Maya indianen en hun bloedoffers

12 juni , 2018

In tegenstelling tot wat er op de tempelmuren staat geschreven waren de Mayan Indianen niet zo vredelievend als men eerst veronderstelde.

Er werden veel offers gedaan ten bate van hun Goden en er deden zich angstwekkende rituelen voor.
Vreselijke bloedoffers vonden plaats en men bevocht elkaar in de meest afschuwelijke oorlogen.
Het waren echte strijders die voor niets en niemand opzij gingen.

Tegenwoordig weten we al veel meer over het leven van de Klassieke Mayan.

Sommige codes van de Mayan zijn bewaard gebleven en de laatste tijd kunnen de hiëroglyfen die door hen geschreven waren en in de Pyramiden gevonden zijn, al voor een groot deel ontcijferd worden.

Al meer dan de helft van hun indrukwekkende geschriften is geen geheim meer.
Meer dan de helft van het hiëroglyfen alfabet is nu bekend.

De koningen en koningin van de Mayan waren heel powerful en iedere belangrijke ‘gate’, was als het ware een ‘portal’ naar de onderwereld, waar hun Goden verbleven.
Bloed, bloed en nog eens bloed. Zelfs de tong en de genitaliën moesten het ontzien en blootgesteld worden aan scherpe messen. Dat alles als offer voor de goden, want het beste van het beste aan bloedoffers kwam de goden toe.
Zoals bijvoorbeeld het hart van een mens, want het koren moest groeien en de regen vallen.
‘Blood sacrificies’ moesten plaats vinden en geschiedde aan de lopende band.
Zelfs degenen die verloren bij de balspelen werden geofferd aan de Goden, of werden gepijnigd tot bloedens toe en dat bloed werd dan weer aan de goden geofferd.

Naar aanleiding van het plaatje hieronder zie je dat de goden van de Mayan er als een Reptiel uitzien. Ook de gevederde slang werd door de Mayan enorm aanbeden en gezien als een oppergod.

De koning had dan ook alle verantwoording en kreeg de schuld wanneer de oorlogen werden verloren. Dan werd hij om zijn bloed-offer gevraagd, of zelfs bevolen om zijn bloed te laten vloeien.
Uiteindelijk zijn we meer aan de weet gekomen, want er werd een Piramide met instructies en aantekeningen ontdekt, die meer uitkomst bood over het mysterie van de Mayan, die plotsklaps van de aardbodem waren verdwenen.
Die beschreven teksten bestonden uit letters die men in eerste instantie niet ontcijferen kon.
Het waren letters die meer op kleine tekeningetjes leken dan op gewone letters.
Daarbij hadden ze geniale complexe astronomische uiteenzettingen opgetekend, met exacte tijdgegevens en met onvoorstelbare mathematische precisie en met een accuratio en spitsvondigheid waar onze hedendaagse geleerden nu nog geen weet van hebben.

De positie van de sterren en de planeten waren exact opgetekend in een kalender.

De koning bij de Mayan

De koning had indertijd veel invloed en power en beschikte daardoor ook over een enorm charisma.

De mensen geloofden vooral in de kracht en autoriteit waarover hun koning beschikte. De Mayan koning had een enorme verantwoording te dragen. In de aantekeningen die beschreven staan op de muren van de tempels kun je zelfs precies de solair – eclipsen vinden en zelfs het einde van een tijdperk staat aangegeven in deze cycli. De accuratesse van de Mayan astronomie ging tot op de seconden zo precies.

Het einde van de wereld wat ‘symbolisch’ in 2012 op 21 december plaats zou vinden zou je meer symbolisch kunnen opvatten, we leven immers nog steeds.

De Mayan leefden als echte natuurmensen en iedere dag keken ze naar de horizon en tekenden op wat er daar precies veranderd was.

Het schijnt dat ze in nauw contact stonden met de planeet Sirius.
De ‘Dog- planeet’ en ze weten en wisten zelfs over het bestaan van Sirius B. die in de buurt van Sirius aan de hemel staat en een stuk kleiner is en niet met het blote oog zichtbaar.

In de Hooglanden van Guatemala leven nog de laatste Mayan en Sjamanen, die de kalenders nog steeds bestuderen.
De Klassieke Mayan waren in de ban van de goden van de onderwereld die erg bloeddorstig en hardhandig waren.

Ook drugs – gebruik kwam veel voor en bloed moest vloeien, zie dit plaatje.

Het drugs gebruik of alcohol gebruik is misschien onder andere de reden van hun ongeluk in latere jaren.

Want verschrikkelijke taferelen speelden zich steeds vaker af..Zoals het uittrekken van vingernagels en het puntig slijpen van tanden.

Door middel van ‘steen bij steen’ neer te leggen, hadden ze hun koninkrijk opgebouwd.

Prachtige bouwwerken kwamen voort uit hun handen.

Het waren grote kunstenaars in een toch enorm hoog geëvolueerde beschaving.

Het lijkt er op alsof deze mensen zo vanaf een andere planeet hier op aarde gestrand waren, met al hun kennis en aparte gewoonten en uitvindingen.

Want ze hebben meerdere kalenders uitgevonden en ‘het schrift’,
wat in die tijd nog nergens bekend was, konden ze al schrijven.

En wat ook wonderlijk is, dat is dat ze ineens van de aardbodem verdwenen leken te zijn.

(De Slangen God Quetzalcoatl werd aanbeden).

Volgens de Mythe van de Mayan gaf het bloed van de Godheid het leven aan de mens.

Daarom was het bloed zo belangrijk om aan de goden te schenken in de ogen van de Mayan en ook bij de Azteken en nog andere volkeren was dat het geval.
Dan zou die God voor de natuur en voor de mens zorgen als tegen prestatie.

Het bloed van de koning en van henzelf moest worden geofferd aan de Goden.

Ze waren er ook zeker van overtuigd dat de ziel voor eeuwig bestaat en bij je blijft.
Alleen bloedoffers waren vooral belangrijk voor de Mayan.

In het bloed zit alle levenskracht en daarom moest dat steeds geofferd worden, zodat het maar zou gaan regenen en zodat ze rijker en gelukkiger zouden worden. Het gedoe met geld bestond toen nog niet.

Maar, het gebeurde dat uiteindelijk de Mayan hun geloof in hun koning verloren hadden en toen was alles over.
Zelfs het bloed van de koning hielp niet meer en oorlog en afbraak waren het sinistere gevolg. De koning wist ook niet meer hoe of wat te doen toen alles fout ging.

Na twee duizend jaar stortte de Mayan beschaving in.
Het was gedaan met al het vertrouwen, autoriteiten verloren hun macht en de mensen trokken weg of waren eigenlijk ineens verdwenen en niemand weet waar naar toe, op een enkeling in de bergen na.

Zouden ze hebben kunnen reizen door tijd en ruimte?
Misschien naar een andere planeet?

Er zijn tekeningen aangetroffen van astronauten in astronauten pakken, van ufo ‘s en van vliegende objecten.

Ze wisten immers alles over ruimtevaart en hadden de stand van de sterren en de planeten ook perfect uitgedokterd en opgetekend.
Dat is toch een teken aan de wand.

De meeste van de schatten van de Mayan zijn verbrand en kapot geslagen door de christenen, daarom is het wel te begrijpen dat ze hun eerst zo grote geloof en vertrouwen in anderen verloren hadden.
Vooral van buitenstaanders wilden ze natuurlijk niet veel meer weten.
Daarom probeerden ze hun geheime schrift zo lang mogelijk te bewaren en geheim te houden.

Met geheime codes.

De Mayan waren nog lieverdjes vergeleken met de Azteken, die de harten van hun eigen mensen aan de lopende band offerden aan de goden.
De god Quetzalcoatl werd voornamelijk aanbeden door de Azteken.
Dat was de God volgens hen, die de zo ingenieuze kalender had uitgevonden.
De slangen god.

De Azteken kenden ook veel goden, en leefden onder de vijfde zon.Ze kenden de regen god, de wind god, de Jaguars, de god van donder en bliksem en de god die hun mais deed groeien, de god van de vruchtbaarheid.
En nog meer natuur goden.

Volgens de Azteken waren de Jaguars bloed drinkende katachtige creaturen, die van lichaamsstructuur konden veranderen.

Ook bestond er volgens de geschriften een cult, een geheime society met katachtige wezens.
Volgens hen waren dat vampiers en moordenaars.

In die tijd bestonden er ook al weerwolven, die konden ‘shape-shiften’, net als de ‘katmensen’, die bekend waren bij de Mayan en die ook konden ‘shape-shiften.
‘Zowel de Mayan als de Azteken kenden de maangodin en de zonnegod. Ze hebben de kalender uitgevonden en heel precies in elkaar gezet.
Quetzalcoatl, de slangen godHet is ongelooflijk hoe precies en goed ze dat gedaan hebben.
Volgens de Mayan en de Azteken hadden ze die wijsheid opgedaan via Quetzalcoatl, de slangen god, die over een enorme wijsheid en ontwikkeling schijnt te beschikken.

Lot ‘s of Love,
Dorien Jansen

Vind je mijn verhalen leuk?

Doneer
Dorien Jansen

About the Author

Dorien Jansen

Copyright text 2018 by www.doriens.com. (Dorien Jansen) My name is Radclyffe Jansen or Dorien. I am astrologe and chakra healer. I like to give more information on this website. The kind of astrology that I do is Jyotish, the astrology from India. If I can mean something for you contact me at info@doriens.com or radclyffe.ja@hotmail.com. Lot's of love Dorien Jansen.

Follow Dorien Jansen:

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Emma

I discovered your website from Google and I need to
state it was a terrific find. Thanks!

Leave a Comment:

All fields with “*” are required