeskundige Loekoe- man uit Zuid Amerika met zijn helpers. Dan mocht ik aantekeningen maken tijdens die ceremonies, wat niet echt gebruikelijk is.

Mensen kwamen bij hem om hulp en raad.
De Loekoe man kon mensen helpen met goede raad en gaf hen kruiden en andere dingen mee, na inzicht gekregen te hebben in de problemen van die mensen.

Via invocatie, waarmee een pandit, een swami of een Loekoe- man bekend is en ervaring heeft,
kan de Loekoe- man jouw problemen vinden en oplossen.

Hij staat in contact met een hogere realm tijdens de ceremonie’s; zodoende kan hij achter bepaalde dingen komen om anderen te kunnen helpen.

Problemen

Wat de problemen ook mogen zijn, het is bij iedereen verschillend.

Altijd komt er meer duidelijkheid na de ceremonie en vooral wanneer er bij de ceremonie een Loekoe-man betrokken is krijg je richtlijnen mee naar huis waaraan je je houden moet voor de goede gang van zaken in je verdere leven pou spiele kostenlos zum herunterladen.

Niet alle ceremonies zijn bestemd om mensen met problemen te helpen.

Ceremonies worden om allerlei redenen gedaan.

De meeste ceremonies worden gedaan om de goden te vereren en om bijvoorbeeld te bidden of te offeren voor wereldvrede, of voor een beter leven, of voor het algemeen belang in de hele wereld.

Voorbeeld van een Ceremonie

Een pandit maakte een kort maar informatief bezoek aan het Meditatie Centrum in Minneapolis.
Zijn belangrijkste missie hier was om de lokale bevolking vooral te informeren over de traditionele, rituele kostuums en etiquette die altijd opgaan bij een vuur- ritueel, waarbij je altijd moet opletten dat alles naar wens en volgens de regels verloopt. Dit vooral uit respect voor de goden en de mede aanwezigen.

Op de afbeelding zie je dat het meditatie- centrum haar nieuwe Havan Kund (Sacred Fire Pit) laat zien.
Met behulp van meerdere vrijwilligers werd dit project door iemand geleid.

Maar het duurde wel enkele maanden voordat dit project echt klaar voor initiatie was.
Toen het zover was kwamen er tientallen mensen bij elkaar om de ‘consecration ceremony’ bij te wonen en het werd uiteindelijk een groot succes from arte mediathek.

Bovendien was hierbij een hoog gewaardeerde ‘Sage’ (een wijze) aanwezig. Een Swami.

De swami wees meteen naar sommige erg belangrijke kostuums, die hij liet zien aan de aanwezigen door middel van een documentaire met foto ’s.

Belangrijke regels bij Ceremonies

Op het plaatje zie je de pandit, die de vuur- ceremonie leidt.

Na een uitgebreide rondgang onder de aanwezigen, die ging over de vuur- ceremonie begon de pandit uit te leggen hoe in India de mensen deze ceremonies al vanaf heel jonge leeftijd, samen met hun familie bijwonen. Daardoor zijn ze er later al helemaal aan gewend om die ceremonies regelmatig voort te kunnen zetten met elkaar.

Dit soort rituelen zijn een integraal onderdeel van de cultuur waar ze uit voortkomen.
Er wordt verder niet veel over gesproken of gevraagd omdat iedereen er aan gewend is dat die rituelen worden gedaan.
Deze keer werd wel meer met vraag en antwoord gewerkt omdat de mensen die hierbij aanwezig waren er niet aan gewend waren en er dus nog maar weinig van afwisten.

Wanneer we er uiteindelijk meer van begrijpen door de principes te volgen gaan we dingen anders ervaren.

Volgens de pandit is het belangrijk om de Yamas en Niyama ’s te integreren in ons leven, waarbij in het bijzonder het principe van netheid, of Saucha erg belangrijk is youtube video converter kostenlos deutsch herunterladen.

Al voordat je meedoet aan een ritueel is het wenselijk om je eerst te baden en om schone, liefst katoenen kleding aan te doen, die je armen en benen bedekken, volgens het principe van netheid (Saucha).
We willen er vaak mooi en goed uitzien als we uitgaan, maar in dit geval, bij het bijwonen van een ceremonie is dat helemaal belangrijk.

De meditatie- ruimte moet ook schoon en behaaglijk zijn en ons gedrag idem dito.
We nemen ten slotte deel aan iets heiligs en kostbaars, waarna we hier verder mee door kunnen gaan in ons dagelijks leven.

Voordat we deelnemen aan de ‘Sacred Fire Ceremony’ moet er ook voor gezorgd worden dat de Fire Pit schoon is, van binnen en ook van buiten.
En denk er ook aan dat je (zover het gaat) gevast hebt, en dat je dat het liefst een dag voordat je meedoet aan de ceremonie gedaan hebt.

Alles moet schoon en netjes zijn voor het geval dat er onverwachts een Sage, een wijze, heilige persoon langs komt. (Dat volgens de pandit).

(Shiva de vernietiger)

Bovendien door dit gedrag onszelf aan te wennen krijgt ons hele verdere leven hierdoor ook een goede impuls mee die uiteindelijk is aangeleerd als zijnde gewoon.

Voordat we dus deelnemen aan zo’n ‘Sacred Fire Ceremony’ moeten we op de volgende dingen letten en daar steeds rekening mee houden. Wanneer je thuis een ritueel doet gaan deze regels ook altijd op popcorn timeen android.
Zowel de heilige plek die je gecreëerd hebt, als jijzelf moeten schoon zijn en de offerplaats moet precies zijn ingedeeld en ordelijk zijn.

Zorg ervoor dat je in goed contact met je leraar staat en probeer ook om aan goed hout te komen.

Het liefst met een lekkere geur, zoals het hout van een mango boom dat bijvoorbeeld heeft, of werk met wierook.

Doe de offering altijd met je rechter hand, omdat de energie door je lichaam zo op de goede manier naar buiten komt.

Draag geen schoenen in deze ruimte en let op dat alles in harmonie is.

Was gezicht, handen en mond nog een keer vlak voor de aanvang van de ceremonie en drink een glas water. Stel je open tot het kwantum- veld en maak je hoofd leeg.
Relax en maak jezelf vrij van binnen en ga een goede houding zitten uit respect voor het goddelijke.

Dat wat we leren in een ritueel kunnen we bij ons thuis voortzetten om zo met respect en liefde onszelf en de goden te behandelen.

Respecteer Agni, de god van het vuur.
Wijs niet met je wijsvinger en offer een ‘mixture of herbs’.

Doe de offergaven op een vriendelijke en zachte manier, zoals je dat zelf ook gedaan zou willen hebben radio herunterladen kostenlos.
Begin met het oproepen van de geest van de vuurgod Agni en betoon eer aan het pad van licht en gerechtigheid.

Betoon eer aan guru (leraar) en reciteer de guru- mantra minstens drie keer en offer alle drie de keren Ghee. (Of iets anders).

Betoon eer aan Ganesha

(De godheid van de wortel chakra) zodat we goed ‘aarden’ en niet uit onze concentratie worden gebracht. Doe dan je persoonlijke offering en praktiseer de dingen die je van plan was om te doen. (Itiyukta, Gayatri, Ahamrityungaya).

Eindig tenslotte opnieuw met een eer-betuig aan de vuurgod Agni en wakker het vuur en licht in je eigen binnenste aan via je eigen voorstellingsvermogen.

Maak de Kund schoon en het puin wat overblijft en nog op de bovenste trede ligt, kun je in het vuur vegen. Verspreid de rest van het puin in het bos.

Door de vuurgod aan te roepen en te aanbidden erken je de aanwezigheid in jezelf van die vuurgod.
Agni is de oerkracht die ons ertoe brengt onze negativiteit te verbranden.
Onze Samsara, ons negatieve karma, wordt op die manier gezuiverd.

Na de uiterlijke erkenning komt de innerlijke erkenning van het vuur; dan hoeven we niet meer deel te nemen aan deze uiterlijke rituelen.

Dat zijn de hulpmiddelen die de wijzen ons hebben meegegeven.

Na verloop van tijd ga je inzien dat deze acties een bepaald energie- veld creëren waardoor we gemakkelijker de dingen kunnen doen of bereiken die we willen.

De rituelen zijn er niet ‘zomaar’.

Door deel te nemen aan deze rituelen erken je het pad van vuur en licht, zodat we kunnen schijnen en puur worden gedurende dit leven.

Dorien Jansen

(De schilderijen van de vrouwen in dit artikel zijn gemaakt door de beroemde Indiase schilder Raja Ravi Varma). 

Dorien Jansen

About the Author

Dorien Jansen

Copyright text 2018 by www.doriens.com. (Dorien Jansen) My name is Radclyffe Jansen or Dorien. I am astrologe and chakra healer. I like to give more information on this website. The kind of astrology that I do is Jyotish, the astrology from India. If I can mean something for you contact me at info@doriens.com or radclyffe.ja@hotmail.com. Lot's of love Dorien Jansen.

Follow Dorien Jansen:

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Edison

Your internet site has excellent web content. I bookmarked
the site

Ilene

Hi there! Such a great article, thank you!

Leave a Comment:

All fields with “*” are required