Zal het vaccin ons redden van het ‘dodelijke virus’?

 Wetenschappelijke propaganda over vaccins heeft zijn bereik ondertussen wel behaald

virus
Zouden wij gered kunnen worden door een vaccinatieshotje of door waarschijnlijk meerdere en terugkerende shots ?

Er bestaat geen vaccinatie om van het ‘dodelijke virus’ af te komen

De vaccinaties zijn momenteel schering en inslag en er zijn al heel wat mensen gevaccineerd. Of dat allemaal wel goed is weet ik niet, maar daar komen we snel genoeg achter. Wetenschappelijke propaganda over vaccins heeft zijn bereik ondertussen (12 – 06 – 2021) wel behaald.

Het niet goed geïnformeerde publiek weet nu ook niet meer waar het aan toe is en wat is waarheid? Het valt niet mee om bewijsmateriaal over een niet bestaande virus te kunnen vinden, dat is moeilijk zoeken. Het kan zijn dat de warmte onze hersenen, vooral de laatste tijd, een beetje stoffig gemaakt heeft.

Misschien dat god ons de weg zal wijzen. Maar laten we in ieder geval een blik werpen in de geschiedenis over ziektebeelden en vaccinaties. De feiten spreken voor zich en brengen meer klaarheid in de situatie.

De regering zal zich bloot moeten geven, want de mens wordt steeds slimmer en zelfstandiger en gaan zelf op onderzoek uit. Trouwens, dat hebben de meeste mensen ondertussen al gedaan en we blijven alles net zo lang uitzoeken totdat we er genoeg duidelijkheid over hebben opgedaan.

Wij mensen zijn gelukkig nieuwsgierig en onderzoekend aangelegd

Nu heb ik het een en ander gevonden in een tekst van Jon Rappoport; een journalist die al wat op leeftijd is, maar die ondanks dat enorm bij de tijd is gebleven en altijd geweest is. Het is een geschiedenis vol rampen door ziekten en andere aangelegenheden. Hierbij kunnen we goed zien wat het vaccin in het algemeen voor de mensheid gedurende de afgelopen tijd gedaan heeft. Het zijn onthullingen die ongeveer stoppen bij het jaar 1988.

Zie hier het volgende verslag, gemaakt via Jon Rappoport, die zijn leven lang als journalist veel onderzoek heeft ingewonnen.

vitamine shop

Het verslag luidt:

“Het gecombineerde sterftecijfer door Roodvonk, Difterie, Kinkhoest en Mazelen bij kinderen tot vijftien jaar laat zien dat bijna 90 procent van de totale daling door sterfte tussen 1860 en 1965 plaatsvond vóór de introductie van antibiotica en wijdverbreide immunisatie.

Recessie kan worden toegeschreven aan verbeterde huisvesting en aan een afname van de virulentie van micro-organismen, maar verreweg de belangrijkste factor was een hogere gastheerresistentie door betere voeding.” Ivan Illich, Medical Nemesis, Bantam Books, 1977

“Bij een recente Britse uitbraak van kinkhoest, bijvoorbeeld, kregen zelfs volledig geïmmuniseerde kinderen de ziekte in vrij grote aantallen; en het aantal ernstige complicaties en overlijden werd slechts licht verlaagd.

Bij een andere recente uitbraak van kinkhoest kregen 46 van de 85 volledig geïmmuniseerde kinderen, die werden bestudeerd, uiteindelijk de ziekte.” “In 1977 werden 34 nieuwe gevallen van mazelen gemeld op de campus van UCLA, in een populatie die volgens zorgvuldige serologische tests zogenaamd voor 91% immuun was.

Nog eens 20 gevallen van mazelen werden gemeld in het gebied van Pecos, New Mexico, binnen een periode van enkele maanden in 1981, en 75% van hen was volledig ingeënt, sommige vrij recent. Uit een onderzoek onder zesdeklassers in een goed geïmmuniseerde stedelijke gemeenschap bleek dat ongeveer 15% van deze leeftijdsgroep nog steeds vatbaar is voor Rubella, een soort mazelen die in wezen identiek is aan die van het pre-vaccinatietijdperk.”

“Ten slotte, hoewel de totale incidentie van typische acute mazelen in de VS sterk is gedaald van ongeveer 400.000 gevallen per jaar in het begin van de jaren zestig tot ongeveer 30.000 gevallen in 1974-76, bleef het sterftecijfer precies hetzelfde; en met de piekincidentie nu bij adolescenten en jongvolwassenen is het risico op longontsteking en aantoonbare leverafwijkingen volgens een recente studie zelfs aanzienlijk toegenomen tot respectievelijk ruim 3% en 2%.”

Richard Moskowicz, MD, The Case Against Immunizations, 1983, American Institute of Homeopathy. “Van alle gemelde gevallen van kinkhoest tussen 1979 en 1984 bij kinderen ouder dan 7 maanden – dat wil zeggen oud genoeg om de primaire kuur van de DPT-injecties (difterie, pertussis, tetanus) te hebben gekregen – kwam 41% voor bij kinderen die drie of meer shots en 22% bij kinderen die een of twee immunisaties hadden.”

“Onder kinderen jonger dan 7 maanden, die kinkhoest hadden, was 34% tussen één en drie keer ingeënt…” “… Op basis van de enige Amerikaanse bevindingen over ongunstige DPT-reacties, een door de FDA gefinancierd onderzoek aan de Universiteit van Californië, Los Angeles, zal één op de 350 kinderen een stuiptrekking hebben; één op de 180 kinderen 8.000 en 10.000, afhankelijk van welke statistieken worden gebruikt).” Leon Chaitow, Vaccinatie en immunisatie, CW Daniel Company Limited, Saffron Walden, Essex, Engeland, 1987.

“Assistent-secretaris van Volksgezondheid Edward Brandt, Jr., MD, getuigde voor de Amerikaanse Senaatscommissie voor Arbeid en Human Resources, afgerond in cijfers op 9.000 gevallen van stuiptrekkingen, 9.000 gevallen van ineenstorting en 17.000 gevallen van hoog geschreeuw voor een totaal van 35.000 acute neurologische reacties die elk jaar voorkomen binnen achtenveertig uur na een DPT-injectie onder Amerikaanse kinderen.” DPT: Een shot in het donker, door Harris L. Coulter en Barbara Loe Fischer, Harcourt Brace Jovanovich.

“Terwijl 70-80% van de Britse kinderen in 1970-71 werd ingeënt tegen kinkhoest, is dat percentage nu 39%. De commissie voorspelt dat de volgende kinkhoestepidemie waarschijnlijk ernstiger zal blijken te zijn dan die in 1974/75.

Maar ze verklaren niet waarom er in 1970/71 meer dan 33.000 gevallen van kinkhoest waren met 41 dodelijke gevallen onder de zeer goed geïmmuniseerde Britse kinderpopulatie; terwijl in 1974/75, met een afnemend aantal vaccinaties, een kinkhoestepidemie slechts 25.000 gevallen met 25 dodelijke slachtoffers voorkwam.” Wolfgang Ehrengut, Lancet, 18 februari 1978, p. 370.

“… Barker en Pichichero, in een prospectieve studie van 1232 kinderen in Denver, Colorado, ontdekten na DTP dat slechts 7% van de gevaccineerde vrij waren van ongewenste reacties, waaronder koorts (53%), acute gedragsveranderingen (82%) ), langdurig geschreeuw (13%) en rusteloosheid, anorexia en braken. 71% van degenen die een tweede injecties DTP kregen, ondervond twee of meer van de gecontroleerde reacties.” Lancet, 28 mei 1983, p. 1217.

“Publicaties van de Wereldgezondheidsorganisatie laten zien dat difterie in de meeste Europese landen gestaag afneemt, ook in de landen waar geen vaccinatie heeft plaatsgevonden. De achteruitgang begon lang voordat vaccinatie werd ontwikkeld.

Er is zeker geen garantie dat vaccinatie een kind zal beschermen tegen de ziekte, in het Verenigd Koninkrijk zijn zelfs meer dan 30.000 gevallen van difterie geregistreerd bij volledig geïmmuniseerde kinderen.” Leon Chaitow, Vaccinatie en immunisatie, p. 58.

“Kinkhoest-immunisatie is controversieel, omdat de bijwerkingen veel publiciteit hebben gekregen. De tegenclaim is dat de effectiviteit en bescherming die door de procedure wordt geboden, veel groter is dan de mogelijke nadelige effecten … jaarlijkse sterfgevallen, per miljoen kinderen , van deze ziekte.

In een periode van 1900 tot het midden van de jaren zeventig, wordt aangetoond dat vanaf een hoogtepunt van iets minder dan 900 sterfgevallen per miljoen kinderen (jonger dan 15) in 1905, de daling consistent en dramatisch is geweest. verlaging van het sterftecijfer met ongeveer 80% tegen de tijd dat immunisatie op grote schaal werd ingevoerd, in het midden van de jaren vijftig.

“… Het vaccinatieprogramma tegen varkensgriep was een van de grootste blunders (CDC) ervan. Het begon allemaal in 1976 toen CDC-wetenschappers zagen dat een virus dat betrokken was bij een uitbraak van een griepaanval in Fort Dix, NJ, vergelijkbaar was met de varkens- griepvirus dat in 1918 500.000 Amerikanen het leven kostte.

Gezondheidsambtenaren lanceerden onmiddellijk een programma van 100 miljoen dollar om elke Amerikaan te immuniseren. Maar de verwachte epidemie kwam niet tot uiting, en het vaccin leidde tot gedeeltelijke verlamming bij 532 mensen. Er waren 32 doden.” U.S. News and World Report, Joseph Carey, 14 oktober 1985, blz. 70, “How Medical Sleuths Track Killer Diseases.”

“Ondanks (gevallen) waarin (pokken)vaccinatie de bevolking duidelijk niet heeft beschermd, en ondanks de ongebreidelde bijwerkingen van de methoden, zetten de voorstanders van vaccinatie hun pogingen voort om de methoden te rechtvaardigen door te beweren dat de ziekte in Europa was afgenomen.

Volgens hen: ‘als de achteruitgang zou kunnen worden gecorreleerd met het gebruik van de vaccinatie, dan zou al het andere opzij kunnen worden gezet, en zou kunnen worden aangetoond dat het voordeel tussen de huidige lage incidentie opweegt tegen de periodieke mislukkingen van de methode, en om het voortgezette gebruik van vaccinatie te bevorderen.

De eer voor de daling van de incidentie van pokken kon echter niet worden toegeschreven aan vaccinatie. Het is een feit dat de incidentie ervan in alle delen van Europa daalde, of er nu wel of niet werd gevaccineerd.” Chaitow, vaccinatie en immunisatie, blz. 6-7.

“Pokken zijn, net als tyfus, aan het uitsterven (in Engeland) sinds 1780. Vaccinatie in dit land is grotendeels in onbruik geraakt sinds mensen begonnen te beseffen hoe de waarde ervan in diskrediet werd gebracht door de grote pokkenepidemie van 1871-2 (die plaatsvond na uitgebreide vaccinatie).” W. Scott Webb, Een eeuw vaccinatie, Swan Sonnenschein, 1898.

Bij dit incident (Kyoto, Japan, 1948) – het ernstigste in zijn soort – was een giftige partij met aluin neergeslagen toxoïde (APT) verantwoordelijk voor ziekte bij meer dan 600 zuigelingen en voor niet minder dan 68 doden.”

“Op 20 en 22 oktober 1948 ontving een groot aantal baby’s en kinderen in de stad Kyoto hun eerste injectie met APT. Op de 4e en 5 november kregen 15.561 baby’s en kinderen van enkele maanden tot 13 jaar hun tweede dosis. Een tot twee dagen later werden 606 van degenen die waren geïnjecteerd ziek.

Hiervan stierven er 9 aan acute difterie -verlamming in zeven tot veertien dagen, en 59 aan late verlamming, voornamelijk in vier tot zeven weken.” Sir Graham Wilson, Hazards of Immunization, Athone Press, University of London, 1967.

“Ongevallen kunnen echter het gevolg zijn van het gebruik van dit zogenaamde gedode (rabiës)vaccin als gevolg van gebrekkige verwerking. Een zeer ernstig voorval van deze soort deed zich voor in Fortaleza, Ceara, Brazilië, in 1960. Maar liefst 18 van de 66 personen gevaccineerd met Fermi’s gecarboniseerd (rabiës) vaccin leed aan encefalomyelitis en één van de achttien stierf.

“Sir Graham Wilson, Gevaren van immunisatie.” Tijdens een persconferentie in Washington op 24 juli 1942 meldde de minister van Oorlog dat er tussen 1 januari en 4 juli 28.585 gevallen van geelzucht waren geconstateerd in het (Amerikaanse) leger na vaccinatie tegen gele koorts, en waarvan 62 met dodelijke afloop. ” Wilson, Gevaren van immunisatie.

’s Werelds grootste proef (uitgevoerd in Zuid-India) om de waarde van het BCG-tuberculosevaccin te beoordelen, heeft voor een verrassende onthulling gezorgd. Namelijk: dat het vaccin ‘geen enkele bescherming biedt tegen bacillaire vormen van tuberculose’.

De studie die naar verluidt ‘enorm uitputtend en nauwgezet is’, werd in 1968 gelanceerd door de Indian Council of Medical Research (ICMR) met hulp van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Amerikaanse centra voor ziektebestrijding in Atlanta, Georgia.”

De incidentie van nieuwe gevallen onder de BCG-gevaccineerde groep was iets (maar statistisch niet significant) hoger dan in de controlegroep, een bevinding die leidde tot de conclusie dat het beschermende effect van BCG was nul.'” New Scientist, 15 november 1979, zoals geciteerd door Hans Ruesch in Naked Empress, Civiels Publisher, Zwitserland, 1982.

“Tussen 10 december 1929 en 30 april 1930 kregen 251 van de 412 baby’s geboren in Lübeck drie doses BCG-vaccin via de mond gedurende de eerste tien dagen van hun leven. Van deze 251 stierven er 72 aan tuberculose, de meeste van hen in twee tot vijf maanden en op één na alle voor het einde van het eerste jaar.

Bovendien leden 135 aan klinische tuberculose maar herstelden uiteindelijk, en 44 werden tuberculine-positief maar bleven gezond. Geen van de 161 niet-gevaccineerde baby’s die destijds werden geboren, werd op deze manier getroffen en geen van hen stierf binnen de volgende drie jaar aan tuberculose.” Gevaren van immunisatie, Wilson.

“We hebben een gerandomiseerde dubbelblinde, placebogecontroleerde studie uitgevoerd om de werkzaamheid van het 14-valente pneumokokken-capsulaire polysacharidevaccin te testen bij 2295 hoog risicopatiënten… Eenenzeventig episoden van bewezen of waarschijnlijke pneumokokken-pneumonie of bronchitis traden op bij 63 van de patiënten (27 placebo-ontvangers en 36 vaccin-ontvangers) …

We waren niet in staat om enige werkzaamheid van het pneumokokken-vaccin aan te tonen bij het voorkomen van longontsteking of bronchitis bij deze populatie.” New England Journal of Medicine, 20 november 1986, p. 1318, Michael Simberkoff. “Maar al voordat Salk zijn vaccin ontwikkelde, was polio voortdurend achteruitgegaan; met 39 gevallen op elke 100.000 inwoners.  New Scientist, 15 november 1979, zoals geciteerd door Hans Ruesch in Naked Empress, Civis Publishers, Zwitserland, 1982.

jrappoport plaatje een

Tussen 10 december 1929 en 30 april 1930 kregen 251 van de 412 baby’s geboren in Lübeck drie doses BCG-vaccin via de mond gedurende de eerste tien dagen van hun leven. Van deze 251 stierven er 72 aan tuberculose, de meeste van hen in twee tot vijf maanden en op één na alle voor het einde van het eerste jaar.

Bovendien leden 135 aan klinische tuberculose maar herstelden uiteindelijk, en 44 werden tuberculine-positief maar bleven gezond. Geen van de 161 niet-gevaccineerde baby’s die destijds werden geboren, werd op deze manier getroffen en geen van hen stierf binnen de volgende drie jaar aan tuberculose.” Gevaren van immunisatie, Wilson.

“We hebben een gerandomiseerde dubbelblinde, placebogecontroleerde studie uitgevoerd om de werkzaamheid van het 14-valente pneumokokken-capsulaire polysacharidevaccin te testen bij 2295 hoge risicopatiënten… Eenenzeventig episoden van bewezen of waarschijnlijke pneumokokkenpneumonie of bronchitis traden op bij 63 van de patiënten (27 placebo-ontvangers en 36 vaccin-ontvangers) …

We waren niet in staat om enige werkzaamheid van het pneumokokkenvaccin aan te tonen bij het voorkomen van longontsteking of bronchitis bij deze populatie.” New England Journal of Medicine, 20 november 1986, p. 1318, Michael Simberkoff.

“Maar al voordat Salk zijn vaccin ontwikkelde, was polio voortdurend achteruitgegaan; de 39 gevallen van elke 100.000 inwoners die in 1942 werden geregistreerd, waren van jaar tot jaar geleidelijk afgenomen tot ze werden teruggebracht tot slechts 15 gevallen in 1952… volgens M. Beddow Baylay, de Engelse chirurg en medisch historicus.” Slaughter of the Innocent, Hans Reusch, Civis Publishers, Zwitserland, en Swain, New York, 1983.

“Veel gepubliceerde verhalen en rapporten hebben verklaard, geïmpliceerd en anderszins ertoe geleid dat professionele mensen en het publiek geloven dat de scherpe afname van gevallen (en sterfgevallen) van poliomyelitis in 1955 in vergelijking met 1954 te wijten is aan het Salkvaccin… is een misvatting volgt uit deze overwegingen.

Het aantal ingeënte kinderen was te klein om de daling te verklaren. De scherpe daling was duidelijk voordat de inentingen begonnen of konden plaatsvinden en was van dezelfde orde als de daling na de onmiddellijke post- inentingsperiode.” Dr. Herbert Ratner, Kind en gezin, vol. 20, nee. 1, 1987.

“Tot nu toe is het nauwelijks mogelijk om inzicht te krijgen in de omvang van de immunisatiecatastrofe van 1955 in de Verenigde Staten. Zeker mag worden gesteld dat de officieel vastgestelde 200 gevallen (van polio) die direct of indirect zijn veroorzaakt door de (polio) vaccinatie minimumcijfers vormen ..

Het is nauwelijks in te schatten hoeveel van de 1359 (polio)gevallen onder gevaccineerde personen als falen van het vaccin moeten worden beschouwd en hoeveel van hen door het vaccin zijn geïnfecteerd. Een zorgvuldige bestudering van het epidemiologische verloop van polio in de Verenigde Staten levert aanwijzingen van ernstige betekenis, typische vroege epidemieën die zich ontwikkelden met de immunisaties in het voorjaar van 1955…

De vaccinatie-incidenten van het jaar 1955 kunnen niet uitsluitend worden teruggevoerd op het falen van één productiebedrijf.” Dr. Herbert Ratner, Kind en Gezin, 1980, deel 19, nr. 4, “Verhaal van het Salkvaccin (deel 2).”

“Het volstaat te zeggen dat de meeste van de grote (polio)epidemieën die zich in dit land hebben voorgedaan sinds de introductie van het Salkvaccin, het grootschalige gebruik van het vaccin hebben gevolgd en zijn gekenmerkt door een ongewoon vroeg seizoen-begin. Er is de Massachusetts-epidemie van 1955; de Chicago-epidemie van 1956 en de Des Moines-epidemie van 1959.” Dr. Herbert Ratner, Kind en gezin, 1980.

Het levende (Sabin) poliovirusvaccin is sinds 1972 de belangrijkste oorzaak van in het binnenland voorkomende gevallen van paralytische poliomyelitis in de Verenigde Staten. Om het optreden van dergelijke gevallen te voorkomen, zou het nodig zijn om het routinematige gebruik van levend poliovirusvaccin te staken.” Jonas Salk, Wetenschap, 4 maart 1977, p. 845.

“Door de (Amerikaanse) regering zelf toegegeven, is er een faalpercentage van 41% bij personen die eerder waren ingeënt tegen het (mazelen)virus.” Dr. Anthony Morris, John Chriss, BG Young, “Het optreden van mazelen bij eerder gevaccineerde personen”, 1979; gepresenteerd op een bijeenkomst van de American Society for Microbiologie in Fort Detrick, Maryland, 27 april 1979.

jonrappoportafbeeldingdrie-1

“Voordat artsen Rodehond-vaccinaties begonnen te geven, was naar schatting 85% van de volwassenen van nature immuun voor de ziekte (voor het leven).

Vanwege immunisatie krijgt de overgrote meerderheid van de vrouwen nooit natuurlijke immuniteit (of levenslange bescherming).” Dr. Robert Mendelssohn, Let’s Live, december 1983, zoals geciteerd door Carolyn Reuben in LA WEEKLY, 28 juni 1985.

“Toediening van KMV (vaccin tegen gedode mazelen) heeft blijkbaar een afwijkende immunologische reactie in gang gezet die niet alleen kinderen niet beschermde tegen natuurlijke mazelen, maar resulteerde in een verhoogde gevoeligheid.” JAMA 22 augustus 1980, vol. 244, blz. 804, Vincent Fulginiti en Ray Helfer.

De auteurs geven aan dat dergelijke verkeerd beschermde kinderen kunnen lijden aan “een vaak ernstige, atypische vorm van mazelen. Atypische mazelen worden gekenmerkt door koorts, hoofdpijn… en een diverse uitslag (die)… kan bestaan ​​uit een mengsel van macula, Pappels, blaasjes en puisten…” De bovenstaande citaten weerspiegelen slechts een fractie van de beschikbare literatuur.

Het is crimineel en bedrieglijk om te zeggen: “Vaccins zijn eenvoudig; ze stimuleren het immuunsysteem en verlenen immuniteit tegen specifieke ziektekiemen.” Officiële rapporten over vaccin-reacties staan ​​vanwege de gebruikte analysemethode vaak op gespannen voet met onofficiële schattingen.

Als een ongunstige vaccin reactie wordt gedefinieerd als een kleine reeks mogelijke effecten die binnen 72 uur na een inenting worden ervaren, zullen de cijfers kleiner zijn. Maar artsen zoals G.T. Stewart, van de Universiteit van Glasgow, hebben door nauwgezet onderzoek, waaronder bezoeken aan ziekenhuizen en interviews met ouders van gevaccineerde kinderen, ontdekt dat reacties zo ernstig als hersenbeschadiging (bijv. van het DPT-vaccin) over het hoofd kunnen worden gezien en dat ze niet worden gemeld, waardoor ze kunnen worden verondersteld door andere oorzaken te zijn veroorzaakt.

‘Dat was mijn bevinding in 1988, toen ik onder de oppervlakte van de vaccinkwestie keek’, volgens Jon Rappoport. Nu bevinden we ons in zeer diepe wateren. De COVID-19-hysterie is afgestemd op de BEHOEFTE aan een vaccin.

We moeten deze gepropageerde boze droom van ons afzetten en standvastig NEE blijven zeggen tegen de kleine goden die hun flesjes verhandelen in elke dokterspraktijk, ziekenhuis, school, drogisterij en parkeerplaats met tenten — waardoor ze in schietgalerijen terecht komen en als warme broodjes worden verhandeld. Wij beschikken al over een natuurlijk immuunsysteem. Een natuurlijk systeem in ons lichaam wat zijn of haar werk zelfstandig kan doen. 

jonrappoportplaatjetwee

Hier vond ik nog een mooi verhaal wat is geschreven door Jon Rappoport, maar evengoed heel leuk om dat even met jullie te delen; ik heb het niet naar het Nederlands vertaald omdat jullie toch allemaal wel heel goed Engels kennen. Dus hier komt het verhaal over een virus, geschreven door Jon Rappoport!

The Virus speaks; the nature of reality by Jon Rappoport

This time, I caught up with the coronavirus coming out of his psychiatrist’s office in New York. He spotted me and waved half-heartedly. He didn’t look happy.   What’s wrong? I asked him.   My therapist thinks I’m crazy. I told him I’m quite certain I’m nothing more than a collective idea in the minds of many people. He said that’s a clear sign of psychosis.  

In other words, he thinks you’re really real?   Yes. I thanked him for that. I said his faith was helping to keep me in existence. He didn’t appreciate the comment. But many people believe you’re real. So what’s the problem?   The vaccine. Everybody’s focused on it now. They’re not thinking about me so much. On a scale of one to a hundred, where a hundred is a majestic amount of attention focused on me, I’d say I’m hovering around 70 to 74. 

That means I’m starting to blink in and out. There are moments when I go blank. Yesterday, I was sitting in on a CIA briefing and I perished for a few minutes.   I see. Well, what can you do? I mean, since you’re nothing more than a collective idea, when people stop focusing on you…   People are fickle. I gave them so much. Fear, the lockdowns, all sorts of problems. I did what I could to make life interesting, but obviously it wasn’t enough.  

That’s show business. “What have you done for me lately?” Lots of stars fade out. They make two bad movies and they can’t get arrested. They’re begging for a cameo on an episode of Hawaii Five-O.   I tried to explain that to my agent—Fauci—but he said he was too busy fending off personal attacks.   The last time we spoke, you said you were ready to sacrifice yourself and admit you were just a collective idea, because you didn’t want to hurt people.  

I know. But SAYING that and meaning it are two different things, especially when your back is against the wall and you realize you’re going to STOP EXISTING ALTOGETHER.   Survival.   I’ll do anything to survive. I’ll claim I have sixteen different deadly proteins and fifty mutant strains. I’ll say I persist on surfaces for up to six months.  

You’re ready to mount an all-out campaign on your own behalf?   Who do you think originally pushed the lab-leak theory and recently revived it? I’m trying.   So why are you telling me all this? When I publish our conversation, some people are going to have even less faith in you.   I’m beginning to think history and legacy are my only options. People in the future will remember me. That’s all I can count on. And if this conversation adds a footnote to that history…   Can you recall how you were born?  

I have a faint recollection of two Chinese virologists in Wuhan speculating about what would happen if they claimed a cluster of local pneumonia cases—stemming from the deadly air pollution in the city—actually were the result of a new virus. I think that was the moment. One virologist said, “We can call in the CDC. They always say it’s a new virus.”   And did you feel anything then?

Surprise. I EXISTED. It was amazing. Bang. Just like that, I was born.   As an idea.   Yes. And I felt strong.   Did you realize what had happened?   You mean, did I know I was nothing more than the beginning of a collective shared idea? No. Of course not. That piece of wisdom came later. During the first month of my life, I did know I was riding on the back of men who had power and were thirsty for more. 

They were promoting me to the public, because they saw they could use me to CONTROL the population to an extraordinary degree.   Did you appreciate their help?   Of course. But at the same time, I found them to be…distasteful creatures. Hanging around men like Bill Gates, Klaus Schwab, Fauci, Andrew Cuomo…it’s not exactly a party.   I can imagine. Did you and Bill ever have a conversation?  

No, not really. He’s wired in a way that prevents authentic interaction. He’s always hungry and he has to eat. He eats information. If I didn’t know better, I would say he’s a machine.   I assume, in your travels, you’ve met other “entities” who are also nothing more than collective ideas held in many minds.   Yes. We’ve had pleasant talks. But it always comes down to, “How long do you do think you’re going to exist? 

When are you going to disappear? Will people still believe in you next year?” That sort of thing.   But it isn’t just belief you’re needing, is it?   No. It’s ATTENTION. Underlying belief is only part of the picture. I need attention now. 

Lots of it. I need people all together lifting me up, so to speak, holding me up, showing me to each other. It’s like a hall of mirrors.   Mirrors?   Yes. Millions and millions of people holding mirrors reflecting reflections to each other—but when you analyze what’s going on, you realize the reflections consist of NOTHING. That’s the bottom-line trick.  

Not sure I understand.   I’m an idea. But when you boil that down, what does it mean? It means I’m a nothing wearing a particular suit of clothes. I could be a pink castle in the clouds or a little purple horse jumping over a toaster in your kitchen. Do you see? What’s important is that people collectively think I’m real right now. The MEANING of what I’m supposed to be is less important to me. 

If tomorrow a billion people decided I was a cow jumping over the moon instead of a deadly germ, it would be fine with me. Why would I care? As long as I continue to exist, the form or the shape or the meaning doesn’t matter at all. 

I’ll be a cow. I’ll be a little purple bubble. I’ll be a trillion reflections of pixels dancing on television screens across the planet.   You’re not invested in the notion of a pandemic at all.   Pandemic? What pandemic? I spoke to a Federal

Reserve banker the other day. I told him I wanted to become a row of digits in the new universal cashless currency. I thought that would have legs far into the future. I couldn’t get through to him. He brushed me off.  

I see. So you have no sense of integrity.   I did at one time. But, as I keep saying, when the chips are down, it’s all about survival. Where is my audience? How big is my audience right now? How much attention are they paying to me? Without them, I’m gone.   And you’ll say and do anything to survive.  

Listen, if somebody could sell me to the public as a harmless particle who couldn’t hurt a flea, it would be wonderful. But seriously, how long do you think that would last? People aren’t interested in “harmless.” 

Have you ever seen an ad for a harmless movie? I have to have teeth and spikes and transmissibility.   As in our last conversation, we’re talking about the nature of reality.   Collective reality. I laugh when I hear people talk about collective consciousness, as if it’s some miracle. It’s a prison. I should know. I’m in it. I’m a creation of it.   What about individual reality?  

That’s quite a different thing. I go to the studio of a painter, a real artist. He’s inventing something on his own. He’s not trying to be included in the collective. That’s tough sledding, living that life. But it has the great advantage of not being in prison.

You mean freedom.   Yes. That might seem to be a collective idea, too, but it’s not. It demands expression, action. It suggests an individual explores on his own. He gives to the world, but he doesn’t give an empty reflection of what the collective wants.   Is that what you want be? An artist?  

I don’t fantasize about that. I’m an idea passed into and through many minds. That’s all.   Are you making a play for sympathy?   I’m making a play for anything and everything I can get. I’m a car salesman in the Gobi desert trying to move Rolls Royces I don’t have off a lot that doesn’t exist…  

Why are people so determined to buy collective ideas?   They’re obsessed with SHARING. It doesn’t matter what they share. So they go for lowest common denominators. They pass along ideas that are the easiest in terms of gaining acceptability.  

If that wasn’t true, you wouldn’t be here at all.   Right you are.   Well, Sir Virus, isn’t there some way you could make a public announcement? You could say you’re retiring. You’ve had a good run but now it’s over. Put people’s minds at ease.  

Aren’t you hearing what I’m saying? That would be suicide. I’d blink out in people’s minds, they’d forget about me, and I’d be gone. Besides, I can’t get through to people. They don’t hear me when I talk to them.   But I do.   That’s because you know I’m a fake. That opens up a channel of real communication between us.  

Interesting. So if I thought you were an acutal virus…   You’d never hear a word I’m saying. You’d just REACT to the propaganda about me.   A strange situation.   You have no idea how strange. Try being nothing more than a thought in many minds. See how you like it. You’re always on the edge of a cliff. If the people forget about you, you’re gone.   Sounds like democracy-by-mob. Heroes and villains appear, and then they’re shoved aside for new stars.  

It’s very much like that.   Well, I think you should try harder to get through to people. Come out of the closet and say, I AM THE VIRUS. Launch a run for public office. A US Senate seat from the state of California. 

Say, “I’m the virus and I exist in your minds. I’m you. Elect me as your next Senator. I’ll be exactly what you want me to be, because I CAN’T BE ANYTHING ELSE. I’M A PERFECT REFLECTION OF WHAT YOU THINK.” Blow the whistle on yourself. Blow the whole cover on this fake pandemic. Tell the people, “If you want to believe in me, then vote for me. I’m just a shared idea in your minds, but if that’s what you want, here I am.”  

I never considered that possibility.   Put people up against the wall. Tell them, “If you want to believe in a fake, I’m the biggest fake you’ll ever come across. And I’m already in your heads. You don’t have to search for me. 

I’m embedded in your minds. Let’s put all our cards on the table. I only exist because of you. So back me up. Elect me. You want a fake. I am that fake.”   Wait. You’re trying to trick me. You want to expose the pandemic, and you’re trying to get me to go along.   You have your job and I have mine.  

You’re a son of a bitch.   And who are you? Kindly old Aunt Minnie who doles out pies and ice cream to the kiddies in the neighborhood? You’re nothing more than an idea in many minds, but you’re a bad idea. 

A destroyer-idea.   But I want to be good. I want to be better. Really. I do.   Then do the right thing. Confess what you are, and keep confessing, until you get through to people.   If I succeed, I’ll stop existing. People will turn away from me. They’ll forget me.   I’ll shed a tear for you. Look, see that tear running down my cheek?   That’s made-up. That’s not a real tear.   And you’re not a real virus.