Wereldvrede

Sri Karunamayi of Amma gaat voor wereldvrede

Een heel bekende heilige vrouw uit India gaat voor wereldvrede. Haar naam is Amma. Zij is iemand die veel lezingen doet en voor wereldvrede pleit en daar ook voor op pad gaat en er alles voor over heeft.

Amma

world-peace met Amma

Ik heb een stukje over haar gevonden op internet en vind het leuk om haar even in het zonnetje te zetten.

Amma of Sri Karunamayi streeft ernaar om iedereen te overtuigen om een spiritueel pad te volgen.  Amma zegt:

‘Kies voor een pad in je leven waarin je jezelf het meest thuis voelt’ . ‘Kies voor het pad wat jou het beste ligt en waarin jij het beste jezelf kunt zijn.’ Het maakt niet uit wat voor pad dat is, maar wel iets waar je zelf volkomen achter staat en wat je met liefde doet. Zo ‘n doelstelling leidt altijd tot spirituele bevrediging en bevrijding, daar is zij van overtuigd.

srimati radharani talks to the bumblebee

De essentie van haar boodschap aan de wereld is, dat wij als mens zijnde de mogelijkheid nu we op aarde zijn hebben en zouden kunnen benutten om elkaar lief te hebben en om onze offering aan de wereld te doen toekomen.

We zouden hiermee, door dat te doen, onszelf veel prettiger en meer tevreden gaan voelen en zouden als mensheid in zijn geheel een veel gelukkiger en blijere soort worden.

We zouden hierdoor wijzer kunnen worden en tevredener en dingen onvoorwaardelijk kunnen doen uit liefde, zonder er iets voor terug te vragen. Wanneer iedereen dit zou nastreven zou dat onszelf bijzonder ten goede komen en ook onze families, zegt Amma.

Dit zou Wereld Vrede kunnen bewerkstelligen.

Amma zegt dat wij in wezen een grote familie zijn in dit alom verbonden heelal of universum. Ze spreekt vaak op conferenties over onderwerpen die gerelateerd zijn aan tolerantie, harmonie, respect voor andere religies en respect voor elkaar.

war is over

Ook pleit zij ervoor om toegewijde liedjes met elkaar te zingen, die Bhajans genoemd worden. Ze zegt dat het nog beter is dan om te mediteren.

Zij zegt: ‘ er is geen grotere vreugde dan het zingen van de naam van god’ . ‘Bhajans zingen is  voor ons alsof je alle vuil dat zich in je hart heeft opgestapeld, eruit zuivert’. ‘Laat al je verlegenheid varen en open je hart voor god’.

(Hieronder zie je het Amma Centrum in Zeist)

amma centrum in nederland

Belangrijk: Satsangavonden zijn alleen online nog te volgen

Op 5 oktober zijn er vanuit de regering nieuwe afspraken gemaakt met kerkelijke en religieuze organisaties. Het maximaal aantal bezoekers van diensten en vieringen is beperkt tot 30 en het samen zingen is niet meer toegestaan. Daarom zien we ons jammer genoeg genoodzaakt om de Satsang avonden en de zondag Satsang voorlopig niet meer open te stellen voor publiek. De Satsang avonden zijn nog wel online te volgen.  

Door Bhajans te zingen kun je opgaan in het goddelijke wezen, in dat stukje god dat ook in jou aanwezig is. In Nederland is er ook een huis opgericht waar je heen kunt gaan en waar de ideeën van Amma gehonoreerd en in de praktijk gebracht worden.

Dat is te vinden in Zeist bij het Amma Centrum, waar iedere even week op donderdag avonden bijeenkomsten zijn vanaf ongeveer half zeven. Er worden dan ook Bhajans gezongen en er wordt Satsang gehouden.

Verder beweert zij dat ‘de vibraties die ontstaan uit geconcentreerd zingen de goddelijke glorie van de ziel verlichten’ en ze zegt dat ‘door de geest te verruimen met het geluid van het goddelijke zingen een ieder de vrede kan ervaren van zijn ingeboren goddelijke aard’. Devotie of Bhakti is beter dan meditatie volgens haar, want door luid te zingen overstem je andere geluiden die je afleiden en verkrijg je concentratie.

world peace

Ondanks dat is meditatie ook een goede vorm om nader te komen tot het voelen van de goddelijke glorie in je eigen ziel- bewustzijn.

Alle culturen kunnen we in feite als zijnde gelijkwaardig beschouwen en alle nationaliteiten die we kennen zouden we beter kunnen behandelen en als gelijken kunnen zien, wat ook geldt voor alle rassen. Amma is wereld- beroemd en heeft al op verschillende ‘Global Peace Forums’ haar stem laten horen.

Imagine

Sri Karunamayi of Amma is een vrouw met een groot hart en door velen bemind. Eind vorig jaar in 2017 was zij nog in Nederland waar ze bij verschillende bijeenkomsten aanwezig was en haar woordje heeft gedaan.

peaceman


Zij is overal in de wereld te vinden en spreekt bij verschillende conferenties om haar bijzondere boodschap te verkondigen aan ieder die het horen wil. En als je geluk hebt en aan de beurt bent kun je zelfs een knuffeltje van haar verwachten, daar staat Amma bekend om.

Geef vrede de kans !
If you appr🍳eciate my work, please donate a little bit

https://www.gaia.com/share/ckoyk4lnv002x0iobbpef86zh?language[]=en&utm_source=share

Meditation on peace,

Dorien Jansen

Geef een reactie


De verificatie periode van reCAPTCHA is verlopen. Laad de pagina opnieuw.