Pope Francis chart

boek vedisch leven

De Siderische kaart (Vedic chart) van de huidige paus, Pope Francis.

De naam van paus Francis is: Jorge Mario Bergoglio. Deze paus is geboren op 17-12-1936 om 21:00 uur in Buenos Aires in Argentinië. Paus Francis heeft de naam van de heilige Franciscus  (de grote dierenvriend en vriend van arme mensen) aangenomen.

Paus Francis is vaak de verkondiger van omstreden boodschappen, zoals het geval was op 4 april 2017, toen hij verbleef in zijn Homily en zei:

‘Our blessed lord, Jesus Christ made himself the devil for us’! 

Dit gezegde kunnen we terug vinden op de website van het Vaticaan.

De paus staat open voor een grapje en komt vriendelijk over, maar de laatste tijd komt hij vaak in het nieuws vanwege zijn omstreden handelingen en voortvarendheid.

Sinds 13 maart 2013 is Paus Francis leider van de Rooms Katholieke kerk geworden, paus en bisschop van Rome en Souverein vorst van het Vaticaan.

Zijn lagna of ascendant staat in het teken Tweelingen, waarvan Mercurius de heerser is. Mercurius is heer 1/4. Wat beiden Kendra huizen, of hoekhuizen zijn, hetgeen Mercurius extra krachtig maakt.

Mercurius staat in huis zeven wat ook weer een Kendra huis is, een hoekhuis. Huis zeven wijst de ander aan, de mensen waarmee we te maken krijgen tijdens ons leven.

Mercurius staat sterk in het teken Boogschutter, samen met de planeten Zon, Jupiter en Rahu. Zon is heer drie in zijn chart (en huis drie staat onder anderen voor energie en voor publiciteit). Jupiter is heer 7/10, hetgeen de ander aangeeft en het geeft status en reputatie aan.

Mercurius, Zon en Jupiter maken een zevende aspect naar zijn Lagna in Tweelingen, waardoor hij veel in de schijnwerpers komt te staan, wat zeker hier het geval is als aarde-vader zijnde.

Ketu, de schaduwplaneet, staat in zijn eerste huis. Dit kan veel stress met zich meebrengen, Ketu is een schaduw planeet, net als Rahu. Ketu in zijn eerste huis, als zijnde zijn persoonlijkheid maakt van hem een spiritueel man, onderzoekend en betrokken bij de onzichtbare wereld.

Mars staat in huis vier in Maagd, wat hem dienstbaar en ambitieus maakt (Maagd) met grote betrokkenheid ten opzichte van zijn thuisfront. Het vierde huis duidt het geluk en het thuisfront aan. Huis vier is ook weer een Kendra huis, een daadkrachtig huis. Mars is de heerser van 6/11 hetgeen hem ambitieus maakt en dienstbaar (huis zes) en betrokken ten opzichte van vrienden en maatschappelijke groeperingen (huis elf).

Hieraan kunnen we al zien dat de paus over veel energie beschikt en ondernemend en fortuinlijk is. Zijn persoonlijkheid is flexibel, maar kwetsbaar met Ketu, de schaduwplaneet daarin. Vooral de planeet Jupiter staat bijzonder gunstig geplaatst in Boogschutter in huis zeven in eigen teken.

De Maan staat samen met Venus in het achtste huis, het huis van onder anderen seks en geld van anderen. Onverwachte veranderingen kunnen zich voordoen die narigheid met zich mee kunnen brengen. De Maan en Venus staan in huis acht in het teken Steenbok. De Maan in samenstand met Venus maakt hem vriendelijk, ontvankelijk en geeft hem een luisterend oor, de Maan staat in de Nakshatra Sravana. Als leraar voor de mensheid kunnen we de paus hier goed in terug vinden (Sravana). 

Verder staat het teken Steenbok, waar zijn Maan en Venus in staan, voor autoriteiten, regering, machtsposities, politiek en dergelijken. En de paus is een wereldleider, een autoriteit. De Maan is heerser over huis 2, hetgeen afkomst en bezit aanduidt. Venus is heerser over de huizen 5/12, waarvan huis vijf studie en kinderen aangeeft en huis 12 gaat onder andere over spiritualiteit, meditatie en bewustzijnsverruiming. De paus heeft veel gestudeerd, is een rijk man en is een kenner van de Sutras (de Heilige geschriften). Daarom kunnen we ook hier de paus weer in terug vinden. 

In huis zeven staan de Zon en Rahu in een nauwe samenstand van anderhalve graad met elkaar. Dit kan problemen met zich meebrengen.

Huis zeven staat voor de ander, de mensen waarmee je te maken krijgt in je leven, je partner, huwelijks of business partner. Overeenkomsten waar de paus helemaal veel mee te maken heeft. Rahu in zo ‘n dichte samenstand met de Zon kan lastig zijn, vooral wanneer Rahu en Ketu met lastige Transits te maken krijgen. 

Denk bijvoorbeeld aan mensen die het niet eens zijn met de progressieve houding (huis zeven) en brede opvattingen waarover de paus beschikt. Zon en Rahu staan in de Nakshatra Mula en Mula is de Nakshatra van uitersten. (Boogschutter). Mula gaat over de ‘roots’ in het leven en Mula heeft vaak te maken met het afdoen van het oude om het nieuwe in te kunnen voeren.

De Maan en Venus staan samen in het achtste huis, hetgeen hem kracht en charisma doet uitstralen. Maar het achtste huis kan voor de problemen zorgen waar de paus mee te kampen heeft. Denk daarbij aan de problemen die hij al heeft met mensen die paus Francis een te vooruitstrevende man vinden. Het achtste huis wordt vaak als een lastig huis ervaren. Denk aan onder anderen de schandalen waarin hij al verwikkelt is geraakt. Schandalen zowel binnen als buiten de Katholieke kerk.  Problemen rondom seksualiteit en magische praktijken komen aan het licht.

Als je de paus hoort spreken, dan is hij altijd vriendelijk en geduldig en praat hij met een zachte geduldige stem. (Daar zorgt Venus in samenstand met de Maan voor). Momenteel is paus Francis al over de 82 jaar oud, maar ondanks dat lijkt hij nog steeds over veel energie te beschikken. Hij komt uit voor zijn mening, waarbij hij beschermend is ten opzichte van zijn collega ‘s. (Mars in het vierde huis, familie). Hij ziet zijn collega ‘s in de Rooms katholieke kerk als zijn familie en wil hen zoveel mogelijk de hand boven het hoofd houden.

Deze paus wordt door veel mensen aanbeden, maar ook veel mensen zien hem als een te liberale progressieve man. Sommigen zien hem als een bedreiging en zijn leven loopt enigszins gevaar. Onlangs verkondigde hij dat hij voor een enkel wereldgeloof is; dus dat hij er achter staat dat alle mensen hetzelfde geloof aanhangen. Hij is voor een wereldreligie.

‘Laten wij samen een eenheid vormen’, zo sprak hij, ‘Wij zijn allen kinderen van God’.

De paus beschikt over veel gunstige yogaverbanden in zijn horoscoop.

We zien in zijn chart Sunapha Yoga, wat zegt dat hij een rijk, wijs, intelligent persoon is, met veel kennis van de Sutras (heilige geschriften). (Saturnus staat in het tweede huis vanaf de Maan in huis negen in Waterman Mulatrikona teken. Het negende huis is het huis van studie, overtuigingen en geloof.

Verder staan er nog meer gunstige yoga ‘s zoals: Saraswati yoga, door de goede stand van Mercurius, Venus en Jupiter, waarbij Jupiter in eigen teken staat en in het zevende huis in samenstand met de gunstige planeet Mercurius. Deze stand zorgt voor een goed verstand, vriendelijkheid en bekendheid.

De gunstige stand van Jupiter brengt hem een Hamsa yoga. Deze yoga maakt van hem een wijze geleerde man en een kenner van de heilige geschriften. Een man die er van houdt om over dingen na te denken en te filosoferen.

Chamara yoga, studie van de geheime geschriften, een wijs man. 

Kahala (large drum yoga) geeft aan dat hij is ‘learned and of high moral training, he is good protected, energetic and rich’. 

Karma siddhi yoga. ‘One ‘s deads and efforts will bear fruits’.

De paus beschikt ook over een Durudhara yoga, wat hem een man van kennis maakt, vredelievend, rijk en bescheiden. Deze paus is waarheidsgetrouw en ferm in zijn optreden.

Anapha yoga maakt van hem een wijze man met invloed, die evenwichtig en moreel getraind is.

Arubha yoga deze yoga kan stress veroorzaken en problemen met zich meebrengen. (Ketu in de lagna). 

Durudhara yoga brings him all the goods. He is learned and peaceful.

Parijatha yoga. Bij deze yoga wordt ook rekening gehouden met de Navamsha chart. ‘He will be respected and obeyed by other kings, fond of war and possessing elephants and horses’. 

Kalpadruma yoga. Bij deze yoga wordt ook rekening gehouden met de Navamsha chart, samen met de Rashi, net als bij de Parijatha yoga. ‘One will be a pious, strong and mercifull king endoved with all kinds of wealth’.

Mercurius, (de mind)  maakt daarbij een zevende aspect naar zijn eigen teken Tweelingen, in het eerste huis, wat een heel gunstig aspect is en voor een scherp intellect zorgt. Ook Jupiter en de Zon maken een zevende aspect naar zijn Lagna, wat aanzien en beroemdheid met zich meebrengt.

Opvallend in de chart van paus Francis is de stand van Rahu.

Rahu is een schaduw planeet, de Noordermaansknoop. Deze is heel nauw met de Zon verbonden in het zevende huis in de Rashi chart van de paus. Dit kan schadelijk zijn voor zijn reputatie, omdat Rahu extreem kan uitwerken en een schaduw kan werpen over een bepaald gebied tijdens een bepaalde periode. De Zon staat onder andere voor de Ziel, de Goddelijke vonk, maar ook voor het ego. De nauwe samenstand met Rahu en de Zon maakt hem machtig en hij verlangt dan ook naar macht en aanzien. De paus heeft zijn macht en aanzien al verdiend, maar die macht en aanzien pakken niet altijd naar wens uit.

De Zon en Rahu staan heel nauw samen in de Nakshatra Mula in het zevende huis in het teken Boogschutter, wat over overtuigingen en over godsdiensten gaat. Zijn gedachten en overtuigingen zijn sterk geladen door de vele planeten die hier in Boogschutter staan.

Het zevende huis heeft met de anderen te maken. Het gaat hier vooral over het collectief bewustzijn; het gaat over wat er gaande is in de wereld. (De anderen). 

De mensen waar de paus grotendeels mee te maken heeft zijn meestal gelovigen met overtuigingen. Momenteel is er een grote verandering en ommekeer aan de gang op dat gebied. De mensen worden bewuster en denken meer na over geloofsaangelegenheden. Mula Nakshatra, waar zijn Zon en Rahu in staan, is geneigd het oude te vervangen voor het nieuwe. Dit gaat soms op een destructieve manier. Mula is een heel spirituele Nakshatra, dat is de Nakshatra die gaat over ‘Roots’. De Deity die bij deze Nakshatra hoort is Nirriti, de God die gaat over ‘disintegration’. Mensen met deze Nakshatra sterk geplaatst zijn mensen van uitersten. Ze staan sterk in contact met het onderbewuste. Dit zijn mensen die niet bang zijn voor moeilijke onbekende confrontaties en uitdagingen.  

Dat de paus niet bang is voor het nieuwe is wel merkbaar, hij zegt dingen die nogal wat opschudding veroorzaken.

Daarbij heeft hij vroeger veel gedaan voor arme mensen en heeft hij in de sloppen van Argentinië gewerkt. Nog steeds doet hij veel voor de minder bedeelden en staat hij open voor nieuwe ideeën.

Paus Francis is de eerste Jezuit die paus is geworden. Hij heeft veel boeken geschreven – waaronder: ‘The name of God is Mercy’.

Dit jaar nog (2019) krijgt hij met zorgelijke Transits te maken.

Rahu loopt altijd Retrograde en Ketu doet dat ook. Rahu, de schaduw planeet, staat in het twaalfde teken vanaf de Maan in de Rashi van de paus, wat sommige goede yoga verbanden minder goed doen uitkomen.  

Jupiter transit loopt momenteel (april 2019) over zijn Natal Rahu en laat hem naar voren komen met zijn mening en oordeel over de Katholieke kerk. Paus Francis heeft inderdaad onlangs verkondigd dat seksueel misbruik voortaan gestraft zal worden. De Katholieke kerk heeft momenteel met enorme stress te maken en de paus ondervindt daar ook last van.

De Maha Dasha (de planeet die momenteel het meest naar voren komt in de chart van de paus) is Ketu. Ketu zorgt voor onduidelijkheid en reageert vaag. Ketu heeft vaak de neiging om zich terug te trekken en om instinctief te reageren.

Rahu en Ketu de schaduw planeten …

In feite heeft Ketu geen hoofd om na te denken, maar alleen een lichaam zonder hoofd. Het hoofd heeft Rahu, de wederhelft van Ketu. Maar Rahu beschikt daarom niet over een lichaam, want daar heeft Ketu de beschikking over. Zodoende kan Rahu alleen maar denken – dit wil ik en dat wil ik, maar kan het niet verteren en heeft daardoor nooit genoeg ergens van en is daarom nooit tevreden. En Ketu kan niet zo goed denken, want Ketu heeft geen denkhoofd, waardoor Ketu wel instinctief kan reageren, maar niet doordacht.

Het is wel merkbaar dat Ketu de overhand heeft als Maha dasha zijnde bij de paus.

In 2020 komt Ketu, de Zuidermaansknoop als transit door Mula Nakshatra lopen. Grote veranderingen kunnen zich dan vooral ook bij de paus voordoen.

De mensen zijn boos en de paus reageert niet voldoende ten opzichte van de schandalen die plaats hebben gevonden in de K. Kerk.

In feite vind hij dat hij er weinig aan kan doen.

Vanaf eind april tot begin september 2019 gaat Saturnus retrograde lopen samen met Ketu als transit door het teken Boogschutter.

Rahu en Mars komen samen te staan gedurende de maanden mei en juni in 2019 in het teken Tweelingen en in de lagna (de ascendant) van de paus staat het teken Tweelingen zoals we al zagen. En in zijn zevende huis staat het teken Boogschutter met zijn Rahu en Zon en Jupiter.

Vooral gedurende de herfst van dit jaar komt er een moeilijke tijd aan betreffende tolerantie en geloofsovertuigingen. Dit is merkbaar in de wereld. Maar dit zal zeker bij de paus ook duidelijk merkbaar zijn. Vooral wanneer de transit van Ketu over zijn Natal Zon in Boogschutter gaat lopen. De horoscoop van de paus heeft duidelijk heel veel met

geloofsovertuigingen te maken.

Nog een opmerking van de paus is:

‘Wie ben ik om te oordelen over homo seksualiteit, ook homo ‘s zijn God ‘s kinderen.’

Paus Francis houdt vast aan zijn eigen denkwijze en voelt er weinig voor om in te gaan op de beschuldigingen van veel mensen ten opzichte van zijn collega ‘s. Hierdoor keren veel mensen zich tegen hem.

De planeet Mars staat bij de paus in zijn vierde huis en Mars is de planeet die ergens voor wil gaan; hij is een vechter voor de rechten van zijn mede collega ‘s en beschermt het thuisfront, het Vaticaan met de mede-broeders.    

Zijn Maan staat in het achtste huis. Dit duidt erop dat hij emotionele moeilijkheden kan ondervinden door schandalen, die onder andere in de Rooms Katholieke kerk plaats gevonden hebben en nog steeds doen schandalen zich voor. De paus heeft veel last van stress (Ketu in zijn eerste huis). Vergoedingen moeten worden uitgekeerd aan anderen (het zevende huis en achtste huis) en reputaties worden geschaad, waaronder ook zijn eigen reputatie. (Maan en Venus in huis acht).  (Rahu in het twaalfde huis vanaf de Maan). 

De Paus, Guru, is in feite een vrijdenker. (Guru is hij, zie de sterke stand van Jupiter en zijn Zon en Mercurius mooi geplaatst in het teken Boogschutter). 

Dat hij een vrijdenker is wordt denk ik vooral veroorzaakt door de nauwe samenstand van de Zon met Rahu in de Nakshatra Mula.

Maar ook door de sterke stand van Jupiter. (Hamsa yoga).

De planeet Saturnus staat bij de paus in het negende huis; het huis wat gaat over geloof /religie en over overtuigingen. Saturnus geeft structuur en kan ook beperkingen met zich meebrengen. 

Saturnus is heerser over de huizen 8/9. Saturnus staat in huis negen in eigen teken in Mulatrikona teken in Waterman, wat een gunstige stand is. Dit maakt hem religieus en sociaal voelend en godvruchtig, zoals we al in de yoga standen tegen kwamen.

Maar Saturnus is ook de heerser over huis acht en staat in huis negen. Deze heerschappij over huis acht brengt problemen met zich mee. Problemen met religie (het negende huis) zijn te verwachten, vooral zodra de Transits en de Maha Dasha (Ketu) dat aangeven.

Vooral problemen met betrekking tot seks schandalen, geld van anderen en veranderingen, transformaties die nodig zijn zien we nu terug. (Het achtste huis).

Denk hierbij vooral aan Christelijke mensen, die hoogwaardige functies bekleden en van hun voetstuk vallen; wat we tot nu toe al veel hebben zien gebeuren.

We zijn momenteel al duidelijk aan het transformeren naar een hogere trilling. 

Paus Francis zal zich in de loop der tijd misschien terug trekken omdat hij de stress niet meer aan kan, of hij zal overlijden.

(Ketu is Maha Dasha). Hij is al een man op leeftijd.

Door sommige conservatieve collega ‘s wordt hij momenteel van ketterij beschuldigd.

Zal hij zo sterk zijn dat hij de mensen gaat voorbereiden op de One World Order en de One World Religion, of is hij daar al mee bezig?

Kijk naar deze twee video’s om te zien hoe men denkt over Pope Francis. De tweede video is in 2020 opgenomen en je ziet inderdaad daarin dat hij ons gaat inleiden in de One World Religion en in de One World Order op 14 mei 2020 is er een belangrijke bijeenkomst.

Dorien Jansen

 

Thank ‘s for watching.

 

Dorien Jansen

About the Author

Dorien Jansen

Copyright text 2018 by www.doriens.com. (Dorien Jansen) My name is Radclyffe Jansen or Dorien. I am astrologe and chakra healer. I like to give more information on this website. The kind of astrology that I do is Jyotish, the astrology from India. If I can mean something for you contact me at info@doriens.com or radclyffe.ja@hotmail.com. Lot's of love Dorien Jansen.

Follow Dorien Jansen:

Leave a Comment:

All fields with “*” are required

Leave a Comment:

All fields with “*” are required