Pope Francis chart

boek vedisch leven

Pope Francis

De naam van paus Francis is: Jorge Mario Bergoglio. Deze paus is geboren op 17-12-1936 om 21:00 uur in Buenos Aires in Argentinië. Paus Francis heeft de naam van de heilige Franciscus  (de grote dierenvriend en vriend van arme mensen) aangenomen. De paus is momenteel bijna 84 jaar oud.

Rashi horoscoop Pope Francis

Pope Francis Chart

Paus Francis is vaak de verkondiger van omstreden boodschappen, zoals het geval was op 4 april 2017, toen hij verbleef in zijn Homily en zei:

‘Our blessed lord, Jesus Christ made himself the devil for us’! 

Dit gezegde kunnen we terug vinden op de website van het Vaticaan

pope francis twee

De paus staat open voor een grapje en komt vriendelijk over, maar de laatste tijd komt hij vaak in het nieuws vanwege zijn omstreden handelingen en voortvarendheid.

Sinds 13 maart 2013 is Paus Francis leider van de Rooms Katholieke kerk geworden, paus en bisschop van Rome en Souverein vorst van het Vaticaan. Zijn lagna of ascendant staat in het teken Tweelingen, in de Nakshatra Ardra, dat is de Nakshatra die met een traan wordt aangeduid . De Deity van Ardra is Rahu. Ardra staat voor stormen, en is de lichtende ster in de constellatie van Orion.

Mercurius is de heer van de Lagna bij de paus. Hetgeen Mercurius extra krachtig maakt. Mercurius staat voor het intellect/ handigheid/ slimheid.  Mercurius staat in zijn zevende huis in Boogschutter samen met de Zon, Jupiter en Rahu.

Het zevende huis is het huis wat ‘de ander’ aangeeft, zoals relaties, partners en dergelijken. Het heeft betrekking op de overeenkomsten die je met anderen maakt, zoals in zaken of bij een huwelijk. De paus heeft dan ook veel met zijn publiek te maken en met zijn mede- fraters.

Boogschutter staat in huis zeven en het teken Boogschutter staat voor religie en hogere studie. Het teken Boogschutter vertegenwoordigt wetten en overtuigingen. Daar kunnen we een paus helemaal goed in terugvinden, want hij heeft veel met religie en religieuze mensen te maken.  

Jupiter in het zevende huis geplaatst is bijzonder gunstig, want Jupiter staat in Boogschutter in eigen teken ! Jupiter staat ook in de Nakshatra Mula. Dit brengt een extra sterke filosofische inslag met zich mee en een goed inzicht in religieuze zaken, wat hij zeker heeft, anders was hij vast nooit paus kunnen worden.

De planeten Jupiter, Zon en Rahu staan alle drie in de Nakshatra Mula, wat wel iets zegt over de paus. De Nakshatra Mula is geen gemakkelijke Nakshatra, ondanks dat deze Nakshatra wel als de meest spirituele Nakshatra wordt beschouwd.

De Deity van Mula is Nirrity, de godin van de vernietiging. De zon en Rahu staan in een nauwe conjunctie met elkaar, wat oorlog wordt genoemd in de astrologie. Hierbij wordt de oorlog gewonnen door Rahu. Mula betekent ‘the root’ de oorsprong van iets. 

De Maan staat samen met Venus conjunct in het achtste huis, het huis van onder andere seks en geld van anderen. Huis acht duidt vaak op calamiteiten en onverwachte veranderingen. De Maan en Venus staan in huis acht in het teken Steenbok.

De Maan in samenstand met Venus maakt hem vriendelijk, ontvankelijk en geeft hem een luisterend oor, de Maan staat in de Nakshatra Sravana wat een luisterend oor weergeeft. En als leraar voor de mensheid kunnen we de paus ook hierin herkennen.

Steenbok duidt op machtsposities, autoriteit, politiek, regering, waar de paus veel mee te maken heeft . Al die landen waar hij naartoe moet en waar hij met machthebbers moet praten en zaken regelen; dat is aan de orde van de dag.

De planeet Mars (kracht en doorzettingsvermogen) staat in het vierde huis bij de paus, wat een sterke stand is omdat het een hoekhuis is waarin de planeet beter uit de verf komt. Mars staat in het teken Maagd, wat een nuchter, berekenend en dienstbaar teken is. 

In huis zeven (boogschutter) staan de Zon en Rahu in een nauwe samenstand van anderhalve graad met elkaar. Dit kan problemen met zich meebrengen

De problemen die zich voordoen bij een minder goede stand van het zevende huis zijn onder andere problemen met andere mensen. In dit geval (Boogschutter in zeven) met mensen die het niet eens zijn met je zienswijze zoals dat momenteel bij de paus naar voren komt. Dat vanwege zijn progressieve houding die men te progressief vindt.

Zon en Rahu staan in de Nakshatra Mula en Mula is de Nakshatra van uitersten. (Boogschutter). Mula gaat over de ‘roots’ in het leven en Mula heeft vaak te maken met het vernietigen van het oude om het nieuwe in te kunnen voeren. De Maan en Venus staan samen in het achtste huis, hetgeen hem kracht en charisma doet uitstralen, maar het achtste huis kan ook voor problemen zorgen .

Het achtste huis wordt vaak als een lastig huis ervaren. Denk aan onder anderen de schandalen binnen de kerk waarin hij al verwikkelt is geraakt. Schandalen zowel binnen als buiten de Katholieke kerk. Problemen rondom seksualiteit en magische praktijken komen nu meer in het licht te staan. Dat zijn typische achtste huis aangelegenheden. 

Momenteel is paus Francis al bijna 84 jaar oud. Maar ondanks dat lijkt hij nog steeds over veel energie te beschikken. Hij komt uit voor zijn mening, waarbij hij beschermend is ten opzichte van zijn collega ‘s. Hij ziet zijn collega ‘s in de Rooms katholieke kerk als zijn familie en wil hen zoveel mogelijk de hand boven het hoofd houden. (Mars in huis vier duidt het thuisfront aan).

pope francis with horns on

Ondanks dit word hij nog steeds door velen aanbeden maar ook velen zien hem als te liberaal. Sommigen zien hem zelfs als een bedreiging en de paus loopt daardoor gevaar voor zijn leven.

Onlangs verkondigde hij dat hij voor EEN enkel wereldgeloof is; dus dat hij er achter staat dat alle mensen hetzelfde geloof aanhangen. Hij is voor een wereldreligie, en hij is voor een One World Orde.

‘Laten wij samen een eenheid vormen, want we zijn allen kinderen van god’. Zo sprak hij. De paus beschikt over veel gunstige yogaverbanden in zijn horoscoop Yogaverbanden:

We zien in de chart van de paus Sunapha Yoga, wat zegt dat hij een rijk, wijs, intelligent persoon is, met veel kennis van de Sutras (heilige geschriften). (Saturnus staat in het tweede huis vanaf de Maan in huis negen in Waterman Mulatrikona teken. Het negende huis is het huis van studie, overtuigingen en geloof.

Verder staan er nog meer gunstige yoga ‘s zoals: Saraswati yoga, door de goede stand van Mercurius, Venus en Jupiter, waarbij Jupiter in eigen teken staat en in het zevende huis in samenstand met de gunstige planeet Mercurius. Deze stand zorgt voor een goed verstand, vriendelijkheid en bekendheid.

De gunstige stand van Jupiter brengt hem een Hamsa yoga. Deze yoga maakt van hem een wijze geleerde man en een kenner van de heilige geschriften. Een man die er van houdt om over dingen na te denken en te filosoferen .

Chamara yoga, studie van de geheime geschriften, een wijs man. 
Kahala (large drum yoga) geeft aan dat hij is ‘learned and of high moral training, he is good protected, energetic and rich’. 
Karma siddhi yoga. ‘One ‘s deads and efforts will bear fruits’.

De paus beschikt ook over een Durudhara yoga, wat hem een man van kennis maakt, vredelievend, rijk en bescheiden. Deze paus is waarheidsgetrouw en ferm in zijn optreden.

Anapha yoga maakt van hem een wijze man met invloed, die evenwichtig en moreel getraind is.
Arubha yoga deze yoga kan stress veroorzaken en problemen met zich meebrengen. (Ketu in de lagna).
Durudhara yoga brings him all the goods. He is learned and peaceful. 
Parijatha yoga Bij deze yoga wordt ook rekening gehouden met de Navamsha chart. ‘He will be respected and obeyed by other kings, fond of war and possessing elephants and horses’. 
Kalpadruma yoga. Bij deze yoga wordt ook rekening gehouden met de Navamsha chart, samen met de Rashi, net als bij de Parijatha yoga. ‘One will be a pious, strong and mercifull king endoved with all kinds of wealth’.

Mercurius, (de mind, het intellect)  maakt daarbij een zevende aspect naar zijn eigen teken Tweelingen, in het eerste huis, wat een heel gunstig aspect is en voor een scherp intellect zorgt. Ook Jupiter en de Zon maken een zevende aspect naar zijn Lagna, wat aanzien en beroemdheid met zich meebrengt.

Opvallend in de chart van Paus Francis is de stand van Rahu. De Zon staat onder andere voor de Ziel, de Goddelijke vonk, maar ook voor het ego.

De nauwe samenstand met Rahu en de Zon maakt hem machtig en hij verlangt dan ook naar macht en aanzien (Rahu nauw verbonden met de zon). De paus heeft zijn macht en aanzien al verdiend, maar die macht en aanzien pakken niet altijd naar wens uit.

Zijn gedachten en overtuigingen zijn sterk geladen door de vele planeten die hier in huis zeven in Boogschutter staan. Het gaat hier vooral over het collectief bewustzijn; het gaat over wat er gaande is in de wereld . (De anderen). 

Pope Francis Chart

De mensen waar de paus grotendeels mee te maken heeft zijn meestal gelovigen met overtuigingen. Momenteel is er een grote verandering en ommekeer aan de gang. Nu helemaal vanwege het Corona Virus, waardoor veel mensen van streek zijn geraakt en bang zijn voor de komst van een tweede virus. De vrijheid van de mensheid krijgt een enorme deuk.

Het gaat allemaal niet alleen over een virus, maar ook over een New World Orde, waar sommigen het niet mee eens zijn. De meeste mensen zijn nu geschrokken en wakker geschut en beginnen na te denken over hoe het zal gaan in de toekomt op onze planeet aarde.

Mensen denken meer na over geloofsaangelegenheden, wat eerst zijn beloop had. Ze worden bewuster en willen meer inbreng in het beleid, waarnaast ze nu ook alle negativiteit zien die er rondom ons heen over de hele aarde aan de gang is. Zoals ‘child sacrifice’ en dergelijken.

Mula Nakshatra, waar de Zon en Rahu en Jupiter bij de paus in staan, is geneigd het oude te vervangen voor het nieuwe. Hier zie je al de opkomst van Een New World Orde, die veel vrijheid weg zal nemen. Er komen steeds meer regeltjes. Maar er kan iets beters voor in de plaats komen, dat ligt ook aan onszelf.

De Deity die bij de Nakshatra Mula hoort is Nirriti, de godin die gaat over disintegration . Mensen met deze Nakshatra sterk geplaatst zijn mensen van uitersten. De paus is niet bang voor het nieuwe en staat achter de New World Orde.

Jupiter transit liep in (april 2019) over zijn Natal Rahu en liet hem naar voren komen met zijn mening en oordeel over de Katholieke kerk. Paus Francis heeft inderdaad in 2019 verkondigd dat seksueel misbruik voortaan gestraft zal worden. De paus ondervindt nog steeds veel last vanwege de stress in de Katholieke kerk. (Ketu, de zuider maansknoop staat bij de paus in zijn Lagna. (Ascendant).

De Maha Dasha (de planeet die momenteel centraal staat in het leven van de paus) is Ketu. Ketu is niet echt een gunstige planeet, het is een schaduwplaneet, het is de zuider maansknoop.

Ketu zorgt nu voor onduidelijkheid en reageert vaag. Ketu staat in de Nakshatra Migrashira bij de paus. Mrigrashira duidt ‘a seeker of truth’ aan. Een waarheid zoeker. De Deity van Mrigrashira is de Maan. Momenteel loopt Ketu ook sinds kort door de Nakshatra Migrashira. (eind mei 2020).

De paus zegt: ‘Wie ben ik om te oordelen over homo seksualiteit, ook homo’s zijn Gods kinderen’.

Zijn Maan en Venus staan in het achtste huis . Dit duidt erop dat hij emotionele moeilijkheden kan ondervinden door schandalen, die onder andere in de Rooms Katholieke kerk plaats gevonden hebben. De paus heeft veel last van stress (Ketu in zijn eerste huis). Vergoedingen moeten worden uitgekeerd aan anderen (het zevende huis en achtste huis) en reputaties worden geschaad, waaronder ook zijn eigen reputatie. (Maan en Venus in huis acht).  (Rahu in het twaalfde huis vanaf de Maan). 

De planeet Saturnus staat bij de paus in het negende huis; het huis wat gaat over geloof /religie en over overtuigingen. Saturnus geeft structuur en kan ook beperkingen met zich meebrengen. Saturnus is heerser over de huizen 8/9.

Saturnus staat in huis negen in eigen teken. In zijn Mulatrikona teken Waterman, wat een gunstige stand is. Dit maakt hem religieus en sociaal voelend, zoals we al in de yoga- standen ook zagen.  Maar Saturnus is ook de heerser over huis acht en staat in huis negen. 

Deze heerschappij over huis acht brengt problemen met zich mee. Problemen met religie (het negende huis) zijn te verwachten, vooral zodra de Transits en de Maha Dasha (Ketu) dat aangeven. Deze problemen zullen zeker met opvattingen en geloofsovertuigingen te maken hebben en met betrekking tot seksschandalen, geld van anderen en veranderingen.

Er zijn transformaties nodig om de New World Orde met al zijn regeltjes en beperkingen ten opzichte van de mensheid door te drukken. Op 14 mei 2020 was er een belangrijke bijeenkomst die over de One World Orde ging.

Dorien Jansen

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.