Ritueel om jezelf en anderen te beschermen

Bereik een energetische staat die onaangenaam is voor de donkere kant

zelfbescherming

Ceremonie om jezelf en omgeving van een energetisch beschermend krachtveld te voorzien

Door toenemende aanvallen van de duistere machten is het raadzaam om jezelf goed te beschermen. En om hiermee ook tegelijkertijd anderen te beschermen.

Als je daarom het pad van gezondheid wilt bewandelen, dan heb ik hier een geschikte methode gevonden. Het is een ritueel waarmee je zult merken dat je er baat bij hebt.  Door dit ritueel uit te oefenen kom je in een sterk krachtveld te staan en ben je energetisch goed beschermd. De donkere kant heeft hierdoor geen vat meer op je. Ik wil het graag met anderen delen.

Het idee wat ik opgedaan heb is om een beschermend veld om je heen te manifesteren. Dit beschermende veld heeft zich in duizenden jaren ontelbare keren bewezen en is de afgelopen jaren verschillende keren getest, aangepast aan onze huidige tijd en geperfectioneerd, maar ik heb het opnieuw aangepast. Dit ritueel geeft me een veilig gevoel.

Wat hier eenvoudig wordt gebruikt is een van onze onschendbare, onverbeterlijke natuurwetten

Alles wat je uitzendt, komt op een bepaald moment tot je terug, dat zei mijn vader vroeger altijd. Het beroemde boemerang verhaal. Deze natuurwet treedt onmiddellijk in werking in een liefdevolle, vredige en genezende vorm, althans wanneer je zelf vrede uitzendt.

Het beschermende veld wordt gecreëerd door visualisatie met affirmaties

Door een geschikte affirmatie wordt de bron van de kwaadwillige aanvallende macht, onmiddellijk omgezet in liefde, mededogen en genezing! Met jouw vreedzame 24-uurs bescherming door middel van dit ritueel, kun je liefde, mededogen en genezing op onze planeet verspreiden en bijdragen aan het vergroten van vrede!

Hoe gaan we te werk?

We gaan het beschermende krachtveld instellen met deze instructies:
Bevestig het krachtveld door deze woorden zachtjes voor jezelf te zeggen, hardop of in gedachten:

Affirmatie:

” Elke kwaadwillende of egoïstische energetische aanval, elke manipulatie en elke spionage die tegen dit krachtveld in wil werken, op of binnen dit krachtveld, tegen mij of tegen mijn geliefden, of tegen alles wat mij lief is, gaat terug naar zijn oorsprong zonder iets bereikt te hebben en transmuteert in zijn bron van liefde”. 

Je staat in je huis of appartement in een gemakkelijke houding die je zou aannemen wanneer je iets belangrijks overpeinst. Of wanneer je in meditatie wilt gaan. Als je goed zit of staat vraag je hulp aan je helpende en medelevende geesten, engelen, je zielsverwanten en beschermers om je bij te staan, te beschermen en te ondersteunen met hun aanwezigheid.

Visualiseer nu:

En probeer het krachtveld voor je te zien. Het beschermende krachtveld is bolvormig en volledig goudkleurig. Het beveiligde veld wordt om je heen gevisualiseerd op een afstand van ongeveer 2-3 meter.

Het is een gesloten, geometrisch gelijkmatig, gouden bolvormig veld, en zo flexibel alsof het gemaakt is van een rubberen membraan. (Flexibiliteit is zowel belangrijk om mogelijke aanvallen te weerstaan ​​als om schade aan het veld door beweging erin te voorkomen).

Teken dan in gedachten of in het echt – met je beide handen en armen in de lucht, een beweging om je heen. De armen bewegen van boven naar beneden of van beneden naar boven (afhankelijk van je gevoel) in een cirkel totdat deze gesloten is (boven of onder). Terwijl de armen in een cirkelvorm werken, visualiseer je een resulterende 3D-bol door de structuur 4x te herhalen.

Elk 1x naar het noorden, oosten, zuiden en westen, totdat de bol / het beschermende veld, compleet en stabiel is in je verbeelding, met de gouden kleurvulling. Je draait ook fysiek 4 keer met de klok mee in de betreffende richting totdat je weer in de startpositie bent. Dan spreek je tegelijkertijd de affirmatie uit. Die luidt als volgt:

“Alles, wat men kan zien, ruiken, proeven, voelen of horen is intuïtief volledig onbegrensd en absoluut onzichtbaar, onhoorbaar, onmerkbaar, en niet te ruiken door welke duistere krachten dan ook. Dit alles is onmetelijk gecamoufleerd. “Alle onnatuurlijke, kunstmatig gecreëerde, schadelijke straling en frequenties zijn volledig ontkoppeld en geneutraliseerd”.

Je kunt de tekst ook opschrijven (de affirmatie) en op je huid plakken, waardoor de bescherming nog beter werkt. Of je kunt het voor je gezichtsveld opplakken zodat je het ziet staan. Als je klaar bent met het tekenen van de eerste cirkel maak je om de eerste cirkel nog een andere cirkel op dezelfde manier als je net gedaan hebt. Je gaat de tweede bal nu om de eerste bal heentrekken en visualiseer dat er een spiegeling aan de buitenkant van die bal komt te zitten. Terwijl je de tweede bal trekt, visualiseer je de spiegeling aan de buitenkant van de ronde bal en installeer je de volgende affirmatie in de ruimte ertussen:

Affirmatie:

“Alles, gezien, geroken, geproefd, gevoeld of gehoord is intuïtief volledig onbegrensd en absoluut onzichtbaar, onhoorbaar, onmerkbaar, onmetelijk gecamoufleerd ter bescherming tegen het donkere krachten en machten”. “Alle onnatuurlijke, kunstmatig gecreëerde, schadelijke straling en frequenties zijn volledig ontkoppeld en geneutraliseerd”. Terwijl je dat zachtjes uitspreekt of denkt trek je de cirkel helemaal rond en laat in je gedachten een ruimte van 1 tot max. 3 cm. tussen de eerste en de tweede cirkel open. 

Frequenties en de algehele stralingseffecten binnen het krachtveld zijn volkomen harmonieus en vredig in balans. De tweede gespiegelde bal draait constant veranderend, onberekenbaar en op verschillende tijdstippen in verschillende richtingen rond een denkbeeldig centrum. Nadat de tweede bal is gesloten met zijn bevestiging zet je hem in rotatie.

radha and krishna

Hierdoor hebben – ondanks verschillende beschermingsfuncties – de affirmaties effect op het geheel, dit is immers een geïntegreerd beschermend krachtveld dat, zoals blijkt uit de affirmaties, alleen kwaadaardige zaken op afstand houdt.

Voor 24 uur per dag bescherming moet het beschermingsveld minimaal elke 12 uur worden versterkt, dit doe je door het hele ritueel minimaal elke 12 uur te herhalen.

Belangrijke informatie over het gebruik van het krachtveld:

Het is belangrijk dat elke verdere versterking van het beveiligde veld keer op keer wordt voltooid op een afstand van 2 tot 3 meter om je heen, en uiteindelijk wordt uitgebreid tot de gewenste grootte. Je bouwt dus de consolidatie op van het nog bestaande beschermingsveld, waardoor wordt voorkomen dat kwaadaardige energieën van buiten naar binnen sluipen.

Als het om expansie gaat, is je intentie absoluut voldoende. Als je er ook een gevoel of een beeld bij krijgt, is dat goed, maar niet absoluut noodzakelijk. Besteed aandacht aan je gevoelens tijdens het hele ritueel, ze moeten uitdrukken dat alle levende wezens in liefde, geborgenheid, veiligheid en vrede zijn binnen jouw beschermende krachtveld.

Over het algemeen is de enige doorslaggevende factor je goede bedoelingen; dan kun je er zeker van zijn dat het beschermende krachtveld ook bij jou zijn doel zal bereiken. Omdat het beschermende veld ongeveer 12 uur actief is voordat het langzaam oplost, kun je het ritueel het beste twee keer per dag doen, wat ongeveer 2 x 2 minuten duurt. Je kunt het beveiligde veld natuurlijk elke dag zo vaak instellen als je wilt, het blijft dan altijd actief voor de volgende 12 uur. Eerder consolideren is dus ook mogelijk.

Als je geoefend bent, is het soms mogelijk om het beschermingsveld op afstand te stabiliseren. Naast de visualisatie van de beveiligde veldstructuur, moet je jezelf ook voorstellen dat je op een gebruikelijke plek staat. Ergens in je kamer of ergens waar je jezelf op je gemak voelt in huis of in een appartement terwijl je het beveiligde veld consolideert.

Dorien Zen

Wanneer iemand het beschermende krachtveld verlaat, neemt diegene, die uit het veld tevoorschijn komt, een deel van het beschermende veld mee.

Het meegenomen beschermingsveld omvat de respectievelijke aura van diegene. Omdat het beschermingsveld zich op zulke momenten niet deelt maar vermenigvuldigt, blijft de beschermingskracht van elk afzonderlijk veld ongewijzigd.

Dit betekent dat mensen of dieren die bij jou in je krachtveld in en uitlopen, niet apart beschermd hoeven te worden en toch volledig beschermd zijn / blijven. Dit beschermingsveld wat degene die in en uitloopt dan nog om zich heen heeft, duurt net zo lang als het oorspronkelijke beschermingsveld wat je rond je eigen pand of huis of appartement gecreëerd hebt.

Het effect van het beschermende krachtveld is alleen gericht tegen kwaadwillende en egoïstische aanvallen

D.w.z. mensen, zoals dokters of kennissen die je bijvoorbeeld ergens mee komen helpen, met goede, onzelfzuchtige bedoelingen kunnen moeiteloos in je beschermende veld kijken en ook werken. Dus als je een vriend (of iemand die je goed kent) vraagt ​​om met een specifieke intentie in je beschermende veld te komen, hoef je niets te veranderen, want alle liefdevolle energieën kunnen in je beschermende veld komen zonder dat je iets hoeft te doen.

Maar als er vreemde mensen in je beschermingsveld komen vanwege een of andere reden, bijvoorbeeld als je ziek bent, een onbekende dokter, dan zal die eerst op zoek gaan naar de oorsprong van jouw ziekte of van jouw probleem, wat in feite neerkomt op spionage. Als je jouw beschermingsveld dan niet voor hem / haar hebt opengesteld, dan zijn de uitspraken die hij of zij doet niet correct, omdat ze dan niets kunnen zien. Zo goed beschermd ben je in feite!

Wat ik zelf meemaakte, toen ik mijn beschermingsveld had ingesteld en er kwam iemand langs (een vreemde) was ik vergeten om het beschermingsveld open te stellen. Die persoon kon niets over mij zien of weten. Dat merkte ik meteen.

Wil je wel dat diegene iets over jou weet of zien kan, dan moet je dat eerst toelaten door iets aan je ritueel toe te voegen. In zo’n geval bouw je eerst, voordat diegene langs komt, het beschermende krachtveld op met de gebruikelijke affirmatie, waaraan je iets toevoegt.

In alle richtingen zeg je dan:

ik sta toe dat mijn beschermingsveld wordt geopend voor (naam) en machtig hem (om dit of dat te doen, wat je verzoek ook is) …, maar ook beperkingen zoals: … zij / hij mag alleen kijken, elke handeling is verboden … ; … voor zo en zo lang … enz. zijn haalbaar en ook aan te bevelen. Herhaal daarna nog eens het ritueel met zijn affirmaties (zonder nu de extra toestemming te benoemen).

Bescherm jezelf en zorg voor een krachtveld om je heen

IN-DE-MODDER

Het is wel mogelijk dat een aanval toch nog doorkomt, ondanks de regelmatige opbouw van het beschermende krachtveld.

Bijvoorbeeld wanneer jij je openstelt voor een vriend die zichzelf niet beschermt, d.w.z. die onbeschermd is.

Helaas worden onbeschermde mensen, meestal zonder hun medeweten of zonder het te merken, kortstondig, door het duister gebruikt om hun kwaadaardige plannen uit te voeren.

Hier in detail treden zou verder gaan dan het bestek. Een dergelijke vorm van gebruik kan ondanks het beschermende krachtveld tot aantasting leiden. Regelmatige gebruikers van het beschermingsveld voelen direct, nog voordat er een aanval (of contact) kan plaatsvinden, dat het veld trilt of extreem trilt.

Dus als je iemand met kwaadaardige bedoelingen vertrouwt of een welkomst knuffel geeft kan het zijn dat je jouw eigen – of zijn of haar bescherming deactiveert. Dan is het goed om het beschermende krachtveld onmiddellijk opnieuw op te bouwen, omdat dan de aanval of energetische koppeling geneutraliseerd wordt.

Ik zou ook deze of een andere bescherming willen aanraden aan anderen die zichzelf niet beschermen. Als je jezelf, misschien door omstandigheden even niet kunt beschermen, vermijd dan gewoon elke vorm van contact om zelf beschermd te blijven. Zoals je ziet is het mogelijk en wenselijk om op deze basis creatief te zijn. Zo zijn we verantwoordelijk voor onszelf, en zorgen we goed voor onszelf. Met dit in gedachten ben jij nu de gelukkige kenner van deze beschermende ceremonie.

Van harte welkom en je kunt dit ritueel blijven doorgeven wanneer je dat wilt.

Met vredige hartenwensen. Dorien Jansen