Patanjali’s Yoga Sutras en de Nakshatra’s

Deze video gaat over Siddhis

De Nakshatra ’s

Nakshatra ’s zijn niet zomaar verhaaltjes of sprookjes. Het zijn de moderators van de lessen; onze karmische lessen worden geactiveerd in ieder teken/huis en sectie waaronder zij vallen.  We kennen drie secties die een Nakshatra kunnen inhouden.

Dit zijn de drie Guna’s:

 • rajastic,
 • tamasic,
 • sattvic.

Zij staan:

Voor de kwaliteiten van licht (bewustzijn), energie en materie en bevatten intelligentie, leven, en de kracht om materiële vormen te produceren (aldus David Frawley). Het is belangrijk om je te realiseren dat de Guna’s geen permanente ‘staat van zijn’ is.

De drie Guna’s beïnvloeden elkaar constant en veranderen ook steeds. Wel is er vaak een specifieke Guna die overheersend is. Bij de eerste groep zie je dat ze van nature Rajasic zijn. (Dat is de overheersende Guna). Dit geldt voor de Nakshatra’s (vanaf het begin Ram tot en met Kreeft). Rajas is de energieke Guna. (Het scheppende).

Bij de tweede groep Nakshatra’s (vanaf het begin Leeuw tot en met Schorpioen) kun je merken dat alles vooral draait om structuren en de creatie – ten bate van bescherming. (Tamasic Guna). Dit wijst op de uitwerking van een meer materiele Guna. (Bescherming).

Bij de derde groep Nakshatra’s zie je (vanaf begin Boogschutter tot en met Vissen) hoe alles draait om hogere universele waarden. Zoals vrede, verheffing, transcendentie en dergelijken. (Dat is de Sattvic Guna bij de derde groep). Via de beweging van de maan (via je bewustzijn) worden deze principes gemanifesteerd.

De Maan loopt door alle 27 Nakshatra’s en door de 12 tekens van de dierenriem, binnen zijn rondje van 27 dagen. Maar soms doet de maan er 28 dagen over, dat mogen we niet vergeten. (27.3 is in feite het rondje wat de maan erover doet om dan weer terug op zijn punt van vertrek komen te staan).

De Maya’s Azteken en Egyptenaren waren de beste astronomen indertijd, en ook de mensen in India, zij identificeerden de sterren aan de hemel met goden en hun bijpassende planeten. Bij iedere Nakshatra of sterrengroep kunnen we wel een of meerdere bijbehorende goden vinden en een planeet.

Nakshatra’s vertegenwoordigen de sterren aan de hemel

Er werd vroeger vooral gekeken naar de ziel van de mens. Na veel studie en kijken naar de hemelsfeer kwamen ze achter de standen van sterren en planeten en de effecten ervan op de mens en de wereld. Ze berekenden alle standen van de planeten en sterren precies en maakten daar kalenders van. Op astronomisch gebied waren ze daardoor enorm ontwikkeld en wij hebben hun kennis als het ware grotendeels overgenomen.

Hierdoor zijn de Nakshatra’s ontstaan. De symboliek van de Nakshatra’s is begonnen met Ashwini, het hoofd van een paard. (De eerste Nakshatra). Gesymboliseerd als het lichaam van een paard = wordt gezien als de zon.

Dennis Harness schrijft in zijn boek over Nakshatra’s: “The Vedas state: “Our ancestors fashioned heaven as a dark horse with pearls. They places the darkness in the night and the light in the day. Brihaspati (Jupiter) broke the rock and released the rays”. “Rig Veda X.68.11 (Prana = life force).

Een Nakshatra is het fruit van karma. Soms zijn ze destructief en soms heel gunstig of een beetje van alle twee wat. Aan Nakshatra’s zijn goden gekoppeld. Een Nakshatra is een groep sterren met een min of meer vaste stand aan het hemelfront.

Iedere Nakshatra bestaat uit een duur van 13.20 graden. (En ze bestaan uit 27 segmenten).  27 x 13.20 graden is 360 graden. Aan iedere Nakshatra zitten goden en een planeet gekoppeld. Deze planeten worden met de bij- behorende planeten geactiveerd als de maan over die bepaalde Nakshatra heenloopt.

Het vereist een alert bewustzijn om dit op te merken. Het is mooi om de betekenis van iedere Nakshatra te bestuderen. Kijk om meer over Nakshatra’s aan de weet te komen naar mijn artikel hierover – Klik hier op de rode link – ‘Nakshatra’s Two (On the English side of this website)

De kennis van het begrijpen van het Zelf en het vervolgens toepassen van oefeningen wordt gedetailleerd beschreven in Padas 1 & 2 van de Patanjali’s Yoga Sutras:

lord rama

Pada 1 – Samadhi Pada beschrijft hoe je kunt transcenderen door middel van meditatie, zodat je verbinding maakt en de bron ervaart waaruit je bent voortgekomen.

Pada 2 – Sadhana Pada beschrijft de toewijding aan de reguliere beoefening (sadhana) die het geest-adem-lichaam-complex cultiveert om hogere staten van bewustzijn te kunnen ervaren

Het is aan te bevelen om deze principes goed in je op te nemen. Want hierdoor krijg je meer inzicht in jezelf – in wat er met je gebeurt en waarmee je jezelf bezighoudt en/of jezelf wilt bezighouden. (Waarheid). Op deze manier kun je hogere vormen van bewustzijn aankweken, nadat je erachter bent gekomen hoe je geest werkzaam is.

Het zijn oefeningen met lichaam – adem – geest

Als je daarmee begint zal je erachter komen hoeveel negativiteit, emoties en onbenulligheden er dan op je afkomen, maar zodra je dat ziet kun je er ook weer van los komen omdat je er dan meer bewust van bent. Door meer bewust te leven kom je stap voor stap in een prettigere atmosfeer met jezelf te staan.

Principles of Patanjali’s Yoga Sutras

Samadhi Pada (Via Yoga – Asana – Pranayama)

Je verblijft in hogere staten van bewustzijn als je hier regelmatig mee bezig blijft; zo kom je tot Samadhi, waardoor je jezelf alweer beter gaat voelen. Centreer jezelf in rust. Vervelende emoties voel je dan niet meer zo (Citta) en je leert jezelf beter in de hand houden Kijk ernaar en laat het voorbij gaan. (Sakshat)

Jiddi Krishnamurti noemt degene die hiermee bezig is:  ‘the observer’,  de kijker. Na een tijdje wordt het rustig om je heen. Dan kom je in de staat van ‘the wonderer’ , je verwondert je weer, net als een kind dat zich over alles om zich heen verwondert en je staat open voor wat er gebeurt.

Conscience

Hierbij kom je in contact met je innerlijke stem, met de godheden in jezelf en om je heen, die tegen je beginnen te spreken. Je intuïtie zal beter gaan werken en je krijgt goede ideeen en een juister inzicht in de natuurwetten.

Sommigen kunnen meteen al in de staat van Samadhi aanwezig zijn, omdat ze zo geboren zijn, maar dat geldt niet voor iedereen

Centreer jezelf In je hart. Alles gebeurt gewoon, wees bewust. Op een gegeven moment wordt het je gewoonte om zo te leven.

Samadhi

 • Samadhi wordt over het algemeen voorafgegaan door geloof, wilskracht, herinnering en hoge intelligentie.
 • Samadhi is het best bereikbaar wanneer het verlangen ernaar groot is. Samadhi betekent het beschikken over een hemels gevoel.
 • Overgave, yoga, Bhakti Yoga of andere vormen van yoga helpen om dat hemelse gevoel waar te maken.
 • Overgave in de vorm van vorm, door schilderen, tekenen, beeldhouwen en dergelijken helpen mee om Samadhi te bereiken. (Ishvara). Overgave aan de ultieme godheid. Deze  godheid  is  een  specifiek  bewustzijn  dat vrij  is  van  de  pijn  van  het leven.
 • Activiteiten en de vruchten daarvan werken mee. De godheid kent de hoogste alwetendheid. Het is tijdloos en de leraar van alle wijzen.

Zijn naam is AUM

Wanneer deze naam voortduren wordt herhaald en over de betekenis ervan wordt gemediteerd, verdwijnen alle obstakels en draait het bewustzijn naar binnen.

Obstakels:

De 9 obstakels die het bewustzijn verwarren zijn ziekte, loomheid, twijfel, onzorgvuldigheid, wereldse verlangens, desillusie, onbereikbaarheid van een stadium en instabiliteit. Een verward bewustzijn wordt gekenmerkt door lijden, neerslachtigheid, nervositeit en een versnelde ademhaling. Om deze obstakels te verwijderen kan men zich het beste concentreren op het voortdurend beoefenen van één discipline.

 • Het bewustzijn  wordt  gezuiverd  door  het  cultiveren  van  vriendelijkheid, mededogen, blijheid en onverschilligheid tegenover geluk, ongeluk, deugd en ondeugd. Of door het uitademen en inhouden van de adem.
 • Het ontwikkelen van de hogere zintuigen is ook behulpzaam bij het standvastig maken van het bewustzijn.
 • Het bewustzijn wordt ook standvastiger door vredevolle en verlichtende ervaringen, door concentratie op onthechte mensen en door het effect van de diepe slaap en het dromen.

Wanneer de veranderingen in het bewustzijn bijna tot stilstand zijn gebracht, versmelten waarnemer, waarneming en het waargenomene in elkaar, zoals een transparant juweel de kleur aanneemt van zijn omgeving.

Absorptie  (Samadhi) 

Samadhi is  verwarrend wanneer er een onvolledig  onderscheid wordt gemaakt tussen puur intellectuele kennis, echte kennis en de gewone alledaagse kennis. Absorptie  (Samadhi)  ontstaat pas wanneer de (karmische) herinneringen zijn opgeklaard, als het bewustzijn niet langer met de eigen vorm geïdentificeerd is en er alleen echte kennis van het object van de meditatie overblijft. Daarmee hebben we de twee belangrijkste soorten Samadhi onderscheiden, maar er bestaan ook de meer subtiele vormen.

Wanneer de Samadhi zo zuiver wordt dat ze ontdaan is van alle objecten, dan klaart het echte spirituele zien op en doet het zich voor. Dan is het bewustzijn ingebed in zowel de achterliggende als de overkoepelende waarheid.

De kennis die opgedaan wordt via directe waarneming, gevolgtrekking of getuigenis is anders dan deze kennis, omdat ze beperkt is tot een specifiek object. De indruk die het produceert, verhindert het effect van andere indrukken. Wanneer de Samadhi zo zuiver wordt dat ze ontdaan is van alle objecten, dan klaart het echte spirituele zien op en doet het zich voor.

Sadhana Pada

Voorbereidende  yoga  omvat  ascetisme,  zelfstudie  en  overgave  aan  de  ultieme godheid met vorm (Ishwara). Deze disciplines verwijderen de essentiële oorzaken van ongelukkigheid (Klesas) en bereiden ons voor op diepe absorptie (Samadhi).

Gebrek aan inzicht in de werkelijkheid is de bron van alle andere oorzaken van ongelukkigheid (Klesas), of ze nu puur potentieel zijn, mild, afwisselend of sterk actief. Het gebrek aan inzicht in de werkelijkheid betekent het vergankelijke, onzuivere, negatieve en onbewuste respectievelijk verwarren met het eeuwige, zuivere, positieve en bewuste.

Het gevoel een individu te zijn (Asmita) ontstaat uit de identificatie van het pure bewustzijn (Purusha) met het intellect (Buddhi). De aantrekking tegenover dingen ontstaat uit het genot dat ze veroorzaken. De afkeer tegenover dingen ontstaat uit de pijn die ze veroorzaken. Het verlangen in leven te blijven is zo natuurlijk dat zelfs de geleerden er niet aan ontsnappen.

Wanneer de oorzaken van ongelukkigheid (Klesas) tot hun meest subtiele vorm zijn teruggebracht,  kunnen ze worden verwijderd door absorptie in hun  oorsprong  (de Realiteit). De meer actieve essentiële oorzaken van ongelukkigheid (Klesas) kunnen tot hun meest subtiele vorm worden teruggebracht door meditatie.

Ervaringen in het heden en de toekomst worden bepaald door het geheel aan oorzakelijke verbanden (Karmas),  die hun oorsprong (wortel) vinden in de  essentiële oorzaken van ongelukkigheid (Klesas). Zolang de wortel bestaat zal het vrucht dragen in de vorm van levens met verschillende kwaliteit, lengte en ervaringen.

De vrucht neemt de vorm aan van geluk of ongeluk naargelang de oorzaak een positieve of negatieve handeling is

Voor diegene die de waarheid kent smaken alle vruchten bitter (is alles lijden), zelfs als ze een gevoel van geluk veroorzaken, omwille van de neiging tot hechting en de conflicten tussen de natuurlijke veranderingen in de essentiële energieën (Guna’s) en de natuurlijke veranderingen in de geest (Vrittis). Alle lijden dat in de toekomst ligt kan vermeden worden.

De oorzaak van dat lijden is de identificatie  van de waarnemer (Purusha) met het waargenomene (Prakriti). Het waargenomene (Prakriti) ontstaat uit de 5  elementen en de 5 zintuigen en haar natuur varieert tussen licht (Sattvic), actief (Rajasic) en inert (Tamasic).

 • Haar taak is het bewustzijn  (Purusha) te voorzien van ervaringen die uiteindelijk  kunnen leiden tot bevrijding.
 • De  essentiële kwaliteiten van energie  (Guna’s)  manifesteren zich als vorm, abstractie, essentie en gemanifesteerde potentiële kwaliteit van energie.
 • De waarnemer (Purusha) is het zuivere bewustzijn, al lijkt het alsof hij de geest nodig heeft om te kunnen waarnemen.
 • Het waargenomene bestaat enkel in functie van de waarnemer.
 • Wanneer de waarnemer volledig bewust wordt van zichzelf als absolute realiteit, dan verdwijnt het waargenomene, zelfs al lijkt het te blijven bestaan voor anderen.
 • Het doel van het samenzijn van waarnemer en het waargenomene is de zelfrealisatie van de waarnemer en het ontvouwen van de krachten die aanwezig zijn in zowel de waarnemer als het waargenomene.
 • De oorzaak van het samenzijn van waarnemer en  waargenomene is de onwetendheid van de waarnemer met betrekking tot zijn absolute realiteit.
 • De onwetendheid wordt verdreven door de waarnemer en het waargenomene van elkaar te scheiden, waardoor de waarnemer bevrijd wordt.
 • De onwetendheid wordt praktisch verdreven door het ononderbroken oefenen van het bewustzijn van de absolute realiteit. Aldus wordt de hoogste staat van verlichting bereikt in zeven stadia (van Samadhi).

Wanneer door yoga oefeningen de onzuiverheid verdwijnt, volgt een spiritueel ontwaken dat leidt tot bewustzijn van de absolute realiteit

 • Onthoudingen (Yama) omvat het afstand doen van geweld, leugen, diefstal, seks en eigendom.
 • Disciplines (Niyama)
 • Houdingen (Asana)
 • Ademhalingsoefeningen (Pranayama)
 • Controle van de zintuigen (Pratyahara)
 • Concentratie (Dharana)
 • Meditatie (Dhyana)
 • Absorptie (Samadhi) vormen de acht steunpilaren van yoga.

Deze vijf geloftes staan samen voor de grote gelofte en zijn – onafhankelijk van sociale klasse, plaats, tijd en omstandigheden – voluit in alle stadia geldig. Disciplines  (Niyama)  omvatten  zuiverheid,  tevredenheid,  onthechting,  zelfstudie en overgave.

Wanneer de geest verstoord wordt door onzuivere gedachten, is het zich concentreren op de tegenovergestelde gedachten de beste remedie. Onzuivere gedachten en gevoelens van geweld veroorzaken altijd pijn en onwetendheid.

Dan is het noodzakelijk om over de tegenovergestelde gedachten na te denken. Het maakt daarbij niet uit of er aan toegegeven wordt, of er via anderen aan toegegeven wordt of ze eenvoudigweg goedkeuring dragen. Evenmin of ze veroorzaakt worden door hebzucht, boosheid of verwarring, of ze  nu mild zijn, gemiddeld of sterk.

 • Door geweldloosheid verdwijnt vijandschap uit de omgeving.
 • Door het afstand doen van de leugen wordt het resultaat van handelingen zuiver.
 • Door onthouding van diefstal of andere oneerlijkheid worden alle soorten rijkdom aangeboden.
 • Wanneer seksuele onthouding bereikt wordt, dan wordt er veel kracht mee gewonnen.
 • Wanneer eigendom-loosheid bereikt wordt, dan wordt een diepe kennis over het hoe en waarom (van zijn/haar bestaan) geboren.
 • Door fysieke zuiverheid wordt de zin tot fysiek contact met anderen verminderd.
 • Door mentale zuiverheid (Sattvic) ontstaan vrolijkheid, concentratievermogen, controle over de zintuigen en is men klaar voor het zien van het Zelf.
 • Door tevredenheid ontstaat een ongekend gevoel van geluk.
 • Door onthechting en het verwijderen van alle onzuiverheden, ontwikkelen het lichaam en de zintuigen hun volle krachten.
 • Door zelfstudie ontstaat contact met de persoonlijke godheid. Door overgave aan het goddelijke ontstaat de capaciteit om volledige absorptie (Samadhi) te bereiken.
 • De houding (Asana) moet stabiel en comfortabel zijn.
 • Door het loslaten van inspanning en meditatie op de eindeloosheid wordt houding geperfectioneerd.
 • Daaruit ontstaat onafhankelijkheid van de meest extreme veranderingen in de omgeving.
 • Als de houding (Asana) is geperfectioneerd, volgen ademhalingsoefeningen (Pranayama) waarbij het in- en uitademen gestopt wordt. De ademhalingsoefeningen betreffen het vasthouden van de adem na het inademen, na het uitademen en op elk ander moment.
 • Ze zijn afhankelijk van plaats, tijd en frequentie van de oefening.

Geleidelijk aan wordt de ademhaling subtieler en trager. De ultieme ademhalingsoefening (Pranayama) betekent het overstijgen van in- en uitademing. Daaruit ontstaat het oplossen van dat wat de lichtenergie bedekt (het lichtend aspect van Prana).

Daaruit ontstaat ook de capaciteit van de geest tot concentratie. Controle van de zintuigen (Pratyahara) betekent het terugtrekken van de zintuigen in de geest, zodat ze het contact met hun objecten verliezen. Daaruit ontstaat de ultieme controle over de zintuigen.

Vibhuti Pada

 • Concentratie (Dharana) betekent het beperken van de geest tot één object.
 • Meditatie (Dhyana) betekent het ononderbroken geconcentreerd zijn op één object.
 • Absorptie (Samadhi) betekent dat bewustzijn van het object vanuit leegte ervaren wordt en er dus niet langer bewustzijn is van zichzelf (de geest). Het object wordt dan gezien in de werkelijke vorm. Samen vormen deze drie Samyama (letterlijk – gezamenlijke dood)

Samyama

Wanneer Samyama wordt bereikt, bereikt de yogi de hemel waar het licht van het hogere bewustzijn schijnt. Samyama wordt gebruikt in stadia (bepaald door het object). Samyama is een innerlijk proces in vergelijking tot wat vooraf gaat (Yama, Niyama, Asana, Pranayama).

De absorptie met een zaad (Sabija Samadhi) is uiterlijk in vergelijking tot de zaadloze absorptie (Nirbija Samadhi). De transformatie in absorptie (Samadhi) vindt plaats door het steeds weer onderdrukken van indrukken, het vasthouden aan de staat van bewustzijn die bestaat op het moment waarop een indruk verdwijnt en voor een andere zijn plaats inneemt (Nirodha).

Door herhaaldelijk oefenen wordt Nirodha vredevol. De transformatie in absorptie (Samadhi) vind ook plaats door het geleidelijk verdwijnen van alle verstoringen en het gelijktijdig opkomen van echte één-puntigheid. De transformatie in absorptie  (Samadhi)  houdt ook in dat het object van de meditatie keer op keer verdwijnt om zich dan weer terug te manifesteren.  (Ekagrata Parinama).

De transformatie in absorptie (Samadhi) betreft ook een vergelijkbare verandering in de beheersing van de zintuigen en de elementen. Alle  fenomenen  zijn  latent,  actief  of  manifest  aanwezig  in  het  onderliggende substraat. De veranderingen in fenomenen zijn afhankelijk van dieperliggende veranderingen.

 • Door Samyama op de drie soorten transformaties (Nirodha, Samadhi, Ekagrata) ontstaat kennis van verleden en toekomst.
 • Door Samyama op het geluid van elk levend wezen kan de betekenis ervan gekend worden, omdat het geluid, de betekenis en de oorsprong ervan niet langer met elkaar verward worden.
 • Door het direct waarnemen via Samyama van (karmische) indrukken ontstaat kennis van vorige levens.
 • Door het direct waarnemen via Samyama van de beelden die in de geest van een ander voorkomen, ontstaat kennis van de geest van anderen.
 • Door het direct waarnemen via Samyama van de beelden die in de geest van een ander voorkomen, ontstaat evenwel geen kennis van de oorsprong van de beelden.

Door Samyama op de Tanmatra (essentie van het  element) van het licht (Rupa) is het mogelijk onzichtbaar te worden

 • Op dezelfde manier kan ook geluid, enz… verdwijnen.
 • Door Samyama op actieve en passieve Karmas en ook door Samyama op voortekens, kan het tijdstip van de dood gekend worden.
 • Door Samyama op vriendelijkheid en andere positieve kwaliteiten worden deze versterkt.
 • Door Samyama op de kracht van dieren, zoals die van een olifant, wordt deze kracht versterkt.
 • Door het licht van de hogere zintuigen erop te werpen, wordt al wat klein is, verborgen of ver weg zichtbaar.
 • Door Samyama op de zon ontstaat kennis over de fenomenale wereld.
 • Door Samyama op de maan ontstaat kennis over de samenhang tussen de sterren.
 • Door Samyama op de poolster ontstaat kennis over de beweging van de sterren.
 • Door Samyama op de navelchakra ontstaat kennis over de organisatie van het lichaam.
 • Door Samyama op de slokdarm ontstaat kennis over honger en dorst.
 • Door Samyama op de Kurma-Nadi (zenuw) ontstaat standvastigheid.
 • Door Samyama op het licht onder de kroon van het hoofd ontstaat het zien van Siddh’as (wezens met bovenaardse krachten).

Door kennis van alles ontstaat intuïtie

Door Samyama op het hart ontstaat kennis van de natuur van de geest. Genot is het resultaat van het geen onderscheid kunnen maken tussen het zuivere bewustzijn (Purusha) en Sattva (zuiverste kwaliteit  van energie), alhoewel deze totaal verschillend zijn.

Door Samyama op het zelf (purusha) ontstaat deze kennis. Aldus ontstaat het intuïtief horen, voelen, zien, proeven en ruiken. Al deze bijzondere krachten (Siddhi’s) vormen obstakels tot Samadhi wanneer men naar buiten gericht is.

De geest kan in het lichaam van een ander binnendringen, wanneer de oorzaak van binding aan het lichaam rustig is en door kennis van de doorgangen

 • Door beheersing van Udana Prana is het mogelijk te zweven boven doornen, water, een moeras en dergelijke.
 • Door beheersing van Samana Prana is het mogelijk het maagvuur te doen oplaaien.
 • Door beheersing van Samana Prana is het mogelijk het maagvuur te doen oplaaien.
 • Door Samyama op de relatie tussen het ether element (Akash) en het gehoor ontstaan bovennatuurlijke gehoor kwaliteiten.
 • Door Samyama op de relatie tussen het ether element (Akash) en het lichaam, en door de geest te concentreren op lichte substanties zoals kapok, ontstaat de kracht om zich in de ruimte te verplaatsen.

De  kracht  waarmee  we  het  bewustzijn  dat  voorbij  het  intellect  bestaat  kunnen bereiken heet helderziendheid (Maha-Videha)

Het vernietigt dat wat het licht verduistert.  Door  Samyama op de ruwe, constante, subtiele, alomvattende  en  functionele vormen van de vijf elementen ontstaat beheersing van de vijf elementen (aarde, water, vuur, lucht, ether).

Aldus ontstaat de kracht die   Anima   wordt genoemd, de perfectie van het lichaam en de volledige vrijheid van het lichaam tegenover veranderingen in de vijf elementen. De perfectie van het lichaam omvat schoonheid, structuur, kracht en extreme hardheid.

Door het bewustzijn van het verschil tussen het zuiverste bewustzijn (purusha) en de zuiverste kwaliteit van energie (Sattva)  ontstaat heerschappij over alle vormen (almacht) en kennis van alles (alwetendheid).

Door het zelfs niet gehecht zijn daaraan, wordt het meest essentiële zaad van de hechting vernietigd, en volgt bevrijding (Kaivalya). Wanneer men uitgenodigd wordt door de bovennatuurlijke wezens die de verschillende hemels besturen, moet men vrij blijven van plezier en trots, want er is nog steeds de mogelijkheid dat het kwaad herleeft.

Door Samyama op het verloop van de tijd ontstaat kennis van de ultieme realiteit. Daaruit volgt kennis van het onderscheid tussen dingen die niet van elkaar te onderscheiden zijn door kwaliteiten, categorieën of posities.

Door waarneming van de absolute realiteit wordt de hoogste kennis geboren, transcendent, waarbij alle objecten te allen tijde en ongeordend waargenomen worden. Wanneer het zuivere bewustzijn (Purusha) en de zuiverste energie (Sattva) even zuiver zijn, volgt de bevrijding (Kaivalya).

Kaivalya Pada

Bovennatuurlijke krachten zijn het gevolg van geboorte, drugs, mantra’s, ascetisme of Samadhi. De transformatie van dingen in andere dingen is enkel mogelijk doordat de natuur van die dingen het toelaat. Dat wat toestaat dingen te veranderen betreft dat wat de belemmeringen van de natuurlijke evolutie opheft.

Individualisering is de enige oorzaak van het scheppen van een artificiële geest (of geesten). De ene natuurlijke geest is de heerser over alle artificiële geesten (van de yogi) en hun activiteiten. De geest die geboren wordt uit meditatie is vrij van karmische indrukken. Voor de yogi zijn Karma’s noch goed noch slecht, terwijl ze voor anderen in drie soorten voorkomen (goed, slecht en gemengd).

De karmische verlangens manifesteren zich al naar gelang de omstandigheden het toelaten. De relatie tussen oorzaak en gevolg bestaat los van plaats, tijd en klasse, omdat het diepere karmische “geheugen” daar ook los van staat. En er is geen begin aan te vinden, omdat het verlangen te leven eeuwigdurend is.

Karmische gevolgen verdwijnen wanneer hun oorzaak verdwijnt, d.w.z. de onwetendheid met betrekking tot de realiteit

Verleden en toekomst bestaan in hun eigen realiteit. Het verschil in rol (Dharma) bestaat uit het verschil in gekozen pad. Gemanifesteerde en ongemanifesteerde fenomenen, rollen en paden bestaan uit niets anders dan essentiële kwaliteiten van energie  (Guna’s). De  essentie  van  een object  bestaat  uit  de  unieke  manier  waarop  de  essentiële kwaliteiten van energie (Guna’s) zijn getransformeerd.

Objecten zijn alleen verschillend voor verschillende personen door de verschillen in de geesten van die personen

Een object is niet afhankelijk van de geest die het waarneemt. Wat zou er anders mee gebeuren indien het niet wordt waargenome? Een object is gekend of niet gekend afhankelijk van het feit of het de geest kleurt of niet kleurt. Omdat  het  pure  bewustzijn  (Purusha)  onveranderlijk  is,  kent  het  steeds  de veranderingen van de geest.

De geest verlicht zichzelf niet, want het kan zelf waargenomen worden. Indien de ene geest de andere kan waarnemen, zou alleen verwarring van de waarneming en ook van het geheugen het gevolg zijn. Zelfkennis ontstaat  wanneer  het  bewustzijn  de  vorm  aanneemt  die  niet  van onderwerp verandert.

De geest is in staat alles waar te nemen, doordat ze zowel gekleurd wordt door het zuivere bewustzijn (purusha) als door datgene wat geobserveerd wordt (Prakriti). Alhoewel de geest met vele verlangens bezig is, verlangt het uiteindelijk enkel het zuivere bewustzijn (purusha), waarmee het steeds samen gaat.

Hij die het zuivere bewustzijn (purusha) kent en onderscheidt van de geest, verdwijnt zelfs het verlangen ernaar. Dan blijft de geest dit onderscheid ook maken en spitst het zich toe op bevrijding (Kaivalya). De geest houdt zich dan tussendoor alleen nog met andere dingen bezig door de kracht van karmische indrukken. De  verwijdering  gebeurt  op  dezelfde  manier  als  voor  de  oorzaken  van ongelukkigheid (Klesas) zoals eerder beschreven.

Degene die een voortdurende staat van onthechting kan vasthouden, zelfs tegenover de hoogste staat van verlichting, volgt het pad van de absorptie (Samadhi) van de “verduisterende wolk” van rollen (Dharma).

Aldus wordt men bevrijd van oorzaken van ongelukkigheid (Klesas) en Karmas.

Wanneer alle onzuiverheden en verduisteringen zijn verwijderd, wordt dat wat via de geest kan gekend worden verwaarloosbaar, in vergelijking tot het oneindige dat gekend wordt bij verlichting. Doordat de essentiële kwaliteiten van energie  (Guna’s)  dan hun rol uitgespeeld hebben, verdwijnen ze.

Het proces dat uiteindelijk leidt tot de verlichting zal op het moment van de verlichting gewoon als een proces gekend zijn. Na de Kaivalya of bevrijding komen de essentiële kwaliteiten van energie (Guna’s) terug tevoorschijn, maar volledig los staand van het zuivere bewustzijn, dat nu puur op zichzelf staat.

Dorien Jansen

The Yoga Sutras of Patanjali

The Nakshatras boek 3

The Yoga Sutras of Patanjali

The Yoga Sutras of Patanjali boek 4

The Yoga Sutras of Patanjali

1The Yoga Sutras of Patanjali boek 5

The Yoga Sutras of Patanjali

2Yoga Sutras of Patanjali boek 6